Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas dienvidaustrumi - Rumānija, Ukraina, SW Krievija - un tālāk uz austrumiem līdz Kazahstānas ziemeļu daļai. Ziemo Dienvidāfrikā, retāk vietām Rietumāfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Maclean, Kirwan 2020).

Birds of the World

Melnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola nordmanni

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 25-Jūn-2010. © Vladimirs Suščinskis.

Latvijā divi novērojumi (Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 1998).

Garums: 23-26 cm, spārnu izpletums: 60-68 cm (Maclean, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Īdeņa, Re, 1992, 3-Aug, 1. M.Strazds. ®
2. Gātes piebrauktuve, Ri, 1995, 3-Aug, 1. M.Strazds, E.Račinskis. ®

Nenoteikts bezdelīgtārtiņš Glareola nordmanni/pratincola
Kolka, Ta, 2014, 16-Jūn, 1-N virs jūras pie Kolkasraga. K.Millers u.c.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Maclean G.L. and G.M.Kirwan. 2020. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blwpra1.01. Accessed 17 May 2020.

Melnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola nordmanni. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 25-Jūn-2010. © Vladimirs Suščinskis.