Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālā un dienvidu Eiropa, ziemeļrietumu Āfrika, Tuvie Austrumi un lokalizēta populācija Vidusāzijā. Eiropā uz ziemeļiem sasniedz Lielbritāniju un Dāniju. Izplatības ziemeļu robeža seko Baltijas jūras dienvidu krastam aptuveni līdz Kaļņingradas apgabalami, ietver Poliju, Lietuvas un Baltkrievijas dienvidu malu, Ukrainu un Krievijas dienvidu daļu līdz Kaspijas jūrai. Ziemā veic nelielas distances pārvietošanos - vairums putnu paliek ligzdošanas areāla robežās. Tālākās migrācijas veic austrumu populācijas sasniedzot Ēģipti un Persijas līci (Byers, Olsson, Curson 1995). Ģeogrāfiskās variācijas maz izteiktas. Provizoriski atzītas trīs pasugas. Reāli tomēr suga vērtējama kā monotipiska (Madge, de Juana 2020).

Birds of the World

Lielā stērste Emberiza calandra

Novadnieku pagasts, Saldus novads, 1-Mai-2016. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā reti sastopama stērste. Konkrēti vēsturiski novērojumi maz zināmi un nav ideāli apkopoti. Kopš 1978. gada 29 novērojumi (Петриньш 1983; Mednis, Baumanis 1987; Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 2000; Putni.lv krājums). Ligzda apskatītajā periodā nav atrasta. Divas reizes novērots pāris - 2012. gadā pie Degumniekiem un 2021. gadā Vērgales pagastā (skat. zemāk). Pēc novērotāju domām abos gadījumos pārliecinoši ligzdoja. Par ligzdošanu varētu liecināt arī atkārtoti novērojumi vienā un tajā pašā apvidū dažādos gados. Piemēram, Babītes ezera rietumu galā (1998 un 2001), Barkavas - Degumnieku apvidū (2010 un 2012) un Saldus novadā (2016 un 2017). Novērota atkārtoti arī Papē tikai ar lielāku gadu starpību. Domājams, ka atsevišķi īpatņi uzturas Latvijā katru gadu, jautājums tikai vai vienmēr atrod pāri ligzdošanai.

Garums: 16-19 cm (Byers, Olsson, Curson 1995), 17-19 cm (Madge, de Juana 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Uskaitījums sākot ar 1978. gadu*
1. Kalnišķi, Lp, 1978, Jūn beigas, 1 novērota ar barību. U.Bergmanis. ®
2. Abavas ieteka Ventā, Ku, 1980, Jūn, 1. A.Indāns.
3. Liepājas - Klaipēdas šoseja, Lp, 1980, vasara, 1. U.Bergmanis.
4. Papes ezera apkārtne, Lp, 1980, vasara, 1. U.Bergmanis.
5. Snēpele, Ku, 1982, 14-17-Mai, 1. E.Ķemlers, A.Ķemlers. ®
6. Engure, Tu, 1982, 30-Jūn, 1. J.Kazubiernis, J.Raibarts. ®
7. Īle, Do, 1985, 17-Jūl, 2. V.Smislovs, A.Kuročkins. ®
8. Pape, Lp, 1992, 30-Aug, 2. H.Edenwall, R.Larsson. ®
9. Kaģi, Ri, 1998, 28-Mai, 1 dzied. V.Roze, A.Petriņš. ®
10. Pavasari, Ri, 2001, 28-Mai - 10-Jūn, 1 dzied. V.Vintulis u.c.
11. Dūre, Vm, 2007, 8-Jūn, 1 dzied. A.Kalvāns.
12. Pape, Lp, 2010, 15-Mai, 1. E.Lediņš.
13. Barkava, Ma, 2010, 17-19-Mai, 1. K.Millers, V.Roze, G.Graubics u.c.
14. Ciemupe, Og, 2012, 24-31-Mai, 1. J.Margevičs u.c. (Dabasdati).

15. Degumnieki, Ma, 2012, 3-Jūn, 1. K.Millers, G.Graubics, V.Roze; vēlāk jūnijā pāris (datumi precizējami), izsekojot divas dienas ligzda nav atrasta, bet pēc novērotāja domām pārliecinoši ligzdoja. K.Millers.

16. Novadnieku pagasts, Sa, 2016, 30-Apr - 20-Mai, 1 dzied. A.Mankus u.c.
17. Kursīšu pagasts, Sa, 2017, 23-27-Mai, 1 dzied. J.Jansons u.c. (Dabasdati).

18. Alsunga (ap 4 km SSW), Ku, 2017, 27-Aug, 1 dzied nepilnu dziesmu (dzirdēta vairākkārt) un redzēta lidojumā. R.Rekmanis.

19. Štakeldanga, Lp, 2018, 15-Apr, 1 dzied. R.Rekmanis.
20. Liepājas ez., Maiļrags, 2021, 2-Mai. R.Rekmanis.
21. Vārtāja, Lp, 2021, 15-Mai. 1 dzied. J.Jansons (Dabasdati).
22. Nītaures pagasts, Cs, 2021, 18-Mai, 1 dzied. M.Platacis u.c. (Dabasdati 1, 2).

23. Vērgales pagasts, Lp, 2021, 13-14-Jūn, 1 starp Ziemupi un Saraiķu muižu. M.Kilups; 30-Jūn, 2 (pāris uztraucas). I.Mārdega (Dabasdati 1, 2); 10-Jūl, 2, t.sk. M ar barību mazuļiem, ligzda nav meklēta. K.Millers, I.Grīnerte; 27-Jūl, 1 neaktīvs putns. I.Mārdega.

24. Pērnciems, Ri, 2022, 3-14-Jūn, 1. I.Brediks u.c. (Dabasdati 1, 2, 3).

25. Nīcas lauki, Lp, 2022, 18-Dec, 1 kopā ar dzeltenajām stērstēm. E.Smislovs (Dabasdati).

26. Dvietes pagasts, Da, 2023, 18-Jūn, 1. Z.Krievāns (Dabasdati).

27. Pilskalnes pagasts, Da, 2024, 19-Mai, 1. Z.Krievāns (Dabasdati).

28. Kolka, Ta, 2024, 24-Mai, ierakstīta balss - īsa dziesma, iespējams lidojumā. T.Sirotkin (XC909484).

29. Ozolpils, Jelgava, 2024, 11-Jūn - 6-Jūl, 1 dzied. A.Pošiva-Bunkovska u.c.; 13-Jūn un 22-23-Jūn, 2 (pāris). A.Kalvāns u.c. (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Senāki novērojumi
Pape, Lp, 1958, 14-Jūn, 1 T jūrmalā pret "Rogām" un 1 īpatnis posmā Papes ezera N gals - "Rogas". H.Mihelsons (pēc oriģinālajiem lauka pierakstiem).

Uzskaitījumā izmantota Ruslana Matroža gādāta informācija.

*) Precizējami vairāki novērojumi, kas ziņoti 1985.-1989. gados un iekļauti sugas izplatības kartē grāmatā "Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017" (Ķerus u.c. 2021).

Kartē attēlotas novērošanas vietas sākot ar 1985. gadu. Papes uzskaitījumam pievienots viens 1980. gada novērojums.
Zaļš - ticama ligzdošana. Sarkans - pierādīta ligzdošana. Zils - novērojumi ziemas mēnešos. Dzeltens - statuss neskaidrs (migranti, potenciāli ligzdotāji).

Literatūra un internets

Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Madge S. and E.de Juana. 2020. Corn Bunting Emberiza calandra, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.corbun1.01. Accessed 6 May 2024. Mednis A., Baumanis J. 1987. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1985). Retie augu un dzīvnieki: 55-60. Петриньш А. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 187-188.

Lielā stērste Emberiza calandra. Novadnieku pagasts, Saldus novads, 2-Mai-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Lielā stērste Emberiza calandra. Novadnieku pagasts, Saldus novads, 2-Mai-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Lielā stērste Emberiza calandra. Novadnieku pagasts, Saldus novads, 2-Mai-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Lielā stērste Emberiza calandra. Novadnieku pagasts, Saldus novads, 2-Mai-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Lielā stērste Emberiza calandra. Kursīšu pagasts, Saldus novads, 24-Mai-2017. © Jānis Jansons.
bkm

Lielā stērste Emberiza calandra. Kursīšu pagasts, Saldus novads, 24-Mai-2017. © Jānis Jansons.