Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīa Ziemeļeiropā un tālāk uz austrumiem fragmentāri Sibīrijā, Vidusāzijā, Mongolijā, Ķīnas ziemeļos, Kamčatkā, Sahalīnā un Japānā. Dienvideiropā izplatība fragmentēta - lokalizētas populācijas Vidusjūras reģiona valstīs, iespējams arī Marokā. Ziemeļeiropas populācijas ziemo Eiropā - Lielbritānijā, Spānijā un citur Vidusjūras reģionā, t.sk. NW Āfrikā. Dienvidu un centrālās Eiropas populācijas pārsvarā ziemo ligzdošanas areālā, migrācija mazāk izteikta. Pasugu skaits dažādos avotos atšķiras - no 19 (Copete, Christie 2021) līdz 30 (Byers, Olsson, Curson 1995). Latvijā ligzdo un caurceļo E.s.choeniclus.

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo nelielā skaitā, atzīmēts vienīgais novērojums Austrumlatvijā

Birds of the World

Niedru stērste Emberiza schoeniclus

Liepājā pie ostas dienvidu mola, 24-Okt-2021. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta ligzdotāja, sastopama g.k. ūdens baseinu tuvumā krūmainās pļavās un gar niedrājiem. Diezgan bieži ceļošanas laikā. Atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo.

Garums: 14-16 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi (pie nosacījuma, ka ziemotāji izslēdzami, uzskaitījums līdz 2020. gada februārim)
Ķīšezers, Rp, 14-Feb-2020, 8 niedrājos pie Sniķera salas, pēc tam aizlido pāri ezeram uz NE pusi. I.Deņisovs.
Svētes lauki, Jl, 1-Mar-2008, 2. M.Kilups, A.Klepers.
Ādažu lauki, Ri, 2-Mar-2017, 1 T. I.Deņisovs (Dabasdati).
Daugavgrīva, Rp, 2-Mar-2017, 1 T (ticamāk, ka migrants nekā 15-Jan novērotais īpatnis, skat. zemāk ziemas novērojumus). A.Arnicāns (Dabasdati).
Rīga, 3-Mar-2014, 1 T Daugavas malā Ķengaragā. R.Matrozis, V.Smislovs (Dabasdati).

Vēli novērojumi rudenī periodā 21-Nov - 15-Dec (varētu būt pēdējie migranti, bet varbūt potenciāli ziemotāji, visi zināmie līdz 2019. gada 15-Dec)
Reisa niedrājs, Lm, 8-Dec-1990, balss. J.Lipsbegs.
Pape, Lp, 22-Nov-1999, 1 ad T putnu stacijas apkārtnē. A.Celmiņš, V.Roze u.c.
Pape, Lp, 24-Nov-1999, 1 ad T niedrēs pie kanāla slūžām. A.Celmiņš.
Vecdaugava, Rp, 22-Nov-2000, 1. K.Funts.
Engures ez., Tu, 24-Nov-2003, dzirdēta balss niedrājā. V.Šalavejus.
Daugavgrīvas (Buļļu) sala, Rp, 30-Nov-2004, vismaz 2 uz kāpas. G.Graubics.
Dižilmāja, Lp, 4-Dec-2007, 1 pie Rīgas - Liepājas šosejas. K.Millers.
Zirņu sala (Rīgas HES), 4-Dec-2012, 1 lokāli. U.Piterāns (Dabasdati).
Kolka, Ta, 22-Nov-2013, 1. G.Grandāns, U.Piterāns.
Liepāja, 8-Dec-2013, 1 pie Ezerkrasta putnu torņa. R.Rekmanis.
Liepāja, 26-Nov-2014, 1 uz Zirgu salas. A.Kalvāns, I.Bētiņš (Dabasdati).
Liepāja, 30-Nov-2014, 1 ostas S mola apkārtnē. J.Jansons, A.Mankus.
Ainaži, Lm, 13-Dec-2014, 3 niedrājā blakus molam. A.Klepers (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, 1. G.Grandāns.
Vecdaugava, Rp, 28-Nov-2019, 2. I.Deņisovs.
Lielupes grīva, Jm, 14-Dec-2019, 1. I.Deņisovs.
Daugavgrīva, Rp, 14-Dec-2019, 1. K.Kurmis (Dabasdati).
Grāpju pussala, Rp, 15-Dec-2019, 1 T. E.Smislovs, V.Smislovs.

 
 

Novērojumi ziemas mēnešos rietumu un centrālajā Latvijā pēc 15. decembra (uzskatījums līdz 2020. gada februāra beigām)
Engures ez., 13-Jan-1973, 3. J.Lipsbergs, J.Kalniņš.
Engures ez., 27-Feb-1975, daži īpatņi. J.Baumanis.
Papes ez., Lp, 16-Feb-1976, 1 dzirdēta un pēc tam arī izcelta plašākā niedru masīvā. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 9-Feb-1977, 1 izcēlās no niedrāja pie Ezermaļu kanāla. J.Lipsbergs.
Ainaži, Lm, 16-Dec-1990, 2 (pa vienai Ainažu niedrājā un 3 km S no Ainažiem). A.Kuročkins, V.Smislovs.
Daugavgrīva, Rp, 29-Dec-1990, balss no Daugavgrīvas lieguma niedrāja. V.Smislovs.
Salacgrīva, Lm, 1-Jan-2001, 1 un 4 maršrutā Lauteri - Kancu urga. J.Lipsbergs.
Liepāja, 28-Jan-2001, 1 ezera W krastā pie pilsētas dienvidu robežas. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Reisa niedrājs, Lm, 10-Feb-2001, 1. A.Kuročkins.
Kauguri-Sloka, 3-Mar-2001, 2 Vecslocenes pļavās (novērots T un dzirdēts sauciens). V.Vintulis.
Liepāja, 2-Jan-2005, 1 Ezerkrasta pļavā. K.Millers.
Pleces purvs, Lp, 16-Jan-2005, 1 T. R.Rekmanis, M.Dobelis.
Liepāja, 6-Jan-2006, 1 Ezerkrasta pļavā pie notekūdeņu rores. K.Millers.
Dārziņi, Ri, 8-Jan-2006, 1 niedrājā. V.Roze, A.Zacmanis u.c.
Mērsrags, Ta, 14-Jan-2006, vismaz 1 piekrastes niedru joslā nepilnu km uz dienvidiem no ostas. J.Ķuze.
Papes ez. N gals, Lp, 13-Jan-2007, 1. K.Millers, I.Mednis.
Ķīšezers, Rp, 10-Feb-2007, 1 M ezera dienvidu galā. A.Kuročkins.
Liepāja, 1-Jan-2008, 1 uz Zirgu salas. M.Jaunzemis.
Papes ez., Lp, 22-Jan-2008, 1 ezera S galā pie putnu torņa. K.Millers.
Liepājas ez., 12-Jan-2009, 1 Atteku salas niedrājā. K.Millers.
Ainaži, Lm, 23-Dec-2009, 1 pie mola. A.Klepers.
Dārziņi, Ri, 8-Jan-2010, 1. S.Rabkevičs.
Pape, Lp, 16-17-Jan-2010, 1 kanālā pie tilta. M.Tīrums, A.Klepers, K.Millers u.c.
Ainaži, Lm, 22-Dec-2011, 3 niedrājā pie N mola. A.Klepers; 3-Jan-2012 - 2. M.Tīrums; 8-Jan - 2 vai 3. A.Klepers; 3-Mar - 10. S.Elferte, D.Elferts (Dabasdati).
Liepāja, 6-Jan-2012, 2 uz Zirgu salas. K.Millers; 23-Jan turpat 3. R.Rekmanis; 8-Feb - 2 K.Millers.
Mangaļsala, Rp, 11-Jan-2013, 1 (attēls zemāk). I.Deņisovs.
Nīcas lauki, Lp, 12-Jan-2013, 2 TT. E.Laucis, K.Millers, G.Grandāns; 14-Jan - 2 MM. G.Grandāns; 15-Jan - 2 (t.sk. viena tikai pēc sauciena). U.Piterāns.
Ainaži, Lm, 21-Dec-2013, 1 ielaidās niedrājā blakus molam. A.Klepers (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 8-Jan-2014, 1. M.Tīrums; 18-Jan turpat 1. M.Tīrums (Dabasdati).
Liepāja, 25-Jan-2014, 1 uz Zirgu salas. K.Millers.
Liepāja, 21-Dec-2014, 1 uz Zirgu salas. J.Jansons, A.Mankus.
Vecdaugava, Rp, 22-Dec-2014, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Daugavpils, 25-Dec-2014, 2 pie Daugavas. A.Erts.

Liepāja, 28-Dec-2014, 2 Ezerkrasta pļavā un niedrājā. I.Grīnerte, K.Millers; turpat 17-18-Jan-2015 - 1. A.Klepers, K.Millers; 13-Feb un 19-Feb - vismaz 3. K.Millers, I.Grīnerte.

Kaltene, Ta, 2-Jan-2014, 1 pie putnu torņa. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 17-Jan-2015, 1 uz Zirgu salas. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 31-Jan-2015, vismaz 3 pie LBT. A.Klepers (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 28-Dec-2015, 1. R.Bluķis, K.Bernāns (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 1-Jan-2016, 1. K.Millers u.c.; pēdējais novērojums 31-Jan. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 3-Jan-2016, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Liepāja, 1-Jan-2016, 1 Ezerkrasta pļavā pie laipas. Ģ.Zembergs (Dabasdati); 6-Jan, 1 T pļavas niedrēs. K.Millers u.c.; pēdējais novērojums 10-Jan. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 6-Jan-2016, 1 T. K.Millers; 10-Jan, 1 M/2cy. S.Laime (Dabasdati).
Randu pļavas, Lm, 21-Dec-2016, dzirdēts sauciens niedrājā. A.Klepers (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 13-Jan-2017, 1. S.Laime, M.Platacis (Dabasdati).
Daugavgrīva, Rp, 15-Jan-2017, 1. E.Zacmane, A.Zacmanis (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 1. K.Millers, I.Grīnerte; 13-Jan-2018 - 1. A.Klepers (Dabasdati); 30-Jan - 1 M/2cy. K.Millers.
Svētes lauki, Jl, 19-Jan-2018, 1 fotografēta. I.Gaile (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 13-Jan-2019, 1 pie Lieknas dīķiem. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.
Vecdaugava, Rp, 14-Feb-2019, 1 T. I.Deņisovs (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 23-Dec-2019, 4. R.Bluķis, K.Bernāns, J.Bernāns (Dabasdati); 7-Jan-2020, 1. I.Deņisovs.
Roja, Ta, 28-Dec-2019, 2. J.Ukass (Dabasdati).
Bolderāja, Rp, 28-Dec-2019 - 2; 11-Jan-2020 netālu (tās pašas?) 2, un turpat 19-Jan - 1. A.Arnicāns (Dabasdati 1, 2, 3); 25-Jan, 2. M.Kilups (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 4-Jan-2020, 3. I.Deņisovs.
Sātiņi, Sa, 11-Jan-2020, 2 Pļavnieku dīķos. J.Jansons (Dabasdati).
Baronu HES ūdenskrātuve, Lp, 12-Jan-2020, 1 pārlidojumā virs niedrāja. R.Rekmanis (Dabasdati).
Nīcas lauki. Lp, 12-Jan-2020, 1 T. K.Millers, I.Grīnerte.
Tāšu ez., Lp, 19-Jan-2020, 1. R.Rekmanis (Dabasdati).

Novērojumi Austrumlatvijā* ziemas mēnešos (visi zināmie)
Daugavpils, 25-Dec-2014, 2 pie Daugavas. A.Erts.
Iecelnieki, Ma, 10-Feb-2024, 1 pie putnu barotavas. I.Mālniece (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

 
 

Literatūra un internets

Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Copete J.L. and D.A.Christie. 2021. Reed Bunting Emberiza schoeniclus, version 1.1. In Birds of the World (J.del Hoyo, A. Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.reebun.01.1. Accessed 15 April 2023.

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Brocēnmuiža, Saldus novads, 26-Mar-2017, T. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Gaujas grīva, 27-Mar-2012, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Brocēnmuiža, Saldus novads, 3-Apr-2016, T. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Sātiņi, Saldus novads, 21-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Mērsrags, Talsu novads, 5-Mai-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Vecdaugava, Rīga, 6-Mai-2012, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Luknis, jeb Mičezers Saldus novadā, 15-Mai-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Kaņieris, 17-Jūn-2006, T. © Arnis Blumbergs.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Kaņieris, 7-Jūl-2007, T. © Agris Krusts.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Aizraķe, Liepājas ezers, 26-Mai-2012, M. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 2-Jūn-2011, M. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Vecdaugava, Rīga, 24-Jūn-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Saldus apkaime, Veide, 4-Jūl-2009, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Saldus apkaime, Veide, 4-Jūl-2009, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Saldus apkaime, Veide, 6-Jūl-2009, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Kaņieris, 7-Jūl-2007, jaunais putns (1cy). © Agris Krusts.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Liepājas ezers pie Golodova dambja, 2-Okt-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Mangaļsala, Rīga, 11-Jan-2013. © Igors Deņisovs.