Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Palearktikas ziemeļi no Islandes līdz Krievijas tālajiem austrumiem. Eiropā uz dienvidiem līdz Polijai, bet Āzijā līdz Arāla jūrai un Mongolijai. Ziemo piekrastes zemienēs Rietumeiropā un Austrumāzijā, daļa arī Centrāleiropā un Melnās / Kaspijas jūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā vairāk rietumu daļā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemo nelielā skaitā, vairāk siltās ziemās

Birds of the World

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus

Rudbārži, Kuldīgas novads, 1-Apr-2009. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti (xeno-canto)
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Balss. Rudbārži, 14-Apr-2003. © Ints Folkmanis .
Balss zemā lidojumā. Rudbārži, 30-Apr-2004. © Ints Folkmanis.
Aizsargājot ligzdošanas teritoriju (dziesma). Rudbārži, 16-Apr-2007. © Ints Folkmanis.

Saīsinājumi

Parasts caurceļotājs un vietām arī samērā parasts ligzdotājs. Senākās ziņas par ligzdošanu Latvijā (konkrēti Papes ezerā) atrodamas J.Bēzekes grāmatā par Kurzemes putniem (Beseke 1792, cit. pēc Matrozis 2022). Tomēr ir pamatotas aizdomas, ka runa patiesībā bija par paugurknābja gulbjiem (Matrozis 2022). Ligzdošana Latvijā XIX gs. pieminēta A.Platera (1852) grāmatā: "... w Infl., gnieździ się na jeziorze Łubanie" (... Livonijā ligzdo Lubānas ezerā). Taču arī šī ziņa nav "pietiekami dokumentēta, lai to varētu izmantot kā ticamu faktu" (Matrozis 2022). Ir arī cits viedoklis, ka ziemeļu gulbja ligzdošana Baltijas valstīs mūsdienās tomēr uzskatāma par rekolonizāciju (Boiko, Kampe-Persson, Morkūnas 2014). Neatkarīgi no teiktā 1973. gadā atklātā ligzdošana Kazdangas apkārtnē iezīmēja patreizējās ekspansijas sākumu Latvijā (Baumanis, Kazubiernis 1973; Baumanis 1975). Dažus gadus vēlāk 1977.-78. gados ligzdošana tika novērota jau trijās vietās Skrundas zivsaimniecībā (Baumanis 1980). Gadu pēc gada ligzdotāju skaits Latvijas rietumu daļā turpināja pieaugt, un arī tagad vairums no 430-600 ligzdojošajiem pāriem izvietojas Kurzemē (Dabasdati; Ķerus u.c 2021). Austrumlatvijā ligzdošana koncentrēta Lubānas ezera apkārtnes zivju dīķos, bet ne tikai (Ķerus u.c. 2021). Nelielā skaitā regulāri pārziemo. Atkarībā no ziemas apstākļiem vidēji ap 100-200 īpatņi un galvenokārt valsts rietumu daļā.

Tekstā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Garums: 140-165 cm, spārnu izpletums: 205-243 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

Literatūra un internets

 

Baumanis J. 1975. Ziemeļu gulbja (Cygnus cygnus L.) ligzdošana Latvijā. - Zool. muzeja raksti 12: 79-81. Baumanis J. 1980. Jaunākās ziņas par ziemeļu gulbja - Cygnus cygnus (L.) - ligzdošanu Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki: 33-34. Baumanis J., Kazubiernis J. 1973. Tundras iemītnieks apmeties Kazdangā. Ļeņina ceļš, 14. jūlijs, 84: 3. Boiko D., Kampe-Persson H., Morkūnas J. 2014. Breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States, 1973-2013: result of a re-colonisation. Wildfowl 64: 207–216. Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Whooper Swan Cygnus cygnus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whoswa.01. Accessed 29 September 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Matrozis R. 2022. Par gulbju ligzdošanu Latvijas teritorijā 18.–19. gadsimtā: avotu analīze un interpretācija. Putni dabā 90, 1: 24-27. Plater A. 1852. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego (14.5 mb).

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Daugava pie Dārziņiem (Rīgas HES), 24-Feb-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Ēvarži, Saldus novads, 5-Apr-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Sātiņi, Saldus novads, 5-Apr-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Remte, Saldus novads, 14-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Nagļu zivsaimniecība, Ļodānu dīķi, Rēzeknes novads, 14-Sep-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Nagļu zivsaimniecība, Ļodānu dīķi, Rēzeknes novads, 19-Sep-2015, vidū jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Sātiņi, Saldus novads, 23-Okt-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Silzemju dīķis, Sātiņi, Saldus novads, 5-Apr-2014, jaunie putni (2cy), fonā tālumā pieaugušais putns. © Jānis Jansons.