Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīta Eirāzijā no Islandes un Īrijas rietumos līdz Kamčatkai austrumos. Eiropas un Āzijas ligzdotāji ziemo Āfrikā, Visdusjūras reģionā, Indijā un SE Āzijā. Divas pasugas, areālā lielākajā daļā G.g.gallinago. Otra pasuga - G.g.faeroeensis Islandē, Fēru, Orkneju un Šetlendas salās. Šī pasuga ziemo Īrijā un Britu salās (Van Gils et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo niecīgā skaitā rietumu un centrālajā daļā, grūti pamanāma

Birds of the World

Mērkaziņa Gallinago gallinago

Valmieras novads, 15-Mai-2008, riesta lidojumā. © Otars Opermanis.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasta ligzdotāja, bet lielākā skaitā caurceļo. Līdz XX gs. beigām precīzi datēti ziemas novērojumi nebija zināmi. Pirmo reizi ziemā redzēta 1998. gada janvārī, un kopš tā laika zināmi vairāki ziemas novērojumi, kas apliecina ziemošanas sākumu Latvijā. Ziemotāju skaits tomēr ir niecīgs un atkarīgs no tā cik silts ir ziemas sākums decembrī, aukstās ziemās pārziemošana maz ticama.

Garums: 25-27 cm, spārnu izpletums: 44-47 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Rucavas pagasts, Lp, 4-Mar-2021, dziedēta balss Ķāķišķes apkārtnē. E.Dzenis (Dabasdati).
Džūkstes pagasts, Tu, 8-Mar-2024, 1. A.Dekants (Dabasdati).
Sārcene, Sa, 11-Mar-2002. A.Upenieks.
Vaiņode, Lp, 11-Mar-2008, balss. J.Ķuze.
Pape, Lp, 12-Mar-2005, 1 pie kanāla. K.Millers.

Trikāta, Vk, 12-Mar-2006, 1 iztraucēta no ceļmalas garām braucot (redzēta tikai lidojumā no aizmugures). M.Tīrums.

Skaits pavasarī (vismaz 50)

Papes ezers, Lp, 19-Apr-1997, ap 150 izceltas apsekojot pļavas ezera SE malā. A.Celmiņš, J.Lipsbergs.

Valgundes pagasts, Jl, 21-Mar-2022, vismaz 110 Lielupes labā krasta pļavās pie Hercogu kapiem. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Vītiņu pļavas Liepājas ez. austrumu krastā, 14-Apr-2013, vismaz 100. M.Jaunzemis, J.Jansons, Z.Jansone, A.Mankus.

Dvietes paliene, Da, 3-Apr-2022, 70 vienā barā. G.Grandāns, A.Erts.

Stāmeriena, Gu, 29-Mar-2016, 68 izceltas no applūduša arumu lauka (septiņu baru kopsumma). B.Pušpure.

Vecdaugava, Rp, 29-Mar-2012, ap 50. I.Deņisovs.

Skaits vasaras otrajā pusē - jūlijā - augustā
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 18-Aug-2023, 300. E.Smislovs (Dabasdati).
Nagļi, Re, 16-Jūl-2009, 200 Ļodānu dīķos. A.Klepers.
Īdeņa, Re, 11-Aug-1992, ap 100 kādā no dīķiem. A.Celmiņš.

Engures ez., Tu, 30-Jūl-2017, vismaz 90 ezera E daļā skatot no putnu torņa. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Randu pļavas, Lm, 3-Aug-2018, 60-70. I.Deņisovs (Dabasdati).

Skaits migrantu uzturēšanās vietās rudens mēnešos

Septembris
Vecdaugava, Rp, 26-Sep-2019, 160-180. I.Deņisovs.
Sātiņi, Sa, 14-Sep-2004, 120 Lieknas dīķos. M.Jaunzemis.

Liepāja, 28-Sep-1996, 80 Ezerkrasta pļavas dubļos pie ezera. A.Celmiņš, J.Kazubiernis, M.Maskalāns, M.Sidorenko, M.Strazds.

Nagļi, Re, 13-Sep-2017, 70 Orenīšu-Drabāku nodaļas 9. dīķis. G.Grandāns.
Sātiņi, Sa, 19-Sep-2001, 50 Plocenieku dīķī. M.Jaunzemis.

Oktobris
Sātiņi, Sa, 8-Okt-2015, 450 dīķī Liekna IV. K.Millers.
Vecdaugava, Rp, 10-Okt-2018, 150. A.Kuročkins, V.Smislovs.

Novembris

Vītiņu pļavas Liepājas ez. austrumu krastā, 11-Nov-2023, 70. E.Smislovs (Dabasdati).

Skrundas zivju dīķi, Ku, 18-Nov-2022, 54 "vienlaicīgi". E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).

Babītes ez. (Gāte), Ri, 4-Nov-1989, vismaz 50 piekrastes grīšļu pļavā ziemeļu pusē no Gātes. V.Roze.

Sātiņi, Sa, 4-Nov-2005, 30 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, 6-Aug-1985, 214-S uzskaitītas tikai seansos (12 seansi pa 15 min = 3 stundas). V.Roze.

Vēlākie rudens migranti, jeb potenciāli ziemotāji decembrī (līdz 15. datumam, visi zināmie)
Reisa niedrājs, Lm, 9-Dec-1990, 1 izcelta. J.Lipsbergs.
Sātiņi, Sa, 10-Dec-2011, 1 Silzemju dīķī kopš 4-Dec. J.Jansons (Dabasdati).
Pape, Lp, 3-Dec-2012, balss vakarā Papes ezera W malā. G.Grandāns, V.Ādamsons.
Sātiņi, Sa, 7-Dec-2013, 1 pie Silzemju dīķa. J.Jansons.
Lauteri, Lm, 4-Dec-2020, 1 noķerta gredzenošanai. G.Graubics.
Lauteri, Lm, 1-Dec-2021, 1 izcelta. G.Graubics.

Novērojumi ziemas mēnešos (pēc 15. decembra, visi zināmie)
Reisa niedrājs, Lm, 31-Dec-1974, 1 izcelta; iepriekš turpat izcelta arī 12-Dec. J.Lipsbergs.
Sausās Daugavas augšgals (Ķekava), Ri, 31-Jan-1998, 1 izcelta, izdeva balsi. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Lauteri, Lm, 1-Jan-2001, 1 izcelta jūrmalā. J.Lipsbergs.
Bebru pagasts, Ai, 19-Dec-2006, 1 izcelta, izdeva balsi. A.Roze.
Ezeres apkaime, Sa, 1-11-Jan-2007, no 1 līdz 4 izceltas kādā slapjā pļavā (4 īpatņi 1-Jan). M.Jaunzemis, M.Tīrums u.c.
Engures ez., Tu, 6-Jan-2007, 1 izcēlās ezera E krastā pie putnu torņa, izdeva balsi. R.Rekmanis.
Papes ez., Lp, 13-Jan-2007, 2 lokālas ezera N galā. K.Millers, I.Mednis.
Bulduri, Jm, 28-Dec-2007, 1 atrasta savainota uz ceļa, atnesta uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Atradējs nav zināms (No RZD ziņo G.Graubics).
Jūrkalne-Ošvalki, Ve, 18-Jan-2009, 1 izcēlās no kāda avota (vai caurtekas) šajā posmā. M.Tīrums.
Basi, Ku, 21-Dec-2011, 1 izcelta no grāvja (uzturas vismaz kopš 15-Dec). A.Vējkājs.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2012, 1. K.Millers; 26-Jan - 2. M.Tīrums.
Bauska, 18-Feb-2012, 1 izcelta no strauta malas Bērzkalnu apkārtnē. E.Laucis.
Dārziņu atteka, Ri, 1-Feb-2013, 1 izcelta attekas malā. E.Račinskis, D.Brakmane.
Sausās Daugavas augšgals (Ķekava), Ri, 1-Feb-2013, 1 izcelta. E.Račinskis, D.Brakmane.
Salacgrīva, Lm, 5-Jan-2014, 1 izcelta liedaga niedrāja malā Salacgrīvas apkārtnē. G.Grandāns.
Liepāja, 15-Jan-2014, 1 pārlidojumā Liepājas ezera malā (Ezerkrasta pļava); šeit pat 3 īpatņi bija 9-Dec-2013 un 1 īpatnis 14-Dec-2013. K.Millers.
Dārziņu atteka, Ri, 10-Feb-2014, 1 izcelta attekas niedrāja malā; turpat 24-Feb. U.Piterāns (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 23-Dec-2014, 1 izcelta attekas niedrāja malā (turpat redzēta jau 22-Nov). U.Piterāns (Dabasdati); turpat 5-24-Jan. U.Piterāns u.c. (Dabasdati).

Sausās Daugavas augšgals (Ķekava), Ri, 23-Dec-2014, 1 ar saucienu izcēlās no niedrāja malas. U.Piterāns (Dabasdati).
Kamārce, Ve, 2-Jan-2016, 1 izcelta no grāvja pie Kamārces pļavām. A.Klepers (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 13-Jan-2018, 1 izcelta niedrājā. J.Lipsbergs (Dabasdati).
Ķekavas pagasts, Ri, 25-Jan-2018, 1 izcelta Sausajā Daugavā. K.Millers.
Dārziņu atteka, Ri, 26-Dec-2018, 1. A.Kuročkins (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 4-Jan-2020, 1. I.Deņisovs.
Vecdaugava, Rp, 2-Jan-2021, 1. A.Kuročkins (Dabasdati).

Dārziņu atteka, Ri, sekmīga ziemošana no decembra līdz martam: 7-Dec-2020, 2 izceltas no niedrāja. V.Smislovs; 14-Jan-2021, 1. I.Gaile; 28-Jan, 2. V.Smislovs; 16-Feb, 2. E.Smislovs; 5-Mar, 2. V.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5).

Sausās Daugavas augšgals (Ķekava), Ri, 16-Jan-2021, 2 un 1. M.Stūrītis (Dabasdati 1, 2); pēdējais novērojums 5-Mar, 2. V.Smislovs (Dabasdati).
Doles salas zivju dīķi, Ri, 16-Jan-2021, 1. M.Stūrītis (Dabasdati ar foto).
Liepāja, 7-Feb-2021, 1 pārlidoja Pulvera ielā - vispirms uz kanāla pusi, pēc brīža atpakaļ uz pilsētas pusi. S.Laime (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 16-Dec-2021, 1 pārlido. E.Smislovs, V.Smislovs; 21-Dec, 1. E.Smislovs; 4-Feb-2022, 1. E.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3).
Dārziņu atteka, Ri, 22-Dec-2022, 1. M.Baltā, I.Ozolniece, Z.Siliņa (Dabasdati).
Sausās Daugavas augšgals (Ķekava), Ri, 11-Feb-2024, 2. E.Smislovs (Dabasdati).

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma, G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Common Snipe Gallinago gallinago, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.comsni.01. Accessed 28 March 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Ainažu mols, 7-Jūn-2014. © Ieva Grīnerte.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Mērsrags, Talsu novads, 7-Jūl-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Aug-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 20-Sep-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 20-Sep-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Nagļi, Rēzeknes novads, 1-Okt-2008. © Jānis Ķuze.

bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Ainaži, Limbažu novads, 6-Aug-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Ainaži, Limbažu novads, 11-Aug-2015. © Edgars Smislovs.