Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts Eiropas mērenajā joslā. Tālāk uz austrumiem arī pie Kaspijas jūras, Kazahstānā un vietām Ķīnā. Ferālas populācijas Ziemeļamerikā, Japānas ziemeļos, Marokā, Dienvidāfrikā, Jaunzēlandē un vietām Austrālijā. Rietumeiropas ligzdotāji g.k. nometnieki. Skandināvijas un Austrumeiropas ligzdotāji ziemo Baltijas jūrā, vietām neaizsalušos ūdeņos iekšzemē, kā arī gar Melno jūru. Ģeogrāfisku variāciju nav (Madge, Burn 1989; Ciaranca, Allin, Jones 2020).

Pavasarī visā teritorijā, bet vairāk rietumu daļā un Rīgas jūras līcī

Vasarā visā teritorijā, bet vairāk rietumu daļā un Rīgas jūras līcī

Rudenī koncentrējas rietumu daļas ezeros un Rīgas jūras līcī

Ziemo rietumu daļā un vietām gar Rīgas jūras līča piekrasti

Birds of the World

Paugurknābja gulbis Cygnus olor

Sātiņi, Saldus novads, 8-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts ligzdotajs - ligzdo 650-950 pāri (Ķerus u.c. 2021). Vairāk rietumu un centrālajā daļā. Lielākais blīvums ir lielajos piejūras ezeros, piem., Liepājas ezerā 1997.g. ligzdoja apm. 220 pāri (Lipsbergs 1998). Regulārs ziemotājs - skaits svārstās no 200 līdz 5500 putniem atkarībā no ziemas apstākļiem. Galvenā ziemotne ir Liepājas ezers, kur normālās ziemās ziemotāju skaits pārsniedz trīs tūkstošus īpatņu. Pemēram 2001.g. janvārī uzskaitīti 3700 īpatņi (Stīpniece 2002). Tomēr bargās ziemās, kad ezers pilnībā aizsalst, gulbji aizlido ziemot prom no Latvijas. Vairāki tūkstoši ik gadus pulcējas uz spalvu maiņu lielākajos piejūras ezeros un zivju dīķu kompleksos. Reti, bet regulāri Latvijā tiek novēroti arī tā sauktie "poļu gulbji" Cygnus olor immutabilis (dzimst balti, pieaugušajiem gaišas kājas). Detalizētāk par šīs formas sastopamību var uzzināt R.Matroža (2023) rakstā. Bet plašāks vēsturisks apskats par paugurknābja gulbjiem Rīgā un Latvijā ir divās citās R.Matroža (2019, 2022) publikācijās.

Garums: 127-152 cm, spārnu izpletums: 200-240 cm (Ciaranca, Allin, Jones 2020).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Ciaranca M. A., C.C.Allin and G.S.Jones. 2020. Mute Swan Cygnus olor, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.mutswa.01. Accessed 21 November 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Lipsbergs J. 1998. Paugurknābja gulbja koloniālā ligzdošana Liepājas ezerā. Putni dabā 8, 2: 11-25. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm. Matrozis R. 2019. A 30-year (1988–2017) study of Mute Swans Cygnus olor in Riga, Latvia. Wildfowl. Special Issue 5: 164–177. Matrozis R. 2022. Par gulbju ligzdošanu Latvijas teritorijā 18.–19. gadsimtā: avotu analīze un interpretācija. Putni dabā 90, 1: 24-27. Matrozis R. 2023. Pārskats par paugurknābja gulbja poļu morfas sastopamību Latvijā (1988–2023). Putni Dabā 92, 2: 33-37. Stīpniece A. 2002. Ziemojošo ūdensputnu uzskaites rezultāti Latvijā 2001. gada janvārī. Putni dabā 11, 3: 12-19.

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Mangaļsala, Rīga, 24-Jan-2012, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Sātiņi, Saldus novads, 29-Mar-2014, pāris, T pa kreisi. © Ainars Mankus.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 5-Mar-2021, pāris, T pa labi. © Edgars Smislovs.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Sātiņi, Saldus novads, 8-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Sātiņi, Saldus novads, 12-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Kaņieris, 31-Mai-2001, T. © Jānis Ķuze.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Sātiņi, Saldus novads, 29-Jūn-2010, T ar mazuļiem. © Ainars Mankus.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 23-Jūl-2004, M ar jaunajiem putniem. © Ruslans Matrozis.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Vecdaugava, Rīga, 4-Dec-2011, pāris (T pa kreisi) ar jaunajiem putniem. © Igors Deņisovs.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Mangaļsala, Rīga, 24-Jan-2012, T ar jaunajiem putniem. © Igors Deņisovs.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Sātiņi, Saldus novads, 12-Apr-2009, jaunais putns (2cy, priekšplānā) kopā ar pieaugušo. © Ainars Mankus.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, jaunais putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Mangaļsala, Rīga, 2-Dec-2014, jaunie putni (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, M, nepieaudzis putns (3cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 9-Jūn-2015, jaunais putns (3cy). © Jānis Jansons.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 20-Apr-2013, M. © Jānis Jansons.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Nagļi, Rēzeknes novads, 19-Mai-2012, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Paugurknābja gulbis Cygnus olor. Juglas ezers, Rīga, 26-Mar-2003, pēc gaišajām kājām t.s. 'poļu' morfas C.o.immutabilis īpatnis (T). © Mārtiņš Kalniņš.
bkm

Paugurknābja gulbji Cygnus olor. Daugava pie Ķengaraga, Rīga, 9-Nov-2010, jaunie putni (1cy), gaišākais īpatnis t.s. 'poļu' morfa C.o.immutabilis.
© Oļegs Miziņenko.