Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Krievijas Eiropas daļas dienvidi sākot no Melnās jūras un tālāk uz austrumiem līdz Jeņisejas upei un Baikālam. Pēdējās desmitgadēs ligzdošanas areāls ir jūtami paplašinājies uz ziemeļrietumiem, sasniedzot Somiju, kur pirmā ligzdošana pierādīta 2003. gadā (neskaitot hibrīdizācijas gadījumus ar lauku liju Circus cyaneus jau kopš 1993. gada). Patreiz Somijā stepes lija ir reta bet regulāra ligzdotāja. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 1995, 2016).

Stepes lija Circus macrourus

Kolka, 18-Apr-2005, T. © Markus Varesvuo (www.birdphoto.fi).

Latvijā agrāk neregulāra ieceļotāja un reta ligzdotāja, tomēr kopš XX gs. pirmās puses nebija neviena novērojuma vairākus gadu desmitus (Stoll 1904; Липсберг 1983). Zemāk uzskaitīti visi zināmie novērojumi sākot ar 1999. gadu, kad pēc ilga laika perioda novērots pirmais īpatnis (Celmiņš, Baumanis 2000; OFK nepubl. materiāli). Vairums novērojumu ir aprīlī-maijā Kolkasragā, kur koncentrējas pavasara migranti. Nebūtu jāšaubās, ka stepes lija vismaz Kolkā caurceļojusi arī agrāk, taču palikusi nepamanīta, jo novērojumi Kolkā no pēckara gadiem un līdz pat 1990-to gadu sākumam praktiski nebija iespējami. Skaita pieaugums acīmredzami saistīts gan ar stepes lijas ligzdošanas areāla paplašināšanos uz rietumiem, gan ar 'jaunu' rietumu virziena migrācijas ceļu (Luomus.fi). Novērojumu skaits pēdējās desmitgadēs ir pieaudzis visā ziemeļrietumu Eiropā (Henry 2018). Ligzdošana Holandē pirmo reizi pierādīta 2017. gadā (Naturetoday.com), Spānijā 2019. gadā (Birdguides.com).

Garums: 40-49 cm, spārnu izpletums: 95-120 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Kolka (53 novērojumi - 56 īpatņi)
1999, 26-Apr, 1 T 3g. D.B. Wooldridge. ®
2001, 23-Apr 17:50, 1 T. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
2001, 24-Apr 17:10, 1 T. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
2003, 24-Apr, 1 T. J.Kazubiernis.
2003, 13-Mai, 1 T. J.Kazubiernis.
2003, 23-Mai, 1 (vecums/dzimums nav ziņots). S.Madsen.
2003, 26-Mai, 1 (vecums/dzimums nav ziņots). S.Madsen.
2004, 25-Apr, 1 M. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2004, 28-Apr, 1 T. P.Castle, D.B.Wooldridge, J.Kazubiernis.
2004, 28-Apr, 1 M (tajā pašā dienā, bet atsevišķi). P.Castle, D.B.Wooldridge, J.Kazubiernis.
2005, 18-Apr 07:20, 1 T. M.Varesvuo, T.Muukkonen.
2005, 26-Apr 15:11, 1 M. J.Kazubiernis.
2006, 25-Apr 07:30, 1 T - N. J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge.
2006, 26-Apr, 1 imm M (vai 2g) - NE, 06:33. D.B.Wooldridge, N.Helldorff u.c. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
2006, 2-Mai, 1 M ciemā pie „Ūšiem”. D.B.Wooldridge.
2007, 26-Apr, 1 ad M migrācijā uz N pie "Ūšiem" 12:40. M.Jaunzemis, A.Celmiņš. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
2007, 27-Apr, 2 (ad M un 2g T) kopā migrācijā uz NE ragā 07:10. M.Jaunzemis, A.Celmiņš, N.Selosse, B.Paepegaey. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
2008, 2-Mai, 1 2g. G.Grandāns.
2009, 23-Apr, 1 2g M. M.Bruun u.c.
2012, 22-Apr, 1 ad M migrācijā. M.Strazds u.c.
2013, 11-Mai, 1 2g M. C.Kehoe, G.Grandāns, D.Lindo.
2013, 17-Mai, 1 3g T. C.Kehoe.
2013, 17-Mai, 1 2g "juv-like" (tajā pašā dienā, bet domājams atsevišķi). C.Kehoe.
2013, 30-Mai, 1 M/imm - NNW. K.Millers.
2014, 12-Apr, 1 ad T - SE. K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns.
2014, 6-Mai, 1 M. J.A.Booch, T.Jones.
2014, 18-Mai, 1 ad T. K.Millers, P.Palmer u.c.
2015, 18-Apr, 1 ad M. V.Šteinbergs (Dabasdati ar foto).
2015, 7-Mai, 1 2g M - NNE. K.Millers, P.Palmer u.c.
2016, 29-Apr, 1 imm migrācijā. G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft.
2016, 30-Apr, 1 imm migrācijā. K.Millers, I.Grīnerte, G.Waddington u.c.
2016, 30-Apr, 1 ad T migrācijā Kolkas apkaimē. K.Millers, I.Grīnerte.
2016, 1-Mai, 1 imm migrācijā. G.Waddington u.c.
2016, 4-Mai, 1 2g migrācijā. K.Millers, P.Palmer u.c.
2016, 7-Mai, 1 migrācijā (vecums/dzimums nav ziņots). E.Laucis u.c.
2016, 9-Mai, 1 2g fotografēta lokāli nolaidusies. I.Bojāre. I.Mārdega (Dabadati).
2016, 12-Mai, 1 M/imm migrācijā. K.Millers.
2017, 6-Mai, 1 2g migrācijā. K.Millers.
2017, 13-Mai, 1 2g migrācijā. I.Brediks.
2017, 14-Mai, 1 2g migrācijā. I.Brediks u.c.
2017, 15-Mai, 1 (apstākļi nav zināmi, vecums/dzimums nav ziņots). U.Piterāns, R.Rekmanis.
2017, 15-Mai, 1 (apstākļi nav zināmi, vecums/dzimums nav ziņots). U.Piterāns, G.Grandāns, R.Rekmanis.
2018, 14-Apr, 1 M migrācijā pāri "Ūšu" pļavai (fotografēta). I.Brediks.
2018, 29-Apr, 2 migrācijā (foto viens 2g putns, otram vecums/dzimums nav ziņots, nav arī zināms vai lidoja reizē vai atsevišķi). R.Matrozis, O.Miziņenko (Dabasdati).
2018, 10-Mai, 6 migrācijā (kā 5 atsevišķi novērojumi: 1+1+1+2+1), dzi/vec jāprecizē; 11-Mai, 1 no tām (visticamākais) uz SW un atkal NE. K.Millers, P.Palmer u.c.
2018, 12-Mai, 1 2g migrācijā, pēc foto cita nekā 10-11-Mai. I.Brediks.
2019, 27-Apr, 1 ad T. G.Grandāns.
2019, 18-Mai, 1 2g migrācijā. J.Ķuze, S.Martinsone (ziņo Dabasdatos ar foto), M.Strazds, V.Vintulis.
2019, 19-Mai, 1 2g migrācijā. J.Ķuze, S.Martinsone (ziņo Dabasdatos ar foto), M.Strazds, V.Vintulis.

Novērojumi citās vietās (53 novērojumi - 53 īpatņi)
Nīcas lauki, Lp, 2005, 24-Apr 11:40, 1 M - N. K.Millers.
Žūklis, Ma, 2005, 26-Apr, 1 2g T. J. Matusiak.
Ilzene, Al, 2005, 9-Mai 08:20, 1 M - E. V.Roze.
Mērsrags, Ta, 2006, 28-Apr, 1 3g T. K.Millers, V.Roze.
Pape, Lp, 2007, 9-Sep, 1 1g migrācijā uz S. K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
Pape, Lp, 2007, 28-Sep, 1 ad T migrācijā uz S. J.Kazubiernis, M.Briedis, M.Stunda, K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
Līvāni, Pr, 2010, 19-Apr, 1 ad T fotografēts Līvānu apkārtnē. A.Erts.
Užavas lauki, Ve, 2011, 9-Mai, 1 ad T. K.Millers.
Kuiviži, Lm, 2011, 22-Mai, 1 2g M uz S. A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis, G.Grandāns, M.Platacis.
Kalnu apkārtne, Sa, 2011, 4-Sep, 1 1g fotografēta. M.Strazds, H.G.Bauer.
Pape, Lp, 2011, 2-Okt, 1 1g migrācijā uz S. M.Briedis, I.Freiberga.
Daugavgrīva, Rp, 2012, 22-Apr, 1 2g fotografēta 11:00. O.Miziņenko, T.Miziņenko (Dabasdati); 11:11 tas pats putns fotografēts Vecdaugavā. I.Deņisovs.
Olgas purvs, Ma, 2012, 3-Mai, 1 (2g?) fotografēta Olgas purva apkārtnē. D.Drazdovskis, A.Avotiņš jun.
Vītiņu pļavas, Lp, 2012, 10-Mai, 1 2g fotgrafēta Liepājas ezera autrumu krastā. K.Millers.
Dimzukalns, Ba, 2013, 13-Apr, 1 ad T. E.Laucis.
Rekova, Bl, 2013, 19-Apr, 1 2g. F.Slišāns.
Kalnagals, Ma, 2013, 6-Sep, 1 ad T. U.Piterāns, G.Grandāns.
Zūras, Ve, 2013, 6-Okt, 1 1g uz lauka medīja cīruļus. R.Rekmanis.
Engures ez., Ta, 2014, 21-Apr, 1 T ezera austrumu malā. M.Vimba, M.Kilups.
Dokupe, Ve, 2014, 2-Mai, 1 2g fotografēta. V.Šteinbergs.
Silzemnieku lauki, Vm, 2014, 17-Mai, 1 (domājams 2g). D.Drazdovskis, M.Platacis, M.Zilgalvis.
Lubāna dienvidu dambis, Ma, 2014, 18-Mai, 1 T. A.Klepers u.c. (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 2014, 11-Sep, 1 2g T. K.Millers.
Vīkuļi, Ri, 2015, 10-Apr, 1 ad T. J.Vīgulis, A.Arnicāns.
Silzemnieku lauki, Vm, 2015, 1-Mai, 1 2g T. A.Klepers (Dabasdati ar foto).
Ķurši, Al, 2015, 16-Aug, ar satelītraidītāju Somijā aprīkota ad M "Potku" ielido Latvijas teritorijā no ziemeļiem; izlido 17-Aug, škērsojot Lietuvas robežu SE no Subates

(pēc https://www.luomus.fi/en/pallid-harriers).

Kalngales lauki, Ri, 2015, 5-Sep, 1 jaunais putns (1g). I.Deņisovs.
Bozēnu lauki, Ma, 2015, 19-Sep, 1 ad T. G.Grandāns, A.Avotiņš jun., E.Laucis, U.Piterāns (Dabasdati ar foto).
Nīcas lauki, Lp, 2015, 18-Okt, 1 jaunais putns (1g), apvienojams ar Papi zemāk. U.Piterāns (foto 11:22), A.Mankus (foto 10:24), J.Jansons, R.Rekmanis, V.Vīgants.
Pape, Lp, 2015, 18-Okt 12:03, 1 jaunais putns (1g), visai ticami, ka tas pats iepriekš Nīcas laukos. M.Kapanen, T.Lukkarinen, P.Uusivouri, D.Arbidāns, V.Zariņš.

Stašališki, Da, 2016, 24-Apr, ar satelītraidītāju Somijā aprīkota ad M "Potku" ielido teritorijā virzienā uz ziemeļiem; uzturas Austrumlatvijā līdz 27-Apr, kad izlido

škērsojot Krievijas robežu Liepnas pagastā (pēc https://www.luomus.fi/en/pallid-harriers).

Kalngales lauki, Ri, 2016, 27-Apr, 1 M. I.Deņisovs.
Cenu pagasts, Jl, 2016, 1-Mai, 1 2g M fotografēta. E.Lediņš.
Dvietes paliene, Da, 2016, 21-Mai, 1 ad M. M.Jaunzemis u.c.
Murmastiene, Ma, 2016, 18-Sep, 1 ad T fotografēts. E.Gulbe, I.Burčika.
Nagļi, Re, 2016, 1-Okt, 1 jaunais putns (1g) fotografēts. R.Kroičs, I.Lucjanova (Dabasdati).
Vīdale, Ta, 2017, 5-Mai, 1 2g migrācijā fotografēta. I.Grīnerte, K.Millers.
Ogre, 2017, 15-Mai, 1 imm T - E. V.Roze.
Ādažu lauki, Ri, 2017, 18-Aug, 1 ad T. I.Deņisovs.
Rīgas jūras līcis, 2017, 24-Aug, ar satelītraidītāju Somijā aprīkota ad M "Letto" ielido Latvijas teritorijā Rīgas jūras līcī iepretī Ainažiem ap 6:30; šķērso sauszemes

krasta līniju pie Kalngales ap 7:30; turpina lidot dienvidu virzienā posmā Rīga - Bauska; izlido šķērsojot Lietuvas robežu dienvidos no Bauskas ap 10:00
(pēc https://www.luomus.fi/en/pallid-harriers).

Ogre, 2017, 21-Sep, 1 ad T - S. V.Roze.
Cēsis, 2018. 5-Apr, 1 ad T - NE pie Lauciņu karjera. S.Laime (Dabasdati ar foto).
Vecstāmeriena, Gu, 2018, 13-Apr, 1 ad T - NE (fotografēts). S.Laime.
Jūrmalciems, Lp, 2018, 30-Apr, 1-N (vecums/dzimums nav ziņots). R.Rekmanis, I.Brediks u.c.
Jūrmalciems, Lp, 2018, 1-Mai, 1 2g (pēc silueta iespējams M). P.Daknis (Dabasdati ar foto).
Pape, Lp, 2018, 21-Sep, 1 jaunais putns (1g) - S, fotografēts. I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 2018, 11-Okt, 2 (ad M un 1g jaunais) - S pāris stundu intervālā. I.Dinsbergs, M.Jaunzemis, A.Zacmanis.
Pape, Lp, 2018, 17-Okt, 1 ad T - S. O.Keišs.
Svētes lauki, Jl, 2019, 7-Apr, 1 ad T. V.Vintulis (Dabasdati).
Kujas dabas parks (tā apkārtne), Ma, 2019, 15-Apr, 1 ad T fotografēts. D.Ūlands, K.Millers u.c.
Kuldīgas novads, 2019, 9-Mai, 1 ad T uz laukiem starp Kuldīgu un Īvandi. R.Rekmanis.
Ādažu lauki, Ri, 2019, 31-Aug - 1-Sep, 1 jaunais putns (1g) fotografēts. J.Vīgulis u.c.
Eimuru-Kalngales lauki, Ri, 2019, 12-14-Sep, 1 jaunais putns (1g) fotografēts. I.Deņisovs.

Agrākie novērojumi pavasarī
Cēsis, 5-Apr-2018, 1 ad T - NE pie Lauciņu karjera. S.Laime (Dabasdati ar foto).
Svētes lauki, Jl, 7-Apr-2019, 1 ad T. V.Vintulis (Dabasdati).
Vīkuļi, Ri, 10-Apr-2015, 1 ad T. J.Vīgulis, A.Arnicāns.
Kolka, Ta, 12-Apr-2014, 1 ad T - SE. K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns.

 

 

Labots 31 Dec 2019

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Circus macrourus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 6 May 2017. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Forsman D. 1995. Male Pallid and female Montagu's Harrier raising hybrid young in Finland in 1993. Dutch Birding 17, 3: 102-106. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Forsman D. 2016. Field Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London, Helm. Henry M. 2018. The changing status of the Pallid Harrier in western Europe. BB, 111, 12: 744-760. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 61-62.

Stepes lija Circus macrourus. Masai Mara, Kenija, 26-Jan-2010, T. © Otars Opermanis.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kolka, 22-Apr-2012, M. © Māris Strazds.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kolka, 22-Apr-2012, M. © Māris Strazds.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Carnikavas novads, 27-Apr-2016, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Carnikavas novads, 27-Apr-2016, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Carnikavas novads, 27-Apr-2016, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Carnikavas novads, 27-Apr-2016, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kolka, 11-Mai-2013, M. © Gaidis Grandāns.
bkm20151018

Stepes lija Circus macrourus. Nīcas lauki, 18-Okt-2015, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Ghalat, Wahiba desert, Omāna, 1-Dec-2015, jaunais putns (1g). © Kārlis Millers.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Ghalat, Wahiba desert, Omāna, 1-Dec-2015, jaunais putns (1g). © Kārlis Millers.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Rekova, Viļakas novads, 19-Apr-2013, jaunais putns (2g M). © Francis Slišāns.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Silzemnieku lauki, Burtnieku novads, 1-Mai-2015, jaunais putns (2g T). © Andris Klepers.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Silzemnieku lauki, Burtnieku novads, 1-Mai-2015, jaunais putns (2g T). © Andris Klepers.

Labots 31 Dec 2019