Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa (izņemot tās ziemeļu daļu), NW Āfrika, Turcija, Kaukāzs, Irākas un Irānas ziemeļi un Rietumsibīrijas dienvidi līdz NE Kazahstānai. Neliela nošķirta populācija arī Vidusāzijā. Nominālās pasugas ziemeļu un austrumu populācijas pilnībā migrējošas, pārvietojas ziemot ligzdošanas areāla ietvaros Eiropas rietumos un dienvidos, kā arī ārpus areāla Irākā un Irānā. Divas pasugas: C.o.oenas - areāla lielākajā daļā; C.o.yarkandensis - Uzbekistānas austrumi, Kirgizstāna, Tadžikistāna un pāri Tjanšanam līdz Siņdzjanai NW Ķīnā (Baptista et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā mežos ar dobumainiem kokiem

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā reti sastopams, g.k. rietumu daļā

Birds of the World

Meža balodis Columba oenas

Druva, Saldus novads, 9-Mar-2013. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets līdz vietām parasts ligzdotājs. Izplatīts nevienmērīgi - vairāk jūrmalas zonā, gar purvu malām un citur, kur pieejami dobumaini koki. Ligzdošanai izmanto arī lietotus melnās dzilnas dobumus. Ligzdo ap 4400 - 11700 pāri (Ķerus u.c. 2021). Lielāks skaits caurceļo. Rudenī ne reti kopā ar lauku baložiem, tomēr lielākie tīrie bari līdz šim redzēti pavasarī. Pēdējos gados samērā regulāri novērojams arī ziemas mēnešos.

Garums: 32-34 cm, spārnu izpletums: 63-69 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2020. gada februārim
Ogre, 3-Feb-2002, 1 migrācijā uz austrumu pusi. V.Roze.
Ķemeri, Jr, 3-Feb-2002, 2. V.Vintulis.
Nīcas lauki, Lp, 7-Feb-2020. 3-N. K.Millers.
Ādažu poligons, Ri, 8-Feb-2016, 1 migrācijā uz NE. I.Mārdega (Dabasdati).
Zirņi, Sa, 15-Feb-2008, pa 2 īpatņi uz vadiem 2 vietās pie Liepājas šosejas (E un W no Zirņiem). V.Ādamsons.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 18-Mar-2012, 242-NE (08:00-10:00). G.Grandāns.

Skaits pavasarī (vismaz 50)
Vīkuļu apkaime, Ri, 12-Mar-2021, 235 vienā barā (skaits pēc foto). J.Vīgulis.
Apriķi, Lp, 3-Apr-2015, 142 kompaktā barā Apriķu apkārtnē. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 6-Mar-2010, 84. K.Millers, B.Millere.
Slampes apkaime, Tu, 10-Mar-2019, ap 70 vienā barā kopā ar 1 mājas balodi un 2 lauku baložiem. I.Brediks.
Babītes ezera SE mala, Ri, 19-Mar-2013, 52 (skaits pēc foto). M.Tīrums (Dabasdati).
Kalngales-Garciema lauki, Ri, 6-Mar-2023, 50. I.Deņisovs (Dabasdati).

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, 11-Okt-2006, 165-S, dienas laikā. J.Kazubiernis u.c.
Pape, Lp, 13-Okt-2012, 101-S (08:00-14:00). M.Briedis, G.Grandāns.
Pape, Lp, 27-Sep-2002, 91-S (10:00-17:00). H.Johnk u.c.
Pape, Lp, 7-Okt-2001, 57-S, dienas laikā. V.Roze, M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 8-Okt-2000, 54-S, dienas laikā. V.Roze, M.Jaunzemis.

Lielākie bari rudenī
Pape, Lp, 11-Okt-2006, 56-S vienā barā. J.Kazubiernis u.c.
Kamārces pļavas, Ve, 18-Sep-2008, 45 vienā barā uz lauka. K.Millers.

Vēlākie rudens migranti (vismaz 2 reizē vai 1 kopā ar lauku baložiem reālā migrācijā)
Nīcas lauki, Lp, 5-Dec-2021, 20-S lauku SW malā pie Paipu ciema. I.Mārdega (Dabasdati).
Pape, Lp, 27-Nov-2010, 4-S. G.Grandāns, E.Lediņš.
Pape, Lp,
22-Nov-2002, 1-S kopā ar 1 lauku balodi. G.Graubics.
Pape, Lp, 21-Nov-1999, 2-S un 1-N. V.Roze, A.Celmiņš, G.Graubics, H.Hofmanis.

Vēli lokālu putnu novērojumi novembra pēdējā dekādē (potenciāli ziemotāji, visi zināmie līdz 2020. gada novembrim)
Kalnciems, Jl, 25-Nov-2008, 1. M.Tīrums.
Otaņķi, Lp, 25-Nov-2010, 1. K.Millers.
Lejasciems, Gu, 23-Nov-2011, 2. A.Freibergs.

Novērojumi rietumu un centrālajā Latvijā decembrī - janvārī (visi zināmie līdz 2021. gada janvārim)
Liepāja, 28-Jan-2001, 1 pilsētas dienvidu nomalē. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Saraiķi, Lp, 27-Dec-2003. 2 uz vadiem. A.Celmiņš, M.Sidorenko, I.Vilciņa.
Emburgas apk., Jl, 21-Dec-2005, 4 barojas uz lauka starp Emburgu un Rencelēm. M.Tīrums.
Bauska, 16-Jan-2006, 3 Dobeles cela malā nepilnu kilometru no Bauskas robežas uz Saulaines pusi. M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 23-Dec-2006 - 3-Jan-2007, 1. K.Millers, B.Millere.
Rokasbirze, Lp, 24-Dec-2006, 1 R.Rekmanis, J.Jansons.
Anuži, Ta, 9-Jan-2007, 5. M.Tīrums.
Brocēni, Sa, 29-Dec-2008, 2 uz vadiem Liepājas šosejas malā (īsi pirms Brocēniem no Rīgas puses). K.Millers.
Klīves, Ri, 1-Jan-2009, 1 centās baroties Liepājas šosejas malā. A.Mankus.
Nīcas lauki, Lp, 17-Jan-2009, 1. I.Brediks, E.Haberkorns, A.Klepers, M.Vimba.
Saraiķu muiža, Lp, 17-Jan-2009, 12 vienā barā uz lauka N pusē no muižas. M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 23-Jan-2009, 15 vienā barā (turpat arī 13-Feb). K.Millers.
Liepāja, 16-23-Jan-2010, 2 Pulvera ielā. K.Millers, A.Klepers u.c.
Nīcas lauki, Lp, 16-Dec-2011, 3. A.Avotiņš jun., G.Grandāns; 6-Jan-2012 - 1. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati); 24-Jan - 3. K.Millers.
Vakarbuļļi, Rp, 18-Jan-2012, 1-E. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, 12. K.Millers.
Sējciems, Lp, 1-Jan-2014, 9 uz vadiem virs kukurūzas lauka. R.Rekmanis.
Brutuļi, Vk, 28-Jan-2014, 1 kopā ar lauku balodi, kovārņiem un pelēkajām vārnām pie "Kažaučiem". A.Klepers (Dabasdati).

Iecavas pagasts, Ba, 10-Dec-2014, 41 iztraucēti pacēlās no vadiem virs novākta kukurūzas lauka. E.Laucis (Dabasdati); turpat 41 īpatnis 4-Jan-2015. E.Laucis, G.Grandāns; 21-Jan - 40. E.Laucis.

Vārves pagasts (Leči), Ve, 21-Dec-2014, 12-NE. A.Klepers (Dabasdati).
Vārves pagasts, Ve, 21-Dec-2014, 1-N. A.Klepers (Dabasdati).
Ādažu pagasts, Ri, 23-Dec-2014, 3. I.Mārdega (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2015, 1. M.Jaunzemis; 18-Jan - 1 Nīcas lauku SW stūrī. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 3-17-Jan-2015, 1 kopā ar gredzenūbelēm Noliktavas ielā. K.Millers, I.Grīnerte u.c.
Ciecere, Sa, 21-Dec-2015, 30. A.Mankus, J.Jansons.
Šukteri, Lp, 24-Dec-2015, 17 (pie Šukterkalna, kas pirms Grobiņas). J.Jansons.
Iecavas pagasts, Ba, 30-Dec-2015, 2 uz vadiem pie Klašķinu purva. E.Laucis (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 3-Jan-2016, 41 barojās uz lauka līdz izceļ vistu vanags. A.Klepers (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2016, 42. U.Piterāns, R.Rekmanis; 16-Jan - 5. M.Tīrums (Dabasdati); 17-Jan - 8. R.Rekmanis, I.Ozola.

Vārve, Ve, 1-Jan-2017, 4. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 8-Jan-2017, 5. K.Millers, I.Grīnerte; 14-Jan - 5. K.Millers.
Laucienes pagasts, Ta, 4-Jan-2018, 1. U.Rēvalds (Dabasdati).
Slampes pagasts, Tu, 6-Jan-2018, 2 pārlido uz rietumu pusi. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kangrotciems, Ve, 7-Jan-2018, 1. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 23-Jan-2018, 1 lauku SW stūrī kopā ar vairākus simtus lielu dzelteno stērstu baru. G.Grandāns.
Cirstes, Ta, 27-Jan-2018, 2-SW. K.Millers, I.Grīnerte.
Saldus, 9-Dec-2018, 1 apmeklē barotavu. A.Mankus (Dabasdati).
Ārlavas pagasts, Ta, 28-Dec-2019, 7 uz lauka. J.Ukass (Dabasdati).
Slampes pagasts, Tu, 1-Jan-2020, 20 (21) novāktā kukurūzas laukā. M.Tīrums (Dabasdati).
Kursīšu pagasts, Sa, 19-Dec-2020, 2. M.Viniarskis (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 20-Dec-2020, 1. V.Jaunzemis; 28-Dec, 5. R.Bluķis; 17-Jan-2021, 2. I.Brediks, E.Haberkorns (Dabasdati 1, 2, 3).
Rundāles pagasts, Ba, 8-Jan-2021, 1. E.Laucis (Dabasdati).
Pampāļu pagasts, Sa, 10-Jan-2021, 30 vienā barā (saskaitīts precīzi). J.Jansons.
Salgales pagasts, Jl, 12-Jan-2021, 2 pārlido. M.Tīrums (Dabasdati).
Otaņķu pagasts, Lp, 13-Jan-2021, 1 Vīzaiņu pļavās Liepājas ezera austrumu malā. K.Millers.
Nida - Pape, Lp, 16-Jan-2021, uzskaites posmā: 4-S, 25-S un 1. I.Mārdega (Dabasdati, 1, 2, 3).
Mārsnēnu apkārtne, Cs, 24-Jan-2021, 1. A.Klepers.

Novērojumi Austrumlatvijā* decembrī - janvārī (visi zināmie)

Brutuļi, Vk, 28-Jan-2014, 1 kopā ar lauku balodi, kovārņiem un vārnām pie "Kažaučiem". A.Klepers (Dabasdati).
Smiltenes pagasts, Vk, 3-Dec-2020, 2 kukurūzas laukā. G.Grandāns (Dabasdati).
Smiltenes pagasts, Vk, 25-Jan-2021, 1. A.Kalvāns (Dabasdati).
Indrānu pagasts, Ma, 23-Dec-2023, 1. I.Pērkone, A.Pošiva-Bunkovska, A.Ivanovs, S.Mingazutdinova (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Baptista L.F., P.W.Trail, H.M.Horblit, P.F.D.Boesman and E.F.J.Garcia. 2020. Stock Dove Columba oenas, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.stodov1.01. Accessed 13 March 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Meža balodis Columba oenas. Druva, Saldus novads, 9-Mar-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Liepāja (Noliktavas iela), 3-Jan-2015, jaunais putns (2cy). Fonā gredzenūbele Streptopelia decaocto. © Kārlis Millers.
bkm

Meža baloži Columba oenas. Kalngales-Garciema lauki, Ādažu novads, 6-Mar-2023. © Igors Deņisovs.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Druva, Saldus novads, 9-Mar-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Bois de Vincennes, Francija, 20-Mar-2009. © Otars Opermanis.
bkm

Meža baloži Columba oenas. Nīca lauki, 6-Mar-2010 (fragments no 84 īpatņu bara). © Kārlis Millers.
bkm

Meža baloži Columba oenas. Nīcas lauki, 1-Apr-2007. © Kārlis Millers.