Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrāla Austrumeiropa, Krievijas Eiropas daļa un tālāk uz austrumiem Sibīrijas dienvidos līdz Usūrijai un NE Ķīnai. Ziemo vietām Dienvideiropā, NE-E Āfrikā (g.k. Etiopijā) un Tuvajos Austrumos (iespējams uz N līdz Kazahstānai), Pakistānā un Indijas ziemeļu daļā, kā arī S un E Ķīnā, Indoķīnā, Singapūrā, neregulāri Taivānā vai pat Krievijas galējos dienvidaustrumos un Japānā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Meyburg, Kirwan, Garcia 2020).

Pavasarī reti sastopams

Vasarā retajās ligzdošanas vietās (vismaz agrāk) un klejo neligzdotāji

Rudenī reti sastopams

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Vidējais ērglis Clanga clanga

Hurgada, Ēģipte, 23-Apr-1999, jaunais putns (2cy). © Per Schiermacker-Hansen.

Latvijā samērā rets, bet regulārs ieceļotājs un vismaz agrāk rets ligzdotājs (Petriņš, Strazds, Bergmanis 1997). BirdLife International (2017) vērtējumā pāru skaits = 0. Eiropas 2. ligzdojošo putnu atlanta gados (2013-2017) lizgdošana Latvijā nav konstatēta (Keller et al. 2020).

Garums: 59-71 cm, spārnu izpletums: 155-180 cm (Meyburg, Kirwan, Garcia 2020).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

BirdLife International. 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Meyburg B.-U., G.M.Kirwan and E.F.J.Garcia. 2020. Greater Spotted Eagle Clanga clanga, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grseag1.01. Accessed 29 January 2021. Petriņš A., Strazds M., Bergmanis U. 1997. Vidējais ērglis Aquila clanga Latvijā laika ritumā. Putni dabā 6, 3: 7-14.

Vidējais ērglis Clanga clanga. Parks Al Qurm, Muskata, Omāna, 20-Nov-2014. © Kārlis Millers.
bkm

Vidējais ērglis Clanga clanga. Al Ansab Lagoons, Omāna, 2-Dec-2014. © Kārlis Millers. Tas pats putns divos attēlos zemāk.
bkm

Vidējais ērglis Clanga clanga. Al Ansab Lagoons, Omāna, 2-Dec-2014. © Kārlis Millers.
bkm

Vidējais ērglis Clanga clanga. Al Ansab Lagoons, Omāna, 2-Dec-2014. © Kārlis Millers.
bkm

Vidējais ērglis Clanga clanga. Al Ansab Lagoons, Omāna, 2-Dec-2014, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.
bkm

Vidējais ērglis Clanga clanga. Al Ansab Lagoons, Omāna, 10-Dec-2015, jaunais putns (1cy). © Ieva Grīnerte.
bkm

Vidējais ērglis Clanga clanga. Khijadia putnu rezervāts, Gudžaratas štats, Indija, 25-Jan-2012, jaunais putns (2cy). © Andrejs Kotkins.

Labots 29 Jan 2021