Ziemas tērpā. Raksturīgās pazīmes - baltā zona kakla priekšpusē krietni platāka par tumšo zonu tā aizmugurē, knābis samērā smalks un vērsts augšup, acs priekšpusē samanāms balts laukumiņš.

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Holarktika. Ligzdo pārsvarā uz ziemeļiem no 50° N paralēles iesniedzoties tālu Arktikā. Ziemo pārsvarā gar Atlantijas un Klusā okeāna ziemeļu piekrasti, kā arī Baltijas, Kaspijas, Melnajā un Vidusjūrā un Lielajos ezeros Ziemeļamerikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Rizzolo et al. 2020).

Pavasarī ceļo jūrā, reti iekšzemē

Vasarā reti jūrā un ļoti reti iekšzemē

Rudenī jūrā ierodas ziemotāji, reti iekšzemē

Ziemo jūrā

Birds of the World

Brūnkakla gārgale Gavia stellata

Liepājā pie dienvidu mola, 24-Nov-2019, pieaugušais putns gandrīz pilnīgā ziemas tērpā. © Ainars Mankus.

Latvijā parasta ceļošanas laikā jūrā, sevišķi pavasarī - martā, aprīlī. Parasta ziemotāja gar rietumu piekrasti, kā arī Rīgas jūras līcī maigās ziemās. Iekšzemē reti, iespējams vairāk rudenī, kad migrantu bari reizēm šķērso arī iekšzemes teritoriju virzienā uz ziemošanas vietām rietumu piekrastē. Par to varētu liecināt novērojums pie Babītes ezera 1999. gada rudenī (skat. zemāk). Vasarā praktiski nav sastopama, ja neskaita atsevišķus neligzdojošus īpatņus, kas reizēm sastopami jūrā. Kopš 50-gadu beigām ligzdošana Latvijā nav konstatēta (Тауриньш 1961).

Garums: 53-69 cm, spārnu izpletums: 106-116 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Pape, Lp, 1988, 21-Mar -20-Mai, 9031 (arī 12595 Gavia sp.). A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 1996, 14-27-Apr, 7905. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 2001, 13-30-Apr, 3200. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 1995, 30-Apr - 9-Mai, 3030. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar -20-Mai, 2480 (arī 3027 Gavia sp.). A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 2368 (arī 3986 Gavia sp.). A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 25-Apr-1996, 6000. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Akmeņrags, Lp, 4-Mai-2007, 2550 uzskaitītas laika posmā 06:00-09:30. A.Klepers.
Pape, Lp, 27-Apr-1988, 2069 (arī 93 Gavia sp.). A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 3-Mai-1995, 1100. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Ovišrags, Ve, 25-Apr-2002, 887. L.Dehlin u.c.

Lielākie migrējošie bari pavasarī
Pape, Lp, 28-Apr-1988, 337 startēja no jūras uz S, vēlāk fragmentāri uz N. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 28-Mar-1988, 220 (otrs lielais bars todien) startēja no jūras uz S, vēlāk fragmentāri uz N. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 28-Mar-1990, 100 izcēlās no jūras un aizvirzījās uz S. A.Celmiņš.

Citas uzskaites
Akmeņrags, Lp, 20-Dec-2000, 744-S uzskaitītas 2 st. un 40 minūtēs. A.Celmiņš, M.Jaunzemis.
Kolka, Ta, 25-Nov-2008, 324-W uzskaitītas 5 st. un 30 minūtēs. G.Grandāns.
Liepāja S, 19-Jan-1992, 115 uzskaitītas jūrā no viena punkta - ziemotāji. A.Celmiņš.

Novērojumi iekšzemē pavasara migrācijas laikā (visi zināmie)
Strutele, Tu, 27-Apr-1966, 1 zivju dīķos (Бауманис 1975).
Tolkajas ez., Ma, 24-Apr-1988. 1 (Bergmanis, Avotiņš 1990).
Ploskinas ez., Bl, 5-Mai-1996, 8 ad (vismaz 1 arī nākamajā dienā). M.Strazds, V.Lārmanis, M.Maskalāns.
Ķemeru tīrelis, Tu, 19-Mai-1996, 1 ielēca ūdenī no saliņas, izdeva uztraukuma saucienus. V.Ādamsons.
Engures ez., Tu, 1-Mai-2005, 1 peldēja ezerā netālu no austrumu krasta saulrieta laikā. V.Šalavejus.
Sātiņi, Sa, 2-Mai-2010, 1 jaunā (2cy) Lieknas 2. dīķī. M.Jaunzemis, A.Mankus.
Lubāns, Ma, 22-Mai-2010, 1 ezerā pie dienvidu dambja. A.Avotiņš jun., G.Grandāns, A.Kalvāns, M.Platacis.
Skrunda, Ku, 30-Mai-2010, 1 jaunā (2cy) zivju dīķos. D.Boiko.
Burtnieks, Vm, 27-Mai-2012, 3 uzturas lokāli ezera austrumu malā. A.Klepers (Dabasdati).
Ungurs, Cs, 22-Apr-2018, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Alauksts, Cs, 4-Mai-2018, 1 ad ziemas tērpā. A.Klepers (Dabasdati).
Ungurs, Cs, 5-Apr-2020, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Rimzātu dīķi, Ku, 27-Mai-2020, 1 nepieaudzis putns (2cy). D.Boiko, U.Piterāns, A.Kapenieks.

Novērojumi vasaras mēnešos (visi zināmie)
Saulkalne, Ri, 7-Jūl-1987, 1 ad spalvmetējs Daugavā. A.Strazds, M.Strazds.
Tūja, Lm, 21-Jūl-1992, atrasts svaigs līķis jūras krastā. A.Kuročkins.
Kolka, Ta, 16-Jūn-1996, 1. A.Celmiņš u.c.
Ragaciems, Tu, 6-Jūn-1999, 1 jūrā. P.Strautiņš.
Ziemupe - Akmeņrags, Lp, 14-Jūl-2002, 7 kompaktā bariņā tuvu krastam, vēlāk pacēlās un kopā aizlidoja. A.Avotiņš sen.
Lielupe, Jr, 18-Aug-2003, 1 Lielupē ap 0,5 km uz S no Baltās kapas. P.Strautiņš.
Daugavas grīva, Rp, 29-Aug-2003, 1 ad riesta tērpā (sākusies spalvu maiņa) Daugavā pie mola. M.Strazds.
Pāvilosta - Ziemupe, Lp, 9-Aug-2007, 4. R.Rekmanis.
Inesis, Ma, 22-Jūn-2009, 1. G.Pētersons (pēc funtaputni.lv).
Mērsrags, Ta, 29-Jūl-2017, 1 jaunais putns (ziņots kā juv) līcī starp Pekragu un ostu. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Mangaļsala-Vecāķi, Rp, 3-4-Jūn-2022, 1. A.Zariņš, I.Deņisovs (Dabasdati 1, 2).
Akmeņrags, Lp, 27-Aug-2022, 1 uzturas lokāli. E.Smislovs (Dabasdati).
Kolka, Ta, 7-Jūn-2023, 2 migrācijā. E.Smislovs (Dabasdati).

Novērojumiem iekšzemē rudens migrācijas laikā (visi zināmie)
Rīgas HES ūdenskrātuve pie Salaspils, 18-Okt-1992, 1. R.Matrozis.
Daugavas vecupe, Dārziņi, Ri, 12-Nov-1994, 1. R.Matrozis.
Spuņciems pie Babītes ez., Ri, 10-Okt-1999, vismaz 600 migrācijā (Rasmussen 2000).
Skrunda, Ku, 10-Okt-1999, 2 zivju dīķos. R.Matrozis, F.Savičs.
Ķīšezers, Rp, 4-Nov-2006, 1 mazā līcītī pie mājām un garāžām, pie TEC dīķa. K.Funts.
Ļaudona, Ma, 29-Nov-2006, 1 atrasta naktī uz asfalta uz tilta par Aivieksti. Iesalnieku ģimene.
Ķengarags, Rp, 19-Nov-2007, 1 lokāli Daugavā, vēlāk aizlidoja lejup pa upi. R.Matrozis.
Lubāna dienvidu gals, Ma, 5-Nov-2011, 1 jaunais putns Īdeņas kanālā. V.Bukovskis (Dabasdati).
Rīgas HES ūdenskrātuve, Ri, 9-Nov-2011, 1. A.Klepers (Dabasdati). Iespējams tas pats putns ūdenskrātuvē arī 15-Nov. R.Matrozis (Dabasdati).
Ķengarags, Rp, 19-Okt-2013,  1 lokāli Daugavā, vēlāk aizlidoja lejup pa upi. R.Matrozis (Dabasdati).
Kabile, Ku, 23-Okt-2017, 1 parka dīķī. E.Skabis.
Lielais Stropu ezers, Da, 26-Okt-2023, 1. A.Erts (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē ziemas mēnešos (visi zināmie)
Rīgas HES ūdenskrātuve, 7-Dec-2013, 1 jaunais putns (1cy). U.Piterāns (Dabasdati).
Jelgavas novads, 28-Feb-2015, 1 jaunais putns (2cy) Lielupē iepretī Svētes lejteces laukiem. A.Dekants (Dabasdati).

Literatūra un internets

Bergmanis U., Avotiņš A. 1990. Teiču rezervāta un tā apkārtnes ornitofauna. Putni dabā 3: 71-87. Rasmussen P.E. 2000. Vai Babītes ezers rudenī ir nozīmīga gārgaļu pulcēšanās vieta? Putni dabā 10, 1: 22. Rizzolo D.J., C.E.Gray, J.A.Schmutz, J.F.Barr, C.Eberl and J.W.McIntyre. 2020. Red-throated Loon Gavia stellata, version 2.0. In Birds of the World (P.G.Rodewald and B.K.Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.retloo.02. Accessed 30 January 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga. Тауриньш Э.Я. 1961. Орнитофауна верховых болот Латвийской ССР. - Экология и миграции птиц Прибалтики. Тр. IV Прибалт. орнитол. конф. Рига, 311-315.

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Islande, 24-Jūn-2013. © Agris Krusts.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Nordkapp, Magerøya, Norvēģija, 17-Jūl-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Mangaļsala, Rīga, 2-Okt-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Liepājā pie dienvidu mola, 24-Nov-2019, pieaugušais putns gandrīz pilnīgā ziemas tērpā. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Mangaļsala, Rīga, 27-Nov-2010, pieaugušais putns pārējā uz ziemas tērpu. © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Liepājas osta, 10-Feb-2009, pieaugušais putns ziemas tērpā (fotografēta iznākusi liedagā). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Īdeņas kanāls Lubānas ezera dienvidu galā, 5-Nov-2011, jaunais putns (1cy). © Valērijs Bukovskis.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Īdeņas kanāls Lubānas ezera dienvidu galā, 5-Nov-2011, jaunais putns (1cy). © Valērijs Bukovskis.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Liepājā pie dienvidu mola, 5-Nov-2023, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Mangaļsala, Rīga, 15-Nov-2023, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Mangaļsala, Rīga, 6-Dec-2009, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Mangaļsala, Rīga, 4-Jūn-2022, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Pape, 12-Mar-2007, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Kārlis Millers.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Rīgas jūras līcī pie Salacgrīvas, 2-Apr-2007, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Rīgas jūras līcī netālu no Mērsraga, 1-Mai-2013, pieaugušais putns pārejā uz vasaras tērpu. © Māris Strazds.
bkm

Brūnkakla gārgale Gavia stellata. Rīgas jūras līcī netālu no Mērsraga, 1-Mai-2013, nepieaudzis putns (2cy). © Māris Strazds.
bkm

Brūnkakla gārgales Gavia stellata. Irbes jūras šaurums, 3-Mai-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkakla gārgales Gavia stellata. Irbes jūras šaurums, 4-Mai-2013. © Igors Deņisovs.