Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta taigas zonā Skandināvijas ziemeļos, Somijā un Krievijā līdz Kamčatkai. Areāla dienvidu robeža Sibīrijā aptuveni seko 60°N, taču paplašinās centālajā daļā, ietverot Altaju un Sajānus. Arī Sahalīnas ziemeļu daļā un iespējams ziemeļaustrumu Ķīnā. Ziemo Ķīnā, Korejā un Japānā, mazākā skaitā arī Tjanšana piekalnēs Kazahijas dienvidos un rietumu Ķīnā. Rudens migrācijā regulāri ieceļo rietumu un centrālajā Eiropā, kā arī Tuvajos Austrumos. Divas tuvu līdzīgas pasugas ar neskaidru robežu starp tām, Latvijā ieceļo Emberiza rustica rustica, kura izplatīta areāla rietumu daļā līdz centrālajai Sibīrijai. Areāla austrumu daļā (aptuveni no Baikāla) sastopama pasuga E.r.latifascia (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērošanas vietas

Meža stērste Emberiza rustica

Skrundas apkaime, 12-Sep-2014 (1g/M). © Uģis Piterāns.

Dziesma. Kuusamo, Somija, 9-Jūn-2008. © Agris Celmiņš (60).

Sauciens. Kuusamo, Somija, 9-Jūn-2008. © Agris Celmiņš (4).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā reta ieceļotāja un domājams ļoti reta ligzdotāja. Septiņi novērojumi, t.s. viens pierādīts ligzdošanas gadījums 1985. gadā.

Garums: 14-15 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 1975, 17-Sep, 1 jaunā noķerta (Бауманис 1979).
2. Lībciems, Ve, 1985, 28-Jūn, T un M, atrasta ligzda ar pull (Strazds, Strazds 1986). ®
3. Engures ez. SW mala, Tu, 1996, 15-Mai, 1 T. J.Lipsbergs (Celmiņš, Baumanis 1998). ®
4. Pape, Lp, 1997, 12-Okt, 1 novērota. V.Ādamsons, V.Roze (Celmiņš, Baumanis 1998). ®
5. Dzelves purvs, Ri, 1999, 17-Mai, T un M. V.Vintulis, A.Petriņš (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
6. Lauteri, Lm, 2008, 4-Okt, 1 novērota vizuāli, dzirdēts sauciens. G.Graubics.
7. Skrunda, Ku, 2014, 12-Sep, 1 (1g/M) fotografēta. U.Piterāns (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2016. Species factsheet: Emberiza rustica. Retrieved from http://www.birdlife.org on 27th December 2016. Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Strazds A., Strazds M. 1986. Pirmais meža stērstes - Emberiza rustica Pall. - ligzdošanas gadījums Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki: 40-42. Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе в течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76.

Meža stērste Emberiza rustica. Skrundas apkaime, 12-Sep-2014 (1g/M). © Uģis Piterāns.

Labots 09 May 2018