Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā no Spānijas līdz Turcijai, Austrumeiropā uz ziemeļiem līdz Igaunijai un tālāk uz austrumiem pāri Krievijas Eiropas daļai līdz NW Ķīnai un N Mongolijai. Āzijā uz dienvidiem Indijā un Mazajās Zunda Salās. Arī NW Āfrikā un vietām Arābijas pussalā. Ziemo Sāhela zonā Āfrikā, reizēm arī Eiropas dienvidos. Āzijas dienvidu populācijas paliek ligzdošanas areālā. Ģeogrāfiskās variācijas maz izteiktas (Forsman 2016; Orta, Kirwan, Garcia 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā retajās ligzdošanas vietās

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Čūskērglis Circaetus gallicus

Ras Mohammed, Sinaja, Ēģipte, 14-Okt-1998, jaunais putns (1cy). © Agris Celmiņš.

Latvijā rets ligzdotājs. Jaunākais vērtējums 1-3 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 62-70 cm, spārnu izpletums: 166-188 cm (Orta, Kirwan, Garcia 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Ādažu poligons. Ri, 9-Apr-2016, 1. E.Račinskis, I.Mārdega.
Kapūne, Bl, 10-Apr-2006, 1 pie Kapūnes ezera. K.Shaw, M.Strazds u.c.
Mežaines apk., Lp, 17-Apr-1988, 1. M.Strazds.
Ungurpils, Lm, 17-Apr-1994, 1 apm. 2,5 uz W no Ungurpils. V.Vintulis, A.Rastiņš, M.Lūkins.
Pemmas purvs, Lm, 17-Apr-2008, 1. D.Drazdovskis.
Olgas purvs, Ma, 21-Apr-2001, 1. V.Cīrulis.
Olgas purvs, Ma, 21-Apr-2003, 1. M.Strazds, J.Ķuze.

Vēlākie novērojumi rudenī
Smārde, Tu, Okt-1956, 1 nošauts oktobra beigās. I.Stolbovs.
Pape, Lp, 12-Okt-1995, 1-S. V.Roze.
Pape, Lp, 7-Okt-1998, 1-S. J.Baumanis.
Pape, Lp, 6-Okt-1978, 1-S. V.Roze.

Literatūra un internets

Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. Helm. London. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Orta J., G.M.Kirwan and E.F.J.Garcia. 2020. Short-toed Snake-Eagle Circaetus gallicus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.shteag1.01. Accessed 16 September 2023.

Čūskērglis Circaetus gallicus. Demnate, Maroka, 9-Apr-2011. © Otars Opermanis.
bkm

Čūskērglis Circaetus gallicus. Argentat, Limousin, Francija, 17-Mai-2010. © Otars Opermanis.
bkm

Čūskērglis Circaetus gallicus kopā ar peļu klijānu Buteo buteo. Argentat, Limousin, Francija, 17-Mai-2010. © Otars Opermanis.
bkm

Čūskērglis Circaetus gallicus. Lubānas apkārtne, 29-Mai-2005. © Jan Wendeby.
bkm

Čūskērglis Circaetus gallicus. Pape, 16-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.