Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas lielākajā daļā izplatīts samērā reti un nevienmērīgi, populācijas izkaisītas g.k. kalnu rajonos - Pirenejos, Alpos, Karpatos un Balkānos. Pat Skandināvijas pussalā vienīgi vietām Norvēģijā, bet Zviedrijā un Somijā ligzdo tikai daži desmiti pāru. Plašākais vienlaidus areāls aizsākas Austrumeiropā - no Baltijas valstīm, Baltkrievijas un Ukrainas tālāk Krievijā uz austrumiem pāri Sibīrijas centrālajai un dienvidu daļai līdz Tālajiem Austrumiem, kur sasniedz Kamčatku, Sahalīnu, Japānu, Koreju un Ķīnas ziemeļaustrumus. Vēl dažas nelielas nošķirtas populācijas Ķīnā - tās vidienē, austrumos un Taivānā. Āpus Eiropas vēl arī Turcijas ziemeļos un Aizkaukāzā. Ziemo ligzdošanas areālā. Vienpadsmit pasugas, Latvijā Dendrocopos leucotos leucotos (del Hoyo ae al. 2020).

Sastopams visā teritorijā visu gadu

Birds of the World

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos

Zvārde, Saldus novads, 25-Apr-2013, T. © Jānis Jansons.

Sauciens. Valle, Vecumnieku novads, 13-Jūl-2005. © Agris Celmiņš (7).

Bungošana. Valle, Vecumnieku novads, 21-Mar-2006. © Agris Celmiņš (20).

Latvijā diezgan parasts ligzdotājs un nometnieks, sastopams g.k. mitros lapu koku un jauktos mežos.

Garums: 23-26 cm (del Hoyo et al. 2020).

Internets

Saīsinājumi

del Hoyo J., H.Winkler, D.A.Christie and N.Collar. 2020. White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whbwoo1.01. Accessed 18 May 2020.

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Stūru purva apkaime, Saldus novads, 28-Mar-2016, T. © Jānis Jansons.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Zvārde, Saldus novads, 25-Apr-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Mangaļsala, Rīga, 10-Nov-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Mangaļsala, Rīga, 10-Nov-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Asīte, Priekules novads, 22-Mar-2020, M. © Ainars Mankus.
bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Asīte, Priekules novads, 22-Mar-2020, M. © Ainars Mankus.

bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Mangaļsala, Rīga, 11-Dec-2012, M. © Igors Deņisovs (attēls pa kreisi).
Ozolnieki pie Jelgavas, 5-Mai-2009, T. © Rinalds Vācers (attēls pa labi).

bkm

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos. Stūru purva apkaime, Saldus novads, 28-Mar-2016, M. © Jānis Jansons (attēls pa kreisi).
Asīte, Priekules novads, 22-Mar-2020, M. © Ainars Mankus (attēls pa labi).

Labots 23 Nov 2020