Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta gandrīz visā Eiropā, izņemt Islandi, Pireneju pussalu un Skandināvijas ziemeļu daļu (Somijā uz ziemeļiem līdz tās vidienei). Ārpus Eiropas austrumu virzienā līdz NW Ķīnai un C Sibīrijai. Ziemo SE Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Taylor, Kirwan 2019).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī samērā ātri aizceļo, grūti pamanāma

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Grieze Crex crex

Zvārdes pagasts, Saldus novads, 2-Jūl-2009. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta ligzdotāja visā teritorijā lauksaimniecības ainavā. XX gs. beigās ligzdoja 26000 - 38000 pāri (Keišs 1997). Jaunākais populācijas vērtējums (noapaļojot publicētos datus) 30900 - 111500 dziedoši TT (Ķerus u.c. 2021). Ilgtermiņā kopš (1989-2020) skaits nedaudz pieaudzis, bet pēdējos gados (2015-2022) jūtami samazinājies (Keišs 2021; Keišs 2023; Auniņš 2023).

Garums: 27-30 cm, spārnu izpletums: 42-53 cm (Taylor, Kirwan 2019).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Lubānas ezera apkārtne, 27-Apr-1998. M.Strazds.
Sitas-Pededzes paliene, Gu, 27-Apr-2006, divas reizes dzirdēta balss pie Mugurupes. E.Kantāns.
Būriņi, Jl, 30-Apr-2000. A.Ostrovskis.
Zālīte, Ba, 30-Apr-2001. A.Kalvāns.
Aizraķe, Lp, 30-Apr-2020, balss. P.Daknis, Z.Zvirbule.
Kleisti, Rp, 30-Apr-2024, balss. A.Ļahs (Dabasdati).
Ļaudona, Ma, 1-Mai-2013, balss. A.Avotiņš jun.
Deģu mežs, Do, 2-Mai-2002. J.Balders, J.Granāts, A.Kalvāns, O.Keišs.
Teiču purva NE stūris, Ma, 2-Mai-2002. A.Petriņš.
Liepājas ezers, 2-Mai-2008, balss 2 vietās - E krastā starp Vītiņiem un Otaņķiem un Aizraķē. K.Millers, M.Jaunzemis.

Pēdējā balss vasaras otrajā pusē - rudenī
Pape, Lp, 20-Sep-1989, balss visu pēcpusdienu un vakaru murda apkārtnē. O.Keišs, E.Linde, V.Roze.
Melnragi, Tu, 18-Aug-2011, netālu no Melnragu fermas. S.Rabkevičs.
Šķilbēni, Bl, 11-Aug-2017, intensīvi. G.Grandāns.
Priekule, Lp, 7-Aug-2005. R.Rekmanis.

Vēlas ligzdošanas gadījumi
Iecavas pagasts, Ba, 5-Sep-2020, novēroti 5 vēl melni cāļi graudu kulšanas laikā. J.Bētiņš (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Mangaļsala, Rp, 24-Okt-2014, 1 novērota ejam pār ceļu, fotografēta. I.Deņisovs.
Pape, Lp, 16-Okt-1995, 1 ezermalā. V.Roze.
Pape, Lp, 16-Okt ap 2002 (gads precizējams), 1. J.Baumanis (O.Keiša informācija).
Lapmežciems, Tu, 15-Okt-2005, 1 noķēris kaķis, atnesis mājās. A.Hūns.
Pape, Lp, 1-Okt-1999, 1 izcelta vakarā ezera dienvidu galā. V.Roze, A.Celmiņš.

Literatūra un internets

Auniņš A.2023. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2022: kā klājas dažādu ekosistēmu putniem? Putni Dabā 91, 1: 34-41. Keišs O. 1997. Griežu Crex crex skaita novērtējums un biotopu izvēle Latvijā 1996.gadā. Putni dabā 7, 1: 22-27. Keišs O. 2021. Griežu skaits Latvijā pēdējos 5 gados strauji samazinās. Pārskats par naktsputnu monitoringu Latvijā 2020. gadā. Putni dabā 89, 1: 34-39. Keišs O. 2023. Naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs 2022. gadā. Putni Dabā 91, 1: 47-54. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Taylor B. Kirwan G.M. 2020. Corn Crake Crex crex, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.corcra.01. Accessed 30 April 2024.

Grieze Crex crex. Zvārdes pagasts, Saldus novads, 24-Mai-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Grieze Crex crex. Zvārdes pagasts, Saldus novads, 2-Jūl-2009. © Jānis Jansons.