Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Divi atdalīti areāli, viens Rietumeiropā (ieskaitot Vācijas rietumu daļu, Čehiju, Slovākiju un Austriju), otrs Āzijā uz austrumiem no Jeņisejas līdz Kamčatkai un Japānai, ietver arī Vidusāziju, daļu Ķīnas un Koreju. Divas pasugas - Eiropā C.c.corone, Āzijā C.c.orientalis. Sistematika precizējama, orientalis varētu ietvert vēl trīs citas psugas, kā arī sugu C.pectoralis (Madge 2020). Vismaz areāla Eiropas daļā saskarsmes apgabalos hibridizējas ar pelēko vārnu. Centrāleiropā ir līdz 200 km plata "hibrīdu zona" no Dānijas uz dienvidiem pāri Vācijas austrumu daļai, Čehijai, Austrijai un Slovēnijai, pēc tam pagriežas uz rietumiem Itālijas ziemeļos un Šveicē (Keller et al. 2020).

Birds of the World

Melnā vārna Corvus corone

Liepājā pie ostas dienvidu mola, 2-Nov-2008. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā reta ieceļotāja un nometniece. Ieceļojušie putni mēdz ilgstoši dzīvot uz vietas vairākus gadus (Mērsrags, Liepāja) un reizēm hibridizējas ar pelēko vārnu (Millers, Roze 2008; Dabasdati). Vairums novērojumu tuvu jūrai, ne reti krastmalā. Samērā regulāri novērojama Kolkasragā gan migrācijā, gan lokāli. Lielākā daļa no zemāk uzskaitītajiem novērojumiem pierādīti ar attēliem. Iekļauti arī vairāki novērojumi bez attēliem, ja sugas piederība nerada šaubas pateicoties labam aprakstam, novērotāju pieredzei, vai arī ja ziņots no vietas, kur melnā vārna novērota regulāri pirms vai pēc tam. Agrākās publikācijās minēti četri senāki melnās vārnas novērojumi (Виксне 1967; Янаус 1983; Baumanis, Mednis 1985). Tie šeit nav uzskaitīti. Nepieciešams precizēt OFK materiālos vai droši izslēdzams jaunais krauķis.

Garums: 48-53 cm (Madge 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Uzskaitījums 2004 - 2024

Vecāķi, 2004, 26-Sep, 1 pludmalē kopā ar 18 pelēkajām vārnām. I.Deņisovs u.c. (ziņojums OFK).

Mērsrags, 2005-2012, 1 īpatnis. Pirmais novērojums 21-Apr-2005 (A.Gulbe). Pēdējais novērojums 23-Apr-2012 (K.Millers, G.Grandāns u.c.). Pavisam 46 ziņojumi (M.Jaunzemis, K.Millers, V.Roze, V.Ādamsons, K.Funts, E.Lediņš, A.Klepers u.c.). 2007. gada pavasarī sekmīgi ligzdoja pārī ar pelēko vārnu (Millers, Roze 2008). Arī 2009. gada 6. jūlijā novērota kopā ar trim jaunajiem putniem (vizuāli kā 1cy pelēkās vārnas), kas varbūt liecina par vēl vienu jaukta pāra ligzdošanas gadījumu (M.Kilups).

Kolka, 2005, 24-Mai, 1 ap 1 km W no raga; 25-26-Mai, attiecīgi pa dienām 1 un 2 Kolkasragā. M.Jaunzemis.

2008, 10-Mai, 1 fotografēta kopā ar pelēko vārnu. M.Ieviņš.
2009, 23-Apr, 1 fotografēta lidojumā, dzirdēta arī balss. M.Bruun, V.Ādamsons..
2010, 20-21-Jūl, 1 Kokasragā. J.Priednieks.

2011, 16-Apr, 1 lokāli. L.Peeters, G.Sanders, N.Venema, J.Sas (Trektellen); 23-Apr, 1 uzturējās "Ūšu" apkārtnē kopā ar krauķiem. I.Brediks, M.Kilups, M.Vimba u.c.; 1-Mai, 1. H.Kampe-Persson.

2012, 26-Mar, 1. V.Ādamsons; 29-Mar, 1 pie Kolkas attīrīšanas iekārtām. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs (Dabasdati); 19-Apr, 1 lokāli. T.Heijnen, P.Voorn (Trektellen); 30-Apr, 1 Kolkasraga līča pusē. K.Vilks; 9-Mai, 1. E.Laucis (Dabasdati 1, 2).

2013, 9-Mai, 1. C.Kehoe.
2014, 11-Mai, 1 fotografēta. R.Rekmanis.
2016, 4-Mai, 1 migrācijā. K.Millers, P.Palmer u.c.
2017, 1-Apr, 1 fotografēta. R.Rekmanis u.c.
2020, 1-Mai, 1 fotografēta lokāli kopā ar 30 pelēkajām vārnām un 4 krauķiem. R.Rekmanis.
2021, 15-Apr, 1 fotografēta. M.Strazds.

2022, 27-Apr, 1 jūras krastā kopā ar 7 pelēkajām vārnām. V.Smislovs (Dabasdati); 30-Apr, 1. K.Millers, I.Grīnerte; 6-Mai, 1 migrācijā kopā ar 2 pelēkajām noriņķoja virs Kolkasraga, fotografēta. A.Klepers (Dabasdati).

2023, 15-Apr, 1. E.Smislovs, V.Smislovs, K.Millers (Dabasdati, foto latvijasputni.lv); turpat 23-Apr. I.Brediks (Dabasdati); 1-Aug, 1 pie ostas mola. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins; 3-Sep. 1 ciemā starp "Ūšiem" un stadionu. E.Smislovs; 6-Okt, 1 kopā ar pelēkajām vārnām krasta posmā starp Kolku un Vaidi. E.Smislovs, R.Rekmanis (Dabasdati 1, 2, 3).

2024, 10-Apr, 1-N kopā ar pelēkajām vārnām. E.Smislovs; 15-16-Mai, 1 barojas piekrastē. E.Laucis; 7-Jūn, 1 novērota posmā Vaide-Kolka. I.Priedniece (Dabasdati 1, 2, 3).

Sarkans aplis - hibridizējas ar pelēko vārnu. Apļu dimensijas aptuveni pielāgotas ziņošanas biežumam.

Liepāja, 2007-2024. Ziņota katru gadu. Dažos gados biežāk no ostas S mola apkārtnes, citos biežāk no Karostas. Par diviem putniem vienlaicīgi varētu liecināt novērojumi 2011. gada 15. oktobrī, kad 10:30 melnā vārna redzēta Atmodas bulvārī Karostā (D.Krīgens), bet stundu vēlāk 11:30 ziņota pie ostas S mola (A.Poišs) (Dabasdati 1, 2). Iespaids par diviem putniem ir arī 2015. gada janvārī, kad 21. datumā 16:00 melnā vārna novērota Karostā un nākamajā dienā 9:30 Roņu ielā netālu no ostas dienvidu mola (S.Laime, Dabasdati 1, 2).

KAROSTA

2007, 8-Aug, 1 Karostā pie garāžām starp autobusa galapunktu Ģen. Baloža ielā un Piestātnes ielu. Kopā ar pelēko vārnu. D.Krīgens.
2011, 15-Okt - 21-Dec, 1 ziņota 3 reizes. D.Krīgens.
2012, 19-Jan - 13-Nov, 1 ziņota 3 reizes. D.Krīgens, R.Rekmanis (Dabasdati 1, 2).
2013, 19-Mar, 1 ar piezīmi: "gandrīz katru dienu pēc sniega nokušanas ... visu laiku uzturas kopā ar pelēko vārnu". D.Krīgens (Dabasdati).
2015, 21-Jan - 13-Apr, 1 (2?) ziņota 6 reizes. S.Laime, A.Klepers, K.Millers, M.Jaunzemis (Dabasdati 1, 2, 3, 4).
2016, 17-Jan un 18-Nov, 1. U.Piterāns, K.Millers, I.Grīnerte, G.Grandāns, E.Laucis (Dabasdati 1, 2).
2017, 4-Jan - 30-Jūn, 1 ziņota 3 reizes. G.Grandāns, E.Laucis, A.Klepers, R.Bluķis, K.Bernāns (Dabasdati 1, 2).

2018, 6-Jan - 5-Mai, 1 ziņota 4 reizes. A.Klepers, K.Millers, S.Laime, E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati 1, 2, 3); 19-Aug un 30-Sep, 1 (iespējams melnās x pelēkās vārnas hibrīds). I.Burčika, E.Gulbe, R.Sīmanis (Dabasdati 1, 2).

2019, 12-Jan un 14-Mar, 1. K.Millers, S.Laime (Dabasdati).

2020, 11-Jan - 20-Dec, 1 ziņota 6 reizes, martā un jūnijā iespējams pārī ar pelēko vārnu. K.Millers, S.Laime, E.Gulbe, I.Burčika, A.Klepers, G.Grandāns u.c. (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

2021, 18-Jan - 20-Mai, 1 ziņota 5 reizes. A.Klepers, G.Grandāns, E.Laucis, S.Laime, D.Heiberga, E.Gulbe, I.Burčika, I.Zepa (Dabasdati 1, 2, 3, 4).
2022, 30-Jūl un 18-Aug, 1. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).
2023, 22-Jan - 3-Mar, 1 ziņota 3 reizes. A.Klepers, M.Tīrums, E.Haberkorns, I.Burčika, I.Zepa (Dabasdati 1, 2, 3).

2024, 3-Feb, 1 kopā ar "2 pēcnācējiem, hibrīdiem". E.Smislovs, A.Ļahs; 30-Mar, 1 pārojas ar pelēko vārnu, kura nes ligzdas materiālu. A.Klepers (Dabasdati 1, 2).

OSTAS DIENVIDU MOLA APKĀRTNE, ROŅU IELA

2008, 9-Jūn, 1 liedagā pie glābšanas stacijas dienvidos no ostas. I.Mednis; 19-Jūn - 3-Dec uzturējās g.k. ostas dienvidu mola apkārtnē, t.sk. Piejūras parkā un iekšostā "uz sēres". K.Millers, B.Kuntrats, R.Rekmanis, F.Slišāns, M.Jaunzemis, A.Klepers.

2009, 1-Jan - 9-Sep, 1 ziņota 6 reizes. M.Jaunzemis, K.Millers, F.Slišāns, B.Kuntrats.
2010, 9-Mar - 27-Aug, 1 ziņota 4 reizes. K.Millers, F.Slišāns, B.Kuntrats.

2011, 26-Jūl - 31-Dec, 1 ziņota 10 reizes. D.Drazdovskis, K.Millers, S.Rabkevičs, A.Poišs, G.Grandāns, A.Avotiņš jun., J.Jansons, A.Mankus (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

2012, 15-Jan - 17-Nov, 1 ziņota 6 reizes. M.Tīrums u.c. (Dabasdati), K.Millers, M.Briedis.

2013, 13-Jan - 3-Nov, 1 ziņota 4 reizes. U.Piterāns, K.Millers, R.Rekmanis, S.Laime, D.Leimane (Dabasdati 1, 2).
2014, 18-Jan - 26-Okt, 1 ziņota 4 reizes. M.Tīrums, S.Laime, J.Jansons (Dabasdati 1, 2, 3).
2015, 22-Jan un 30-Aug, 1. S.Laime, G.Rupeika (Dabasdati 1, 2).
2021, 17-Aug un 10-Okt, 1. K.Millers, M.Tīrums (Dabasdati).

CITUR LIEPĀJĀ UN PILSĒTAS APKĀRTNĒ

2008, 6-Okt 1 "redzēta revidējot musorņika apkārtni M.Ķempes ielas galā, un kašķējoties ar pelēkajām" (pilsētas dienvidu daļa). B.Kuntrats.
2012, 30-Apr. 1 Liepājas ezera austrumu krastā Vītiņu pļavās. J.Jansons.
2015, 13-Sep, 1 Ganību ielas galā (pilsētas dienvidi / Pērkones kanāls). K.Krīgens (Dabasdati).
2018, 8-21-Aug, 1 uzturējās Kviešu ielā vismaz minētajos datumos. S.Bērziņa (Dabasdati).
2022, 20-Nov, 1 jūrmalā Karosta kanāla dienvidu pusē. A.Kuročkins (Dabasdati).

Atkritumu poligons “Getliņi EKO”, 2010, 6-Feb, 1. C.Gibbins, P.Baxter (novērojums agrāk bija publicēts https://funtsmyblog.wordpress.com).

Pāvilosta, 2010, 25-Sep, 1. D.Elferts, S.Elferte.

2024, 3-Mai, 1-N zemā lidojumā virs pludmales kopā ar kovārņiem. V.Videnieks (Dabasdati).

Ventspils, 2012, 19-Dec, 1 Jahtu ostā kopā ar pelēkajām vārnām. M.Tīrums (Dabasdati).

Ovišrags, 2013, 2-Jan, 1 liedagā. U.Piterāns, M.Briedis, K.Vilks, R.Rekmanis (Dabasdati).

 2020, 9-Mai, 2-NE migrācijā kopā ar 3 pelēkajām vārnām; 10-Mai, 1-NE. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati 1, 2).

Akmeņrags, 2017, 22-Okt, 1 liedagā, pēc tam kopā ar 2 pelēkajām vārnām aizlidoja uz Pāvilostas pusi. J.Jansons.

2018, 18-Apr - 22-Dec, 1 ziņota 4 reizes. R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks, A.Klepers, A.Kuročkins, E.Smislovs, T.Ignatoviča (Dabasdati 1, 2, 3).

2019, 21-Mar, 1 lokāli "pārī ar pelēko vārnu u.c. vārnām, t.sk. 1 hibrīdu". R.Rekmanis; 24-Apr, 2 īpatņi - 6:53 viena izmet loku un kopā ar pelēko vārnu aizlido 2 km uz S aiz raga (labajam spārnam trūkst vairākas lidspalvas); otra 7:45 pielido no S, uzturas pārī ar pelēko vārnu ap bāku un liedagā (cits putns nekā 6:53 - spārnā visas lidspalvas). A.Klepers (Dabasdati 1, 2); 28-Apr, 2 pludmalē vienlaikus, abas barojās ap 600 m att. A.Klepers; 1-Mai, 1 lokāli pludmalē S no Akmeņraga kopā ar 8 pelēkajām vārnām. A.Klepers (Dabasdati 1, 2); 22-Sep - 22-Dec, 1 ziņota 3 reizes. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs, I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati 1, 2, 3).

2020, 25-Mar, 1 lokāli līdz vismaz 19-Apr; 14-Apr, 1 atrasta beigta (otrs putns tajā dienā uzturējās tur pat bākas apkārtnē). R.Rekmanis.
2021, 23-Mar, 1-S; 3-Mai, 1 lokāli pludmalē. M.Kilups, I.Mārdega, I.Bojāre, R.Rekmanis, A.Klepers (Dabasdati 1, 2).

Jūrmalciems, 2018, aprīļa vidus, 1. I.Brediks.

2019, 31-Mar, 1. I.Brediks, J.Ukass; 21-Apr, 1 fotografēta lidojumā. I.Brediks (Dabasdati).
2020, 4-Mai, 1. I.Brediks.

Jūrkalnes pagasts, 2020, 25-Apr, 1-N pie Muižupītes ietekas. I.Brediks (Dabasdati).

 
 

Atšķiršana no jaunā krauķa

 

Rudenī un ziemā jaunie krauķi maz atšķiras no melnajām vārnām. To knābji ir melni un saglabājas apspalvojums pie knābja pamatnes. Raksturīgo pieauguša krauķa knābi jaunie putni iegūst no februāra līdz maijam. Tātad pat līdz vasaras sākumam daži jaunie krauķi var saglabāt tumšu knābi un līdzināties melnajām vārnām. Lai putnus atšķirtu, uzmanīgi jānovērtē knābja forma - krauķim knābis ir samērā smails un augšknābja gals nav izteikti liekts lejup, vārnai - knābis ir masīvāks, diezgan strups ar izteiktu augšknābja gala liekumu uz leju (skat. attēlus). Citas atšķirības: krauķim galvas augšdaļā reizēm neliels pacēlums, vārnai galvas virspuse plakanāka, vienmērīgi noapaļota. Pieredzējis novērotājs krauķi var atšķirt arī pēc lidojuma. Krauķim spārnu vēzieni ir ātrāki, elastīgāki un dziļāki. Arī spārna forma ir nedaudz atškirīga - krauķim spārni ir šaurāki un smailāki (Svensson, Mullarney, Zetterström 2009).

Literatūra un internets

 

Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Madge S. 2020. Carrion Crow Corvus corone, version 1.0. In Birds of the World (S. M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.carcro1.01. Accessed 7 May 2024. Millers K., Roze V. 2008. Melnās un pelēkās vārnas ligzdošanas gadījums Mērsragā. - Putni dabā, 1: 22. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2009. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. 2nd Edition. Collins. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62. Янаус М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 147-148.

Melnā vārna Corvus corone. Mērsrags, Talsu novads, 22-Apr-2005. © Māris Jaunzemis.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepāja, 19-Jūn-2008. © Kārlis Millers.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 2-Nov-2008. © Ainars Mankus.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājas jūrmala pie ostas dienvidu mola, 16-Aug-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Liepājas jūrmala pie ostas dienvidu mola, 14-Nov-2011. © Māris Strazds.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Kolka, Talsu novads, 9-Mai-2012, kopā ar pelēkajām vārnām C.cornix. © Edgars Laucis.
bkm

Melnā vārna Corvus corone. Kolka, Talsu novads, 15-Apr-2021. © Māris Strazds.