Birds of the World

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Baltkrievija, Krievijas Eiropas daļas centrs, Kazahstāna, Sibīrijas dienvidi, Altajs, Mongolija, Ķīnas ziemeļautrumi, Mandžūrija, Krievijas Tālie austrumi - šādā garā vienlaidus posmā plešas gaišzilās zīlītes izplatības areāls. Centrālāzijā sastopama arī tālāk uz dienvidiem - Tjanšanā un Pamirā (Kirgizstāna, Tadžikistāna, Afganistāna un NW Ķīna). Ziemo ligzdošanas areālā. Līdzenumu populācijām migrācijas nav izteiktas, taču ziemotāju bari veic tuvākus vai tālākus klejojumus, kas reizēm izpaužas kā invāzijas. Kalnu populācijas pārvietojas ziemot lejup uz ielejām. Astoņas pasugas, areāla Eiropas daļā Cyanistes cyanus cyanus (Gosler, Clement 2020).

Novērošanas vietas

Gaišzilā zīlīte Cyanistes cyanus

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā nav novērota vairāk kā simts gadus. No literatūras un muzeju kolekcijām zināmi četri seni novērojumi (skat. zemāk). Neskatoties uz to, ieceļošana ir reāla. Piemēram, Somijā pēdējos 10 gados (2011-2020) novērota 11 reizes (Tarsiger.com). Piecas reizes konstatēta “Pleskes zīlīte” - C.cyanus x C.caeruleus hibrīds (Rūte 1986; Ławicki Ł. 2012; Papes putnu stacijas dati).

Garums: 13-14 cm (Gosler, Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Vēsturiskas ziņas*
Krāslava, 1834, novērojums pieminēts tā laika Polijas putnu sugu sarakstā: "... i w Infl. w Krasławiu r. 1834." (Inflanty = Polijas Livonija, tagad Latgale) (Plater 1852).
Drusti, 1901, janvāris, 1 nošauta, eskemplārs nav saglabājies (Grosse, Transehe 1929).
Rīga, 1902, 1 M iegūta muzejam. Eksemplārs
Saulaines - Ziedoņu apkārtnē pie Lielupes (tolaik Kautzmünde - Bornsmünde), 1915/16, ziema, 1 novērota. Herrn Thiele (Transehe 1942).

*) Uzskaitījumā izmantotas R.Matroža sagādātās vēsturiskās publikācijas.

Hibrīdu C.cyanus x C.caeruleus novērojumi
Pape, Lp, 1975, 5-Okt, 1 noķerts. J.Rūte.
Pape, Lp, 1977, 11-Okt, 1 noķerts. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. J.Rūte.
Pape, Lp, 1981, 24-Okt, 1 nokerts. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. J.Rūte
Pape, Lp, 1984, 3-Okt, 1 noķerts (M 1cy). Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. V.Roze, J.Rūte.
Pape, Lp, 2020, 16-Okt, 1 noķerts (T ad). I.Dinsbergs u.c. (attēlos zemāk).

Literatūra un internets

Gosler A. and P.Clement. 2020. Azure Tit Cyanistes cyanus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.azutit2.01. Accessed 2 September 2023. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Ławicki Ł. 2012. Azure Tits and hybrids Azure x European Blue Tit in Europe. Dutch Birding 34: 219-231. Plater A. 1852. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego (14.5 mb). Rūte J. 1986. Hibrīda zīlīte - Parus pleskei Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 44-46. Transehe von N. 1942. Einige Notizen zur Avifauna Lettlands. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. LXIV, Posen: 138-140.

Zilzīlītes un gaišzilās zīlītes hibrīds Cyanistes cyanus x C.caeruleus. Pape, Rucavas pagasts, 16-Okt-2020. © Ivo Dinsbergs. Plati balti lielo segspalvu
gali, balta josla gar primāro lidspalvu ārburām (līdzīgā škērslīnijā kā gaišzilajai zīlītei), balta ārējās astes spalvas mala, krūtis viegli iedzeltenas - pazīmes,
kas liecina par šo divu sugu hibrīdu. Salīdzinājumam gaišzilās zīlītes attēli skatāmi Birds of the World.