Birds of the World

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izlatīta plašā zonā no Krievijas retumu daļas līdz Klusajam okeānam aptuveni starp 53°N un 67°N. Rietumu daļā sasniedz Novgorodas un Smoļenskas apgabalus Krievijā un Čerņigovas apgabalu Ukrainā. Reti Somijā (pēdējā ligzdošana 2000-to gadu vidū) un Baltkrievijā. Areāla austrumu daļā sastopama tālāk uz dienvidiem - Altajā, N Mongolijā, NE Ķīnā, N Korejā un Japānas ziemeļu daļas salās. Ziemo S un SE Āzijā (Nepāla, E Indija, Indoķīna, S Ķīna, N Malaizija). Agrāk, rudens migrācijā regulāri ieceļoja W un C Eiropā, tagad ievērojami retāk. Sākot ar 1980-tajiem gadiem skaits ievērojami samazinājies visā ligzdošanas areālā. Divas pasugas. Areāla lielākajā daļā izplatīta E.a.aureola. Otra pasuga E.a.ornata Tālajos Austrumos - Sahalīnā, Japānā Mandžūrijā un Krievijas Piejūras apgabalā (Byers, Olsson, Curson 1995; Copete, Sharpe 2020).

Birztalu stērste Emberiza aureola

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā viens novērojums (Kazubiernis 1986).

Garums: 14-15,5 cm (Copete, Sharpe 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Engures ez., Lielrova, Ta, 1985, 8-Jūn, 1 T. J.Kazubiernis. ®

Literatūra un internets

Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Copete J.L. and C.J.Sharpe. 2020. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.yebbun.01. Accessed 15 April 2023. Kazubiernis J. 1986. Birztalu stērste - Emberiza aureola Pall. - jauna suga Latvijas faunā. - Retie augi un dzīvnieki: 43-44.