Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa (izņemot tās ziemeļu daļu), NW Āfrika, Turcija, Kaukāzs, Irākas un Irānas ziemeļi un Rietumsibīrijas dienvidi līdz NE Kazahstānai. Neliela nošķirta populācija arī Vidusāzijā. Nominālās pasugas ziemeļu un austrumu populācijas pilnībā migrējošas, pārvietojas ziemot ligzdošanas areāla ietvaros Eiropas rietumos un dienvidos, kā arī ārpus areāla Irākā un Irānā. Divas pasugas: Columba oenas oenas - areāla lielākajā daļā; C.o.yarkandensis - Uzbekistānas austrumi, Kirgizstāna, Tadžikistāna un pāri Tjanšanam līdz Siņdzjanai NW Ķīnā (Baptista, Trail, Horblit 1997).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā mežos ar dobumainiem kokiem

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā reti, g.k. rietumu daļā

Meža balodis Columba oenas

Druva, Saldus novads, 9-Mar-2013. © Ainars Mankus.

Dziesma. Valle, 11-Apr-2006. © Agris Celmiņš (14).

Latvijā samērā rets ligzdotājs vecākos mežos kur atrodami dobumaini koki. Līdz ar to izplatīts nevienmērīgi - vairāk jūrmalas zonā, gar purvu malām, un citur, kur atrodamas dobumainas priedes vai apses. Ligzdošanai izmanto lietotus melnās dzilnas dobumus. Lielāks skaits caurceļo. Rudenī ne reti kopā ar lauku baložiem, tomēr lielākie tīrie bari novēroti pavasarī. Pēdējos gados samērā regulāri novērojams arī ziemas mēnešos.

Garums: 32-34 cm, spārnu izpletums: 63-69 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Ogre, 3-Feb-2002, 1 migrācijā uz austrumu pusi. V.Roze.
Ķemeri, Jr, 3-Feb-2002, 2. V.Vintulis.
Ādažu poligons, Ri, 8-Feb-2016, 1 migrācijā uz NE. I.Mārdega (Dabasdati).
Zirņi, Sa, 15-Feb-2008, pa 2 īpatņi uz vadiem 2 vietās pie Liepājas šosejas (E un W no Zirņiem). V.Ādamsons.
Papes ezera N gals pie Tuklera kanāla, Lp, 17-Feb-2017, 3-N. K.Millers.
Saldus, 17-Feb-2019, 1. M.Jaunzemis.
Skrundas pagasts, Ku, 17-Feb-2019, 4. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.
Otaņķi, Lp, 17-Feb-2019, 2. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 18-Mar-2012, 242-NE (08:00-10:00). G.Grandāns.

Lielākie bari pavasarī
Apriķi, Lp, 3-Apr-2015, 142 kompaktā barā Apriķu apkārtnē. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 6-Mar-2010, 84. K.Millers, B.Millere.
Slampes apkaime, Tu, 10-Mar-2019, ap 70 vienā barā kopā ar 1 mājas balodi un 2 lauku baložiem. I.Brediks.
Babītes ezera SE mala, Ri, 19-Mar-2013, 52 (skaits pēc foto). M.Tīrums (Dabasdati).
Pūre, Tu, 4-Mar-2000, 45 uz lauka. V.Roze, N.Heidemanis.
Slampe, Tu, 25-Mar-2001, 38 Dunduru pļavās. V.Vintulis.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 11-Okt-2006, 165-S, dienas laikā. J.Kazubiernis u.c.
Pape, Lp, 13-Okt-2012, 101-S (08:00-14:00). M.Briedis, G.Grandāns.
Pape, Lp, 27-Sep-2002, 91-S (10:00-17:00). H.Johnk u.c.
Pape, Lp, 7-Okt-2001, 57-S, dienas laikā. V.Roze, M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 8-Okt-2000, 54-S, dienas laikā. V.Roze, M.Jaunzemis.

Lielākie bari rudenī
Pape, Lp, 11-Okt-2006, 56-S vienā barā. J.Kazubiernis u.c.
Kamārces pļavas, Ve, 18-Sep-2008, 45 vienā barā uz lauka. K.Millers.

Vēlākie rudens migranti
Pape, Lp, 3-Dec-2012, 1-S. G.Grandāns, V.Ādamsons.
Pape, Lp, 30-Nov-2002, 1-S pāri bijušai šautuvei. K.Millers.
Pape, Lp, 28-Nov-2010, 1-S. G.Grandāns, E.Lediņš.
Pape, Lp, 21-Nov-1999, 2-S un 1-N. V.Roze, A.Celmiņš, G.Graubics, H.Hofmanis.

Vēli lokālu putnu novērojumi novembra pēdējā dekādē (potenciāli ziemotāji)
Kalnciems, Jl, 25-Nov-2008, 1. M.Tīrums.
Otaņķi, Lp, 25-Nov-2010, 1. K.Millers.
Lejasciems, Gu, 23-Nov-2011, 2. A.Freibergs.

Novērojumi ziemas mēnešos (atskaitot agrākos pavasara migrantus)
Liepāja, 28-Jan-2001, 1 pilsētas dienvidu nomalē. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Saraiķi, Lp, 27-Dec-2003. 2 uz vadiem ceļa malā. A.Celmiņš, M.Sidorenko, I.Vilciņa.
Emburgas apk., Jl, 21-Dec-2005, 4 barojas uz lauka starp Emburgu un Rencelēm. M.Tīrums.
Bauska, 16-Jan-2006, 3 Dobeles cela malā nepilnu kilometru no Bauskas robežas uz Saulaines pusi. M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 23-Dec-2006 - 3-Jan-2007, 1. K.Millers, B.Millere.
Rokasbirze, Lp, 24-Dec-2006, 1 R.Rekmanis, J.Jansons.
Anuži, Ta, 9-Jan-2007, 5. M.Tīrums.
Brocēni, Sa, 29-Dec-2008, 2 uz vadiem Liepājas šosejas malā (īsi pirms Brocēniem no Rīgas puses). K.Millers.
Klīves, Ri, 1-Jan-2009, 1 centās baroties Liepājas šosejas malā. A.Mankus.
Nīcas lauki, Lp, 17-Jan-2009, 1. I.Brediks, E.Haberkorns, A.Klepers, M.Vimba.
Saraiķu muiža, Lp, 17-Jan-2009, 12 vienā barā uz lauka N pusē no muižas. M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 23-Jan-2009, 15 vienā barā (turpat arī 13-Feb), bet ap 18 īpatņi 18-Feb un 16 īpatņi 27-Feb. K.Millers.
Nīca, Lp, 13-Feb-2009, 5 (2+3) ap 200 m no ciema dienvidu robežas. K.Millers.
Liepāja, 16-23-Jan-2010, 2 Pulvera ielā. K.Millers, A.Klepers u.c.
Nīcas lauki, Lp, 16-Dec-2011, 3. A.Avotiņš jun., G.Grandāns; 6-Jan-2012 - 1. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati); 24-Jan - 3. K.Millers.
Vakarbuļļi, Rp, 18-Jan-2012, 1-E. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, 12. K.Millers.
Sējciems, Lp, 1-Jan-2014, 9 uz vadiem virs kukurūzas lauka. R.Rekmanis.
Brutuļi, Vk, 28-Jan-2014, 1 kopā ar lauku balodi, kovārņiem un pelēkajām vārnām pie "Kažaučiem". A.Klepers (Dabasdati).
Trīsciems, Rp, 1-Feb-2014, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Iecavas novads, Ba, 10-Dec-2014, 41 iztraucēti pacēlās no vadiem virs novākta kukurūzas lauka. E.Laucis (Dabasdati); turpat 41 īpatnis 4-Jan-2015. E.Laucis,

G.Grandāns; 21-Jan - 40. E.Laucis; 18-Feb - 36. E.Laucis (Dabasdati); 25-Feb - 60, iespējams jau pievienojušies pirmie pavasara migranti. E.Laucis.

Vārves pagasts (Leči), Ve, 21-Dec-2014, 12-NE. A.Klepers (Dabasdati).
Vārves pagasts, Ve, 21-Dec-2014, 1-N. A.Klepers (Dabasdati).
Ādažu novads, Ri, 23-Dec-2014, 3. I.Mārdega (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2015, 1. M.Jaunzemis; 18-Jan - 1 Nīcas lauku SW stūrī. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 3-17-Jan-2015, 1 kopā ar gredzenūbelēm Noliktavas ielā. K.Millers, I.Grīnerte u.c.
Ciecere, Sa, 21-Dec-2015, 30. A.Mankus, J.Jansons.
Šukteri, Lp, 24-Dec-2015, 17 (pie Šukterkalna, kas pirms Grobiņas). J.Jansons.
Iecavas pagasts, Ba, 30-Dec-2015, 2 uz vadiem pie Klašķinu purva. E.Laucis (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 3-Jan-2016, 41 barojās uz lauka līdz izceļ vistu vanags. A.Klepers (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2016, 42. U.Piterāns, R.Rekmanis; 16-Jan - 5. M.Tīrums (Dabasdati); 17-Jan - 8. R.Rekmanis, I.Ozola; 3-Feb - 4 (2+2) Sējciema apkārtnē,

(Nīcas lauki N) iespējams no iepriekš minētajiem janvārī. K.Millers.

Vārve, Ve, 1-Jan-2017, 4. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 8-Jan-2017, 5. K.Millers, I.Grīnerte; 14-Jan - 5. K.Millers.
Annasmuiža, Ri, 18-Feb-2017, 1 (ticamākais ka vietējais ziemotājs). E.Smislovs, V.Smislovs.
Laucienes pagasts, Ta, 4-Jan-2018, 1. U.Rēvalds (Dabasdati).
Slampes pagasts, Tu, 6-Jan-2018, 2 pārlido uz rietumu pusi. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kangrotciems, Ve, 7-Jan-2018, 1. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 23-Jan-2018, 1 lauku SW stūrī kopā ar vairākus simtus lielu dzelteno stērstu baru. G.Grandāns.
Cirstes, Ta, 27-Jan-2018, 2-SW. K.Millers, I.Grīnerte.
Saldus, 9-Dec-2018, 1 apmeklē barotavu. A.Mankus (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Columba oenas. Retrieved from http://www.birdlife.org on 31 December 2015. Baptista L.F., Trail P.W., Horblit, H.M. 1997. Stock Dove Columba oenas. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/54102 on 2 January 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Meža balodis Columba oenas. Druva, Saldus novads, 9-Mar-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Liepāja (Noliktavas iela), 3-Jan-2015, jaunais putns (2g). Fonā gredzenūbele Streptopelia decaocto. © Kārlis Millers.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Druva, Saldus novads, 9-Mar-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Bois de Vincennes, Francija, 20-Mar-2009. © Otars Opermanis.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Nīca lauki, 6-Mar-2010 (fragments no 84 īpatņu bara). © Kārlis Millers.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Nīcas lauki, 1-Apr-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Meža balodis Columba oenas. Nīcas lauki, 1-Apr-2007. © Kārlis Millers.

Labots 11 Mar 2019