Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas dienvidaustrumi - Rumānija, Ukraina, SW Krievija - un tālāk uz austrumiem līdz Kazahijas ziemeļu daļai. Ziemo Dienvidāfrikā, retāk vietām Rietumāfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Maclean 1996).

Melnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola nordmanni

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 25-Jūn-2010. © Vladimirs Suščinskis.

Latvijā divi novērojumi (Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 1998).

Garums: 25 cm, spārnu izpletums: 58-64 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Īdeņa, Re, 1992, 3-Aug, 1. M.Strazds. ®
2. Gātes piebrauktuve, Ri, 1995, 3-Aug, 1. M.Strazds, E.Račinskis. ®

Nenoteikts bezdelīgtārtiņš Glareola nordmanni/pratincola
Kolka, Ta, 2014, 16-Jūn, 1-N virs jūras pie Kolkasraga. K.Millers u.c.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Glareola nordmanni. Retrieved from http://www.birdlife.org on 17th May 2015. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Maclean G.L. 1996. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53787 on 17th May 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Melnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola nordmanni. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 25-Jūn-2010. © Vladimirs Suščinskis.

Labots 31 Dec 2019