Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā sastopama gar Adrijas jūras piekrasti no Slovēnijas ziemeļos līdz Albānijai un Grieķijai dienvidos, vietām Itālijas dienvidos un gar Melnās jūras piekrasti Bulgārijā. Nodalīta populācija Krievijas teritorijā posmā starp Azovas un Kaspijas jūru. Izplatības centrs ir Turcijā, kur ligzdo praktiski visā teritorijā izņemot Melnās jūras dienvidu piekrasti. Sastopama arī Armēnijā, Azerbaidžānā un Gruzijā (bet nav Kaukāza kalnos). Tuvajos Austrumos vietām Libānā, Sīrijā, Jordānijā, Izraēlā, Irākā un Irānā. Ziemo rietumu un centrālajā Indijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Byers, Olsson, Curson 1995).

 
xxxx

Melngalvas stērste Emberiza melanocephala

Nesebras apkaime, Bulgārija, 4-Jūn-2016, T. © Igors Deņisovs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā viens novērojums 2014. gadā un divi seni novērojumi XIX gs. (Kawall, Merkel 1846; Russow 1880). Ziņas par senajiem novērojumiem ir nepilnīgas un aptuvenas - nav pat iespējams pārliecinoši apgalvot, ka novērojumi bijuši tagadējās Latvijas tertorijā (Matrozis 2014). Šī iemesla dēļ senie novērojumi šeit izdalīti atsevišķi kā vēsturiski zināmi, bet ne kā droši pierādīti. Līdz ar to ieteicams pieņemt, ka Latvijā ir tikai viens pierādīts melngalvas stērstes novērojums.

Garums: 16-18 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Skultes apkaime, Lm, 2014, 22-Mai, 1 T fotografēts. R.Steggerda (Dabasdati).

Citi iespējami novērojumi bez precīzas vietas un datuma
- Kurzeme (?), XIX gs. (periodā 1829-1846), 1 T iegūts Kurzemes Provinces muzejam (Kawall, Merkel 1846). Eksemplārs šobrīd glabājas LU Zooloģijas muzejā.
- Vidzeme (Livland), XIX gs., 1 novērota (Russow 1880).

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Emberiza melanocephala. Retrieved from http://www.birdlife.org on 24th May 2017. Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Kawall H., Merkel E. 1846. Die Vögel von Liv-, Ehst- und Kurland. Korrespondenzblatt des Naturforschender Vereins zu Riga 13: 41–47. Matrozis R. 2014. Matrozis R. 2014. Par melngalvas stērstes statusu Latvijā. Putni dabā 2: 36-37. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat.

Melngalvas stērste Emberiza melanocephala. Nesebras apkaime, Bulgārija, 30-Mai-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas stērste Emberiza melanocephala. Pazardžik apkaime, Bulgārija, 3-Jūl-2008, T. © Otars Opermanis.

Labots 22 Mar 2018