Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Baltkrievija, Krievijas Eiropas daļas centrs, Kazahija, Sibīrijas dienvidi, Altajs, Mongolija, Ķīnas ziemeļautrumi, Mandžūrija, Krievijas Tālie austrumi - šādā garā vienlaidus posmā plešas gaišzilās zīlītes izplatības areāls. Centrālāzijā sastopama arī tālāk uz dienvidiem - Tjanšanā un Pamirā (Kirgīzija, Tadžikija, Afganistāna un NW Ķīna). Ziemo ligzdošanas areālā. Līdzenumu populācijām migrācijas nav izteiktas, taču ziemotāju bari veic tuvākus vai tālākus klejojumus, kas reizēm izpaužas kā invāzijas. Kalnu populācijas pārvietojas ziemot lejup uz ielejām. Astoņas pasugas, areāla Eiropas daļā Cyanistes cyanus cyanus (Gosler, Clement 2016).

Novērošanas vietas

Gaišzilā zīlīte Cyanistes cyanus

Literatūrā gaišzilās zīlītes novērošana Latvijā pieminēta četras reizes (skat. zemāk). Četras reizes konstatēta “Pleskes zīlīte” - C.cyanus x C.caeruleus hibrīds (Rūte 1986).

Garums: 13-14 cm (Gosler, Clement 2016).

Novērojumi

Saīsinājumi

Vēsturiskas ziņas*
Krāslava, 1834, novērojums pieminēts tā laika Polijas putnu sugu sarakstā: "... i w Infl. w Krasławiu r. 1834." (Inflanty = Polijas Livonija, tagad Latgale) (Plater 1852).
Drusti, 1901, janvāris, 1 nošauta, eskemplārs nav saglabājies (Grosse, Transehe 1929).
Rīga, 1902, 1 M iegūta muzejam.
Saulaines - Ziedoņu apkārtnē pie Lielupes (tolaik Kautzmünde - Bornsmünde), 1915/16, ziema, 1 novērota. Herrn Thiele (Transehe 1942).

*) Uzskaitījumā izmantotas R.Matroža sameklētās vēsturiskās publikācijas.

Hibrīdu C.cyanus x C.caeruleus novērojumi
Pape, Lp, 1975, 5-Okt, 1 noķerta. J.Rūte.
Pape, Lp, 1977, 11-Okt, 1 noķerta. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. J.Rūte.
Pape, Lp, 1981, 24-Okt, 1 nokerta. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. J.Rūte
Pape, Lp, 1984, 3-Okt, 1 jaunā M noķerta. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā. V.Roze, J.Rūte.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Parus cyanus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 17th March 2017. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Gosler A., Clement P. 2016. Azure Tit Cyanistes cyanus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/59911 on 24th October 2016. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Plater A. 1852. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego (14.5 mb). Rūte J. 1986. Hibrīda zīlīte - Parus pleskei Latvijā. Retie augi un dzīvnieki: 44-46. Transehe von N. 1942. Einige Notizen zur Avifauna Lettlands. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. LXIV, Posen: 138-140.

Labots 31 Dec 2019