Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropas N daļā un tālāk Krievijā līdz Tālajiem Austrumiem, kā arī Ziemeļamerikā. Eiropas ziemeļu populācijas pārvietojas ziemot uz W, C un S Eiropu, sasniedzot NW Āfriku un Tuvos Austrumus. Īrijas un Lielbritānijas ligzdotāji paliek uz vietas arī ziemā. Deviņas pasugas: Eirāzijā 6, Ziemeļamerikā 3. Eiropā un uz austrumiem līdz Rietumsibīrijai sastopams F.c.aesalon (Warkentin et al. 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā samērā reti sastopams, t.sk. ligzdotāji

Rudenī caurceļo

Ziemo mazā skaitā

Birds of the World

Purva piekūns Falco columbarius

Īslīces pagastā pie Bērziem, Bauskas novads, 1-Mar-2011, T. © Edgars Laucis.

Uztraukums ligzdošanas rajonā (M balss). Vecaugava, Rīga, 3-Jūl-2007. © Agris Celmiņš (29).

Izlidojis jaunais putns. Vecaugava, Rīga, 2-Jūl-2007. © Agris Celmiņš (25).

Latvijā rets ligzdotājs, bet samērā parasts caurceļotājs, sevišķi rudenī. Atsevišķi īpatņi regulāri ziemo.

Garums: 24-32 cm, spārnu izpletums: 53-73 cm (Warkentin et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
2001, 13-30-Apr, 28. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
1999, 14-29-Apr, 20. D.B.Wooldridge.
2004, 16-30-Apr, 19. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 19-Apr-2005, 8. A.Celmiņš, K.Millers.
Kolka, Ta, 9-Mai-2001, 8. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, T.W.Johansen.
Kolka, Ta, 18-Apr-2004, 7. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 6-Okt-2000, 11. V.Roze, M.Jaunzemis, A.Celmiņš.
Pape, Lp, 23-Sep-2000, 9. V.Roze, A.Celmiņš, M.Fischer.
Pape, Lp, 30-Sep-2000, 9. V.Roze, A.Celmiņš.
Pape, Lp, 10-Okt-81, 8, tikai uzskaišu seansos. V.Roze.
Pape, Lp, 1-Okt-2000, 8. V.Roze, A.Celmiņš.
Pape, Lp, 9-Okt-2000, 8. A.Celmiņš, V.Ādamsons.

Internets

Warkentin I.G., N.S.Sodhi, R.H.M.Espie, A.F.Poole, L.W.Oliphant and P.C.James. 2020. Merlin Falco columbarius, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.merlin.01. Accessed 11 January 2021.

Purva piekūns Falco columbarius. Ādažu novads, 1-Mar-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva piekūns Falco columbarius. Vecdaugava, Rīga, 19-Mai-2010, T. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Purva piekūns Falco columbarius. Liepāja, 27-Mai-2013, T (domājams 2cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Purva piekūns Falco columbarius. Vecdaugava, Rīga, 6-Apr-2009, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva piekūns Falco columbarius. Vecdaugava, Rīga, 18-Jan-2018, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva piekūni Falco columbarius. Vecdaugava, Rīga, 10-Jūl-2009, nesen izlidojuši jaunie putni (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Purva piekūns Falco columbarius. Igaunija, Saaremaa, Lõu laht, 14-Sep-2007, jaunais putns (1cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Purva piekūns Falco columbarius. Pape, Rucavas novads, 7-Okt-2020, jaunais putns (T 1cy) salīdzinājumā ar pelēko vārnu Corvus cornix.
Dzimums pēc izmēriem. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Purva piekūns Falco columbarius. Priekule, Lietuva, 14-Okt-2018, iespējams jaunais putns (1cy) pēc izteikti brūnas mugurpuses. © Ainars Mankus.

Labots 12 Mar 2021