Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts praktiski visā Eiropā, atskaitot Islandi, Īriju, Skotiju un galējos ziemeļus. Tālāk uz austrumiem Krievijā areāls plešas pāri Sibīrijas centrālajai un dienvidu daļai līdz Tālajiem Austrumiem, sasniedzot Kamčatku, Sahalīnu, Ķīnas ziemeļaustrumus, Korejas un Japānas ziemeļus. Ārpus Eiropas arī Turcijā, Aizkaukāzā, Irākas un Irānas ziemeļos, kā arī Ziemeļāfrikā (Alžīrijā un Tunisijā). Ziemo ligzdošanas areālā. Vienpadsmit pasugas, Latvijā D.m.minor (Winkler, Christie 2020).

Sastopams visā teritorijā visu gadu, rudeņos iespējamas invāzijas

Birds of the World

Mazais dzenis Dryobates minor

Sarkandaugava, Rīga, 25-Okt-2014, T. © Igors Deņisovs.

Bungošana. Rudbārži, Ku, aprīļa vidus 2004. © Ints Folkmanis (13).

Balss. Rudbārži, Ku, 23-Mar-2007. © Ints Folkmanis (36).

Sastopams visā teritorijā tomēr samērā izklaidus un tikai piemērotos biotopos - jauktu un lapu koku mežos, parkos un dārzos. Reizēm arī krūmājos gar ceļiem un laukmalēs. Populācija novērtēta 7000-12000 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Rudeņos nelielas periodiskas invāzijas, dažos gados pārvietošanās nav manāma vispār.

Garums: 14-16 cm (Winkler, Christie 2017).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits invāziju laikā
Pape, Lp, 26-Sep-2012, vismaz 50-S pēc vērtējuma dienas laikā. No tiem 20 uzskaitītē 07:25-10:30 (Trektellen) un 7 noķerti murdā. G.Grandāns u.c.
Pape, Lp, 30-Sep-2000, 21-S. V.Roze, A.Celmiņš.

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Winkler H. and D.A.Christie. 2020. Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.leswoo1.01. Accessed 30 August 2023.

Mazais dzenis Dryobates minor. Lutriņi, Saldus novads, 8-Jan-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Gaviezes pagasts (Vārtājas pilskalna apkaimē), 13-Mar-2016, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Zantes pagasta meži, Tukuma novads, 5-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Gaiļezers, Rīga, 19-Apr-2008, M. © Aleksejs Kuroškins.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Cieceres ez. dienvidu gals, Saldus novads, 20-Jūl-2007, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Stūru purvs, Brocēnu/Saldus novads, 2-Aug-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Ošvalki, Ventspils novads, 20-Aug-2022, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Sātiņi, Saldus novads, 4-Nov-2008, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Sātiņi, Saldus novads, 18-Nov-2008, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Sātiņi, Saldus novads, 18-Nov-2008, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Sātiņi, Saldus novads, 21-Nov-2008, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais dzenis Dryobates minor. Saldus, 14-Dec-2015, M. © Ainars Mankus.