Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Fragmentāri Eiropā un uz austrumiem līdz Rietumsibīrijai un Centrālāzijai. Ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras un Indijas subkontinentā uz dienvidiem līdz Šrilankai. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 2016; Orta et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā, bet nevienmērīgi

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Pļavu lija Circus pygargus

Dāviņi, Bauskas novads, 14-Mai-2011, T. © Edgars Laucis.

Latvijā samērā reta ligzdotāja, tomēr piemērotās vietās var ligzdot vairāki pāri viens pie otra (piem., Liepājas ezera austrumu malā). Par vairāku pāru ligzdošanu Nagļu pagastā 2022. gadā var lasīt A.Jesko (2022) rakstā. Kopējais populācijas lielums neskaidrs, iespējams mērāms 100-200 pāru robežās. Caurceļo ievērojami mazākā skaitā nekā lauku lija.

Garums: 39-49 cm, spārnu izpletums: 102-123 cm (Orta et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī*
Sesavas pagasts, Jl, 21-Mar-2024, 1 T. D.Boiko (Dabasdati).
Īdeņa, Re, 28-Mar-2004, 1 T virs mazajiem dīķīšiem. K.Millers.
Remte, Sa, 8-Apr-2006, 1 T. D.Boiko, M.Žagars.
Kaltene, Ta, 13-Apr-2002, 1 M. R.Matrozis, E.Skujiņa.

*) Izmantoti tikai tie novērojumi, kad ziņots putna dzimums.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
2006, 7-Apr-13-Mai, 31 (17 TT, 14 MM). D.B.Wooldridge u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 2-Mai-2006, 9 (5 TT, 4 MM). D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 1-Mai-2020, 6 uzskaitē 7:40-11:20. R.Rekmanis.

Skaits nakšņošanas vietās
Liepājas ez., 7-Jūn-2004, vismaz 8 ad TT 21:30 salidoja uz nakšņošanu ezera dienvidu galā Aizraķē. A.Celmiņš.

Vēlākie novērojumi rudenī*
Pūre, Tu, 16-Okt-1994, 1 T ad - S. V.Roze.
Nīcas pagasts, Lp, 14-Okt-2016, 2 TT ad novēroti medījam Papes ezera N galā (blakus ceļam pie Tukleru kanāla). R.Lebuss (Dabasdati).
Pape, Lp, 12-Okt-1996, 1 M ad - S. V.Roze.
Murmastienes pagasts, Ma, 10-Okt-2000, 1 T ad. Papildziņas: "zils T, tātad ad, melna šķērsvītra spārna virspusē, lidojums kā kajakam". A.Avotiņš sen.

*) Izmantoti tikai tie novērojumi, kad noteikts putna vecums (+dzimums, ja ad). Jauno putnu un MM ad novērojumi vēlāki par 16-Okt pierādāmi ar foto.

Literatūra un internets

Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. Helm. London. Jesko A. 2022. Mana pļavu liju vasara jeb cik daudz zinām par pļavu liju? Putni dabā 90, 1: 12-19. Orta J., E.de Juana, P.F.D.Boesman, J.S.Marks and E.F.J.Garcia. 2020. Montagu's Harrier Circus pygargus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.monhar1.01. Accessed 31 March 2023.

Pļavu lija Circus pygargus. Rīvas lauki, Sakas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Dāviņi, Bauskas novads, 14-Mai-2011, T. © Edgars Laucis.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Liuža, Rēzeknes novads, 18-Mai-2012, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Stūru purvs, Saldus novads, 14-Aug-2023, T. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Stūru purvs, Saldus novads, 14-Aug-2023, T. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu lijas Circus pygargus. Dāviņi, Bauskas novads, 2-Mai-2011, M un T (fonā). © Edgars Laucis.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Kolka, Dundagas novads, 2-Mai-2024, M. © Māris Strazds.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 7-Mai-2011, M. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu lijas Circus pygargus. Bangas, Bauskas novads, 6-Aug-2012, jaunie putni (1cy). © Edgars Laucis.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Ventspils, 8-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 14-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 14-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 18-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Ventspils, 2-Okt-2021, jaunais putns (1cy). © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Užavas lauki, Ventspils novads, 22-Jūn-2020, T 2cy. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Užavas lauki, Ventspils novads, 22-Jūn-2020, T 2cy. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu lija Circus pygargus. Užavas lauki, Ventspils novads, 22-Jūn-2020, T 2cy. © Jānis Jansons.