Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Holarktikas ziemeļi. Ligzdo galvenokārt gar Ziemeļu ledus okeāna piekrasti ziemeļos pat līdz 78° N paralēlei. Ziemo Klusā okeāna ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu piekrastes ūdeņos, kā arī Norvēģijas ziemeļrietumu piekrastē. Ģeogrāfisku variāciju nav (Uher-Koch, North, Schmutz 2020).

Birds of the World

Dzeltenknābja gārgale Gavia adamsii

Peipusa ezers, Kallaste, Igaunija, 21-Dec-2013, jaunais putns (1cy). © Uku Paal.

Latvijā reta, bet domājams ikgadēja caurceļotāja vai pat ziemotāja. Regulāri tiek novērota Igaunijas ūdeņos (Tarsiger.com).

Garums: 76-91 cm, spārnu izpletums: 137-152 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lauteri, Lm, 2006, 26-Apr, 2 pēc apraksta: "visu dienu peldēja kopā, tumšas galvas un kakli, savēzējot spārnus pamanīts gaišs kakla laukumiņš (ieapaļš), knābjus turēja slīpi uz augšu abi putni". G.Graubics.

2. Kolka, Ta, 2006, 1-Mai, 1 ad - NE lidojumā virs jūras. J.Kazubiernis.

3. Kolka, Ta, 2007, 16-Mai, 1-E (nepieaudzis putns 2cy) lidojumā gar pašu ragu aptuveni pāri vecās bākas drupām. G.Green, T.W.Johansen, A.Celmiņš u.c.

4. Lauteri, Lm 2008, 7-Nov, 1 uzturējās jūrā pie Lauteriem vismaz no 10:30 līdz 15:00. Pēc apraksta: "knābis slīpi uz augšu, ļoti gaišs viegli iedzeltens, galvas virsa tumšāka, kakla virspuse uzkrītoši gaiša, kakla priekša ļoti gaiša, uz spārna virsas gaiši raibumi". G.Graubics, J.Lipsbergs.

5. Kolka, Ta, 2015, 2-Mai, 1 nepieaudzis putns (2cy) migrācijā. O.Miziņenko, T.Miziņenko, R.Matrozis (Dabasdati ar foto).
6. Kolka, Ta, 2017, 12-Mai, 1-NE ziemas tērpā ap 200 m attālumā. K.Millers, G.Grandāns.
7. Kolka, Ta, 2019, 8-Mai, 1 ad migrācijā (bez infomācijas par apstākļiem un noteikšanu). D.Branch (danbranchbirding.blogspot.com). Iekļauts pēc latvijasputni.lv.
8. Akmeņrags, Lp, 2020, 21-Apr, 1-NNE (domājams 2cy). R.Rekmanis (Dabasdati ar foto).
9. Akmeņrags, Lp, 2021, 6-Nov, 1-S ap kilometru no krasta (nebija riesta tērpā, vecums neskaidrs). R.Rekmanis (Dabasdati).

Nenoteiktas gārgales Gavia adamsii / immer (uzskaitījums dublēts pie abām sugām)
Kolka, Ta, 2004, 2-Okt, 1 jaunais putns lidojumā uz NE virs jūras. K.Millers, V.Roze.
Kolka, Ta, 2013, 16-Mai, 1-NE. G.Grandāns.

Akmeņrags, Lp, 2016, 13-Nov, 1-S ap 1,5 km no krasta. Ziņotā kā: "liela izmēra, masīva gārgale smagnējā lidojumā - masīva galva un kājas, bet dēļ gaismas krāsas nav redzētas, visticamāk dzeltenknābja gārgale". R.Rekmanis.

Akmeņrags, Lp, 2023, 4-Okt, 1-S ap 1.5 km no krasta. Masīva gārgale ar saskatāmu kakla joslu, masīvu knābi un kājām. Knābja krāsa un forma nav pārliecinoši saskatīta. E.Smislovs, R.Rekmanis.

Literatūra un internets

Uher-Koch B.D., M.R.North and J.A.Schmutz. 2020. Yellow-billed Loon Gavia adamsii, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.yebloo.01. Accessed 21 November 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Dzeltenknābja gārgale Gavia adamsii. Kolka, Talsu novads, 2-Mai-2015, nepieaudzis putns (2cy). © Oļegs Miziņenko (Edgara Smislova apstrāde).