Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Stepes zona no Austrumeiropas līdz Centrālāzijai. Populācijas lielākā daļa ziemo dienvidrietumu Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 2016).

Pavasarī samērā reti sastopams (caurceļotāji)

Vasarā (jūnijā-jūlijā) reti sastopams

Rudenī rets vai reizēm parasts caurceļotājs (invāzijas)

Ziemā nav sastopams

Citi attēli lappusē
par 2005. gada invāziju

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus

Satiķi, Brocēnu novads, 24-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.

Samērā rets, bet regulārs caurceļotājs. Ir bijuši atsevišķi pieaugušo putnu novērojumi arī ligzdošanas sezonā tomēr vismaz pēdējos 50 gados kukaiņu piekūna ligzdošana Latvijā nav pierādīta (Липсберг 1983; www.putni.lv datu krājums). Reizēm augustā - septembrī novērojamas izteiktas rudens migrantu invāzijas (2005. un 2007. gadu piemēri). Līdz šim iespaidīgākā invāzija novērota 2019. gada augusta beigās - septembrī (Priedniece 2019), kad visā teritorijā novēroto piekūnu kopskaits bija ne mazāks par 1500 (Dabasdati un latvijasputni.lv ziņas līdz 3. septembrim).

Garums: 27-32 cm, spārnu izpletums: 65-77 cm (Orta, Kirwan 2019).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Elkšņu pagasts, Jk, 27-Apr-2019, 1 ad T. A.Āboliņš (Dabasdati).
Stelpes pagasts, Ba, 27-Apr-2019, 1 ad T. E.Laucis (Dabasdati).
Vārves pagasts, Ve, 27-Apr-2019, 1 ad M. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 1-Mai-2011, 1 ad M migrācijā. H.Kampe-Persson, P.Greenstreet.
Kocēnu novads, Vm, 1-Mai-2014, 1 ad M. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2-Mai-2006, 1 ad M pie „Ūšiem”. D.B.Wooldridge.
Saldus, 3-Mai-1993, 1 ad T uz vadiem pie Saldus apvedceļa. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 3-Mai-2004, 1. C.Nielsen.

Jaunākie zināmie novērojumi ligzdošanas sezonā (tikai ad jūnijā-jūlijā)
Sātiņi - Veldres, Sa, 9-26-Jūn-2000, T un M novēroti 3 reizes šajā periodā. Z.Jansone u.c.
Lejasciems, Gu, jūlija sākums 2004, 1 T ad. A.Freibergs.
Dārziņi pie Rīgas HES, 12-Jūl-2004, 1 T ad lidojumā virs Dārziņu niedrāja Doles salas virzienā. K.Millers.
Nagļi, Re, 29-Jūl-2006, 1 T ad pie Orenīšu kalna. K.Millers, B.Valkaša.

Skaita piemēri invāziju laikā
2019, 28-Aug, Kolka, Ta, ap 700 (maks. varbūt 1200) - daļēja uzskaite + skaita vērtējums migrācijā un lokāli pēc 16:00. I.Priedniece, J.Priednieks (Dabasdati).
2019, 29-Aug, Kolka, Ta, 410-NE migrācijas uzskaitē 7:31-12:15. J.Priednieks, I.Priedniece (Dabasdati).
1979, 24-Aug, Engures ez., līdz 70 no viena punkta ar binokli (Vīksne 1981).
1995, 20-Sep, Pape, Lp, 34 un 16 divās vietās (Strazds 1995).
1996, 21-Aug, Pape, Lp, 26 vienkopus uz vadiem. A.Celmiņš.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 9-Okt-1990, 1-S. V.Roze.
Pape, Lp, 9-Okt-2001, 1 uz vadiem. V.Ādamsons, J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 6-Okt-2007, 1 jaunais lokāli pie „Čakstēm”, pēc tam pārvietojās uz S. K.Millers.
Pape, Lp, 5-Okt-2005, 1-S. K.Millers.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Falco vespertinus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 5 December 2019. Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London. Helm. Orta J., Kirwan G.M. 2019. Red-footed Falcon Falco vespertinus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/53226 on 5 December 2019. Priedniece I. 2019. Visu laiku iespaidīgākā kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā. Putni dabā 86, 3-4: 10-11. Strazds M. 1995. Cik plaša bijusi kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā 1995. gadā? - Putni dabā 5, 2: 105. Vīksne J. 1981. Kukaiņu piekūna - Falco vespertinus L. - invāzija 1979. gadā. - Retie augi un dzīvnieki: 36-40. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 67.

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ilzika ezera un "Pelču" apkārtnē, Skrundas novads, 19-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ziemupe-Saraiķi, Pāvilostas novads, 22-Aug-2010, T (nepieaudzis 2g). © Jānis Jansons.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Netālu no Jēkabpils uz Viesītes pusi, 24-Aug-2017, attēlā ad M. © Māris Strazds.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Netālu no Jēkabpils uz Viesītes pusi, 24-Aug-2017, attēlā ad M. © Māris Strazds.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ādažu apkārtne, 23-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Rožupe, Līvānu novads, 29-Aug-2007, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Valpene, Dundagas novads, 1-Sep-2019, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 5-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.

bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Pikla Nina, Pērnavas apriņķis, Igaunija, 17-Aug-2010, attēlā pa kreisi pieaugušais putns (T), pa labi - jaunais putns
(1g). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Võiste, Pērnavas apriņķis, Igaunija, 17-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 28-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 28-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Mērsrags, 1-Sep-2019, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 5-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Salīdzinājums ar bezdelīgu piekūnu. Attēlā pa kreisi jaunais (1g) bezdelīgu piekūns Falso subbuteo, pa labi - jaunais (1g) kukaiņu piekūns Falco
vespertinus. Abi nofotografēti Vecdaugavā Rīgā, 28-Aug-2011. © Igors Deņisovs.

Labots 31 Dec 2019