Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatība nodalīta divos šķirtos areālos, no kuriem viens Rietumeiropā (ieskaitot Rietumvāciju, Čehiju, Slovākiju un Austriju), otrs - Āzijā uz austrumiem no Jeņisejas līdz Kamčatkai un Japānai, ietverot arī Vidusāziju, Ķīnas ziemeļu daļu un Koreju. Eiropā pasuga Corvus corone corone, Āzijā - C.c.orientalis. Saskarsmes apgabalos hibridizējas ar pelēko vārnu, tāpēc ilgstoši bija šaubas vai tās ir vienas sugas pasugas, vai tomēr divas dažādas sugas? Pēdējā laikā atzīts, ka tās tomēr ir divas sugas un diskusija ir drīzāk par to vai dalījums jāveic divās vai trijās sugās, izdalot sugā arī pasugu orientalis (Madge 2009).

Novērošanas vietas un skaits, neizslēdzot iespējamus
atkārtotus novērojumus Kolkā (skaitā nav iekļauti jauno
putnu / hibrīdu? noverojumi Liepājā)

Melnā vārna Corvus corone

Liepājā pie dienvidu mola, 2-Nov-2008. © Ainars Mankus.

Balss. Crawley, West Sussex, Anglija, 3-Jūl-2011. © Agris Celmiņš (46).

Paraugā sarindoti četri fragmenti no 9 minūšu gara ieraksta, pauzes starp saucieniem īsākas nekā dabā.
Fonā žagata, lauku balodis, mājas strazds, gredzenūbele u.c.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā reta ieceļotāja, taču dažkārt dzīvo uz vietas vairākus gadus. Divos šādos zināmos gadījumos (Mērsragā un Liepājā) pastāvīgi uzturējās pie jūras, apliecinot barošanās specializāciju krastmalā. Vairāki pieradītie novērojumi bijuši pavasarī Kolkā, kur putni acīmredzot nonākuši migrācijas gaitā piebiedrojoties Baltijas un Krievijas pelēkajām vārnām atceļā no ziemas klejojumiem. Nevar izslēgt, ka Kolkā bijuši atkārtoti novērojumi dažādos gados. Šajā lappusē uzskaitīti tie melnās vārnas novērojumi, kuri pierādīti ar attēliem. Minēti arī divi novērojumi bez attēliem, kad sugas piederība praktiski nerada šaubas. Citās publikācijās minēti četri citi senāki melnās vārnas sastapšanas gadījumi Latvijā (Виксне 1967; Янаус 1983; Baumanis, Mednis 1985), tomēr vismaz daži no tiem var raisīt šaubas, jo neviens no šiem novērojumiem nav pierādīts ar attēliem lai varētu izslēgtu nepieaugušu krauķi.

Garums: 48-53 cm (Madge 2009).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi, kas pierādīti ar pietiekami labas kvalitātes attēliem

1. Mērsrags, Ta, no 21-Apr-2005 līdz vismaz 23-Apr-2012, 1. A.Gulbe, M.Jaunzemis, K.Millers, V.Roze, A.Klepers u.c. Minētais putns 2007. gada pavasarī sekmīgi ligzdoja pārī ar pelēko vārnu (Millers, Roze 2008). Arī 2009. gada 6. jūlijā tas pats īpatnis novērots kopā ar trim jaunajiem putniem (1g pelēkajām vārnām), kas iespējams liecina par vēl vienu ligzdošanas gadījumu šajā vietā (M.Kilups). Pieaugot novērošanas ilgumam, vairs nevar droši apgalvot, ka tas ir viens un tas pats putns.

2. Kolka, Ta, 2005, 26-Mai, 2. M.Jaunzemis.

3. Kolka, Ta, 2008, 10-Mai, 1. M.Ieviņš.

4. Liepāja (1. putns), 9-Jūn-2008, 1 jūrmalā pie glābšanas stacijas. I.Mednis. Pēc tam visbiežāk ziņota pie ostas dienvidu mola kā arī reizēm Piejūras parkā (K.Millers), M.Ķempes ielas galā pie miskastēm, kā arī Liepājas liedagā (B.Kuntrats, F.Slišāns) un Roņu ielā (R.Rekmanis, S.Laime); pēdējais novērojums 30-Aug-2015 Liepājas SW pludmalē. G.Rupeika (Dabasdati).

5. Kolka, Ta 2009, 23-Apr, 1 fotografēta lidojumā, dzirdēta arī balss. V.Ādamsons, M.Bruun.

6. Pāvilosta, Lp, 2010, 25-Sep, 1. D.Elferts, S.Elferte.

7. Kolka, Ta, 2011, 23-Apr, 1 uzturējās "Ūšu" apkārtnē kopā ar krauķiem C.fugilegus. I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba u.c.

8. Kolka, Ta, 2012, 26-Mar, 1. V.Ādamsons; domājams tā pati pie Kolkas attīrīšanas iekārtām 29-Mar. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs; iespējams tā pati 30-Apr Kolkasraga līča pusē. K.Vilks (Dabasdati); fotografēta 9-Mai (attēls zemāk). E.Laucis.

9. Vītiņu pļavas, Lp, 2012, 30-Apr, 1 Liepājas ezera austrumu krastā kopā ar pelēkajām vārnām C.cornix. J.Jansons (drīzāk cits īpatnis nekā agrāk pilsētā novērotais; attēls zemāk).

10. Liepāja (2. putns), 2012, 13-Nov, 1 Karostā, Atmodas bulvārī pie autobusu galapunkta. R.Rekmanis. Domājams, ka tas pats putns vairākkārt ziņots Karostā jau kopš 15-Okt-2011 (vai pat vēl agrāk) tikai bez foto. D.Krīgens; 2018, 5-Mai, 1 Karostā. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati ar foto); 19-Aug, 1 melnās un pelēkās vārnas hibrīds (?) Karostā. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati ar foto); augusts 2018, 1 melnās un pelēkās vārnas hibrīds (?) Ziemeļu priekšpilsētā Kviešu ielā. S.Bērziņa (Dabasdati ar foto); 30-Sep, 1 ar nelieliem gaišiem pleķiem kakla un krūšu apvidū (hibrīds?). R.Sīmanis (Dabasdati ar foto); 2019, 12-Jan, 1 Atmodas bulvārī. K.Millers; pēdējais novērojums  Atmodas bulvāra apkaimē - 14-Mar-2019. S.Laime (Dabasdati).

11. Ventspils, 2012, 19-Dec, 1 Jahtu ostā. M.Tīrums.

12. Kolka, Ta, 2014, 11-Mai, 1. R.Rekmanis.

13. Kolka, Ta, 2017, 1-Apr, 1. R.Rekmanis u.c.

14. Akmeņrags, Lp, 2017, 22-Okt, 1 liedagā, pēc tam kopā ar 2 pelēkajām vārnām aizlidoja Pāvilostas virzienā. J.Jansons; 2018, 18-Apr, 1 lokāli. R. Rekmanis, G. Shatillo, V. Videnieks; 16-Sep, 1 lokāli. A.Klepers (Dabasdati ar foto); 19-Nov. A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabadati ar foto); 22-Dec. T.Ignatoviča (Dabasdati ar foto; 2019, 21-Mar, 1 lokāli kopā pārī ar pelēko vārnu u.c. vārnām, t.sk. 1 melnās un pelēkās vārnas hibrīds. R.Rekmanis; 24-Apr, 2 īpatņi - 6:53 viena izmet loku un kopā ar pelēko vārnu aizlido 2 km uz S aiz raga (labajam spārnam trūkst vairākas lidspalvas); otra 7:45 pielido no S, uzturas pārī ar pelēko vārnu ap bāku un liedagā (cits putns nekā 6:53 - spārnā visas lidspalvas). A.Klepers (Dabasdati 1, 2); 28-Apr, 2 pludmalē vienlaikus, abas barojās ap 600 att., tobrīd pelēkā vārna klāt nebija. A.Klepers (Dabasdati).

15. Jūrmalciems, Lp, 2018, aprīļa vidus - 1 nolidoja garām, foto nav iegūts. I.Brediks; 2019, 31-Mar - 1 nolidoja garām, foto nav iegūts. I.Brediks, J.Ukass; 21-Apr, 1 fotografēta lidojumā. I.Brediks (Dabasdati).

Citi lielā mērā ticami novērojumi

Ovišrags, Ve, 2013, 2-Jan, 1 noteikta pārliecinoši vizuāli - putns skatīts tekeskopā, blakus tam bija gan pelēkā vārna, gan krauklis, iegūti arī tāli foto, kas gan drošai noteikšanai nav izmantojami zemās kvalitātes dēļ. M.Briedis, U.Piterāns, R.Rekmanis, K.Vilks (Dabasdati).

Kolka, Ta, 2016, 4-Mai, 1 migrācijā. K.Millers, P.Palmer u.c.

Atšķiršana no jaunā krauķa

 

Rudenī un ziemā jaunie krauķi maz atšķiras no melnajām vārnām. To knābji ir melni un saglabājas apspalvojums pie knābja pamatnes. Raksturīgo pieauguša krauķa knābi jaunie putni iegūst no februāra līdz maijam. Tātad pat līdz vasaras sākumam daži jaunie krauķi var saglabāt tumšu knābi un līdzināties melnajām vārnām. Lai putnus atšķirtu, uzmanīgi jānovērtē knābja forma - krauķim knābis ir samērā smails un augšknābja gals nav izteikti liekts lejup, vārnai - knābis ir masīvāks, diezgan strups ar izteiktu augšknābja gala liekumu uz leju (skat. attēlus). Citas atšķirības: krauķim galvas augšdaļā reizēm neliels pacēlums, vārnai galvas virspuse plakanāka, vienmērīgi noapaļota. Pieredzējis novērotājs krauķi var atšķirt arī pēc lidojuma. Krauķim spārnu vēzieni ir ātrāki, elastīgāki un dziļāki. Arī spārna forma ir nedaudz atškirīga - krauķim spārni ir šaurāki un smailāki (Svensson et al. 2009).

Literatūra un internets

 

Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Corvus corone. Retrieved from http://www.birdlife.org on 7th January 2017. Madge S. 2009. Carrion Crow Corvus corone. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/60794 on 2nd January 2015. Millers K., Roze V. 2008. Melnās un pelēkās vārnas ligzdošanas gadījums Mērsragā. - Putni dabā, 1: 22. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2009. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. 2nd Edition. Collins. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62. Янаус М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 147-148.

Melnā vārna Corvus corone. Mērsrags, 22-Apr-2005. © Māris Jaunzemis.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepāja, 19-Jūn-2008. © Kārlis Millers.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājā pie dienvidu mola, 2-Nov-2008. © Ainars Mankus.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājas jūrmala pie dienvidu mola, 16-Aug-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājas jūrmala pie dienvidu mola, 14-Nov-2011. © Māris Strazds.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 30-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Kolka, 9-Mai-2012, kopā ar pelēkajām vārnām C.cornix. © Edgars Laucis.

Labots 09 May 2019