Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams Eiropas centrālajā un dienvidu daļā no Spānijas ziemeļiem līdz Ukrainai un Krievijas rietumiem, kā arī SE Eiropā pāri Balkāniem līdz Itālijai un Grieķijai un tālāk uz austrumiem Turcijā, Aizkaukāzā un Irānas rietumos. Pēdējās desmitgadēs Eiropas areāls ievērojami paplašinājies uz ziemeļaustrumiem. Pēc Eiropas 2. ligzdojošo putnu atlanta datiem tagad sastopams jau praktiski visā Igaunijā. Savukārt citur Ziemeļeiropā (Dāniju ieskaitot), vidējais dzenis nav sastopams. Ziemo ligzdošanas areālā. Četras pasugas, Latvijā D.m.medius (Keller et al, 2020; Winkler et al. 2020).

     

Sastopams visā teritorijā visu gadu

Birds of the World

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius

Saldus, 21-Nov-2014. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Latvijas dzeņu bungošana (Račinskis 2016)

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā pirmo reizi konstatēts 1923. gada marta sākumā Pilsblīdenē tagadējā Saldus novada teritorijā. Iegūtais putns sākotnēji bija kļūdaini noteikts par dižraibo dzeni. Dzeņa izbāzenis atradās toreizējā Skolu muzeja kolekcijā, kur 1948. gadā to atrada un noteica H.Mihelsons (1960). Tagad šis eksemplārs atrodas Latvijas Dabas muzejā . Otrais pierādītais novērojums bija tikai 1979/80.gg. ziemā (Страздс 1983). XX gs. pēdējās desitgadēs bija vērojams izteikts skaita pieaugums un šobrīd vidējais dzenis Latvijā ir samērā parasts ligzdotājs un nometnieks. Ligzdo 5000-10000 pāru (Ķerus u.c. 2021). Izplatīts tomēr nevienmērīgi, jo neapdzīvo skuju koku mežu masīvus. Parasti sastopams platlapu un jauktu koku mežos, parkos un koku grupās pie viensētām. Pirmais pierādītais ligzdošanas gadījums jāprecizē.

Garums: 20-22 cm (Winkler et al. 2020).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Winkler H., D.A.Christie, G.M.Kirwan and E.de Juana. 2020. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.miswoo1.01. Accessed 30 August 2023. Mihelsons H. 1960. Trīs retas putnu sugas Latvijas PSR faunā. - Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 215-219. Račinskis E. 2016. Latvijas dzeņu bungošana. Putni dabā 2: 22-31. Страздс A. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 132.

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius. Saldus, 21-Jan-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius. Ozolnieki pie Jelgavas, 31-Jan-2010. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius. Ozolnieki pie Jelgavas, 5-Feb-2011. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius. Cesvaines apkārtne, 14-Feb-2009. © Aldis Šuriņš.
bkm

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius. Kalnsētu parks, Saldus, 2-Mar-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius. Kazdanga, 4-Mar-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Vidējais dzenis Dendrocoptes medius. Kazdanga, 5-Jūn-2010. © Ainars Mankus.