Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīa Ziemeļeiropā un tālāk uz austrumiem fragmentāri Sibīrijā, Vidusāzijā, Mongolijā, Ķīnas ziemeļos, Kamčatkā, Sahalīnā un Japānā. Dienvideiropā izplatība fragmentēta - lokalizētas populācijas Vidusjūras reģiona valstīs, iespējams arī Marokā. Ziemeļeiropas populācijas ziemo Eiropā - Lielbritānijā, Spānijā un citur Vidusjūras reģionā, t.sk. NW Āfrikā. Dienvidu un centrālās Eiropas populācijas pārsvarā ziemo ligzdošanas areālā, migrācija mazāk izteikta. Pasugu skaits dažādos avotos atšķiras - no 20 (Copete, Christie 2013) līdz 30 (Byers, Olsson, Curson 1995). Latvijā ligzdo un caurceļo Emberiza schoeniclus schoeniclus.

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo nelielā skaitā g.k. rietumu daļā

Niedru stērste Emberiza schoeniclus

Saldus apkārtne, Veide, 4-Jūl-2009, jaunais putns (1g) © Ainars Mankus.

Dziesma. Valle, 9-Jūl-2005. © Agris Celmiņš (23).

Dziesma. Valle, 12-Jūl-2005. © Agris Celmiņš (18).
Dziesma. Valle, 9-Apr-2006. © Agris Celmiņš (24).
Dziesma. Rudbārži, 24-Mai-2008. © Ints Folkmanis (17).
Dziesma. Kuusamo, Somija, 5-Jūn-2008. © Agris Celmiņš (28).
Sauciens 'siü'. Liepājas ezers, 23-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (18).
Rudens migrācijas sauciens 'dzrī'. Pape, 12-Okt-2005. © Agris Celmiņš (10).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā parasta ligzdotāja, sastopama g.k. ūdens baseinu tuvumā krūmainās pļavās un gar niedrājiem. Diezgan bieži ceļošanas laikā. Atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo.

Garums: 14-16 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī (ar nosacījumu, ka vietējie ziemotāji šajos gadījumos izslēdzami)
Svētes lauki, Jl, 1-Mar-2008, 2. M.Kilups, A.Klepers.
Ādažu lauki, Ri, 2-Mar-2017, 1 T. I.Deņisovs (Dabasdati).
Daugavgrīva, Rp, 2-Mar-2017, 1 T (ticamāk, ka migrants nekā 15-Jan novērotais īpatnis, skat. zemāk ziemas novērojumus). A.Arnicāns (Dabasdati).
Rīga, 3-Mar-2014, 1 T Daugavas malā Ķengaragā. R.Matrozis, V.Smislovs (Dabasdati).
Garoza, Jl, 6-Mar-1997, 1. A.Kalvāns.

Vēlākie novērojumi rudenī no 21-Nov līdz 15-Dec (varētu būt pēdējie migranti, bet varbūt potenciāli ziemotāji, visi zināmie)
Ainaži, Lm, 13-Dec-2014, 3 niedrājā blakus molam. A.Klepers (Dabasdati).
Reisa niedrājs, Lm, 8-Dec-1990, balss. J.Lipsbegs.
Liepāja, 8-Dec-2013, 1 pie Ezerkrasta putnu torņa. R.Rekmanis.
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, 1. G.Grandāns.
Dižilmāja, Lp, 4-Dec-2007, 1 pie Rīgas - Liepājas šosejas. K.Millers.
Zirņu sala (Rīgas HES), 4-Dec-2012, 1 lokāli. U.Piterāns (Dabasdati).
Daugavgrīvas (Buļļu) sala, Rp, 30-Nov-2004, vismaz 2 uz kāpas. G.Graubics.
Liepāja, 30-Nov-2014, 1 ostas S mola apkārtnē. J.Jansons, A.Mankus.
Liepāja, 26-Nov-2014, 1 uz Zirgu salas. A.Kalvāns, I.Bētiņš (Dabasdati).
Pape, Lp, 24-Nov-1999, 1 ad T niedrēs pie kanāla slūžām. A.Celmiņš (22-Nov 1 ad T redzēts arī pie bāzes. A.Celmiņš, V.Roze u.c.).
Engures ez., Tu, 24-Nov-2003, dzirdēta balss ezera niedrājā. V.Šalavejus.
Vecdaugava, Rp, 22-Nov-2000, 1. K.Funts.
Kolka, Ta, 22-Nov-2013, 1. G.Grandāns, U.Piterāns.

Novērojumi ziemas mēnešos pēc 15. decembra
Engures ez., 13-Jan-1973, 3. J.Lipsbergs, J.Kalniņš.
Engures ez., 27-Feb-1975, daži īpatņi. J.Baumanis.
Papes ez., Lp, 16-Feb-1976, 1 dzirdēta un pēc tam arī izcelta plašākā niedru masīvā. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 9-Feb-1977, 1 izcēlās no niedrāja pie Ezermaļu kanāla. J.Lipsbergs.
Ainaži, Lm, 16-Dec-1990, 2 (pa vienai Ainažu niedrājā un 3 km S no Ainažiem). A.Kuročkins, V.Smislovs.
Daugavgrīva, Rp, 29-Dec-1990, balss no Daugavgrīvas lieguma niedrāja. V.Smislovs.
Salacgrīva, Lm, 1-Jan-2001, vismaz 1 posmā Lauteri - Kancu urga. J.Lipsbergs.
Liepāja, 28-Jan-2001, 1 ezera W krastā pie pilsētas dienvidu robežas. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Reisa niedrājs, Lm, 10-Feb-2001, 1. A.Kuročkins.
Kauguri-Sloka, 3-Mar-2001, 2 Vecslocenes pļavās (novērots T un dzirdēts sauciens). V.Vintulis.
Liepāja, 2-Jan-2005, 1 Ezerkrasta pļavā. K.Millers.
Pleces purvs, Lp, 16-Jan-2005, 1 T. R.Rekmanis, M.Dobelis.
Liepāja, 6-Jan-2006, 1 Ezerkrasta pļavā pie notekūdeņu rores. K.Millers.
Dārziņi, Ri, 8-Jan-2006, 1 niedrājā. V.Roze, A.Zacmanis u.c.
Mērsrags, Ta, 14-Jan-2006, vismaz 1 piekrastes niedru joslā nepilnu km uz dienvidiem no ostas. J.Ķuze.
Papes ez. N gals, Lp, 13-Jan-2007, 1. K.Millers, I.Mednis.
Ķīšezers, Rp, 10-Feb-2007, 1 M ezera dienvidu galā. A.Kuročkins.
Liepāja, 1-Jan-2008, 1 uz Zirgu salas. M.Jaunzemis.
Papes ez., Lp, 22-Jan-2008, 1 ezera S galā pie putnu torņa. K.Millers.
Liepājas ez., 12-Jan-2009, 1 Atteku salas niedrājā. K.Millers.
Ainaži, Lm, 23-Dec-2009, 1 pie mola. A.Klepers.
Dārziņi, Ri, 8-Jan-2010, 1. S.Rabkevičs.
Pape, Lp, 16-17-Jan-2010, 1 kanālā pie tilta. M.Tīrums, A.Klepers, K.Millers u.c.
Ainaži, Lm, 22-Dec-2011, 3 niedrājā pie N mola. A.Klepers; 3-Jan-2012 - 2. M.Tīrums; 8-Jan - 2 vai 3. A.Klepers; 3-Mar - 10. S.Elferte, D.Elferts (Dabasdati).
Liepāja, 6-Jan-2012, 2 uz Zirgu salas. K.Millers; 23-Jan turpat 3. R.Rekmanis; 8-Feb - 2 K.Millers.
Mangaļsala, Rp, 11-Jan-2013, 1 (attēls zemāk). I.Deņisovs.
Nīcas lauki, Lp, 12-Jan-2013, 2 TT. E.Laucis, K.Millers, G.Grandāns; 14-Jan - 2 MM. G.Grandāns; 15-Jan - 2 (t.sk. viena tikai pēc sauciena). U.Piterāns.
Ainaži, Lm, 21-Dec-2013, 1 ielaidās niedrājā blakus molam. A.Klepers (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 8-Jan-2014, 1. M.Tīrums; 18-Jan turpat 1. M.Tīrums (Dabasdati).
Liepāja, 25-Jan-2014, 1 uz Zirgu salas. K.Millers.
Liepāja, 21-Dec-2014, 1 uz Zirgu salas. J.Jansons, A.Mankus.
Vecdaugava, Rp, 22-Dec-2014, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Daugavpils, 25-Dec-2014, 2 pie Daugavas. A.Erts.
Liepāja, 28-Dec-2014, 2 Ezerkrasta pļavā un niedrājā. I.Grīnerte, K.Millers; turpat 17-18-Jan-2015 - 1. A.Klepers, K.Millers; 13-Feb un 19-Feb - vismaz 3.

K.Millers, I.Grīnerte.

Kaltene, Ta, 2-Jan-2014, 1 pie putnu torņa. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 17-Jan-2015, 1 uz Zirgu salas. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 31-Jan-2015, vismaz 3 pie ostas termināla. A.Klepers (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 28-Dec-2015, 1. R.Bluķis, K.Bernāns (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 1-Jan-2016, 1. K.Millers u.c.; pēdējais novērojums 31-Jan. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 3-Jan-2016, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Liepāja, 1-Jan-2016, 1 Ezerkrasta pļavā pie laipas. Ģ.Zembergs (Dabasdati); 6-Jan, 1 T Ezerkrasta pļavas niedrēs. K.Millers u.c.; pēdējais novērojums 10-Jan.

K.Millers.

Nīcas lauki, Lp, 6-Jan-2016, 1 T. K.Millers; 10-Jan, 1 M/2g. S.Laime (Dabasdati).
Randu pļavas, Lm, 21-Dec-2016, dzirdēts sauciens niedrājā. A.Klepers (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 13-Jan-2017, 1. S.Laime, M.Platacis (Dabasdati).
Daugavgrīva, Rp, 15-Jan-2017, 1. E.Zacmane, A.Zacmanis (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 1. K.Millers, I.Grīnerte; 13-Jan-2018 - 1. A.Klepers (Dabasdati); 30-Jan - 1 M/2g. K.Millers.
Svētes lauki, Jl, 19-Jan-2018, 1 fotografēta. I.Gaile (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 13-Jan-2019, 1 pie Lieknas dīķiem. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.
Vecdaugava, Rp, 14-Feb-2019, 1 T. I.Deņisovs (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Emberiza schoeniclus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 19 April 2017. Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Copete J.L., Christie D.A. 2013. Reed Bunting Emberiza schoeniclus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/61900 on 2 January 2015.

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Brocēnmuiža, Brocēnu novads, 26-Mar-2017, T. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Gaujas grīva, 27-Mar-2012, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Brocēnmuiža, Brocēnu novads, 3-Apr-2016, T. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Sātiņi, Saldus novads, 21-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Vecdaugava, Rīga, 6-Mai-2012, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Luknis, jeb Mičezers Brocēnu novadā, 15-Mai-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Kaņieris, 17-Jūn-2006, T. © Arnis Blumbergs.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Kaņieris, 7-Jūl-2007, T. © Agris Krusts.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Aizraķe, Liepājas ezers, 26-Mai-2012, M. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 2-Jūn-2011, M. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Vecdaugava, Rīga, 24-Jūn-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Saldus apkārtne, Veide, 4-Jūl-2009, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza shoeniclus. Saldus apkārtne, Veide, 6-Jūl-2009, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Kaņieris, 7-Jūl-2007, jaunais putns (1g). © Agris Krusts.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Liepājas ezers pie Golodova dambja, 2-Okt-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru stērste Emberiza schoeniclus. Mangaļsala, Rīga, 11-Jan-2013. © Igors Deņisovs.

Labots 08 Mar 2019