Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatība nodalīta divos šķirtos areālos, no kuriem viens Rietumeiropā (ieskaitot Rietumvāciju, Čehiju, Slovākiju un Austriju), otrs - Āzijā uz austrumiem no Jeņisejas līdz Kamčatkai un Japānai, ietverot arī Vidusāziju, daļu Ķīnas un Koreju. Saskarsmes apgabalos hibridizējas ar pelēko vārnu. Divas pasugas - Eiropā C.c.corone, Āzijā C.c.orientalis. Sistematika precizējama, orientalis varētu ietvert vēl trīs citas psugas, kā arī sugu C.pectoralis (Madge 2020). Vismaz Eiropas areālā saskarsmes apgabalos hibridizējas ar pelēko vārnu. Centrāleiropā ir līdz 200 km plata "hibrīdu zona", kas stiepjas no Dānijas uz dienvidiem pāri Vācijas austrumu daļai, Čehijai, Austrijai un Slovēnijai, pēc tam pagriežas uz rietumiem Itālijas ziemeļos un Šveicē (Keller et al. 2020).

Reti Kurzemes piekrastē visu gadu - Jūrmalciems, Liepāja,
Akmeņrags, Ovišrags, Kolkasrags un Mērsrags
Birds of the World

Melnā vārna Corvus corone

Liepājā pie dienvidu mola, 2-Nov-2008. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā reta ieceļotāja un nometniece. Ieceļojušie putni dažkārt dzīvo uz vietas vairākus gadus. Šādos zināmos gadījumos (Mērsragā un Liepājā) pastāvīgi uzturējās pie jūras vai tās tuvumā, apliecinot barošanās specializāciju krastmalā. Arī vairums citu novērojumu bijuši pie jūras, piem., Jūrmalciemā, Akmeņragā, Ovišragā un citur. Vairāki novērojumi bijuši pavasarī Kolkā, kur visticamākais redzēti migranti. Šajā apskatā uzskaitīti tie melnās vārnas novērojumi, kuri pierādīti ar attēliem. Minēti arī daži citi novērojumi bez attēliem, kad sugas piederība nerada šaubas. Citās publikācijās minēti četri citi senāki melnās vārnas sastapšanas gadījumi Latvijā (Виксне 1967; Янаус 1983; Baumanis, Mednis 1985), tomēr vismaz daži no tiem var raisīt šaubas, jo neviens no šiem novērojumiem nav pierādīts ar attēliem lai varētu izslēgt nepieaugušu krauķi.

Garums: 48-53 cm (Madge 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi, kas pierādīti ar pietiekami labas kvalitātes attēliem

1. Mērsrags, Ta, no 21-Apr-2005 līdz vismaz 23-Apr-2012, 1. A.Gulbe, M.Jaunzemis, K.Millers, V.Roze, A.Klepers u.c. Minētais putns 2007. gada pavasarī sekmīgi ligzdoja pārī ar pelēko vārnu (Millers, Roze 2008). Arī 2009. gada 6. jūlijā tas pats īpatnis novērots kopā ar trim jaunajiem putniem (1cy pelēkajām vārnām), kas iespējams liecina par vēl vienu ligzdošanas gadījumu šajā vietā (M.Kilups). Pieaugot novērošanas ilgumam, vairs nevar droši apgalvot, ka tas ir viens un tas pats putns.

2. Kolka, Ta, 2005, 26-Mai, 2. M.Jaunzemis.

3. Kolka, Ta, 2008, 10-Mai, 1. M.Ieviņš.

4. Liepāja (1. putns), 9-Jūn-2008, 1 jūrmalā pie glābšanas stacijas. I.Mednis. Pēc tam visbiežāk ziņota pie ostas dienvidu mola kā arī reizēm Piejūras parkā (K.Millers), M.Ķempes ielas galā pie miskastēm, kā arī Liepājas liedagā (B.Kuntrats, F.Slišāns) un Roņu ielā (R.Rekmanis, S.Laime); pēdējais novērojums 30-Aug-2015 Liepājas SW pludmalē. G.Rupeika (Dabasdati).

5. Kolka, Ta 2009, 23-Apr, 1 fotografēta lidojumā, dzirdēta arī balss. V.Ādamsons, M.Bruun.

6. Pāvilosta, Lp, 2010, 25-Sep, 1. D.Elferts, S.Elferte.

7. Kolka, Ta, 2011, 23-Apr, 1 uzturējās "Ūšu" apkārtnē kopā ar krauķiem. I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba u.c.

8. Kolka, Ta, 2012, 26-Mar, 1. V.Ādamsons; domājams tā pati pie Kolkas attīrīšanas iekārtām 29-Mar. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs; iespējams tā pati 30-Apr Kolkasraga līča pusē. K.Vilks (Dabasdati); fotografēta 9-Mai (vienā no attēliem zemāk). E.Laucis.

9. Vītiņu pļavas, Lp, 2012, 30-Apr, 1 Liepājas ezera austrumu krastā kopā ar pelēkajām vārnām. Drīzāk cits īpatnis nekā iepriekš pilsētā novērotais (vienā no attēliem zemāk). J.Jansons.

10. Liepāja (2. putns), 2012, 13-Nov, 1 Karostā, Atmodas bulvārī pie autobusu galapunkta. R.Rekmanis. Domājams, ka tas pats putns vairākkārt ziņots Karostā jau kopš 15-Okt-2011 (vai pat vēl agrāk) tikai bez foto. D.Krīgens. 2018, 5-Mai, 1 Karostā. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati ar foto); 19-Aug, 1 melnās un pelēkās vārnas hibrīds (?) Karostā. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati ar foto); augusts 2018, 1 melnās un pelēkās vārnas hibrīds (?) Ziemeļu priekšpilsētā Kviešu ielā. S.Bērziņa (Dabasdati ar foto); 30-Sep, 1 ar nelieliem gaišiem pleķiem kakla un krūšu apvidū (hibrīds?). R.Sīmanis (Dabasdati ar foto). 2019, 12-Jan, 1 Atmodas bulvārī. K.Millers; 14-Mar. S.Laime (Dabasdati). 2020, 4-Mar, 1 Atmodas bulvārī kopā ar pelēko vārnu. S.Laime (Dabasdati); 14-Nov, 1. G.Grandāns u.c.; 20-Dec, 1. A.Klepers (Dabasdati); 2021. 18-Jan, 1 Atmodas bulvārī. A.Klepers; turpat 20-Mai. I.Zepa (Dabasdati). 2022, 30-Jūl, 1 Atmodas bulvārī; turpat 18-Aug. Abi novērojumi E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati); 20-Nov, 1 fotografēta kāpās netālu no Karostas kanāla dienvidu mola. A.Kuročkins (Dabasdati). 2023, 22-Jan, 1 Atmodas bulvārī. A.Klepers, M.Tīrums, E.Haberkorns; turpat 3-Mar. I.Zepa (Dabasdati); 2024, 3-Feb, 1 Atmodas bulvārī kopā ar 2 C.corone x C.cornix hibrīdiem. E.Smislovs (Dabasdati); 30-Mar, 1 Atmodas bulvārī pārojas ar pelēko vārnu, pelēkā nes ligzdas materiālu. A.Klepers (Dabasdati).

11. Ventspils, 2012, 19-Dec, 1 Jahtu ostā. M.Tīrums.

12. Kolka, Ta, 2014, 11-Mai, 1. R.Rekmanis.

13. Kolka, Ta, 2017, 1-Apr, 1. R.Rekmanis u.c.

14. Akmeņrags, Lp. Lai arī pārsvarā redzētas pa vienai (reizēm divas), iesaistīti vairāki putni, varbūt 3-4 vai pat vairāk, jo nevar izslēgt īslaicīgi redzētus migrantus. 2017, 22-Okt, 1 liedagā, pēc tam kopā ar 2 pelēkajām vārnām aizlidoja Pāvilostas virzienā. J.Jansons. 2018, 18-Apr, 1 lokāli. R. Rekmanis, G. Shatillo, V. Videnieks; 16-Sep, 1 lokāli. A.Klepers (Dabasdati ar foto); 19-Nov. A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabadati ar foto); 22-Dec. T.Ignatoviča (Dabasdati ar foto. 2019, 21-Mar, 1 lokāli kopā pārī ar pelēko vārnu u.c. vārnām, t.sk. 1 melnās un pelēkās vārnas hibrīds. R.Rekmanis; 24-Apr, 2 īpatņi - 6:53 viena izmet loku un kopā ar pelēko vārnu aizlido 2 km uz S aiz raga (labajam spārnam trūkst vairākas lidspalvas); otra 7:45 pielido no S, uzturas pārī ar pelēko vārnu ap bāku un liedagā (cits putns nekā 6:53 - spārnā visas lidspalvas). A.Klepers (Dabasdati 1, 2); 28-Apr, 2 pludmalē vienlaikus, abas barojās ap 600 att., tobrīd pelēkā vārna klāt nebija. A.Klepers (Dabasdati); 22-Sep, 1 fotografēta. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); 26-Sep, 1 fotografēta. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati); 22-Dec - 1. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati). 2020, 25-Mar - 19-Apr, 1 lokāli. R.Rekmanis; 14-Apr, 1 atrasta beigta (otrs putns tajā dienā uzturējās tur pat bākas apkārtnē). R.Rekmanis; 23-Mar, 1-S. M.Kilups, I.Mārdega u.c.; 3-Mai, 1 pludmalē. A.Klepers (Dabasdati).

15. Jūrmalciems, Lp, 2019, 21-Apr, 1 fotografēta lidojumā. I.Brediks (Dabasdati). Šajā vietā ir vēl trīs citi novērojumi, kas nav dokumentēti ar foto sākot jau ar 2018. gada pavasari. Varētu būs lokāls putns, bet nevar izslēgt arī migrantus. Sekojoši novērojumi: 2018, aprīļa vidus, 1. I.Brediks; 2019, 31-Mar, 1. I.Brediks, J.Ukass; 2020, 4-Mai, 1. I.Brediks.

16. Jūras krasts pie Muižupītes ietekas, Ve, 2020, 25-Apr, 1-N fotografēta. I.Brediks.

17. Ovišrags, Ve, 2020, 9-Mai, 2 migrācijā uz NE kopā ar 3 pelēkajām vārnām, fotografētas. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

18. Kolka, Ta, 2020, 1-Mai, 1 fotografēta lokāli kopā ar 30 pelēkajām vārnām un 4 krauķiem. R.Rekmanis.

19. Kolka, Ta, 2021, 15-Apr, 1 fotografēta (attēls lapas lejasdaļā). M.Strazds.

20. Liepāja, 2021, 17-Aug, 1 pie ostas dienvidu mola. Iespējams, ka viena tām melnajām vārnām, kas novērotas Liepāja jau kopš 2008. gada. Neskatoties uz to, šis novērojums izdalīts kā jauns, jo pie dienvidu mola melnā vārna pēdējo reizi ziņota pirms sešiem gadiem (skat augstāk). K.Millers; 10-Okt, 1 pārlido pie ostas S mola. M.Tīrums (Dabasdati).

21. Kolka, Ta, 2022, 27-Apr, 1 jūras krastā kopā ar 7 pelēkajām vārnām. Skatīta no 20 m ar binokli. V.Smislovs (Dabasdati); 30-Apr, 1. K.Millers, I.Grīnerte; 6-Mai, 1 "migrācijā kopā ar 2 pelēkajām noriņķoja virs Kolkasraga", fotografēta. A.Klepers (Dabasdati).

22. Kolka, Ta, 2023, 15-Apr, 1. E.Smislovs, V.Smislovs, K.Millers (Dabasdati, foto latvijasputni.lv); turpat 23-Apr. I.Brediks (Dabasdati);

23. Kolka, Ta, 2023, 1-Aug, 1 pie ostas mola. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins; 3-Sep. 1 ciemā starp "Ūšiem" un stadionu. E.Smislovs; 6-Okt, 1 kopā ar pelēkajām vārnām krasta posmā starp Kolu un Vaidi. E.Smislovs, R.Rekmanis (Dabasdati ar foto 1, 2, 3).

24. Kolka, Ta, 2024, 10-Apr, 1-N kopā ar pelēkajām vārnām, fotografēta. E.Smislovs (Dabasdati).

Citi ticami novērojumi bez foto

Ovišrags, Ve, 2013, 2-Jan, 1 noteikta pārliecinoši vizuāli - putns skatīts tekeskopā, blakus tam bija gan pelēkā vārna, gan krauklis, iegūti arī tāli foto, kas gan drošai noteikšanai nav izmantojami zemās kvalitātes dēļ. M.Briedis, U.Piterāns, R.Rekmanis, K.Vilks (Dabasdati).

Kolka, Ta, 2016, 4-Mai, 1 migrācijā. K.Millers, P.Palmer u.c.

Ovišrags, Ve, 2020, 10-Mai, 1 migrācijā uz NE kopā ar 2 pelēkajām vārnām. Pēc novērotāju apgalvotā cits putns nekā iepriekšējā dienā redzētās. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

 
 

Atšķiršana no jaunā krauķa

 

Rudenī un ziemā jaunie krauķi maz atšķiras no melnajām vārnām. To knābji ir melni un saglabājas apspalvojums pie knābja pamatnes. Raksturīgo pieauguša krauķa knābi jaunie putni iegūst no februāra līdz maijam. Tātad pat līdz vasaras sākumam daži jaunie krauķi var saglabāt tumšu knābi un līdzināties melnajām vārnām. Lai putnus atšķirtu, uzmanīgi jānovērtē knābja forma - krauķim knābis ir samērā smails un augšknābja gals nav izteikti liekts lejup, vārnai - knābis ir masīvāks, diezgan strups ar izteiktu augšknābja gala liekumu uz leju (skat. attēlus). Citas atšķirības: krauķim galvas augšdaļā reizēm neliels pacēlums, vārnai galvas virspuse plakanāka, vienmērīgi noapaļota. Pieredzējis novērotājs krauķi var atšķirt arī pēc lidojuma. Krauķim spārnu vēzieni ir ātrāki, elastīgāki un dziļāki. Arī spārna forma ir nedaudz atškirīga - krauķim spārni ir šaurāki un smailāki (Svensson, Mullarney, Zetterström 2009).

Literatūra un internets

 

Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Madge S. 2020. Carrion Crow Corvus corone, version 1.0. In Birds of the World (S. M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.carcro1.01. Accessed 15 April 2023. Millers K., Roze V. 2008. Melnās un pelēkās vārnas ligzdošanas gadījums Mērsragā. - Putni dabā, 1: 22. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2009. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. 2nd Edition. Collins. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62. Янаус М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 147-148.

Melnā vārna Corvus corone. Mērsrags, Talsu novads, 22-Apr-2005. © Māris Jaunzemis.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepāja, 19-Jūn-2008. © Kārlis Millers.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājā pie dienvidu mola, 2-Nov-2008. © Ainars Mankus.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājas jūrmala pie dienvidu mola, 16-Aug-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājas jūrmala pie dienvidu mola, 14-Nov-2011. © Māris Strazds.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Kolka, Talsu novads, 9-Mai-2012, kopā ar pelēkajām vārnām C.cornix. © Edgars Laucis.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Kolka, Talsu novads, 15-Apr-2021. © Māris Strazds.