Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Stepes zona no Austrumeiropas līdz Centrālāzijai. Populācijas lielākā daļa ziemo dienvidrietumu Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 2016).

Pavasarī samērā reti sastopams (caurceļotāji)

Vasarā (jūnijā-jūlijā) reti sastopams

Rudenī rets vai reizēm parasts caurceļotājs (invāzijas)

Ziemā nav sastopams

Citi attēli lappusē
par 2005. gada invāziju

Birds of the World

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus

Satiķi, Saldus novads, 24-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.

Latvijā samērā parasts caurceļotājs, tomēr ievērojami lielākā skaitā vasaras otrajā pusē - rudenī nekā pavasarī. Atsevišķos gados augustā - septembrī vērojamas izteiktas invāzijas (2005. un 2007. gadu piemēri). Līdz šim iespaidīgākā invāzija novērota 2019. gada augusta beigās - septembrī (Priedniece 2019), kad visā teritorijā novēroto piekūnu kopskaits bija ne mazāks par 1500 (Dabasdati un latvijasputni.lv). Līdzīga apjoma invāzija novērota arī 2022. gadā (Priedniece 2023). Atzīmējams fakts, ka Somijā togad reģistrēta visu laiku masveidīgākā invāzija: "1870 juveniles seen in Finland between 20th August - 26th September 2022. The biggest invasion of all time in Finland" (Tarsiger.com). Pēdējo invāziju laikā Latvijā redzēti daži gredzenoti kukaiņu piekūni. Vienam gredzenu izdevies nolasīt. Šis putns bija gredzenots 2019. gada vasarā kā mazulis ligzdā Ungārijas dienvidos (Dabasdati). Lai arī ir atsevišķi pieaugušo putnu novērojumi ligzdošanas sezonā (jaunākie piemēri zemāk), kukaiņu piekūna ligzdošana Latvijā nekad nav droši pierādīta (Липсберг 1983; Matrozis 2023).

Garums: 27-32 cm, spārnu izpletums: 65-77 cm (Orta, Kirwan, Hansasuta 2022).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti*
Elkšņu pagasts, Jk, 27-Apr-2019, 1 ad T. A.Āboliņš (Dabasdati).
Stelpes pagasts, Ba, 27-Apr-2019, 1 ad T. E.Laucis (Dabasdati).
Vārves pagasts, Ve, 27-Apr-2019, 1 ad M. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 1-Mai-2011, 1 ad M migrācijā. H.Kampe-Persson, P.Greenstreet.
Dikļu pagasts, Vm, 1-Mai-2014, 1 ad M. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2-Mai-2006, 1 ad M pie „Ūšiem”. D.B.Wooldridge.
Saldus, 3-Mai-1993, 1 ad T uz vadiem pie Saldus apvedceļa. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 3-Mai-2004, 1. C.Nielsen.

*) Novērojumi agrāki par 27. aprīli jāpierāda ar foto vai arī jāapraksta saskatītās pazīmes pēc kā noteikts un kāds bija dzimums, vecums.

Jaunākie zināmie novērojumi ligzdošanas sezonā (jūnijs - jūlijs)
Sātiņi - Veldres, Sa, 9-26-Jūn-2000, T un M novēroti 3 reizes šajā periodā. Z.Jansone u.c.
Lejasciems, Gu, jūlija sākums 2004, 1 T ad. A.Freibergs.
Dārziņi pie Rīgas HES, 12-Jūl-2004, 1 T ad lidojumā virs Dārziņu niedrāja Doles salas virzienā. K.Millers.
Nagļi, Re, 29-Jūl-2006, 1 T ad pie Orenīšu kalna. K.Millers, B.Valkaša.
Nagļi, Re, 4-Jūn-2022, 1 (dzimums/vecums nav ziņots). I.Grīnerte, K.Millers (Dabasdati).

Skaita piemēri augustā - septembrī
2019, 28-Aug, Kolka, Ta, ap 700 (maks. varbūt 1200) - daļēja uzskaite + skaita vērtējums migrācijā un lokāli pēc 16:00. I.Priedniece, J.Priednieks (Dabasdati).
2019, 29-Aug, Kolka, Ta, 410-NE migrācijas uzskaitē 7:31-12:15. J.Priednieks, I.Priedniece (Dabasdati).

--------

2022, 16-Aug, Ventspils, ap 80-N stundas laikā (redzēti tikai 1cy), skaits dienas laikā vērtējams simtos. E.Smislovs, V.Zariņš (Dabasdati).
2022, 5-Sep, Engures ezers, ap 70. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).

--------

1979, 24-Aug, Engures ezers, līdz 70 no viena punkta ar binokli (Vīksne 1981).
1995, 20-Sep, Pape, Lp, 34 un 16 divās vietās (Strazds 1995).
1996, 21-Aug, Pape, Lp, 26 vienkopus uz vadiem. A.Celmiņš.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 9-Okt-1990, 1-S. V.Roze.
Pape, Lp, 9-Okt-2001, 1 uz vadiem. V.Ādamsons, J.Kazubiernis.
Ķeipenes pagasts, Og, 8-Okt-2022, 1. K.Liepa (Dabadati).
Pape, Lp, 6-Okt-2007, 1 jaunais putns (1cy) lokāli pie „Čakstēm”, pēc tam pārvietojās uz S. K.Millers.
Pape, Lp, 5-Okt-2005, 1-S. K.Millers.

Literatūra un internets

Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London. Helm. Matrozis R. 2023. Pārdomas par dažiem vēsturiskiem putnu novērojumiem. Putni Dabā 91, 1: 55-60. Orta J., G.M.Kirwan and C.Hansasuta. 2022. Red-footed Falcon Falco vespertinus, version 1.1. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.reffal1.01.1. Accessed 14 March 2023. Priedniece I. 2019. Visu laiku iespaidīgākā kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā. Putni dabā 86, 3-4: 10-11. Priedniece I. 2023. Kukaiņu piekūnu invāzija 2022. gada rudenī. Putni Dabā 91, 1: 25-27. Strazds M. 1995. Cik plaša bijusi kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā 1995. gadā? - Putni dabā 5, 2: 105. Vīksne J. 1981. Kukaiņu piekūna - Falco vespertinus L. - invāzija 1979. gadā. - Retie augi un dzīvnieki: 36-40. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 67.

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ilzika ezera un "Pelču" apkārtnē, Kuldīgas novads, 19-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ziemupe-Saraiķi, Vērgales pagasts, 22-Aug-2010, T (nepieaudzis 2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Netālu no Jēkabpils uz Viesītes pusi, 24-Aug-2017, attēlā ad M. © Māris Strazds.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Netālu no Jēkabpils uz Viesītes pusi, 24-Aug-2017, attēlā ad M. © Māris Strazds.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ādažu apkārtne, 23-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Rožupe, Līvānu novads, 29-Aug-2007, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Valpene, Talsu novads, 1-Sep-2019, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 5-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.

bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Pikla Nina, Pērnavas apriņķis, Igaunija, 17-Aug-2010, attēlā pa kreisi pieaugušais putns (T), pa labi - jaunais putns
(1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Võiste, Pērnavas apriņķis, Igaunija, 17-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 28-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 28-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Mērsrags, Talsu novads, 1-Sep-2019, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 5-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Salīdzinājums ar bezdelīgu piekūnu. Attēlā pa kreisi jaunais (1cy) bezdelīgu piekūns Falso subbuteo, pa labi - jaunais (1cy) kukaiņu piekūns Falco
vespertinus. Abi fotografēti Vecdaugavā Rīgā, 28-Aug-2011. © Igors Deņisovs.