Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts ziemeļu puslodē - Ziemeļamerika, Eirāzijas ziemeļi, Tuvie Austrumi, Centrālāzija, Austrumsibīrija, Ķīna, Mongolija, Maroka. Četrdesmit divas pasugas (Beason 2020). Latvijā sastopamā pauga E.a.flava ligzdo Eirāzijas ziemeļu daļā no Skandināvija uz austrumiem līdz Anadirai, Baikālam un NW Mandžūrijai (Piejūras apgabals Krievijā). Šī pasuga ziemo Rietumu un Centrālajā Eiropā uz austrumiem līdz Kazahstānai, Mongolijai un Ķīnas centrālajai daļai.

Pavasarī caurceļo

Vasarā nav sastopams

Rudenī caurceļo

Ziemā reti sastopams

Birds of the World

Ausainais cīrulis Eremophila alpestris

Liepāja, 25-Okt-2011. © Selga Bērziņa.

Latvijā nelielā skaitā regulāri caurceļo. Vairāk novērojumu rudenī un piekrastes zonā, bet domājams, ka līdzvērtīgā skaitā ceļo arī iekšzemē. Pēdējos gados atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo.

Garums: 14-17 cm (Snow, Perrins 1998), 16-20 cm (Beason 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti (pēc datiem līdz 2020. gadam)*
Papes ezera N gals, Lp, 23-Feb-2007, dzirdēta balss 3 reizes, attālinoties uz N. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 3-Mar-2016, 1 migrācijā kopā ar 16 sniedzēm. K.Millers.
Papes ezera S gals, Lp, 7-Mar-2014, 10 vienā barā un 2 kopā ar lauku cīruļiem migrācijā uz NNE pie "Štībeļiem". K.Millers.
Užavas lejtece, Ve, 13-Mar-2012, 3-5 (neizslēdzot ziemotājus, jo apkārtnē 4 novēroti janvārī). K.Millers.

*) Pieaugot novērojumu skaitam ziemā, uzskaitījums pārtraukts.

Agrākie rudens migranti
Iesalkāja, Lm, 29-Aug-2010, 1. D.Drazdovskis.
Mangaļsala, Rp, 12-Sep-2023, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Ovišrags, Ve, 23-Sep-2007, 1-S virs kāpas rīta pusē (iespējams tas pats stundu vēlāk uz N). K.Funts, R.Matrozis.
Mangaļsala-Vecāķi, Rp, 25-Sep-2020, 2 migrācijā. I.Deņisovs (Dabasdati).

Skaits rudens mēnešos
Užavas lauki, Ve, 22-Nov-2015, 28. J.Jansons, A.Mankus.

Vēlākie rudens migranti / potenciāli ziemotāji (5 vēlākie datumi)
Liepāja, 22-30-Dec-2023, 1 pie ostas S mola. K.Bernāns, R.Bluķis u.c. (Dabasdati 1, 2). Turpinājums janvārī zemāk.
Užavas lauki, Ve, 16-Dec-2017, 1. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Liepājas ez., 6-Dec-2003, 1 uz Golodova dambja. K.Millers.
Liepājas ez., 2-Dec-2012, 1 uz Golodova dambja. J.Jansons, A.Mankus (iespējams tas pats kopš 23-Nov. K.Millers).
Mangaļsala, Rp, 30-Nov-2013, 1 liedagā. I.Deņisovs.
Lauteri, Lm, 30-Nov-2021, 1. G.Graubics.

Novērojumi janvārī - februārī (visi zināmie)
Vadži, Vk, 24-27-Jan-2004, 2 uz lauka pie ceļa Jaunklidzis - Vijciems. A.Zacmanis, M.Tīrums, K.Millers, V.Roze, A.Klepers.
Inciems, Ri, 25-Feb-2009, 1. A.Klepers.
Bauska, 12-Feb-2010, 3 uz lauka pie VIA Baltica uz Bauskas robežas. J.Morkunas.
Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 4. A.Klepers u.c. (Dabasdati); 7-Jan - 4. K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.
Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, 2. K.Millers; turpat 15-Jan - 1. U.Piterāns; 20-Jan - 1. K.Millers.
Gaujas grīva, 16-27-Jan-2014, 1 liedagā kopā ar 1 pļavu čipsti. I.Deņisovs u.c.
Liepāja, 30-Jan-2014, 1 Ezerkrasta rajonā. S.Laime, D.Leimane (Dabasdati); turpat 2-Feb. J.Jansons.
Nīcas apkārtne, Lp, 13-Feb-2014, 7. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2016, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis; 6-Jan, 2 (dažādās vietās); 16-Jan, 1. (K.Millers).
Rīgas HES, 13-Jan-2016, 1 pie apvedceļa uz Salaspils pusi. K.Bernāns (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 14-Jan-2017, vismaz 1. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 15-Jan-2021, vismaz 1 kopā ar lauku cīruļiem. K.Millers; 17-Jan, 3. I.Brediks, E.Haberkorns (Dabasdati ar foto).
Garupe, Ri, 17-Jan-2021, 1 jūras krastā. A.Priedniece, I.Priedniece (Dabasdati ar foto).
Iecavas pagasts, Ba, 31-Jan - 1-Feb-2021, 1. R.Linejs (Dabasdati ar foto) u.c.
Gaujas grīva, 2-Feb-2021, 1 (2). E.Trops (Dabasdati ar foto).
Codes pagasts, Ba, 24-Feb-2021, 2. E.Laucis (Dabasdati).

Liepāja, 5-14-Jan-2024, 1 uzturas pie ostas S mola kopš 22-Dec-2023. V.Jaunzemis u.c. (Dabasdati 1, 2); 3-Feb, 2 īpatņi. A.Bilerts (Dabasdati); 4-19-Feb, 1. I.Pērkone u.c.; 25-Feb, 3 īpatņi (iespējams pievienojušies pārlidojoši migranti), bet 26-Feb atkal 1 putns. Z.Dāvidsone (Dabasdati 4, 5, 6, 7).

Literatūra un internets

Beason R.C. 2020. Horned Lark Eremophila alpestris, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.horlar.01. Accessed 6 January 2024. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 2. Oxford University Press.

Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. Mangaļsala - Vecāķi, Rīga, 6-Okt-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. Mangaļsala, Rīga, 8-Okt-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. Liepāja, 25-Okt-2011. © Selga Bērziņa.
bkm

Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. Liepāja, 25-Okt-2011. © Selga Bērziņa.
bkm

Ausainie cīruļi Eremophila alpestris. Liepāja, 25-Okt-2011. © Selga Bērziņa.
bkm

Ausainais cīrulis Eremophila alpestris. Liepāja, 26-Okt-2011. © Selga Bērziņa.