Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas lielākajā daļā izplatīts samērā reti un nevienmērīgi, populācijas izkaisītas g.k. kalnu rajonos - Pirenejos, Alpos, Karpatos un Balkānos. Pat Skandināvijas pussalā vienīgi vietām Norvēģijā, bet Zviedrijā un Somijā ligzdo tikai daži desmiti pāru. Plašākais vienlaidus areāls aizsākas Austrumeiropā - no Baltijas valstīm, Baltkrievijas un Ukrainas tālāk Krievijā uz austrumiem pāri Sibīrijas centrālajai un dienvidu daļai līdz Tālajiem Austrumiem, kur sasniedz Kamčatku, Sahalīnu, Japānu, Koreju un Ķīnas ziemeļaustrumus. Vēl dažas nelielas nošķirtas populācijas Ķīnā - tās vidienē, austrumos un Taivānā. Āpus Eiropas vēl arī Turcijas ziemeļos un Aizkaukāzā. Ziemo ligzdošanas areālā. Divpadsmit pasugas, Latvijā Dendrocopos leucotos leucotos (Grangé 2023).

     

Sastopams visā teritorijā visu gadu

Birds of the World

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos

Zvārde, Saldus novads, 25-Apr-2013, T. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Latvijas dzeņu bungošana (Račinskis 2016)

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ligzdotājs un nometnieks, sastopams g.k. mitros lapu koku un jauktos mežos. Ligzdo 4000-7000 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 23-26 cm (del Hoyo et al. 2020).

Internets

Saīsinājumi

Grangé J.-L. 2023. White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos, version 3.0. In Birds of the World (G.M.Kirwan and B.K.Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whbwoo1.03 . Accessed 30 August 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Račinskis E. 2016. Latvijas dzeņu bungošana. Putni dabā 2: 22-31.

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Zvārdes pagasts, Saldus novads, 20-Mar-2021, T. © Ainars Mankus.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Zvārde, Saldus novads, 25-Apr-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Mangaļsala, Rīga, 10-Nov-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Mangaļsala, Rīga, 10-Nov-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Asīte, Dienvidkurzemes novads, 22-Mar-2020, M. © Ainars Mankus.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Asīte, Dienvidkurzemes novads, 22-Mar-2020, M. © Ainars Mankus.

bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Zvārdes pagasts, Saldus novads, 20-Mar-2021, T. © Ainars Mankus (attēls pa kreisi).
Stūru purva apkaime, Saldus novads, 28-Mar-2016, T (attēls pa labi). © Jānis Jansons.

bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Stūru purva apkaime, Saldus novads, 28-Mar-2016, M. © Jānis Jansons (attēls pa kreisi).
Asīte, Dienvidkurzemes novads, 22-Mar-2020, M. © Ainars Mankus (attēls pa labi).