Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta gandrīz visā Eiropā atskaitot Islandi, Īriju, Lielbritāniju un galējos ziemeļus. Fragmentāri S Eiropā - Pireneju pussalā tikai tās ziemeļos un reti Itālijā. (Keller et al. 2020) Nelielas nodalītas populācijas Turcijā un Aizkaukāzā līdz Irānas ziemeļiem. Savukārt vienlaidus areāls no Eiropas turpinās austrumu virzienā Krievijā pāri Sibīrijas centrālajai un dienvidu daļai līdz Tālajiem Austrumiem, ietverot arī Kamčatku, Sahalīnu un Japānas ziemeļus. Āzijas austrumos areāls paplašinās uz dienvidiem, iesniedzoties Ziemeļkorejā un Ķīnas ziemeļaustrumos. Vēl viena nošķirta populācija ir Ķīnas dienvidrietumos. Ziemo ligzdošanas areālā. Divas pasugas, Latvijā un areāla lielākajā daļā D.m.martius. Otra pasuga - D.m.khamensis lokalizētā Ķīnas dienvidrietumos - Tibetā (Winkler, Christie 2020).

Sastopama mežos visā teritorijā visu gadu, rudeņos iespējamas invāzijas

Birds of the World

Melnā dzilna Dryocopus martius

Slamsti, Dunikas pagasts, 16-Mar-2006, M. © Arnis Dimperāns.

Latvijā samērā parasta ligzdotāja un nometniece. Reizēm rudeņos nelielas invāzijas.

Garums: 45-55 cm (Winkler, Christie 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pārvietošanās invāziju laikā (labākās dienas)
Lauteri, Lm, 14-Sep-2014, 58-N (uz ziemeļu pusi), no kurām 54 laikā 7:00-14:30, plus 1 ap 15:00 un 3 pašā vakarā. G.Grandāns, G.Graubics.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

 

 

 

 

Literatūra un internets

 

Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Winkler H. and D.A.Christie. 2020. Black Woodpecker Dryocopus martius, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blawoo1.01. Accessed 30 August 2023.

Melnā dzilna Dryocopus martius. Valles pagasts, Bauskas novads, 20-Feb-2011, T. © Edgars Laucis.
bkm

Melnā dzilna Dryocopus martius. Olaines apkaime, 28-Feb-2006, T. © Arnis Dimperāns. Pa labi Ķemeru nacionālajā parkā, 3-Mai-2008, T. © Jānis Ķuze.

bkm

Melnā dzilna Dryocopus martius. Skrundas apkaime, 13-Mar-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Melnā dzilna Dryocopus martius. Skrundas dīķu apkaimes meži, 24-Mar-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Melnā dzilna Dryocopus martius. Sātiņi, Saldus novads, 21-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.