Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Krievijas Eiropas daļas dienvidi sākot no Melnās jūras un tālāk uz austrumiem līdz Jeņisejas upei un Baikālam. Pēdējās desmitgadēs ligzdošanas areāls ir paplašinājies uz ziemeļrietumiem sasniedzot Somiju, kur pirmā ligzdošana pierādīta 2003. gadā (neskaitot hibrīdizācijas gadījumus ar lauku liju Circus cyaneus jau kopš 1993. gada). Patreiz Somijā stepes lija ir reta bet regulāra ligzdotāja (Forsman 1995, 2016). Novērojumu skaits ir audzis visā ziemeļrietumu Eiropā (Henry 2018), ko saista arī ar 'jauna' rietumu virziena migrācijas ceļa veidošanos (Luomus.fi) un sporādisku ligzdošanu ārpus līdz šim zināmā areāla. Ligzdošana Holandē pirmo reizi pierādīta 2017. gadā (Naturetoday.com), Spānijā 2019. gadā (Birdguides.com), Francijā un Čehijā 2020. gadā (Francijā jauktā pārī ar pļavu liju) (Birdguides.com). Ģeogrāfisku variāciju nav (Orta, Christie, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Jūnijā-jūlijā parasti nav sastopama

Rudenī caurceļo (pirmās parādās augusta vidū)

Ziemas mēnešos nav novērota

Birds of the World

Stepes lija Circus macrourus

Kolka, 18-Apr-2005, T. © Markus Varesvuo (www.birdphoto.fi).

Latvijā agrāk neregulāra ieceļotāja un reta ligzdotāja, tomēr kopš XX gs. pirmās puses vairākus gadu desmitus nebija novērota (Stoll 1904; Липсберг 1983). Zemāk uzskaitīti novērojumi sākot ar 1999. gadu, kad pēc ilga laika novērots pirmais īpatnis (Celmiņš, Baumanis 2000; Putni.lv krājums). Vairums novērojumu ir aprīlī-maijā Kolkas ragā, kur koncentrējas pavasara migranti. Nebūtu jāšaubās, ka stepes lija Latvijā ir caurceļojusi arī ilgajā starpposmā, taču skaits bija mazs un tā palikusi nepamanīta. Labākajā migrantu koncentrācijas vietā Kolkā novērojumi pēc kara gados līdz pat 1990-to gadu sākumam praktiski nebija iespējami. Novērojumu skaits pieaug un pilnīgs to uzskaitījums dots līdz 2021. gada beigām. Tālāk precizēti tikai ekstrēmākie sezonālie novērojumi un migrācijas piemēri.

Garums: 40-49 cm, spārnu izpletums: 95-120 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Cēsis, 5-Apr-2018, 1 T - NE pie Lauciņu karjera. S.Laime (Dabasdati ar foto).
Svētes lauki, Jl, 7-Apr-2019, 1 T. V.Vintulis (Dabasdati).
Kalngales lauki, Ri. 8-Apr-2024, 1 M. I.Deņisovs (Dabasdati).
Stāmeriena, Gu, 9-Apr-2021, 1 T fotografēts. B.Pušpure.

Vēlākie novērojumi rudenī

Nīcas lauki, Lp, 20-Okt-2023, 1 M/1cy. V.Jaunzemis (Dabasdati)
Pape, Lp, 18-Okt-2015, 1 jaunais putns (1cy) migrācijā 12:03. M.Kappanen u.c. Domājams, ka tas pats fotografēts Nīcas laukos 10:24-11:22. U.Piterāns u.c.
Pape, Lp, 17-Okt-2018, 1 T migrācijā. O.Keišs (Dabasdati).
Lēdmanes pagasts, Og, 15-Okt-2022, 1 T. K.Liepa (Dabasdati).

 

*) Viens oktobra novērojums kvalificējas divās dekādēs. Histogrammā iekļauts tikai 1. dekādē.

   

Novērojumi Kolkā - uzskaitījums līdz 2021. gada beigām (71 novērojums - 74 īpatņi)
1999, 26-Apr, 1 T 3cy. D.B. Wooldridge. ®
2001, 23-Apr 17:50, 1 T ad. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
2001, 24-Apr 17:10, 1 T ad. D.J. Hunnybun, D.B. Wooldridge.
2003, 24-Apr, 1 T ad. J.Kazubiernis.
2003, 13-Mai, 1 T ad. J.Kazubiernis.
2003, 23-Mai, 1 (vecums/dzimums nav ziņots). S.Madsen.
2003, 26-Mai, 1 (vecums/dzimums nav ziņots). S.Madsen.
2004, 25-Apr, 1 M. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2004, 28-Apr, 1 T ad. P.Castle, D.B.Wooldridge, J.Kazubiernis.
2004, 28-Apr, 1 M (tajā pašā dienā, bet atsevišķi). P.Castle, D.B.Wooldridge, J.Kazubiernis.
2005, 18-Apr 07:20, 1 T ad. M.Varesvuo, T.Muukkonen.
2005, 26-Apr 15:11, 1 M. J.Kazubiernis.
2006, 25-Apr 07:30, 1 Tad - N. J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge.
2006, 26-Apr, 1 imm M (vai 2cy) - NE, 06:33. D.B.Wooldridge, N.Helldorff u.c. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
2006, 2-Mai, 1 M ciemā pie „Ūšiem”. D.B.Wooldridge.
2007, 26-Apr, 1 M ad - N pie "Ūšiem" 12:40. M.Jaunzemis, A.Celmiņš. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
2007, 27-Apr, 2 (M ad un T 2cy) kopā migrācijā uz NE ragā 07:10. M.Jaunzemis, A.Celmiņš, N.Selosse, B.Paepegaey. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
2008, 2-Mai, 1 2cy. G.Grandāns.
2009, 23-Apr, 1 M 2cy. M.Bruun u.c.
2012, 22-Apr, 1 M ad migrācijā. M.Strazds u.c.
2013, 11-Mai, 1 M 2cy. C.Kehoe, G.Grandāns, D.Lindo.
2013, 17-Mai, 1 T 3cy. C.Kehoe.
2013, 17-Mai, 1 2cy "juv-like" (tajā pašā dienā, bet domājams atsevišķi). C.Kehoe.
2013, 30-Mai, 1 M/imm - NNW. K.Millers.
2014, 12-Apr, 1 T ad - SE. K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns.
2014, 6-Mai, 1 M. J.A.Booch, T.Jones.
2014, 18-Mai, 1 T ad. K.Millers, P.Palmer u.c.
2015, 18-Apr, 1 M ad. V.Šteinbergs (Dabasdati ar foto).
2015, 7-Mai, 1 M 2cy - NNE. K.Millers, P.Palmer u.c.
2016, 29-Apr, 1 imm migrācijā. G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft.
2016, 30-Apr, 1 imm migrācijā. K.Millers, I.Grīnerte, G.Waddington u.c.
2016, 30-Apr, 1 T ad migrācijā Kolkas apkaimē. K.Millers, I.Grīnerte.
2016, 1-Mai, 1 imm migrācijā. G.Waddington u.c.
2016, 4-Mai, 1 2cy migrācijā. K.Millers, P.Palmer u.c.
2016, 7-Mai, 1 migrācijā (vecums/dzimums nav ziņots). E.Laucis u.c.
2016, 9-Mai, 1 2cy fotografēta lokāli nolaidusies. I.Bojāre. I.Mārdega (Dabadati).
2016, 12-Mai, 1 M/imm migrācijā. K.Millers.
2017, 6-Mai, 1 2cy migrācijā. K.Millers.
2017, 13-Mai, 1 2cy migrācijā. I.Brediks.
2017, 14-Mai, 1 2cy migrācijā. I.Brediks u.c.
2017, 15-Mai, 1 (apstākļi nav zināmi, vecums/dzimums nav ziņots). U.Piterāns, R.Rekmanis.
2017, 15-Mai, 1 (apstākļi nav zināmi, vecums/dzimums nav ziņots). U.Piterāns, G.Grandāns, R.Rekmanis.
2018, 14-Apr, 1 M migrācijā pāri "Ūšu" pļavai (fotografēta). I.Brediks.
2018, 29-Apr, 2 migrācijā (foto viens 2cy putns, otram vecums/dzimums nav ziņots, nav arī zināms vai lidoja reizē vai atsevišķi). R.Matrozis, O.Miziņenko (Dabasdati).
2018, 10-Mai, 6 migrācijā (kā 5 atsevišķi novērojumi: 1+1+1+2+1), dz/vec jāprecizē; 11-Mai, 1 no tām (visticamākais) uz SW un atkal NE. K.Millers, P.Palmer u.c.
2018, 12-Mai, 1 2cy migrācijā, pēc foto cita nekā 10-11-Mai. I.Brediks.
2019, 27-Apr, 1 T ad. G.Grandāns.
2019, 18-Mai, 1 2cy migrācijā. J.Ķuze, S.Martinsone (ziņo Dabasdatos ar foto), M.Strazds, V.Vintulis.
2019, 19-Mai, 1 2cy migrācijā. J.Ķuze, S.Martinsone (ziņo Dabasdatos ar foto), M.Strazds, V.Vintulis.
2020, 28-Apr, 1 M/2cy migrācijā. I.Bojāre u.c.
2020, 1-Mai, 1 M un 2 2cy migrācijā dažādos laikos uzskaitē 7:40-11:20. R.Rekmanis.
2020, 9-Mai, 1 M 2cy migrācijā. I.Brediks, G.Grandāns (Dabasdati ar foto).
2021, 27-Apr, 1 T ad. I.Mārdega, M.Kilups (Dabasdati).
2021, 29-Apr, 1 2cy fotografēta. E.Smislovs.
2021, 1-Mai, 1 2cy fotografēta. E.Smislovs, V.Smislovs, V.Jaunzemis (Dabasdati).
2021, 9-Mai, 1 M atlidoja no bākas puses. E.Smislovs (Dabasdati).
2021, 10-Mai, 1 M/2cy - N. E.Smislovs (Dabasdati).
2021, 11-Mai, 7 migrācijā (visas 2cy un lidoja pa vienai). I.Brediks, E.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3).
2021, 13-Mai, 1 T 2cy migrācijā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto, dzimums pēc acu krāsas un lidspalvu svītrojuma).

Novērojumi citās vietās - uzskaitījums līdz 2021. gada beigām (67 novērojumi - 68 īpatņi)
Nīcas lauki, Lp, 2005, 24-Apr 11:40, 1 M - N. K.Millers.
Žūklis, Ma, 2005, 26-Apr, 1 T 2cy. J. Matusiak.
Ilzene, Al, 2005, 9-Mai 08:20, 1 M - E. V.Roze.
Mērsrags, Ta, 2006, 28-Apr, 1 T 3cy. K.Millers, V.Roze.
Pape, Lp, 2007, 9-Sep, 1 1cy migrācijā uz S. K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
Pape, Lp, 2007, 28-Sep, 1 T ad migrācijā uz S. J.Kazubiernis, M.Briedis, M.Stunda, K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
Līvāni, Pr, 2010, 19-Apr, 1 T ad fotografēts Līvānu apkārtnē. A.Erts.
Užavas lauki, Ve, 2011, 9-Mai, 1 T ad. K.Millers.
Kuiviži, Lm, 2011, 22-Mai, 1 2cy M uz S. A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis, G.Grandāns, M.Platacis.
Kalnu apkārtne, Sa, 2011, 4-Sep, 1 1cy fotografēta. M.Strazds, H.G.Bauer.
Pape, Lp, 2011, 2-Okt, 1 1cy migrācijā uz S. M.Briedis, I.Freiberga.
Daugavgrīva, Rp, 2012, 22-Apr, 1 2cy fotografēta 11:00. O.Miziņenko, T.Miziņenko (Dabasdati); 11:11 tas pats putns fotografēts Vecdaugavā. I.Deņisovs.
Olgas purvs, Ma, 2012, 3-Mai, 1 (2cy?) fotografēta Olgas purva apkārtnē. D.Drazdovskis, A.Avotiņš jun.
Vītiņu pļavas, Lp, 2012, 10-Mai, 1 2cy fotgrafēta Liepājas ezera autrumu krastā. K.Millers.
Dimzukalns, Ba, 2013, 13-Apr, 1 T ad. E.Laucis.
Rekova, Bl, 2013, 19-Apr, 1 M 2cy (dzimums pēc tumšas acs). F.Slišāns.
Kalnagals, Ma, 2013, 6-Sep, 1 T ad. U.Piterāns, G.Grandāns.
Zūras, Ve, 2013, 6-Okt, 1 1cy uz medīja cīruļus uz lauka. R.Rekmanis.
Engures ez., Ta, 2014, 21-Apr, 1 T ad ezera austrumu malā. M.Vimba, M.Kilups.
Dokupe, Ve, 2014, 2-Mai, 1 2cy fotografēta. V.Šteinbergs.
Silzemnieku lauki, Vm, 2014, 17-Mai, 1 (domājams 2cy). D.Drazdovskis, M.Platacis, M.Zilgalvis.
Lubāna dienvidu dambis, Ma, 2014, 18-Mai, 1 T ad. A.Klepers u.c. (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 2014, 11-Sep, 1 2cy T. K.Millers.
Vīkuļi, Ri, 2015, 10-Apr, 1 T ad fotografēts. J.Vīgulis, A.Arnicāns.
Silzemnieku lauki, Vm, 2015, 1-Mai, 1 T 2cy. A.Klepers (Dabasdati ar foto).

Ķurši, Al, 2015, 16-Aug, ar satelītraidītāju Somijā aprīkota M ad "Potku" ielido Latvijas teritorijā no ziemeļiem; izlido 17-Aug, škērsojot Lietuvas robežu SE no Subates (pēc https://www.luomus.fi/en/pallid-harriers).

Kalngales lauki, Ri, 2015, 5-Sep, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs.
Bozēnu lauki, Ma, 2015, 19-Sep, 1 T ad. G.Grandāns, A.Avotiņš jun., E.Laucis, U.Piterāns (Dabasdati ar foto).
Nīcas lauki, Lp, 2015, 18-Okt, 1 jaunais putns (1cy), apvienojams ar Papi zemāk. U.Piterāns (foto 11:22), A.Mankus (foto 10:24), J.Jansons, R.Rekmanis, V.Vīgants.

Pape, Lp, 2015, 18-Okt 12:03, 1 jaunais putns (1cy), visai ticami, ka tas pats iepriekš Nīcas laukos. M.Kapanen, T.Lukkarinen, P.Uusivouri, D.Arbidāns, V.Zariņš.

Stašališki, Da, 2016, 24-Apr, ar satelītraidītāju Somijā aprīkota M ad "Potku" ielido teritorijā virzienā uz ziemeļiem; uzturas Austrumlatvijā līdz 27-Apr, kad izlido škērsojot Krievijas robežu Liepnas pagastā (pēc https://www.luomus.fi/en/pallid-harriers).

Kalngales lauki, Ri, 2016, 27-Apr, 1 M. I.Deņisovs.
Cenu pagasts, Jl, 2016, 1-Mai, 1 M 2cy fotografēta. E.Lediņš.
Dvietes paliene, Da, 2016, 21-Mai, 1 M ad. M.Jaunzemis u.c.
Murmastiene, Ma, 2016, 18-Sep, 1 T ad fotografēts. E.Gulbe, I.Burčika.
Nagļi, Re, 2016, 1-Okt, 1 jaunais putns (1cy) fotografēts. R.Kroičs, I.Lucjanova (Dabasdati).
Vīdale, Ta, 2017, 5-Mai, 1 2cy migrācijā fotografēta. I.Grīnerte, K.Millers.
Ogre, 2017, 15-Mai, 1 T imm - E. V.Roze.
Ādažu lauki, Ri, 2017, 18-Aug, 1 T ad. I.Deņisovs.
Rīgas jūras līcis, 2017, 24-Aug, ar satelītraidītāju Somijā aprīkota M ad "Letto" ielido Latvijas teritorijā Rīgas jūras līcī iepretī Ainažiem ap 6:30; šķērso sauszemes

krasta līniju pie Kalngales ap 7:30; turpina lidot dienvidu virzienā posmā Rīga - Bauska; izlido šķērsojot Lietuvas robežu dienvidos no Bauskas ap 10:00 (pēc https://www.luomus.fi/en/pallid-harriers).

Ogre, 2017, 21-Sep, 1 T ad - S. V.Roze.
Cēsis, 2018. 5-Apr, 1 T ad - NE pie Lauciņu karjera. S.Laime (Dabasdati ar foto).
Vecstāmeriena, Gu, 2018, 13-Apr, 1 T ad - NE (fotografēts). S.Laime.
Jūrmalciems, Lp, 2018, 30-Apr, 1-N (vecums/dzimums nav ziņots). R.Rekmanis, I.Brediks u.c.
Jūrmalciems, Lp, 2018, 1-Mai, 1 2cy (pēc silueta iespējams M). P.Daknis (Dabasdati ar foto).
Pape, Lp, 2018, 21-Sep, 1 jaunais putns (1cy) - S, fotografēts. I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 2018, 11-Okt, 2 (M ad un 1cy jaunais) - S pāris stundu intervālā. I.Dinsbergs, M.Jaunzemis, A.Zacmanis.
Pape, Lp, 2018, 17-Okt, 1 T ad migrācijā. O.Keišs (Dabasdati).
Svētes lauki, Jl, 2019, 7-Apr, 1 T ad. V.Vintulis (Dabasdati).
Kujas dabas parks (tā apkārtne), Ma, 2019, 15-Apr, 1 T ad fotografēts. D.Ūlands, K.Millers u.c.
Kuldīgas novads, 2019, 9-Mai, 1 T ad uz laukiem starp Kuldīgu un Īvandi. R.Rekmanis.
Ādažu lauki, Ri, 2019, 31-Aug - 1-Sep, 1 jaunais putns (1cy) fotografēts. J.Vīgulis u.c.
Kalngales - Eimuru lauki, Ri, 2019, 12-14-Sep, 1 jaunais putns (1cy) fotografēts. I.Deņisovs.
Kalngales - Eimuru lauki, Ri, 2020, 15-19-Apr, T un M fotografēti. I.Deņisovs u.c.
Nida, Lp, 2020, 19-Apr, 1 T - N fotografēts. I.Brediks.
Iecavas pagasts, Ba, 2020, 20-Apr, 1 T fotografēts. R.Linejs (Dabasdati).
Cenas tīrelis, Ri, 2020, 1-Mai, 1 2cy (iespējams M). T.Miziņenko, O.Miziņenko (Dabasdati ar foto).
Smārdes pagasts, Tu, 2020, 1-Mai, 1 T ad. R.Rekmanis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 2020, 13-Mai, 1 M 2cy. V.Videnieks, R.Rekmanis (Dabasdati ar foto).
Vecumnieki, Ma, 2020, 30-Mai, 1 T ad - SE. D.Ūlands.
Kalngales lauki, Ri, 2020, 6-Jūn, 1 fotografēta (domājams 2cy M). I.Deņisovs.
Pape, Lp, 2020, 27-Sep, 1 jaunais putns (T 1cy pēc acs krāsas) migrācijā, fotografēts. I.Dinsbergs (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 2020, 1-Okt, 1 jaunais putns (1cy) - S. G.Graubics.
Stāmeriena, Gu, 2021, 9-Apr, 1 T ad fotografēts. B.Pušpure.
Smiltenes pagasts, Vk, 2021, 2-Mai, 1 M 2cy. A.Kamenska (Dabasdati ar foto).
Ventspils, 2021, 2-Mai, 1 jaunais putns (2cy). S.Laime, D.Heiberga (Dabasdati ar foto).
Alūksne, 2021, 18-Sep, 1 ad T migrācijā. Ž.Isajevs, L.Kalniņa, M.Zalāns, J.Zalāns (Dabasdati ar foto).

 

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Forsman D. 1995. Male Pallid and female Montagu's Harrier raising hybrid young in Finland in 1993. Dutch Birding 17, 3: 102-106. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Forsman D. 2016. Field Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London, Helm. Henry M. 2018. The changing status of the Pallid Harrier in western Europe. BB, 111, 12: 744-760. Orta J., D.A.Christie and G.M.Kirwan. 2020. Pallid Harrier Circus macrourus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.palhar1.01. Accessed 15 April 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 61-62.

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 15-Apr-2020, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 15-Apr-2020, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kolka, 22-Apr-2012, M ad. © Māris Strazds.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 27-Apr-2016, M ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 27-Apr-2016, M ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 27-Apr-2016, M ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 27-Apr-2016, M ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kolka, 11-Mai-2013, M ad. © Gaidis Grandāns.
bkm20151018

Stepes lija Circus macrourus. Nīcas lauki, 18-Okt-2015, jaunais putns (M 1cy), dzumums pēc tumšas acs (Forsman 2016). © Ainars Mankus.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Ghalat, Wahiba desert, Omāna, 1-Dec-2015, jaunais putns (M 1cy), dzimums pēc tumšas acs (Forsman 2016). © Kārlis Millers.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Ghalat, Wahiba desert, Omāna, 1-Dec-2015, jaunais putns (M 1cy), dzimums pēc tumšas acs (Forsman 2016). © Kārlis Millers.
bkm20130419

Stepes lija Circus macrourus. Rekova, Balvu novads, 19-Apr-2013, jaunais putns (M 2cy), dzimums pēc tumšas acs (Forsman 2016). © Francis Slišāns.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Silzemnieku lauki, Valmieras novads, 1-Mai-2015, jaunais putns (T 2cy). © Andris Klepers.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Silzemnieku lauki, Valmieras novads, 1-Mai-2015, jaunais putns (T 2cy). © Andris Klepers.
bkm

Stepes lija Circus macrourus. Kolka, 2-Mai-2024, jaunais putns (M 2cy), dzimums pēc tumšas acs (Forsman 2016). © Māris Strazds.