Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izlatīta plašā zonā no Krievijas retumu daļas līdz Klusajam okeānam aptuveni starp 53°N un 67°N. Rietumu daļā sasniedz Novgorodas un Smoļenskas apgabalus Krievijā un Čerņigovas apgabalu Ukrainā. Reti Somijā un Baltkrievijā. Areāla austrumu daļā sastopama tālāk uz dienvidiem - Altajā, N Mongolijā, NE Ķīnā, N Korejā un Japānas ziemeļu daļas salās. Ziemo SE Āzijā (Nepāla, E Indija, Indoķīna, S Ķīna, N Malaizija). Rudens migrācijā regulāri ieceļo rietumu un centrālajā Eiropā. Divas pasugas. Areāla lielākajā daļā izplatīta Emberiza aureola aureola. Otra pasuga Tālajos Austrumos - Sahalīnā, Japānā Mandžūrijā un Krievijas Piejūras apgabalā (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērošanas vieta

Birztalu stērste Emberiza aureola

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā viens novērojums (Kazubiernis 1986).

Garums: 15 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Engures ez., Lielrova, Ta, 1985, 8-Jūn, 1 T. J.Kazubiernis. ®

Literatūra un internets

BirdLife International Species factsheet: Emberiza aureola. Retrieved from http://www.birdlife.org on Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Kazubiernis J. 1986. Birztalu stērste - Emberiza aureola Pall. - jauna suga Latvijas faunā. - Retie augi un dzīvnieki: 43-44.

Labots 09 May 2018