Nikon D200,  AF-S Nikkor 500mm f/4D ED-IF II

Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Palearktikas ziemeļi no Islandes līdz Krievijas tālajiem austrumiem. Eiropā uz dienvidiem līdz Polijai, bet Āzijā līdz Arāla jūrai un Mongolijai. Ziemo piekrastes zemienēs Rietumeiropā un Austrumāzijā, daļa arī Centrāleiropā un Melnās / Kaspijas jūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2014).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā vairāk rietumu daļā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemo nelielā skaitā, tomēr var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus

Rudbārži, Skrundas novads, 1-Apr-2009. © Ainars Mankus.

Balss. Rudbārži, 14-Apr-2003. © Ints Folkmanis (13).

Balss zemā lidojumā. Rudbārži, 30-Apr-2004. © Ints Folkmanis (6).
Aizsargājot ligzdošanas teritoriju. Rudbārži, 16-Apr-2007. © Ints Folkmanis (65).
Migrantu bars lidojumā. Pape, 27-Okt-2005. © Agris Celmiņš (14).

Parasts caurceļotājs un vietām arī samērā parasts ligzdotājs. Senākās ziņas par ligzdošanu Latvijas teritorijā atrodamas A.Platera (1852) darbā: "... w Infl., gnieździ się na jeziorze Łubanie" (... Livonijā ligzdo Lubānas ezerā)*. A.Platera (1852) darbs acīmredzot nebija zināms (jeb pieejams) XX gs. otrās puses ornitofaunas pētniekiem, jo 1973. gadā atklātā ligzdošana Kazdangas apkārtnē tolaik atzīta par pirmo pierādīto Latvijā (Baumanis, Kazubiernis 1973; Baumanis 1975). Dažus gadus vēlāk, 1977.-78. gados ligzdošana novērota jau trijās vietās Skrundas zivsaimniecībā (Baumanis 1980). Šie novērojumi iezīmē ziemeļu gulbja ekspansijas sākumu Latvijas rietumu daļā. Arī šobrīd vairums no 150-200 ligzdojošajiem pāriem koncentrējas Kurzemē. Austrumlatvijā ligzdo vismaz Lubānas ezera apkārtnes dīķos, iespējas arī vairākās citās vietās. Regulāri pārziemo 20-100 īpatņi.

Tekstā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Garums: 140-165 cm, spārnu izpletums: 205-243 cm (Carboneras, Kirwan 2014).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī Austrumlatvijā
Daugavpils, 2-Feb-2018, 5 Daugavā. A.Erts.
Viļaka, Bl, 10-Feb-2008, 2-E un 7-SE lidojumā virs Viļakas ez. (attiecīgi A.Korlaša un V.Bukšs).
Daugavpils, 17-Feb-2015, 2 Daugavā. A.Erts.

Skaits lokāli pavasarī (vismaz 1000, viena labākā uzskaite vietai)
Nīcas lauki, Lp, 13-Mar-2009, 2800, t.sk. lielākajā barā 625. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 17-Mar-2002, 2000. J.Kazubiernis.
Užavas lauki, Ve, 11-Apr-2010, 2000. R.Matrozis.
Gomelis, Re, 4-Apr-98, 2000. Vēl daži simti citur dīķos Īdeņā un Nagļos. J.Baumanis, U.Bergmanis.
Lubāns, Ma, 26-Mar-2014, ap 1500 ezerā pie dienvidu dambja. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Durbes apkārtne, Lp, 19-Mar-2007, ap 1350 (kā 90% no 1500 gulbju kopskaita). A.Klepers, J.Ozoliņš, J.Reihmanis.
Babītes ezers, Ri, 1-Apr-1974, 1311. J.Lipsbergs.
Lubāns, Re, 26-Mar-2014, ap 1000 pie Rēzeknes upes ietekas ezerā. G.Grandāns, U.Ļoļāns.

Skaits lokāli rudenī - decembrī

Oktobris
Aizpute, Lp, 3-Okt-2012, 498 uz lauka ap 2,5 km uz ziemeļiem no pilsētas (skaits pēc foto). M.Kilups, K.Kilups (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 10-Okt-2004, 350 dīķos. J.Ķuze, E.Kušners, V.Vintulis.
Sātiņi, Sa, 2-Okt-2007, 350 dīķos. D.Boiko, A.Laubergs.
Nagļi, Re, 11-Okt-2008, 250 Orenīšu nodaļas dīķos. R.Matrozis u.c.
Jaunmuižas lauki, Ku, 1-Okt-2008, 240 uz rapšu lauka. D.Boiko.
Durbe, Lp, 16-Okt-2011, 202 barā uz lauka kaut kur pie Liepājas šosejas Durbes novadā. M.Kilups u.c.

Novembris
Nīcas lauki, Lp, 22-Nov-2010, ap 700 (vairāku baru kopsumma). K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 16-Nov-2010, 450. M.Strazds, V.Pranks.
Jaunmuižas lauki, Ku, 4-Nov-2007, ap 400 ziemājos. V.Pranks.
Cildi, Lp, 4-Nov-2007, 300 Melnā purva pļavās (pie Alokstes starp Cildiem un Aizputi). R.Rekmanis.
Slampe, Tu, 12-Nov-2012, 300 uz laukiem Kalnāju fermas apkārtnē. M.Tīrums (Dabasdati).
Pampāļi, Sa, 1-Nov-2004, 250 uz lauka pirms Pampāļiem (no ceļa Saldus - Pampāļi). J.Stomers.
Blīdenes apk., Sa, 20-Nov-2012, ap 250. A.Klepers (Dabasdati).
Liepājas ez., 18-Nov-2002, aptuveni 200 saskatīti kopējā ap 6000 paugurknābja gulbju masā. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Padones lanka, Lp, 17-Nov-2008, 200. R.Rekmanis.
Struņķu dīķi, Ta, 18-Nov-2007, 180-200. M.Krūze.
Misas lauki, Ba, 5-Nov-2014, 180. E.Laucis (Dabasdati).

Decembris
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, vērtējums - ap 2000 (visi relatīvi tālu, izklaidus, liels vējš). G.Grandāns.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 650 (vairāku baru kopsumma). K.Millers, I.Grīnerte.
Bērzes pagasts, Do, 24-Dec-2017, 320 ap 1 km garā līnijā novāktā kukurūzas laukā gar Pienavas upi. A.Klepers.
Durbes apkaime, Lp, 14-Dec-2017, vismaz 300. K.Millers.
Liepājas ez. N gals, 16-Dec-2008, ļoti aptuveni 300 vakarā (otrā dienā tikai 150). K.Millers.
Draudzība, Sa, 4-Dec-2011, 190 lokāli uz lauka. M.Jaunzemis.
Basi, Ku, 18-Dec-2011, 190 lokāli pie Basiem. A.Vējkājs.
Sātiņi, Sa, 5-Dec-2009, 142 dīķos. J.Jansons.
Zūras, Ve, 22-Dec-2016, 135. K.Vilks (Dabasdati).
Ālaves apkaime, Do, 23-Dec-2017, 132 (trīs baru kopsumma). A.Klepers.
Štakldanga, Lp, 19-25-Dec-2011, 120 kopā ar 30 mazajiem gulbjiem. V.Farnasts.
Vilksala, Tu, 10-Dec-2011, 105 barojās pļavā. Ģ.Strazdiņš (Dabasdati).

Skaits ziemošanas vietās janvārī (viena labākā uzskaite)
Užavas lauki, Ve, 5-Jan-2018, 1100. A.Klepers u.c. (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2012, 326, kā arī 129 Cygnus sp. K.Millers.
Zūras, Ve, 2-Jan-2017, 130-140 kopš 22-Dec-2016. K.Vilks (Dabasdati).
Vānes pagasts, Tu, 5-Jan-2018, 86. A.Klepers (Dabasdati).
Aizputes pagasts, Lp, 13-Jan-2007, 83 Metu dīķī. R.Rekmanis, M.Dobelis.
Lažas pagasts, Lp, 13-Jan-2007, 67 Zvejas dīķī. R.Rekmanis, M.Dobelis.
Liepājas ez., 25-Jan-2014, 53 lidojumā uz S pāri Zirgu salai. K.Millers.
Engures ez., Ta/Tu, 6-Jan-2007, 50. M.Briedis, I.Dinsbergs, O.Keišs, J.Lipsbergs, R.Rekmanis.
Durbes ez., Lp, 7-Jan-2007, 50. A.Auniņš, O.Opermanis.
Jaunmuižas lauki, Ku, 4-Jan-2012, 47. V.Farnasts.
Svētes lejtece, Jl, 1-Jan-2012, 41 (18 ad, 23 jaunie). V.Pranks (Dabasdati).
Dārziņi - Sausā Daugava (apvienots rajons), Ri, 21-Jan-2006, 30 (12 ad, 18 imm). R.Matrozis, M.Kalniņš.

Novērojumi Austrumlatvijā* janvārī
Nagļi, Re, 21-Jan-2007, 1 jaunais putns (2g) Orenīšu-Drabāku nodaļas 7. dīķī. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, J.Ķuze, M.Strazds.
Nagļi, Re, 11-Jan-2014, 4 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos (2 ad, 2 2g). G.Grandāns.
Nagļi, Re, 17-Jan-2016, 1 jaunais putns (2g) neaizsalušā Maltas upes posmā. G.Grandāns.
Turku pagasts, Pr, 12-Jan-2019, 4 ad un 4 jaunie (2g) Daugavā pie Vilnīšu krācēm. G.Grandāns, A.Erts.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Baumanis J. 1975. Ziemeļu gulbja (Cygnus cygnus L.) ligzdošana Latvijā. - Zool. muzeja raksti 12: 79-81. Baumanis J. 1980. Jaunākās ziņas par ziemeļu gulbja - Cygnus cygnus (L.) - ligzdošanu Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki: 33-34. Baumanis J., Kazubiernis J. 1973. Tundras iemītnieks apmeties Kazdangā. Ļeņina ceļš, 14. jūlijs, 84: 3. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Cygnus cygnus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26 July 2015. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Whooper Swan Cygnus cygnus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52807 on 26 July 2015.  Plater A. 1852. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego (14.5 mb).

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Daugava pie Dārziņiem (Rīgas HES), 24-Feb-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Ēvarži, Saldus novads, 5-Apr-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Sātiņi, Saldus novads, 5-Apr-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus. Remte, Brocēnu novads, 14-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Nagļu zivsaimniecība, Ļodānu dīķi, Rēzeknes novads, 14-Sep-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Nagļu zivsaimniecība, Ļodānu dīķi, Rēzeknes novads, 19-Sep-2015, vidū jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Sātiņi, Saldus novads, 23-Okt-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Silzemju dīķis, Sātiņi, Saldus novads, 5-Apr-2014, jaunie putni (2g), fonā tālumā pieaugušais putns. © Jānis Jansons.

Labots 05 Mar 2019