Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Palearktikas ziemeļi no Islandes līdz Krievijas tālajiem austrumiem. Eiropā uz dienvidiem līdz Polijai, bet Āzijā līdz Arāla jūrai un Mongolijai. Ziemo piekrastes zemienēs Rietumeiropā un Austrumāzijā, daļa arī Centrāleiropā un Melnās / Kaspijas jūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā vairāk rietumu daļā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemo nelielā skaitā, vairāk siltās ziemās

Birds of the World

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus

Rudbārži, Kuldīgas novads, 1-Apr-2009. © Ainars Mankus.

Balss. Rudbārži, 14-Apr-2003. © Ints Folkmanis (13).

Balss zemā lidojumā. Rudbārži, 30-Apr-2004. © Ints Folkmanis (6).
Aizsargājot ligzdošanas teritoriju. Rudbārži, 16-Apr-2007. © Ints Folkmanis (65).
Migrantu bars lidojumā. Pape, 27-Okt-2005. © Agris Celmiņš (14).

Saīsinājumi

Parasts caurceļotājs un vietām arī samērā parasts ligzdotājs. Senākās ziņas par ligzdošanu Latvijas teritorijā atrodamas A.Platera (1852) darbā: "... w Infl., gnieździ się na jeziorze Łubanie" (... Livonijā ligzdo Lubānas ezerā)*. A.Platera (1852) darbs acīmredzot nebija zināms (jeb pieejams) XX gs. otrās puses ornitofaunas pētniekiem, jo 1973. gadā atklātā ligzdošana Kazdangas apkārtnē tolaik atzīta par pirmo pierādīto Latvijā (Baumanis, Kazubiernis 1973; Baumanis 1975). Dažus gadus vēlāk, 1977.-78. gados ligzdošana novērota jau trijās vietās Skrundas zivsaimniecībā (Baumanis 1980). Šie novērojumi iezīmē ziemeļu gulbja ekspansijas sākumu Latvijas rietumu daļā. Arī tagad vairums no 600 ligzdojošajiem pāriem (Dabasdati) koncentrējas Kurzemē. Austrumlatvijā ligzdo vismaz Lubānas ezera apkārtnes dīķos, iespējams arī vairākās citās vietās. Nelielā skaitā regulāri pārziemo - atkarībā no ziemas apstākļiem vidēji ap 100-200 un galvenokārt valsts rietumu daļā.

Tekstā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Garums: 140-165 cm, spārnu izpletums: 205-243 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

Literatūra un internets

Baumanis J. 1975. Ziemeļu gulbja (Cygnus cygnus L.) ligzdošana Latvijā. - Zool. muzeja raksti 12: 79-81. Baumanis J. 1980. Jaunākās ziņas par ziemeļu gulbja - Cygnus cygnus (L.) - ligzdošanu Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki: 33-34. Baumanis J., Kazubiernis J. 1973. Tundras iemītnieks apmeties Kazdangā. Ļeņina ceļš, 14. jūlijs, 84: 3. Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Whooper Swan Cygnus cygnus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whoswa.01. Accessed 22 May 2020. Plater A. 1852. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego (14.5 mb).

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Daugava pie Dārziņiem (Rīgas HES), 24-Feb-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Ēvarži, Saldus novads, 5-Apr-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Sātiņi, Saldus novads, 5-Apr-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Remte, Saldus novads, 14-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Nagļu zivsaimniecība, Ļodānu dīķi, Rēzeknes novads, 14-Sep-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Nagļu zivsaimniecība, Ļodānu dīķi, Rēzeknes novads, 19-Sep-2015, vidū jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Sātiņi, Saldus novads, 23-Okt-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Silzemju dīķis, Sātiņi, Saldus novads, 5-Apr-2014, jaunie putni (2cy), fonā tālumā pieaugušais putns. © Jānis Jansons.