Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts no Eiropas centrālas daļas uz austrumiem līdz Rietumsibīrijai. Areāla rietumu mala sasniedz SE Zviedriju, Dāniju, N Vāciju, Austriju, Horvatiju un N Grieķiju. Eiropas ziemeļos līdz Somijas centrālajai daļai. Areāla dienvidu atzars iesniedzas arī Kaukāzā, NE Turcijā un N Irānā. Ziemo g.k. Indijā. Ģeogrāfisku variāciju nav. Agrākā pasuga albicilla tagad atzīta par patstāvīgu sugu - taigas mušķērāju F.albicilla (Gill, Donsker, Rasmussen 2020), kurš izplatīts tālāk Sibīrijā uz austrumiem līdz Kamčatkai un Japānai ar pārejas zonu starp abām sugām Rietumsibīrijā (Taylor, Kirwan, Christie 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā mežos visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Mazais mušķērājs Ficedula parva

Liepājas ostas dienvidu mols, 22-Sep-2019, T. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ligzdotājs jauktu koku mežos.

Garums: 11,5 cm (Taylor, Kirwan, Christie 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Embūte, Lp, 26-Apr-2015, dziesma. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Auce, Do, 28-Apr-2012, dziesma un skatīts vizuāli. J.Tšernova.
Grobiņas pagasts, Lp, 28-Apr-2019, dziesma. A.Zacmanis (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 29-Apr-2018, 1 T. M.Lukstiņš (Dabasdati ar foto).
Ogre, 30-Apr-1993, dzirdēts uztraukums sauciens. V.Roze.
Seržu tīrelis, Ai, 30-Apr-2008, dziesma agri no rīta 04:33. M.Strazds.
Pape, Lp, 30-Apr-2008, 1 T 2cy vizuāli un dziesma. K.Millers.
Engures ez. Tu, 30-Apr-2011, 1 T (domājams ezera E krasta mežā). H.Kampe-Persson.
Līvbērzes apkārtne, Jl, 30-Apr-2016, 1 iedziedas. E.Smislovs, V.Smislovs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 13-Okt-2013, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. V.Jaunzemis, M.Jaunzemis, A.Jaunzemis.
Ogre, 9-Okt-2011, 1. V.Roze.
Ogre, 8-Okt-2008, 1. V.Roze.
Ogre, 6-Okt-1992, 1. V.Roze.
Liepāja, 6-Okt-2012, 1. U.Piterāns (Dabasdati).

Internets

Gill F., D.Donsker, P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.1). doi: 10.14344/IOC.ML.10.1. Taylor B., G.M.Kirwan and D.A.Christie. 2020. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rebfly.01. Accessed 4 May 2023.

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Zvārde, Saldus novads, 17-Mai-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Zvārde, Saldus novads, 17-Mai-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Zvārde, Saldus novads, 17-Mai-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Biķernieku mežs, Rīga, 17-Mai-2008, T. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Liepājas ostas dienvidu mols, 22-Sep-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Liepāja, 15-Mai-2013, M vai T 2cy. © Selga Bērziņa.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Veides mežs, Saldus, 20-Mai-2022, M vai T 2cy. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Stūru purva apkaime, Blīdenes pagasts, Saldus novads, 29-Mai-2015, M vai T 2cy. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Stūru purva apkaime, Blīdenes pagasts, Saldus novads, 29-Mai-2015, M vai T 2cy. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Zvārde, Saldus novads, 3-Jūn-2017, M vai T 2cy. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Ventspils novadā pie Irbes, 10-Aug-2008, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais mušķērājs Ficedula parva. Liepāja, 24-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.