Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Palearktikā no Spānijas, Francijas un NW Āfrikas uz austrumiem līdz Korejai un Japānai. Izkliedēti Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijā un SE Āzijā. Arī Austrālijas ziemeļos un austrumos, kā arī Jaunzēlandē. Iespējams ASV austrumu krasta kolonizācijas procesā. Palearktikas ligzdotāji daļēji migranti, areāla rietumu daļas populācijas ziemo ap Vidusjūru, Tuvajos Austrumos un tropiskajā Āfrikā. Trīs pasugas, areāla lielākajā daļā E.g.garzetta (del Hoyo et al. 2020), kas arī ieceļo Latvijā.

Birds of the World

Mazais baltais gārnis Egretta garzetta

Itālija, Po delta, 22-Sep-2007. © Kārlis Millers.

Latvijā rets ieceļotājs. Divpadsmit novērojumi (Russow 1880; Schweder 1894; Sawitzky 1899; Schweder 1901; Grosse, Transehe 1929; Baumanis, Mednis 1985; Baumanis, Mednis 1988; Putni.lv krājums).

Garums: 55-65 cm, spārnu izpletums: 86-104 cm (del Hoyo et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kurzeme, XIX gs., 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās  Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā.
2. Daugavas grīva, 1826, 1 nošauts. Citāts pēc G.Švēdera (1894): 1826 an der Mündung der Düna geschossen. Das Mitauer Museum erliegt ein Exemplar

von P.(astorin?) Lienig, vom 21. Mai. No šī teksta nav skaidri saprotams, vai tieši šis eksemplārs iegūts 21. maijā? Iespējams domāts kāds cits eksemplārs, kas atradās Jelgavas muzejā tajā laikā.

3. Koknese, 1828, 1 nošauts.
4. Engures ezers, Ta/Tu, 1982, 3-Jūn, 1. J.Kazubiernis, A.Mednis. ®
5. Babītes ezers, Ri, 1983, 26-Mai, 1. M.Leja. ®
6. Ikšķile, Og, 2001, 5-6-Sep, 1 Daugavā pie Svētā Meinarda salas. A.Zacmanis.
7. Kolka, Ta, 2009, 18-Mai, 1 pielidoja ragam no W-SW puses, pagriezās uz SE un aizlidoja virs jūras gar līča malu. T.W.Johansen u.c.
8. Liepājas ezers, 2010, 30-Apr, 1-NNE kopā ar zivju gārni pie Maiļraga. K.Millers.
9. Kaņieris, Tu, 2012, 17-Sep, 1 ap 400 m no putnu torņa kopā ar lielajiem baltajiem gārņiem. R.Geene.
10. Dunduru pļavas, Tu, 2015, 3-5-Jūn, 1. K.Lapiņš, V.Caune u.c. (Dabasdati).
11. Engures ezers, Tu, 2020, 2-6-Aug, 1. Z.Krievāns u.c. (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5).
12. Mērsrags, Ta, 2021, 30-31-Mai, 3. V.Vīgants, R.Rekmanis; 1-5-Jūn, 2. M.Tīrums, J.Ukass u.c. (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

Kartē attēlotas novērošanas vietas sākot ar 1982. gadu.

Literatūra un internets

Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). - Retie augu un dzīvnieki: 50-55. del Hoyo J., A.Martínez-Vilalta, A.Motis, N.Collar, G.M.Kirwan and D.A.Christie. 2020. Little Egret Egretta garzetta, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.litegr.01. Accessed 9 August 2020. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Schweder G. 1894. Die Wirbeltiere der baltischen Gouvernements. - Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. XXXVII, Riga: 1-33. Schweder G. 1901. Die Baltischen Wirbeltiere nach ihren Merkmalen. Riga. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Mazais baltais gārnis Egretta garzetta. Rumānija, Donavas delta, 31-Mar-2007. © Māris Strazds.
bkm

Mazais baltais gārnis Egretta garzetta. Itālija, Murano sala, 3-Aug-2008. © Irēna Bērza.
bkm

Mazais baltais gārnis Egretta garzetta. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 16-Aug-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Mazais baltais gārnis Egretta garzetta. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 18-Aug-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Mazais baltais gārnis Egretta garzetta. Itālija, Po delta, 22-Sep-2007. © Kārlis Millers.

bkm

Mazais baltais gārnis Egretta garzetta. Liepājas ez., Maiļrags, 30-Apr-2010, kopā ar zivju gārni Ardea cinerea. © Kārlis Millers.
bkm

Labots 05 Jun 2021