Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Kalnu un tundras apgabali Palearktikā un Ziemeļamerikā - Islande, Skandināvijas, Somijas un Krievijas ziemeļi, Aļaska, Kanādas ziemeļi un Grenlande. Lai arī agrāk tika izdalītas līdz 9 pasugas, tagad atzīts par monotipisku sugu (del Hoyo, Elliott, Sargatal 1994; Forsman 1999; Clements 2007).

Novērošanas vietas

Medību piekūns Falco rusticolus

Pečoras upes delta, Arhangeļskas Ņencu autonomais apgabals Krievijā, 17-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Dmitrijs Boiko.

Senākajā literatūrā minēti divi novērojumi XIX gs. beigās (skat. zemāk), tomēr to ticamība nav viennozīmīgi atzīta. Tā, piemēram, J.Baumanis un P.Blūms (1972) medību piekūnu Latvijas sugu skaitā neiekļauj, acīmredzot apšaubot senāko novērojumu ticamību. 1896. gada novērojums F.E.Štolla (1904) publikācijā pieminēts ar vienu teikumu bez apstākļu apraksta: "Herr G.Feldt will diesen Vogel im Herbst 1896 in Asuppen, Kurland, beobachtet haben". OFK domas dalījās arī par novērojumu 1986. gadā, kā rezultātā tas tika iekļauts D kategorijā (Baumanis, Celmiņš 1995). Neskatoties uz to, šeit medību piekūns ir iekļauts novērojumu uzskaitījumā pieļaujot, ka OFK slēdzienam tajā laikā varēja būt subjektīvs raksturs, un ziņojums būtu jāekspertē atkārtoti.

Garums: 50-60 cm, spārnu izpletums: 110-130 cm (Forsman 1999).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Valmieras apkārtnē (Wolmarschen Gegend), pirms 1815, 1 nošauts. Eksemplārs tolaik glabājās F.E.Štolla (Friedrich Erdmann Stoll) privātajā kolekcijā (Meyer 1815).
2. Aizpute, Lp, 1896, rudens, 1 novērots. G.Feldts (Stoll 1904).
3. Lizdēni, Vm, 1899, 8-Apr, 1 novērots. H.Loudons (Лоудон 1913).
4. Kolka, Ta, 1986, 7-Okt, 1 jaunais putns novērots. V.Roze (Baumanis, Celmiņš 1995).
5. Košķele, Vm, 2011, 23-Sep, 1 jaunais putns novērots. P.Hottola (Dabasdati).

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. BirdLife International Species factsheet: Falco rusticolus. Retrieved from http://www.birdlife.org on Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Clements J.F. 2007. The Clements Checklist of the Birds of the World. Cornell University Press. Ithaca, New York. del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. (eds) 1994. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions. Barcelona. Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Forsman D. 1999. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. T & AD Poyser. London. Лоудон Г.В. 1913. Весенний прилет птиц в центре Лифляндской губернии (1895-1912). Птицеведение и птицеводство 4, 2: 132 -148.

Medību piekūns Falco rusticolus. Pečoras upes delta, Arhangeļskas Ņencu autonomais apgabals Krievijā, 17-Aug-2010, jaunais putns (1g).
© Dmitrijs Boiko.

Labots 31 Dec 2019