Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts visā Eiropā, izņemot tās ziemeļu daļu (sasniedz Zviedrijas dienvidus), Āfrikas ziemeļu daļā, Tuvajos Austrumos, Arābijā, Centrālāzijā, Indijā un Ķīnā. Pārsvarā nometnieks, ziemo ligzdošanas areālā. Trīsdesmit septiņas pasugas, Latvijā Galerida c.cristata (de Juana, Suárez 2022).

Novērošanas vietas pēc 1990.g.
Kolkā 15 novērojumi (19 īpatņi)
Citi attēli atsevišķā lappusē Birds of the World

Cekulainais cīrulis Galerida cristata

Liepāja, 5-Apr-2011. © Selga Bērziņa.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā rets ligzdotājs, nometnieks un klejotājs migrāciju laikā. Pirmā ligzda pēckara periodā atrasta 1995. gada maijā Liepājā, Ezerkrasta dzīvojamo namu masīvā (V.Roze, A.Celmiņš). Otro reizi ligzdošana tajā pašā rajonā pierādīta 2001. gada jūnijā, kad starp ēkām novērots jau lidojošs jaunais putns (V.Ādamsons u.c.). Trešo reizi ligzdošana Liepājā pierādīta 2005. gada aprīlī Jaunās slimnīcas rajonā, kur atrastas divas ligzdas (Millers 2006). Vēsturiskai precizitātei jāpiezīmē, ka pirmās ziņas par cekulainajiem cīruļiem Liepājā (un Ventspilī) datētas ar 1949. gadu, kur tie raksturoti kā "bieži sastopami" (nepublicēts J.Jakša ziņojums Latvijas Ornitoloģijas centrālei). Tas liek domāt, ka ligzdošanai Liepājā ir ievērojami senāka vēsture, kas iesniedzas vismaz XX gs. pirmajā pusē. Cita jauna ligzdošanas vieta atklāta 2014. gada 31. jūlijā Papē. Bijušajā šautuvē aizkāpā novēroti 2 pieaugušie un 4 jaunie putni (V.Ādamsons). Minētā vieta Papē samērā regulāri apmeklēta agrākos gados, tomēr cekulainie cīruļi šeit ligzdošanas sezonā agrāk nav novēroti. Dziedošs īpatnis novērots 2002. gada 9. jūnijā Pavilostā (P.E.Rasmussen). Citu vēlāku novērojumu Pāvilsostā nav. Ventspilī ligzdošana tiek vērtēta kā iespējama, neizslēdzot caurceļojošus migrantus - pa vienam īpatnim 2013. gada maijā, 2014. gada aprīlī un 2016. gada maijā (J.Gorobecs, R.Rekmanis). Pēdējos gados ziņotas divas citas iespējamas ligzdošanas vietas: 1) 2021. gada jūnijā pāris piemērotā biotopā Talsu novada Lādzerē (N.Zeidaks, Dabasdati). Turpat viens īpatnis redzēts dziedam arī 2023. gada jūlija sākumā (E.Smislovs, A.Ļahs, Dabasdati); 2) Pāris 2023. gada maijā Ventspils novada Virpes apkārtnē (V.Smislovs, E.Smislovs, Dabasdati). Ligzdotāju skaits Latvijā novērtēts 18-22 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Migrācijā rets, novērots g.k. pavasarī Kolkas ragā 1-2 īpatņi sezonā.

Tekstā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Garums: 17-19 cm (de Juana, Suárez 2022).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits ziemā
Liepāja, 9-Jan-2011, 14 pie LBT. K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.
Liepāja, 26-Jan-2012, 11 pie LBT. K.Millers.

Literatūra un internets

 

de Juana E., F.Suárez, Y.Kiat and P.F.D.Boesman. 2022. Crested Lark Galerida cristata, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman and N. D. Sly, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.crelar1.01. Accessed 1 May 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Millers K. 2006. Neraksturīgs cekulaino cīruļu Galerida cristata ligzdošanas gadījums Liepājā. Putni dabā 15.4: 16-19.

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepājā pie ostas, 19-Jan-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, 15-Feb-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, 4-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, kāpas pie ostas dienvidu mola, 22-Mar-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, kāpas pie ostas dienvidu mola, 22-Mar-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, 3-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, 11-Apr-2016. © Selga Bērziņa.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, 16-Okt-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepājā pie ostas graudu termināla, 27-Okt-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, 21-Nov-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Liepāja, 21-Nov-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Pulvera iela, Liepāja, 21-Jūl-2013, jaunais putns (juv/1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Cekulainais cīrulis Galerida cristata. Pulvera iela, Liepāja, 21-Jūl-2013, jaunais putns (juv/1cy). © Ainars Mankus.