Canon EOS 30D, Tamron 200-500 1:5-6,3.

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Holarktikas ziemeļu piekrastēs cirkumpolārs. Ziemo ziemeļu reģionu jūru seklumos un piekrastēs, Eiropā sasniedzot Francijas ziemeļus. Atsevišķās vietās ziemo arī iekšzemē, piemēram, Ziemeļamerikā Lielajos ezeros un centrālajā Eiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Robertson, Savard 2020.

Pavasarī aizlido ziemotāji un caurceļo, reti iekšzemē

Vasaras sākumā pēdējie migranti jūrā, bet vēlāk reti

Rudenī ceļo jūrā un ierodas ziemotāji, reti iekšzemē

Ziemo jūrā, atzīmēti novērojumi iekšzemes rajonos kas nerobežojas ar jūru*

Birds of the World

Kākaulis Clangula hyemalis

Engure, 8-Nov-2008, T. © Gvido Saulītis.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Lielā skaitā caurceļo un ziemo jūrā. Atsevišķi īpatņi ziemā var uzturēties arī piejūras ezeros vai pat Daugavā. Vasaras mēnešos atsevišķi putni regulāri sastopami jūras piekrastē. Reti, bet regulāri sastopams iekšzemes ūdeņos visos gadalaikos, vairāk tomēr ceļošanas laikā.

Garums: 39-47 cm, spārnu izpletums: 65-82 cm (Blomdahl, Breife, Holmström 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
Pape, Lp, 1988, 21-Mar -20-Mai, 60714. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 53506. A.Celmiņš u.c.
Kolka, Ta, 1996, 14-27-Apr, vismaz 50000. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar -20-Mai, 45140. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 25-Apr-1996, ap 40000-E. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Zvejniekciems, Ri, 8-Mai-1993, spēcīga migrācija - desmitiem tūkstošu. R.Matrozis, F.Savičs.
Kolka, Ta, 26-Apr-1996, apm. 10000-E. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 23-Mar-1990, 7667. A.Celmiņš.
Akmeņrags, Lp, 23-Apr-2016, 6592 uzskatē 2 stundās (09:00-11:00), g.k. migrācijā, bet arī lokāli. R.Matrozis, A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 24-Apr-1989, 6520. A.Celmiņš.

Vēlākie migrantu novērojumi pavasarī (vismaz 5 lokalizētā rajonā vai posmā no 26-Mai līdz 10-Jūn)*
Pāvilosta, Lp, 29-Mai-2003, ap 20 lidojumā virs jūras (pārsvara ad TT) un 1 ad T Sakas upē starp moliem. J.Burny, R.Matrozis (attiecīgi 1. un 2. novērojums).

Agrākie migrantu novērojumi rudenī (vismaz 5 lokalizētā rajonā vai posmā no 1-Sep līdz 20-Sep)*
Kolka, Ta, 14-Sep-2014, divi bariņi uz SW, katrā vismaz 5 īpatņi. A.Naudzius, M.Karlonas, V.Paskevicius, V.Eigirdas.
Melnsils - Ģipka, Ta, 17-Sep-1992, 8 šajā posmā. A.Kuročkins.
Garupe - Gaujas grīva, Ri, 18-Sep-1993, 25 šajā posmā. R.Matrozis.

Novērojumi iekšzemē pavasara mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru)*
Skrunda, Ku, 27-Mar-1971, 2 TT un M (Бауманис 1975).
Skrunda, Ku, 19-Apr-1971, T un M (Бауманис 1975).
Nagļi, Re, 16-Mai-1978, 1. J.Baumanis.
Sātiņi, Sa, 20-Apr-2003, T un M. R.Matrozis.
Sātiņi, Sa, 23-Apr-2007, T un M. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 24-Apr-2008, 1 M Silzemju dīķī. A.Avotiņš, G.Grandāns.
Sātiņi, Sa, 16-Apr-2011, T un M Kauguru dīķī. A.Mankus.
Skrunda, Ku, 31-Mar-2012, 1 T. D.Boiko.
Sātiņi, Sa, 19-Mar-2017, 1 T Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 16-Apr-2017, 1 M. M.Jaunzemis.
Ungurs, Cs, 4-Mai-2021, 1 T. M.Platacis (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē vasaras mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru)*
Nagļi, Re, 3-9-Jūl-1982, 1. J.Baumanis.

Novērojumi iekšzemē rudens mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru)*
Rušons, Pr, 2-Okt-1959, 6. Ģ.Kasparsons.
Lielauces ezers, Do, 14-Okt-1961, vismaz 15, no kuriem 15-Okt viens jaunais putns nošauts (1cy M, prof. Kalniņš). Ģ.Kasparsons, J.Kazubiernis.
Sātiņi, Sa, 20-Okt-2001, 1 T. O.Keišs u.c.
Ikšķile, Og, 3-Okt-2004, 27 vienā barā nolaidās Daugavā no liela augstuma. A.Zacmanis.
Sātiņi, Sa, 4-Nov-2007, 1 jaunais putns (1cy T) Pļavnieku dīķos. M.Jaunzemis, A.Mankus.
Lubāns, Ma, 4-Nov-2007, 1 M ezerā pie dienvidu dambja putnu torņa. R.Lebuss, E.Lediņš.
Sātiņi, Sa, 17-Nov-2008, 1 jaunais putns (1cy T). J.Jansons.
Cirsenieki, Pr, 23-27-Okt-2010, 2 Daugavā. A.Erts.
Cirsenieki, Pr, 14-Nov-2010, 6 Daugavā. A.Erts.
Skrunda, Ku, 4-Okt-2014, 4 zivju dīķos (3 TT un M). R.Rekmanis, I.Ozola.
Sātiņi, Sa, 8-Okt-2015, 1 ad T Silzemju dīķī. K.Millers.
Iecavas dīķi, Ba, 14-Okt-2015, 1 1cy/M. E.Laucis.
Lubāns, Ma, 21-Okt-2016, 1 bija sapinies zvejnieku tīklos ezera NW daļā pie Akmeņsalas, atbrīvots un atlaists. D.Vasiļevskis, D.Vasiļevska.
Bāles karjers, Vm, 15-Okt-2017, 1. K.Bernāns (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 17-Okt-2017, 1 jaunais putns (1cy) Silzemju dīķī. K.Millers.
Līksnas pagasts, Da, 2-Nov-2018, 1 ad T Daugavā kopā ar gaigalām. A.Erts.
Lubāns, Ma, 2020, 22-Okt, 1 jaunais putns (1cy M) ezerā pie Aiviekstes iztekas. E.Gaveiko (Dabasdati).
Viraudas ez., Re, 25-Okt, 3. E.Gaveiko (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē ziemas mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru)* **
Jelgava, Jl, 26-Feb-1997, 1 T Driksnā pie Pilssalas. A.Kalvāns.
Aizkraukle, 12-Jan-1998, 1 T pie Pļaviņu HES. V.Roze, V.Liepa, G.Graubics.
Iecava, Ba, 28-Dec-2011, 1 jaunais putns (1cy T). E.Laucis.
Rāznas ez., Re, 4-Dec-2021, 1. S.Laime, E.Husare (Dabasdati).

*) Visi zināmie.   **) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam.

Literatūra un internets

Blomdahl A., Breife B., Holmström N. 2007. Flight Identification of European Seabirds. Helm. Robertson G.J. and J.L.Savard. 2020. Long-tailed Duck Clangula hyemalis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.lotduc.01. Accessed 8 March 2023. Vīksne J. 1982. Ornitoloģiski novērojumi Kolkas bākā 1973. gada jūlijā - augustā. Retie augi un dzīvnieki: 34-38. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga.

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepājas ez., Golodova dambis, 6-Jan-2007, T. © Māris Strazds.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepāja, dienvidu mols, 17-Jan-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepāja, Karostas kanāls, 15-Mar-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Engures osta, 22-Mar-2008, T. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 25-Mar-2024, M un T. © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepāja, Karostas kanāls, 29-Mar-2013, T. © Ainars Mankus.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 18-Apr-2024, T spalvu maiņā uz vasaras tērpu. © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 23-Apr-2019, T vēl ziemas tērpā. © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Ventspils, 24-Apr-2015, T gandrīz pilnīgā vasaras tērpā. © Jānis Jansons.
bkm

Kākauļi Clangula hyemalis. Ventspils, 1-Mai-2017, TT spalvu maiņā uz vasaras tērpu. © Edgars Smislovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Kolkasrags, 2-Mai-2007, T gandrīz pilnīgā vasaras tērpā. © Kārlis Millers.
bkm

Kākauļi Clangula hyemalis. Pie Ventspils ostas dienvidu mola, 5-Mai-2017, attēlā 2 TT gandrīz pilnīgā vasaras tērpā. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepājas ostas dienvidu mols, 12-Feb-2005, M. © Kārlis Millers.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepāja, 4-Mar-2012, M. © Ainars Mankus.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepāja, Karostas kanāls, 15-Mar-2020, M. © Jānis Jansons.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepāja, Karostas kanāls, 15-Mar-2020, M. © Jānis Jansons.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 18-Apr-2024, M (vecums?). © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Kolka, Talsu novads, 1-Mai-2015, M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Ventspils, 1-Mai-2017, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Ventspils, 2-Mai-2013, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Pāvilosta, Sakas grīva, 29-Mai-2008, M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Nordkapp, Magerøya, Norvēģija, 17-Jūl-2015, M. © Ainars Mankus.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 18-Okt-2019, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 15-Nov-2023, M (vecums?). © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 20-Okt-2011, jaunais putns (M 1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 20-Nov-2011, jaunais putns (M 1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepājas ostas dienvidu mols, 4-Feb-2023, jaunais putns (M 2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 12-Mar-2019, jaunais putns (T 2cy). Tas pats putns attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.

bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Mangaļsala, Rīga, 12-Mar-2019, jaunais putns (T 2cy). © Igors Deņisovs.

bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Pāvilosta, 5-Mai-2021, jaunais putns (T 2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Ventspils, 24-Apr-2015, jaunais putns (M 2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Kākaulis Clangula hyemalis. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 11-Feb-2015, T. © Ainars Mankus.
bkm

Kākauļi Clangula hyemalis. Ventspils, 15-Apr-2017, attēlā 6 TT un M. © Edgars Smislovs.
bkm

Kākauļi Clangula hyemalis. Pie Ventspils ostas dienvidu mola, 5-Mai-2017, attēlā 3 TT un M. © Oļegs Miziņenko.