Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts gandrīz visā Eiropā, izņemot ziemeļu daļu, kur sasniedz Skandināvijas un Somijas vidieni. Ārpus Eiropas NW Āfrikā un Āzijā līdz Baikālam un W Ķīnai. Vairums ziemo ligzdošanas areālā. Tālākās ziemeļu un austrumu populācijas pārvietojas ziemot uz W un S. Četras pasugas: C.m.monedula - Skandināvija, Somija un uz S līdz Alpiem, Karpati, Baltijas valstis, W Krievija; C.m.soemmerringii - E un SE Eiropa, Turcija, Kipra, N Izraēla, Āzijā S Sibīrijā līdz W Mongolijai, W Ķīnai un Kašmirai; C.m.spermologus - W un S Eiropa no Britu salām līdz Itālijai, Marokai un NW Alžīrijai; C.f.cirtensis - NE Alžīrija (Madge, de Juana 2020). Minētajā publikācijā ģints Corvus. Šeit lietota IOC World Bird List ģints Coloeus (Gill, Donsker, Rasmussen 2023).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo visā teritorijā (mazāk austrumos?)

Birds of the World

Kovārnis Coloeus monedula

Rīga, 24-Jan-2007. © Māris Strazds.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Balss (pārlidojošs putns). Rudbārži, 20-Apr-2008. © Ints Folkmanis.

Latvijā samērā parasts ligzdotājs, nometnieks un daļējs migrants. Sastopams g.k. apdzīvotās vietās un to apkārtnē. Pasugas soemmerringii ieceļošanas apjomi neskaidri. Šīs pasugas areāls varētu būt Latvijai tuvāk nekā to iespējams nojaust. S.Madge un E. de Juana (2020) soemmerringii areālā iekļauj Austrumeiropu (plašs jēdziens). L.Svensons u.c. (2009) tās izplatību attiecina arī uz Somiju. No tā izriet, ka vismaz Krievijas rietumu daļā visai tuvu Latvijai eksistē monedula / soemmerringii starpformu, jeb intergreidu zona. Tas savukārt nozīmē, ka vairums ieceļojušo ziemotāju vairāk vai mazāk var atgādināt soemmerringii. Noteikšanas sakarā jāpiezīmē, ka neapšaubāmā soemmerringii areālā Kazahstānas dienvidos novērotie kovārņi neizcēlās ar labi izteiktu gaišo kakla zīmi. Parasti tā bija niecīga vai pat nebija saskatāma vispār. Tiesa, novērojumi veikti vasarā jūnijā (A.Celmiņš).

Garums: 34-39 cm (Madge, de Juana 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits pavasara mēnešos
Getliņi, Ri, 18-Mar-2010, ap 1500. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Valmiera, 27-Mar-2011, ap 1000 (barā arī pa kādai vārnai) riņķoja pirms laišanās uz nakšņošanu Pārgaujā virs Vidzemes Augstskolas. A.Klepers.

Skaits rudens mēnešos
Getliņi, Ri, 20-Okt-2010, ap 2000. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Getliņi, Ri, 18-Nov-2009, vismaz 2000 īpatņu bars virs izgāztuves. A.Klepers, M.Tīrums.
Rīga, 26-Nov-2006, 2000 lidojumā uz Getliņu izgāztuves pusi 08:35 (skatīts no vilciena). D.Boiko.
Jelgava, 24-Nov-2008, 700 putnu bars no rīta lidojumā uz rietumu pusi (iespējams startējuši no nakšņošanas vietas). R.Rekmanis.
Valmiera, 28-Nov-2022, 650 pārlido uz nakšņošanu. A.Klepers (Dabasdati).

Skaits ziemas mēnešos
Ķengarags, Rp, 4-Jan-2010, 3000 (4000) putnu bars vakaros un rītos Rušonu ielas apkārtnē. A.Platais.
Getliņi, Ri, 25-Jan-2011, 2500. A.Klepers, G.Grandāns.
Daugavpils, 14-Feb-2023, 1200 (1300). A.Erts (Dabasdati).
Valmiera, 14-Jan-2009, ap 900 Pārgaujā (t.sk. 820 saskaitīti fotogrāfijā, bet viss bars neiekļāvās). V.Pranks.
Liepāja, 11-Dec-2006, 800 putnu bars novērots lidojam no ziemeļu puses pie LBT starp jūras krastu un O.Kalpaka ielu. K.Millers.
Priedaines izgāztuve, Jm, 24-Feb-2007, 800. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Otaņķu / Nīcas pagasts, Lp, 18-Jan-2022, 500 (600) uzturas lokāli, pārlido. D.Krīgens (Dabasdati).
Ludza, 11-Dec-2008, 500. A.Klepers.
Brutuļi, Vk, 28-Jan-2014, 500. A.Klepers (Dabasdati).

Internets

Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v13.1). doi: 10.14344/IOC.ML.13.1. Madge S. and E.de Juana. 2020. Eurasian Jackdaw Corvus monedula, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurjac.01. Accessed 16 July 2022. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2009. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. 2nd Edition. Collins.

Kovārnis Coloeus monedula. Rīga, 9-Jan-2007. © Andris Klepers.
bkm

Kovārnis Coloeus monedula. Ventspils, 22-Jan-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Kovārnis Coloeus monedula. Ventspils, 3-Mai-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kovārnis Coloeus monedula. Rīga, 22-Okt-2007. © Māris Strazds.
bkm

Kovārnis Coloeus monedula. Rīga, 22-Okt-2007. Tas pats putns, kas attēlā augstāk. © Māris Strazds.
bkm

Kovārnis Coloeus monedula. Liepājas jūrmala pie dienvidu mola, 16-Aug-2009, spalvu mainošs putns. © Jānis Jansons.
bkm

Kovārnis Coloeus monedula. Salacgrīva, 22-Apr-2007. © Andris Klepers.