Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Visu gadu sastopams W un S Eiropā. Tālākās ziemeļu un austrumu Eiropas populācijas ziemā pārvietojas uz S un SW, sasniedzot Ziemeļāfriku, Tuvos Austrumus vai pat šķērso Sahāru. Divpadsmit pasugas, Latvijā F.t.tinnunculus (Orta, Boesman, Marks 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo mazā skaitā rietumu un centrālajā daļā

Birds of the World

Lauku piekūns Falco tinnunculus

Užavas lauki, Ventspils novads, 15-Apr-2017, T. © Edgars Smislovs.

Agrāk Latvijā samērā parasts ligzdotājs, bet kopš 1960-iem gadiem skaits strauji samazinājās līdz minimumam XX gs. beigās. Tagad, XXI gs. sākumā, ligzdotāju skaits lēni, bet pakāpeniski pieaug. Īpaši tas vērojams valsts dienvidrietumu daļā. Piem., 2020. gada ligzdošanas sezonā Grobiņas apkaimē bija apdzīvoti 9 būri (E.Lediņa un A.Kalvāna informācija). Iespējams par to liecina arī migrantu uzskaišu dati Kolkā un Papē (skat. zemāk). Jaunākais ligzdotāju skaita vērtējums - vismaz 238 pāri (Ķerus u.c. 2021). Atsevišķi īpatņi regulāri ziemo rietumu un centrālajā daļā.

Garums: 27-35 cm, spārnu izpletums: 57-79 cm (Orta, Boesman, Marks 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
2006, 7-Apr-13-Mai, 69. D.B.Wooldridge u.c.
1998, 12-26-Apr, 33. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2004, 16-30-Apr, 28. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 28-Apr-2019, 13 uzskaitē 10:00-13:00. R.Matrozis (Facebook), E.Smislovs, V.Smislovs.
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 11 uzskaitē dienas laikā (6:30-17:15). N.Venema u.c. (www.trektellen.nl).
Kolka, Ta, 30-Apr-2006, 9. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 24-Apr-98, 8. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 19-Apr-2004, 7. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 24-Apr-2006, 7. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 1-Mai-2006, 7. D.B.Wooldridge.

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, 13-Sep-2014, 101. E.Lediņš, I.Dinsbergs, J.Kazubiernis, J.Grudulis, S.Meža, R.Čakšs.
Pape, Lp, 28-Sep-2007, 65 uzskaitē 10 stundās (7:02-17:02). M.Briedis, M.Jaunzemis, J.Kazubiernis, M.Stunda.
Pape, Lp, 15-Sep-2006, 51 uzskaitē 5 stundās. J.Kazubiernis.

Novērojumi ziemas mēnešos līdz 2005. gada janvāra beigām
Tukums, 3-Feb-1975, 1. V.Ādamsons.
Tukuma apk., 22-Dec-1979, 1 T. V.Roze.
Slampe, Tu, 7-Feb-1984, 1. V.Ādamsons.
Rīga, 15-Dec-1985, 1 Sūnu salā pie Mīlgrāvja kanāla vismaz līdz 19-Jan-86. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Rīga, 27-Feb-1987, 1 Ķīšezera krastā pie Mīlgrāvja iztekas. M.Kudrjavcevs.
Vecdaugava, Rp, 16-17-Jan-1993, pirmajā dienā pāris, otrajā dienā tikai M. R.Matrozis.
Vecdaugava, Rp, 17-Jan-1993, 1 M. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Doles sala, Ri, 9-Feb-1993, 1 T medī pie Rīgas HES. A.Celmiņš.
Spuņciems, Ri, 16-Jan-2000, 1. J.Režais.
Liepāja, 30-Jan-2000, 1 medī netālu no pilsētas S robežas. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Spuņciems, Ri, 3-Jan-2001, 1. J.Režais.
Grobiņa, Lp, 4-Jan-2004, 1 T šosejas malā starp Liepāju un Grobiņu. K.Millers.
Liepāja, 7-Jan-2004, 1 Pulvera ielā pie karostas kanāla. A.Klepers, M.Tīrums.

Liepāja, 9-Jan-2005, 1 virs "Liepājas metalurga", vēlāk medīja pie Golodova dambja. A.Klepers, K.Millers u.c. Turpat Zirgu salā novērots vēl pāris reizes janvārī, kā arī 27-Feb (M vai jaunais). K.Millers, B.Valkaša u.c.

Grobiņa, Lp, 9-Jan-2005, 1 (stundu pēc novērojuma pie Golodova dambja, 8 km W no Liepājas, ticamākais cits putns). Tajā apkārtnē novērots arī vēlāk janvārī, kā arī 25-Feb. A.Klepers, K.Millers, B.Valkaša.

Vecdaugava, Rp, 16-Jan-2005, 1. I.Krakope.

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā (visi zināmie)*
Rugāju pag., Bl, 18-Jan-2006, 1. M.Bondars (novērojums ziņots caur V.Rozi).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Orta J., P.F.D.Boesman and J.S.Marks. 2020. Eurasian Kestrel Falco tinnunculus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurkes.01. Accessed 6 September 2023.

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Liepāja, 19-Mai-2011, T. © Selga Bērziņa.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Liepāja, 10-Mai-2011, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Doktorāts, Remtes pagasts, Saldus novads, 13-Jūl-2019, M. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Liepāja, 11-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
200503

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Kabiles apkaime, Kuldīgas novads, 4-Mai-2020, M. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Doktorāts, Remtes pagasts, Saldus novads, 13-Jūl-2019, M. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Kuiviži-Ainaži, 27-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 17-Sep-2016, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Pape, Rucavas pagasts, 27-Sep-2020, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.
bkm

Lauku piekūns Falco tinnunculus. Iecavas pagasts, Bauskas novads, 6-Okt-2010, jaunais putns (1cy). © Edgars Laucis.