Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta taigas zonā Skandināvijas ziemeļos, Somijā un Krievijā līdz Kamčatkai. Areāla dienvidu robeža Sibīrijā aptuveni seko 60°N, taču paplašinās centālajā daļā, ietverot Altaju un Sajānus. Arī Sahalīnas ziemeļu daļā un iespējams ziemeļaustrumu Ķīnā. Ziemo Ķīnā, Korejā un Japānā, mazākā skaitā arī Tjanšana piekalnēs Kazahstānas dienvidos un rietumu Ķīnā. Rudens migrācijā regulāri ieceļo rietumu un centrālajā Eiropā, kā arī Tuvajos Austrumos. Divas tuvu līdzīgas pasugas ar neskaidru robežu starp tām, Latvijā ieceļo E.r.rustica, kura izplatīta areāla rietumu daļā līdz centrālajai Sibīrijai. Areāla austrumu daļā (aptuveni no Baikāla) sastopama pasuga E.r.latifascia (Byers, Olsson, Curson 1995).

Birds of the World

Meža stērste Emberiza rustica

Birzgales pagasts, 11-Sep-2022, jaunais putns (1cy). © Dmitrijs Boiko.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā reta caurceļotāja un ļoti reta ligzdotāja. Piecpadsmit novērojumi, to skaitā viens pierādīts ligzdošanas gadījums 1985. gadā (Strazds, Strazds 1986).

Garums: 14-15 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 1975, 17-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts* (Бауманис 1979).
2. Lībciema apkaime, Ve, 1985, 28-Jūn, T un M, atrasta ligzda ar pull (Strazds, Strazds 1986). ®
3. Engures ez. SW mala, Tu, 1996, 15-Mai, 1 T. J.Lipsbergs (Celmiņš, Baumanis 1998). ®
4. Pape, Lp, 1997, 12-Okt, 1 novērota. V.Ādamsons, V.Roze (Celmiņš, Baumanis 1998). ®
5. Dzelves purvs, Ri, 1999, 17-Mai, T un M. V.Vintulis, A.Petriņš (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
6. Lauteri, Lm, 2008, 4-Okt, 1 novērota vizuāli, dzirdēts sauciens. G.Graubics.
7. Skrundas apkaime, Ku, 2014, 12-Sep, 1 fotografēta. U.Piterāns (Dabasdati).
8. Birzgales pagasts, Og, 2021, 22-Sep, 1 jaunais putns (M 1cy) noķerts. D.Boiko.
9. Birzgales pagasts, Og, 2022, 11-Sep, 1 jaunais putns (T 1cy) noķerts. D.Boiko.
10. Birzgales pagasts, Og, 2022, 12-Sep, 1 jaunais putns (T 1cy) noķerts. D.Boiko.
11. Litenes pagasts, Gu, 2022, 19-Sep, 1 noķerta. E.Kantāns (Dabasdati).
12. Birzgales pagasts, Og, 2022, 22-Sep, 1 jaunais putns (M 1cy) noķerts. D.Boiko.
13. Birzgales pagasts, Og, 2022, 22-Sep, 1 jaunais putns (T 1cy) noķerts. D.Boiko.
14. Birzgales pagasts, Og, 2022, 22-Sep, 1 jaunais putns (T 1cy) noķerts. D.Boiko.
15. Birzgales pagasts, Og, 2022, 23-Sep, 1 jaunais putns (T 1cy) noķerts. D.Boiko.

*) Šeit un tālāk tekstā "noķerts" = noķerts gredzenošanai.

 
Bez minētajiem zināmi vēl divi iespējami meža stērstes novērojumi, kas nav iekļauti uzskatījumā. Pirmais - Andrupenes pagastā 1997. gada 16. vai 17. jūlijā "dumbrājā" (O.Opermanis). Novērošanas apstākļi, pazīmes un precīza vieta nav zināma. Otrais - Cenas tīrelī pie Melnā ezera 2002. gada 25. aprīlī (E.Račinskis). Iespējams meža stērstes M. Drošu pārliecību nav izdevies iegūt.

Literatūra un internets

Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Copete J.L., E.F.J.Garcia and C.J.Sharpe. 2020. Rustic Bunting Emberiza rustica, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rusbun.01. Accessed 12 September 2022. Strazds A., Strazds M. 1986. Pirmais meža stērstes - Emberiza rustica Pall. - ligzdošanas gadījums Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki: 40-42. Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе в течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76.

Meža stērste Emberiza rustica. Skrundas apkaime, 12-Sep-2014. © Uģis Piterāns.
bkm

Meža stērste Emberiza rustica. Birzgales pagasts, 22-Sep-2021, jaunais putns (M 1cy). © Dmitrijs Boiko.
bkm

Meža stērste Emberiza rustica. Birzgales pagasts, 22-Sep-2021, jaunais putns (M 1cy). © Dmitrijs Boiko.
bkm

Meža stērste Emberiza rustica. Birzgales pagasts, 22-Sep-2021, jaunais putns (M 1cy). © Dmitrijs Boiko.
bkm

Meža stērste Emberiza rustica. Birzgales pagasts, 11-Sep-2022, jaunais putns (T 1cy). © Dmitrijs Boiko.