Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Vēsturiskais areāls, kuru apdzīvoja un apdzīvo klinšu baloži Columba livia, aptver Vidusjūras reģionu, Tuvos Austrumus, Centrālāziju, Indiju, kā arī daļēji Āfrikas ziemeļu daļu. Mūsdienās izplatīts daudzviet citur pasaulē, kur ieviesušies domesticēto klinšu baložu pēcnācēji - ferālā forma domestica (gan izbēgušie, gan apzināti introducētie). Ferālās populācijas aizņem g.k. cilvēku apdzīvotus reģionus, kur rod sev piemērotus ligzdošanas un barošanās apstākļus. Trīspadsmit pasugas (Lowther, Sharbaugh 2020).

     

Sastopams visu gadu visā teritorijā

Birds of the World

Mājas balodis Columba livia forma domestica

Andreja Pumpura iela, Rīga, 19-Aug-2000. © Agris Celmiņš.

Latvijā ieviesies izplatoties domesticēto klinšu baložu pēcnācējiem. Apdzīvotās vietās parasts ligzdotājs un nometnieks.

Garums: 29-36 cm (Lowther, Sharbaugh 2020).

Internets

Saīsinājumi

Lowther P.E. and R.F.Johnston. 2020. Rock Pigeon Columba livia, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rocpig.01. Accessed 26 December 2020.

Mājas balodis Columba livia forma domestica. Ozolnieki pie Jelgavas, 15-Apr-2012. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Mājas balodis Columba livia forma domestica. Mangaļsala, Rīga, 22-Jūn-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Mājas balodis Columba livia forma domestica. Saraiķi, Vērgales pagasts, 28-Jūl-2006. © Arnis Dimperāns.