Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Palearktikas ziemeļu daļa. Divas pasugas, no kurām Latvijā Gavia arctica arctica, kas sastopama Rietumu Palearktikā un tālāk uz austrumiem līdz Ļenas upei Sibīrijā. Ziemo gar Eiropas ziemeļrietumu piekrasti, kā arī Kaspijas un Melnajā jūrās, kā arī Vidusjūrā. Pasuga  G.a.viridigularis – Austrumu Palearktikā uz austrumiem no Ļenas upes. Ziemo Klusā okeāna ziemeļrietumos (Russell 2020).

Pavasarī ceļo jūrā un pārlido Latvijas teritoriju tranzītā no SE puses

Vasarā reti dažās ligzdošanas vietās, biežāk jūrā nepieauguši putni

Rudenī ceļo jūrā, samērā reti iekšzemē

Ziemo jūrā nelielā skaitā, reti piejūras ezeros un Daugavas lejtecē, divi novērojumi Austrumlatvijā

Birds of the World

Melnkakla gārgale Gavia arctica

Karostas kanāls, Liepāja, 10-Jūl-2012. © Selga Bērziņa.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta ceļošanas laikā jūrā pavasarī - aprīlī, maijā. Pavasarī teritoriju tranzītā šķērso melnkakla gārgales, kas ziemojušas Melnajā jūrā (Schüz 1974), bet tikai neliela daļa no tām nolaižas iekšzemes ūdeņos. Ligzdo 0 - 2 pāri (Ķerus u.c. 2021). Vasarā jūrā var novērot nepieaugušus īpatņus, kuru skaits sniedzas vairākos simtos vai pat dažos tūkstošos (R.Matroža novērojumi rietumu piekrastē). Vasarā iekšzemē atsevišķi neligzdojoši īpatņi reti bet regulāri sastopami Vidzemes un Latgales ezeros. Rudenī novērojama g.k. jūrā un ceļojot gar piekrasti, bet skaits mazāks nekā pavasarī. Ziemotāju skaits jūrā ievērojami mazāks nekā brūnkakla gārgalei.

Garums: 58-73 cm, spārnu izpletums: 100-130 cm (Russell 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
Pape, Lp, 1988, 21-Mar -20-Mai, 2366 (arī 12595 Gavia sp.). A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar -20-Mai, 1176 (arī 3027 Gavia sp.). A.Celmiņš u.c.
Kolka, Ta, 1996, 14-27-Apr, 957. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 892 (arī 3986 Gavia sp.). A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 16-Mai-2007, 2477-NW 4 stundās (04:45-08:45). T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 17-Mai-2009, 1756-NW 4 stundās 45 min (05:00-09:45). T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 20-Mai-2003, 1320. S.Madsen.
Pape, Lp, 28-Apr-1988, 342 (arī 498 Gavia sp.). A.Celmiņš.
Pape, Lp, 14-Mai-1988, 322 (arī 680 Gavia sp.). A.Celmiņš.
Pape, Lp, 17-Mai-1989, 298 (arī 266 Gavia sp.). A.Celmiņš.

Lielākie pavasara migrantu bari iekšzemē
Ogre, 13-Mai-2014, vismaz 57-NW vienā barā virs Daugavas. V.Roze.
Stāmerienas ez., Gu, 20-Apr-2012, 40 uzturējās ezerā. B.Pušpure (Dabasdati).
Launkalne, Vk, 5-Mai-2012, ap 40-W pāri "Lejas Kleperiem". A.Klepers (Dabasdati).
Cēsis, 21-Mai-2015, 39-NW pāri Lauciņu karjeram (19:19). S.Laime.
Nagļi, Re, 2-Jūn-2006, 37-NW pāri Orenīšu dīķiem. V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze.
Lubāns, Ma/Re, 16-Mai-2015, 34 migrācijā virs ezera. G.Grandāns u.c.
Īdeņa, Re, 27-Mai-2005, 28-NW pāri Īdeņas kalnam virzienā uz Lubānu. A.Celmiņš u.c.
Cēsis, 21-Mai-2015, 27-N pāri Lauciņu karjeram (18:49). S.Laime.
Ciemupe, Og, 30-Mai-2012, 22-NW vienā barā virs Daugavas, ne pārāk augstu - pret vēju. A.Klepers (Dabasdati).

Novērojumi vasaras mēnešos iekšzemē (sākot ar 16. jūniju un ārpus ligzdošanas vietām)
Usmas ez., Ve, 21-Jūl-1981, 1 ad. M.Strazds, A.Strazds.
Rīgas HES, 17-Jūn-1987, 3 (ad un 2 imm) HES ūdenskrātuvē. A.Kuročkins.
Rīgas HES, 23-Jūl-1993, 1 ad vasaras tērpā Daugavā pie Dārziņiem. R.Matrozis.
Cesvaine, Ma, 23-Jūn-2002, 1 ad Biksēres ūdenskrātuvē. R.Matrozis.
Rīgas HES, 28-Jūn-2003, 2 imm HES ūdenskrātuvē. R.Matrozis.
Viļakas ez., Bl, 20-Jūn-2004, 1 ad vasaras tērpā. R.Matrozis, A.Kuročkins, V.Smislovs.
Sātiņi, Sa, 1-Jūl-2005, 1 imm karjerā. Z.Jansone, M.Jaunzemis.
Skrunda, Ku, 8-9-Jūl-2006, 1 imm dīķos. D.Boiko.
Nagļi, Re, 21-Jūl-2006, 1 imm Orenīšu 6. dīķī. A.Klepers.
Kāla ez. Ma, 28-Jūn-2009, ad un 3 imm. R.Matrozis.
Ludzas novads, 2-Aug-2009, 1 ad atrasta ievainota šosejas malā netālu no Rītupes krastiem. L.Korkla.
Jersika, Pr, 19-Jūn-2010, 1 lidojumā virs Daugavas. A.Erts.
Rāznas ez., Re, 11-Jūl-2012, 5. M.Neimanis.
Iecava, Ba, 3-Aug-2013, 1 atrasta beigta pie karjera "Iecavas gulbis" (nobeigusies pirms pāris nedēļām). R.Matrozis (Dabasdati).
Alūksnes ez., 14-Jūl-2016, 2 imm. M.Grīnberga (Dabasdati).
Saukas ez., Jk, 18-Jūn-2017, 1. K.Funts.
Saukas ez., Jk, 12-Jūl-2018, 1 ezera SE galā. K.Funts.
Sventes ez., Da, 9-Aug-2019, 2 (ad un domājams 2cy). D.Bucis (Dabasdati).

Skaits lokāli jūrā jūlijā - augustā
Liepāja - Ventspils, 22-24-Aug-2001, vismaz 250, pārsvarā nepieauguši 2cy putni. R.Matrozis.
Užava, Ve, 28-Aug-2022, 62. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 10-Aug-2006, 22 pie mola (dažas fotgrafētās 2cy). K.Millers.

Lielākie migrējošie bari rudenī
Ogre, 5-Okt-2017, 104-SE. V.Roze.
Mangaļsala, Rp, 6-Okt-2012, vismaz 61 (pāri grīvai uz W pusi). M.Strazds, I.Mārdega.
Ogre, 17-Okt-2019, 58-SES. V.Roze.
Pape, Lp, 3-Okt-2007, 51. K.Millers.
Pape, Lp, 14-Okt-1997, 48. V.Roze.
Ogre, 17-Okt-2016, 46-SSE. V.Roze.
Pape, Lp, 10-Okt-2020, 40. I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 3-Okt-2007, 37. K.Millers.
Pape, Lp, 14-Okt-1997, 30. V.Roze.
Cēsis, 13-Okt-2017, 30. S.Laime (Dabasdati).

Rudens migrācijas piemēri
Ogre, 13-Okt-2019, 214-SES uzskaitē 7:45-9:45. V.Roze.
Ovišrags, Ve, 15-Okt-2017, 140-SW uzskaitē 7:50-8:50. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Pape, Lp, 23-Okt-2005, 116 uzskaitītas 2 stundās. A.Celmiņš.
Mangaļsala, Rp, 6-Okt-2012, vismaz 115 pāri grīvai uz W pusi (8:00-10:34, iesp. 1/3-2/3 no kopskaita, ne visas pamanītas). M.Strazds, I.Mārdega.
Ogre, 17-Okt-2016, 83-SSE uzskaitē 8:05-9:10. V.Roze.

Novērojumi iekšzemē ziemas mēnešos (visi zināmie)
Ķīšezers, Rp, 5-22-Jan-2007, 1 ezera S galā. A.Kuročkins u.c.
Ķīšezers, Rp, 9-Dec-2007, 1 ezera S galā (iespējams atgriezies tas pats putns, kas janvārī). M.Platacis, A.Gaile.
Ķengarags, Rp, 1-Dec-2009, 1 Daugavā kopš 26-Nov. R.Matrozis.
Feimaņu ez., Re, 4-Dec-2010, 1 "iesalušu", bet dzīvu atraduši makšķernieki, atsūtītas fotogrāfijas. Ziņo I.Petrovskis.
Daugavpils, 12-30-Jan-2016, 1 Daugavā. A.Erts.
Sausā Daugava, Ri, 1-Jan-2020, 1 pie Alejām. I.Grīnerte, K.Millers.
Saukas ez., Jk, 11-Jan-2020, 3. K.Funts.
Jēkabpils, 19-Dec-2021, 1 Daugavā. M.Baltā (Dabasdati).

Literatūra un internets

Clements J.F. 2007. Schüz E. 1974. Über den Zug von Gavia arctica in der Paläarktis. Ornis Fennica 51, 3-4: 183-194. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Russell R.W. 2020. Arctic Loon Gavia arctica, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.arcloo.01. Accessed 30 January 2023.

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Sātiņu dīķi, Saldus novads, 22-Mai-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Sātiņu dīķi, Saldus novads, 22-Mai-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Karostas kanāls, Liepāja, 6-Jūl-2012. © Selga Bērziņa.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Mangaļsala, Rīga, 23-Nov-2011, ziemas tērpā. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Mangaļsala, Rīga, 23-Nov-2011, ziemas tērā. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Akmeņrags, Sakas pagasts, 2-Dec-2014, ziemas tērpā. © Jānis Jansons. Putns fotografēts pēc atlaišanas jūrā.
Noķerts aizsalušā dīķī Saldus novada Būtnāros.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Irbes jūras šaurums, 3-Mai-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Kolkasrags, 13-Mai-2007. © Thomas W. Johansen.
bkm

Melnkakla gārgale Gavia arctica. Mangaļsala, Rīga, 31-Okt-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.