Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Kalnu un tundras apgabali Palearktikā un Ziemeļamerikā - Islande, Skandināvijas, Somijas un Krievijas ziemeļi, Aļaska, Kanādas ziemeļi un Grenlande. Lai arī agrāk tika izdalītas līdz 9 pasugas, tagad atzīts par monotipisku sugu (Forsman 1999; Booms, Cade, Clum 2020; Gill, Donsker, Rasmussen 2020).

Novērošanas vietas
Birds of the World

Medību piekūns Falco rusticolus

Pečoras upes delta, Arhangeļskas Ņencu autonomais apgabals Krievijā, 17-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Dmitrijs Boiko.

Senākajā literatūrā minēti divi novērojumi XIX gs. beigās (skat. zemāk), tomēr to ticamība nav viennozīmīgi atzīta. Tā, piemēram, J.Baumanis un P.Blūms (1972) medību piekūnu Latvijas sugu skaitā neiekļauj, acīmredzot apšaubot senāko novērojumu ticamību. 1896. gada novērojums F.E.Štolla (1904) publikācijā pieminēts ar vienu teikumu bez apstākļu apraksta: "Herr G.Feldt will diesen Vogel im Herbst 1896 in Asuppen, Kurland, beobachtet haben". OFK domas dalījās arī par novērojumu 1986. gadā, kā rezultātā tas tika iekļauts D kategorijā (Baumanis, Celmiņš 1995). Neskatoties uz to, šeit novērojums ir iekļauts kopējā uzskaitījumā pieļaujot, ka OFK slēdzienam tajā laikā varēja būt subjektīvs raksturs un ziņojums būtu jāekspertē atkārtoti.

Garums: 50-60 cm, spārnu izpletums: 110-130 cm (Forsman 1999).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Valmieras apkārtnē (Wolmarschen Gegend), pirms 1815, 1 nošauts. Eksemplārs tolaik glabājās F.E.Štolla (Friedrich Erdmann Stoll) privātajā kolekcijā (Meyer 1815).
2. Aizpute, Lp, 1896, rudens, 1 novērots. G.Feldts (Stoll 1904).
3. Lizdēni, Vm, 1899, 8-Apr, 1 novērots. H.Loudons (Лоудон 1913).
4. Kolka, Ta, 1986, 7-Okt, 1 jaunais putns (1cy) novērots. V.Roze (Baumanis, Celmiņš 1995).
5. Košķele, Vm, 2011, 23-Sep, 1 jaunais putns (1cy) novērots. P.Hottola (Dabasdati).

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Literatūra un internets

Baumanis J., Blūms P. 1972. Latvijas putni. Rīga. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Booms T.L., T.J.Cade and N.J.Clum. 2020. Gyrfalcon Falco rusticolus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gyrfal.01. Accessed 6 September 2023. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Gill F, D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.2). doi: 10.14344/IOC.ML.10.2. Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Forsman D. 1999. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. T & AD Poyser. London. Лоудон Г.В. 1913. Весенний прилет птиц в центре Лифляндской губернии (1895-1912). Птицеведение и птицеводство 4, 2: 132 -148.

Medību piekūns Falco rusticolus. Pečoras upes delta, Arhangeļskas Ņencu autonomais apgabals Krievijā, 17-Aug-2010, jaunais putns (1cy).
© Dmitrijs Boiko.