Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Holarktikas ziemeļi uz austrumiem no Kolas pussalas līdz Čukču pussalai un tālāk Ziemeļamerikas arktiskajā tundrā. Divas pasugas: Ziemeļamerikā C.c.columbianus, Eirāzijā C.c.bewickii. Otrā ziemo NW Eiropā (Lielbritānijā, Īrijā, Holandē, mazākā skaitā Vācijā un Dānijā), dienvidos no Kaspijas jūras, kā arī Japānā, Korejā un Ķīnas austrumos (Limpert et al. 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasaras mēnešos reti sastopams

Rudenī caurceļo

Ziemo reti, bet var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Birds of the World

Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii

Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 24-Sep-2017. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā diezgan parasts caurceļotājs visā teritorijā, taču mazākā skaitā nekā ziemeļu gulbis. Atsevišķi īpatņi reizēm sastopami arī vasarā. Ziemo reti, bet var palikt lielākā skaitā siltas ziemās, kā piemēram 2012. gadā līdz janvārim (skat. zemāk).

Garums: 115-127 cm, spārnu izpletums: 180-211 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Aizpute, Lp, 10-Feb-2019, vakarā virs Aizputes lidojumā (3-5), noteikti pēc balss, vēlāk jau tumsā dzirdēti Lažas ūdenskrātuvē. R.Rekmanis.
Slapmpes pagasts, Tu, 15-Feb-2020, 4 kopā ar 700-800 ziemeļu gulbjiem. I.Mārdega, M.Kilups.
Dzelda, Ku, 15-Feb-2020, 3. V.Farnasts (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 21-Feb-2014, 4 (3 ad un 2cy) kopā ar 80 ziemeļu gulbjiem. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 23-Feb-2015, vismaz 2 kopā ar 60 ziemeļu gulbjiem. K.Millers.

Skaits lokāli pavasarī
Gomelis, Re, 22-Apr-1997, ap 800. J.Baumanis.
Užavas lauki un apkārtne, Ve/Ku, 27-Mar-2009, 614 (baros pa 350, 130, 40, 64, 30). R.Matrozis u.c.
Užavas lauki, Ve, 19-Mar-2002, 500. M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 4-Apr-2010, 500. R.Matrozis, A.Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina.
Zvejsala, Re, 17-Apr-2001, 356. J.Baumanis.
Bērzciems, Tu, 30-Mar-2012, 350. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs.
Kamārces pļavas, Ve, 6-Apr-2015, 258. R.Rekmanis, I.Ozola.
Laucienes pagasts, Ta, 29-Mar-2020, 250 kopā ar 160 ziemeļu un 3 paugurknābja gulbjiem. E.Smislovs (Dabasdati).
Zvejsala, Re, 27-Mar-2000, 196 pa trim līdzās esošiem dīķiem. A.Celmiņš, I.Krams.
Mērsrags, Ta, 3-Apr-2004, apm. 170 vienā barā lagūnā S no ostas. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Valmiera apkārtne, 19-Apr-2015, 164 lokāli uz rapšu lauka ap 4 km N no Valmieras. A.Klepers (Dabasdati).
Nagļi, Re, 23-Apr-1992, 150 dīķī Orenīšu nodaļā. V.Roze.
Durbes apk., 19-Mar-2007, ap 150 (kā 10% no 1500 gulbju kopskaita). A.Klepers, J.Ozoliņš, J.Reihmanis.
Dzelmes, Og, 10-Apr-1995, 130 Daugavā. R.Matrozis.
Mērsrags, Ta, 30-Mar-2012, 112 līcī starp Pekragu un ostu. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs.

Novērojumi vasaras mēnešos (visi zināmie)
Mērsrags, Ta, 18-Aug-1992, 1 ad. A.Celmiņš, V.Roze.
Lubānas ez., Ma/Re, 8-Jūn-1994, 1 ad. V.Smislovs.
Īdeņa, Re, 22-Jūl-2000, 1 ad 3. dīķī. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, V.Roze.
Bērzciems, Tu, 7-Jūn-2002, 1 ad (lidotspējīgs). R.Matrozis.
Kauliņi, Cs, 4-Jūn-2003, 1 ad Lejasmuižnieku dīķī. A.Klepers.
Lodes karjers, Cs, 15-Jūn - 10-Jūl-2007, 1 ad. A.Vilnis, D.Boiko, M.Žagars.
Vendzavas, Ve, 24-Jūn-2008, 1 kopā ar 2 ziemeļu gulbjiem piekrastē iepretīm Vendzavām. R.Rekmanis.
Engure, Tu, 29-Jūn-2008, 1 ad kopā ar paugurknābja gulbjiem pie ostas N mola. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Liepājas ez., 2-Jūn-2010, 1 ezera austrumu krastā pie Vītiņiem. K.Millers.

Agrākie rudens migranti (vismaz 2 kopā vai 1 ar ziemeļu gulbjiem)
Alūksnes ez., 18-Sep-2021, 4 kopā ar aptuveni 10 ziemeļu gulbjiem. A.Dekants, I.Jakovļevs, E.Smislovs, M.Stūrītis u.c. (Dabasdati 1, 2).
Skrunda, Ku, 20-Sep-2006, 1 ad dīķos kopā ar 410 ziemeļu gulbjiem. D.Boiko, I.Krakope, A.Laubergs.

Uši, Ta, 22-Sep-2002, 2. R.Matrozis.
Ainaži, Lm, 22-Sep-2017, 7 lokāli mola apkārtnē. U.Piterāns. G.Grandāns.
Jaunmuiža, Ku, 24-Sep-2013, 4 uz rugāju lauka kopā ar 100 ziemeļu gulbjiem. V.Farnasts.
Skrunda, Ku, 24-Sep-2016, 2 dīķos. U.Piterāns, A.Avotiņš jun, E.Laucis, R.Rekmanis (Dabasdati).

Skaits lokāli rudenī - decembrī

Oktobris
Sātiņi, Sa, 29-Okt-2022, 1300 Silzemju dīķī (tikai 12 jaunie putni). R.Matrozis, A.Kuročkins (Dabasdati).
Jaunāmuiža, Ku, 22-Okt-2008, 400 kopā ar 70 ziemeļu gulbjiem. D.Boiko.
Sātiņi, Sa, 15-Okt-2001, 150 Lieknas dīķos. M.Jaunzemis.
Ziru pagasts, Ve, 30-Okt-2013, 80 uz lauka kopā ar 30 ziemeļu gulbjiem (pie Ventspils-Kuldīgas šosejas). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Nagļi, Re, 11-Oct-2008, 70 Orenīšu nodaļas dīķos. R.Matrozis u.c.
Nagļi, Re, 9-Okt-2004, 60 Ļodānu-Zvejsalas nodaļas dīķos. J.Ķuze, H.Hofmanis, V.Vintulis.

Novembris
Užavas lauki, Ve, 18-Nov-2019, 1150. A.Kuročkins,E.Smislovs (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 1-Nov-2014, ap 450 kopā pa dīķiem. J.Jansons (Dabasdati).
Piltenes pagasts, Ve, 17-Nov-2019, ap 350 laukos starp Gārdzi un Vecmuižciemu. A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 22-Nov-2010, vismaz 250 (vairāku baru summa). K.Millers.
Ezere, Sa, 3-Nov-2004, vismaz 150 barā kopā ar ziemeļu gulbjiem Celmu laukos. M.Jaunzemis.
Slampes pagasts, Tu, 18-Nov-2019, 100 kopā ar 1500 ziemeļu gulbjiem pie šosejas P98. T.Miziņenko (Dabasdati).
Cildu apkaime, Lp, 4-Nov-2007, 85 Melnā purva pļavās (pie Alokstes starp Cildiem un Aizputi). R.Rekmanis.
Padones lanka, Lp, 17-Nov-2008, 83. R.Rekmanis.

Decembris
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, vērtējums - ap 1000 (visi relatīvi tālu, izklaidus, liels vējš). G.Grandāns.
Nīcas lauki, Lp, 16-Dec-2011, 370 (vairāku baru summa). A.Avotiņš jun., G.Grandāns.
Sātiņi, Sa, 1-Dec-2012, 195 (143 Grebūtnieku dīķī, 52 Lieknas 4. dīķī). J.Jansons (Dabasdati).
Štakldanga, Lp, 19-25-Dec-2011, 30 kopā ar 120 ziemeļu gulbjiem. V.Farnasts.

Vēlākie migranti decembrī* (uzskaitījums līdz 2020. gada decembrim)
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011, vismaz 40 lokāli jauktos baros kopā ziemeļu gulbjiem (kopskaitā 450). K.Millers.
Štakldanga, Lp, 25-Dec-2011, 30 kopā ar 120 ziemeļu gulbjiem (uzturējās kopš 19-Dec). V.Farnasts.
Užavas lauki, Ve, 22-Dec-2017, 180-200. J.Jansons, A.Mankus (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 50. K.Millers, I.Grīnerte; 29-Dec, 5. K.Bernāns, R.Bluķis, Z.Orlovskis (Dabasdati).
Slampes pagasts, Tu, 22-Dec-2019, 7 kopā ar ziemeļu gulbjiem. Ē.Krēsla (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 21-Dec-2015, 10-20. J.Jansons, A.Mankus (16-Dec bija vismaz 37. K.Millers).
Nīcas lauki, Lp, 20-Dec-2020, 2 kopā ar ziemeļu gulbjiem. V.Jaunzemis (Dabasdati); 21-Dec, turpat vismaz 1. J.Jansons (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 20-Dec-2008, vismaz 10 kopā ar ap 210 ziemeļu gulbjiem. K.Millers, F.Slišāns.
Užavas lauki, Ve, 20-Dec-2020, 2 (ticamākais kopā ar ziemeļu gubjiem, bet ziņojumā nav piezīmēts). I.Mārdega (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 18-Dec-2000, 17. M.Jaunzemis.

*) Kvalificējas vismaz 5 īpatņi "tīros" mazi gulbju baros, kā arī 1-4 īpatņi vismaz 10 īpatņu lielos jauktos baros ar ziemeļu gulbjiem.

Potenciāli ziemotāji decembrī (pēc vietas un situācijas)
Lepsts - Engure, Tu, 20-Dec-1974, 2 ad gulbju uzskaites maršrutā (no 637 gulbjiem kopumā). J.Lipsbergs.
Dārziņi, Ri, 16-Dec-1995, 2 ad un 4 juv kopš kopš 3-Dec. R.Matrozis.
Kuiviži, Lm, 26-Dec-2011, 1 ad gulēja niedru aizvējā tuvu jūrai. I.Mārdega, M.Strazds.
Mērsrags, Ta, 4-Dec-2016, 1 ad līcī uz dienvidiem no raga. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs.
Užavas lauki, 29-Dec-2017, 10. E.Spridzāne (Dabasdati).

Novērojumi janvārī (visi zināmie)
Dārziņi, Ri, no 22-Jan-1994, 2 ad (turpat līdz 5-Feb). M.Kalniņš, R.Matrozis.
Lauteri, Lm, 1-Jan-2001, 2 (ad un 2cy) jūrmalā. J.Lipsbergs.
Mangaļsala, Rp, 11-Jan-2004, 1 jūrā pie krasta. I.Deņisovs.
Venta pie Kuldīgas, 7-8-Jan-2009, 1 ad augšpus apvedceļa tilta. M.Jaunzemis, M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2012, vismaz 20. K.Millers, M.Jaunzemis; 5-Jan - vismaz 46. K.Millers; 6-Jan - 30. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 150. A.Klepers.u.c. (Dabasdati); 5-Jan - 180. M.Tīrums (Dabasdati); 6-Jan - 170. D.Boiko, A.Farnasts; 11-Jan - vismaz 30.

S.Rabkevičs, A.Platais (Dabasdati).

Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2014, 15-20. U.Piterāns, R.Rekmanis; 8-Jan - 10. M.Tīrums.
Abragciems, Tu, 11-Jan-2014, 2 jūrā. N.Zeidaks.
Bernāti, Lp, 18-Jan-2014, 1 lokāli jūrā. M.Kilups (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 18-Jan-2015, 1-S kopā ar 1 ziemeļu gulbi. K.Millers, I.Grīnerte.
Līvbērzes pagasts, Jl, 2-Jan-2018, 2 pacēlās lidojumā uz W pusi. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 3-Jan-2018, 3. M.Tīrums (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 40-50. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan - 320 kompaktā barā. A.Klepers (Dabasdati).
Jūrmalciems, Lp, 6-Jan-2018, 3. E.Lediņš, U.Riekstiņš.

Maršrutu uzskaites
Mērsrags - Abragciems, Ta/Tu, 7-Apr-2002, 278. R.Matrozis, F.Savičs.
Mērsrags - Engure, Ta/Tu, 17-Okt-1992, 111. A.Kuročkins.

Mazie gulbji ar melniem knābjiem
Pūre, Tu, 28-Mar-2004, 1 ad mazo gulbju barā uz lauka (32 kopā, t.sk. 2 juv). Knābis pilnīgi melns, tikai uzspīdot saulei varēja saskatīt mazu dzeltenu punktiņu pie

knābja pamatnes. Pēc izmēriem identisks kā parējie mazie gulbji. V.Roze.

Nīca, Lp, 4-Mar-2007, 1 ad ar praktiski melnu knābi, dzeltenais laukumiņš pie pamatnes bija knapi saskatams (tikai teleskopā, binokli knābis izskatījās 100% melns).

Kopā bija 2 ad, otram knābi nevarēja novērtēt. K.Millers.

Užavas lauki, Ve, 8-Dec-2008, 1 ad ar gandrīz melnu knābi (dzeltenums pie pašas pamatnes, pat ar teleskopu brīžiem bija grūti saskatāms). K.Millers.

Literatūra un internets

Limpert R.J., S.L.Earnst, C.Carboneras and G.M.Kirwan. 2020. Tundra Swan Cygnus columbianus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.tunswa.01. Accessed 29 October 2022. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Mazie gulbji Cygnus columbianus. Eimuru lauki, Ādažu novads, 29-Mar-2021. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazie gulbji Cygnus columbianus. Eimuru lauki, Ādažu novads, 29-Mar-2021. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais gulbis Cygnus columbianus. Engure, 11-Apr-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Mazie gulbji Cygnus columbianus. Engure, 4-Apr-2009, attēlā arī viens nepieaudzis putns (otrais no kreisās puses). © Jānis Jansons.
bkm

Mazie gulbji Cygnus columbianus. Bērzciems, Tukuma novads, 12-Apr-2008. © Agris Krusts.
bkm

Mazais gulbis Cygnus columbianus. Bērzciems, Tukuma novads, 12-Apr-2008. © Agris Krusts.
bkm

Mazais gulbis Cygnus columbianus. Zvejsalas dīķi Nagļu zivsaimniecībā, Rēzeknes novads, 18-Apr-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais gulbis Cygnus columbianus. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 24-Sep-2071. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais gulbis Cygnus columbianus. Sātiņi, Saldus novads, 18-Okt-2008. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais gulbis Cygnus columbianus. Jaunmuižas apkārtne, Kuldīgas novads, 19-Okt-2008, pieaugušie kopā ar jaunajiem. © Jānis Jansons.