Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālā un austrumu Eiropa starp Vāciju - Krieviju (W-E virzienā) un starp Igauniju - Grieķiju (N-S virzienā), kā arī Turcijā (vietām), Aizkaukāzā un Kaspijas jūras dienvidu zemienēs. Ziemo Āfrikā aiz Sahāras plašā reģionā no Sudānas uz dienvidiem līdz E Angolai, NE Namībijai, N Botsvānai un NE Dienvidāfrikai. Ģeogrāfisku variāciju nav, bet regulāri hibridizējas ar vidējo ērgli C.clanga (Meyburg et al. 2020). Par hibrīdu atšķiršanu detalizētāk J.Lontkovskis & G.Macierovskis (2010) un D.Forsmans (2016).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Mazais ērglis Clanga pomarina

Lielauces pagasts, Dobeles novads, 1-Mai-2011. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ligzdotājs. Populācija novērtēta 3800 - 4900 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021, publikācijas dati noapaļoti). Tomēr ne visi pavasarī atlidojušie ērgļi uzsāk ligzdošanu. Aktīvo (ligzdojošo) pāru skaits gadu no gada svārstās (Strazds, Bergmanis, Petriņš 1997; Bergmanis 2005).

Garums: 55-67 cm, spārnu izpletums: 146-168 cm (Meyburg et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī*
Ukri, Do, 13-Mar-2004, 1 riņķoja virs ligzdas rajona. A.Ģērmanis.
Paņemūne, Ba, 15-Mar-2009, 1. E.Laucis.
Pūre, Tu, 19-Mar-1977, 2. V.Roze.
Marijas, Lp, 20-Mar-2014, 1. R.Rekmanis.

Agrākie novērojumi pavasarī (līdz sugai nenoteikts ērglis - mazais/vidējais)
Vecsaikavas apkārtne, Ma, 15-Mar-2014, 1. U.Bergmanis.
Valgunde, Jl, 16-Mar-2008, 1 uz staba (piebraucot aizlidoja) - ziņots kā mazais ērglis, pazīmes: "brūns krāsojumu, kas bija mēreni tumšs, un (aizlidojot) virsspārnā

balti laukumis, kas izskatījās nedaudz pelēki" (smidzināja lietus). V.Pranks.

Migrācijas piemēri vienā dienā Kolkā
10-Mai-2013, 8 (domājams imm / neligzdotāji). C.Kehoe.
19-Mai-2013, 8 (domājams imm / neligzdotāji). C.Kehoe.

Migrantu pulcēšanas rudenī
Pienava, Tu, 5-Sep-2007, vismaz 13 uz/virs laukiem 3 km W no Pienavas. J.Stomers.

Vēlākie novērojumi rudenī*
Lestene, Tu, 10-Okt-1988. V.Ādamsons.
Alejas, Ri, 4-Okt-2015, 1-WSW. K.Millers, I.Grīnerte.
Zirņi, Sa, 2-Okt-2004, 1 uz staba. V.Vintulis.
Slampe, Tu, 1-Okt-2005, 1. M.Tīrums.

Vēlākie novērojumi rudenī (līdz sugai nenoteikts ērglis - mazais/vidējais)
Pape, Lp, 12-Okt-2006, 1 ad pietuvojās no N puses kopā ar 2 jūras ērgļiem un vēlāk atkal attālinājas uz N. Liela izmēra ērglis (sākotnēji pat ziņots kā trešais jūras

ērglis) ar samērā viendabīgi krāsotu spārna apakšpusi (gaišie ‘komati’ spārna apakšpusē nav saskatīti). Pleci no augšpuses tomēr bija manāmi gaišāki par lidspalvām. V.Ādamsons, A.Celmiņš, M.Jaunzemis, K.Millers.

Strēlnieki, Ba, 16-Okt-2006, 1 notālu no Jelgavas rajona robežas. Redzēts nolaižoties un tikai no mugurpuses - samērā tumšs, bet ne lāsumains, gaiši laukumi pie

primāro lidspalvu pamatnēm un virsastē. M.Tīrums.

*) Novērojumi agrāki par 13. martu un vēlāki par 10. oktobri jāpierāda ar foto.

Literatūra un internets

Bergmanis U. 2005. Uzsākta mazo ērgļu iezīmēšana ar spārna zīmēm. Putni dabā 15, 2: 22-23. Forsman D. 2016. Flight identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London. Helm. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Lontkowski J., Maciorowski G. 2010. Identification of juvenile Greater Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle and hybrids. Dutch Birding. 32, 6: 384–397. Meyburg B.U., P.F.D.Boesman, J.S.Marks and G.M.Kirwan. 2020. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.leseag1.01. Accessed 28 May 2020. Strazds M., Bergmanis U., Petriņš A. 1997. Mazā ērgļa Aquila pomarina skaits un izplatība Latvijā. - Putni dabā 6, 3: 19-24.

Mazais ērglis Clanga pomarina. Dzelda, Kuldīgas novads, 23-Apr-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Ošenieku apkaime, Saldus novads, 3-Mai-2020. © Jānis Jansons.
200503A

Mazais ērglis Clanga pomarina. Kapukrogs, Saldus novads, 4-Mai-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Dunduru pļavas, Ķemeru nacionālais parks, 19-Mai-2013. © Agris Krusts.
xxxx

Mazais ērglis Clanga pomarina. Saldus - Kuldīgas šosejas malā netālu no Lutriņiem, Saldus novads, 27-Jūn-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Pie Rožu purva Viesītes novadā, 1-Jūl-2010. © Valters Pranks.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Zvārde, Saldus novads, 1-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Ērberģes apkaime, Aizkraukles novads, 5-Jūl-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Saldus apkārtne, 27-Jūl-2008. © Edgars Lediņš.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Renda, Kuldīgas novads, 20-Aug-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Rekova, Balvu novads, 11-Apr-2013. © Francis Slišāns.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Barkava, Madonas novads, 15-Apr-2007. © Māris Strazds.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Lielauces pagasts, Dobeles novads, 1-Mai-2011. © Jānis Jansons.
200503B

Mazais ērglis Clanga pomarina. Kapukrogs, Saldus novads, 4-Mai-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Saldus apkārtne, 22-Mai-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Nīkrāces apkārtne Skrundas novadā, 23-Mai-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Zvārdes pagasts, Saldus novads, 24-Mai-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Nīkrāces apkaimē Skrundas novadā, 27-Mai-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Stūru purva apkaime, Blīdenes pagasts, Saldus novads, 29-Jūn-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ērglis Clanga pomarina. Lutriņu apkaime, Saldus novads, 25-Aug-2013. © Jānis Jansons.