Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Austrumeiropa un tālāk līdz Mongolijai un Ļenas upei austrumos. Ziemo Afrikas dienvidos. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 2007).

Pavasarī samērā reti sastopams (caurceļotāji)

Vasarā (jūnijā-jūlijā) reti sastopams

Rudenī rets vai reizēm parasts caurceļotājs (invāzijas)

Ziemā nav sastopams

Citi attēli lappusē
par 2005. gada invāziju

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus

Pape, 27-Aug-2005, jaunais putns (1g). © Kārlis Millers.

Samērā rets, bet regulārs caurceļotājs. Ir bijuši atsevišķi pieaugušo putnu novērojumi arī ligzdošanas sezonā, tomēr vismaz pēdējos 50 gados kukaiņu piekūna ligzdošana Latvijā nav pierādīta (Липсберг 1983). Reizēm augustā - septembrī novērojamas izteiktas invāzijas, kad līdz pat vairākiem desmitiem putnu medī spāres virs niedrāju ezeriem. Invāziju piemēri 2005. un 2007. gados.

Garums: 28-31 cm, spārnu izpletums: 66-78 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 1-Mai-2011, 1 ad M migrācijā. H.Kampe-Persson, P.Greenstreet.
Kocēnu novads, Vm, 1-Mai-2014, 1 ad M. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2-Mai-2006, 1 ad M pie „Ūšiem”. D.B.Wooldridge.
Saldus, 3-Mai-1993, 1 ad T uz vadiem pie Saldus apvedceļa. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 3-Mai-2004, 1. C.Nielsen.
Silakrogs, Ri, 7-Mai-2004, 1 2g T. A.Klepers.

Jaunākie zināmie novērojumi ligzdošanas sezonā (tikai ad jūnijā-jūlijā)
Sātiņi - Veldres, Sa, 9-26-Jūn-2000, T un M novēroti 3 reizes šajā periodā. Z.Jansone u.c.
Lejasciems, Gu, jūlija sākums 2004, 1 T ad. A.Freibergs.
Dārziņi pie Rīgas HES, 12-Jūl-2004, 1 T ad lidojumā virs Dārziņu niedrāja Doles salas virzienā. K.Millers.
Nagļi, Re, 29-Jūl-2006, 1 T ad pie Orenīšu kalna. K.Millers, B.Valkaša.

Daži agrāko gadu invāziju piemēri
1979, 24-Aug, Engures ez. līdz 70 no viena punkta ar binokli (Vīksne 1981).
1995, 20-Sep, Pape, Lp, 34 un 16 divās vietās (Strazds 1995).
1996, 21-Aug, Pape, Lp, 26 uz vadiem vienkopus. A.Celmiņš.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 9-Okt-1990, 1-S. V.Roze.
Pape, Lp, 9-Okt-2001, 1 uz vadiem. V.Ādamsons, J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 6-Okt-2007, 1 jaunais lokāli pie „Čakstēm”, pēc tam pārvietojās uz S. K.Millers.
Pape, Lp, 5-Okt-2005, 1-S. K.Millers.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Falco vespertinus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 10th September 2017. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M. 1995. Cik plaša bijusi kukaiņu piekūnu invāzija Latvijā 1995. gadā? - Putni dabā 5, 2: 105. Vīksne J. 1981. Kukaiņu piekūna - Falco vespertinus L. - invāzija 1979. gadā. - Retie augi un dzīvnieki: 36-40. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 67.

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ilzika ezera un "Pelču" apkārtnē, Skrundas novads, 19-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ziemupe-Saraiķi, Pāvilostas novads, 22-Aug-2010, T (nepieaudzis 2g). © Jānis Jansons.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Netālu no Jēkabpils uz Viesītes pusi, 24-Aug-2017, attēlā ad M. © Māris Strazds.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Netālu no Jēkabpils uz Viesītes pusi, 24-Aug-2017, attēlā ad M. © Māris Strazds.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Ādažu apkārtne, 23-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Satiķi, Brocēnu novads, 24-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Rožupe, Līvānu novads, 29-Aug-2007, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 5-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.

bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Pikla Nina, Pērnavas apriņķis, Igaunija, 17-Aug-2010, attēlā pa kreisi pieaugušais putns (T), pa labi - jaunais putns
(1g). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 3-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Võiste, Pērnavas apriņķis, Igaunija, 17-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 28-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 28-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Kukaiņu piekūns Falco vespertinus. Vecdaugava, Rīga, 5-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Salīdzinājums ar bezdelīgu piekūnu. Attēlā pa kreisi jaunais (1g) bezdelīgu piekūns Falso subbuteo, pa labi - jaunais (1g) kukaiņu piekūns Falco
vespertinus. Abi nofotografēti Vecdaugavā Rīgā, 28-Aug-2011. © Igors Deņisovs.

Labots 09 May 2018