Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Fragmentāri Eiropas rietumos un centrālajā daļā, tālāk Skandināvijas un Somijas ziemeļos, Austrumeiropā un Krievijā izplatīta vienlaidus areālā, plašā joslā pāri Āzijai līdz pat Tālajiem Austrumiem. Plašs areāls arī Ziemeļamerikā. Eiropas ziemeļu un austrumu populācijas pilnībā migrējošas, pārvietojas ziemot uz Eiropas centrālo un dienvidu daļu, sasniedzot Tuvos Austrumus līdz Ēģiptei ieskaitot. Savukārt viena daļa rietumu un centrālās Eiropas ligzdotāju ziemo ligzdošanas areālā, bet citi veic klejojumus uz dienvidiem līdz Vidusjūras piekrastei, nelielā skaitā sasniedzot arī Ziemeļāfriku. Divas pasugas: Circus cyaneus cyaneus - Eiropa un Āzija; C.c.hudsonius - Ziemeļamerika (Forsman 2007).

Pavasarī caurceļo

Vasarā reti sastopama

Rudenī caurceļo

Ziemo mazā skaitā, g.k. rietumu daļā

Lauku lija Circus cyaneus

Nīcas lauki, 24-Mar-2007, nepieaudzis putns (3g T). Tas pats putns arī divos citos attēlos zemāk. © Kārlis Millers.

Latvijā reta ligzdotāja, bet samērā parasta caurceļotāja. Ligzdo 5 - 20 pāru (BirdLife International 2007). Daži īpatņi regulāri pārziemo valsts rietumu daļā, ne reti piejūras ezeru tuvumā. Ziemotāju skaits pamazām pieaug, kas īpaši manāms siltākās ziemās, piemēram, novērošanas vietu karte 2008.-2009.gg. ziemā.

Garums: 44-53 cm, spārnu izpletums: 100-121 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
2006, 7-Apr-13-Mai, 50 (starp kurām tikai 3 ad TT). D.B.Wooldridge u.c.
2004, 16-30-Apr, 44. P.Castle, D.B.Wooldridge.
1998, 12-26-Apr, 27. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 27. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta 26-Apr-2001, 14. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 16-Apr-1998, 10. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 19-Apr-2004, 10 (4 TT un 6 MM/imm). P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 19-apr-2012, 10 (2 TT un 8 MM/imm). T.Heijnen, P.Voorn (www.trektellen.nl).

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 17-Okt-1980, 30, t.sk. 3 TT ad; tikai gadījuma novērojumi. V.Roze.
Pape, Lp, 23-Okt-1992, 22, t.sk. 3 TT ad un pārējās M/juv. A.Celmiņš.

Novērojumi ziemas mēnešos un saistībā ar ziemošanu līdz 2009. gada februāra beigām*
Papes ez., Lp, 16-Feb-1976, 1 (lija ar baltu virsasti). J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 15-Jan-1984, 1 T ezera SE stūra pļavās. A.Celmiņš.
Engures ez., Tu/Ta, 6-Jan-1990, 1 1g/M. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 8-Dec-1991, 1 T virs ezera W krasta niedrāja. A.Celmiņš.
Liepājas ez., 8-Dec-1991, 1 T virs laukiem ezera W krastā. A.Celmiņš.
Liepājas ez., 18-Jan-1992, 1 1g/M tālu virs ezera. A.Celmiņš.
Papes ez., 18-Jan-1993, 1 T uz S gar ezera SE stūri. A.Celmiņš.
Bārauce, Ku, 31-Dec-1993, 1 T. A.Ķemlers.
Liepājas ez., 15-Jan-1995, 1 T uz S pie Reiņiem un 1 M/juv uz N gar ezera W krastu. A.Celmiņš.
Irlava, Tu, 2-Dec-1997, 1 T. V.Ādamsons.
Engures ez., Ta, 25-Dec-1999, 1 (lija ar baltu virsasti) Lielrovas rajonā. J.Lipsbergs.
Engures ez., Tu, 15-Jan-2000, 1 T ziemeļu pusē no Podraga. J.Lipsbergs.
Ovīši, Ve, 14-Jan-2001, 1. E.Račinskis.
Engures ez., Tu/Ta, 5-Mar-2001, 1 M. J.Kazubiernis (J.Lipsbergs redzējis arī pirms šī datuma).
Jaunbērze, Do, 10-Feb-2002, 1 T. A.Kalvāns, O.Keišs.
Engures ez., Tu, 20-Feb-2004, 1 T ziemeļu pusē no ornitologu bāzes. A.Eglītis.
Ķūļciems, Ta, 7-Jan-2005, 2 TT pie ceļa uz Pļavām kopā ar 50 kajakiem. J.Ķuze, V.Vintulis.
Sātiņi, Sa, 11-Jan-2005, 1 1g/M pārlidoja Sātiņu ciemu. M.Jaunzemis.
Papes ez., Lp, 17-Feb-2005, 1 T medīja virs nopļautajiem niedrājiem pie Paurupes. I.Mednis.
Apšupe, Do, 1-Dec-2005, 1 T. A.Kalvāns.
Lielupes grīva, Jm, 13-Jan-2006, 1 1g/M. A.Zacmanis.
Nīcas lauki, Lp, 14-Jan-2006, vismaz 1 T starp Nīcu un Jūrmalciemu. Iespējams, ka bija vēl viens T, jo ar 45 min atstarpi bija divi novērojumi 2-3 km attālumā un abos

gadījumos lijas lidoja uz S. M.Jaunzemis. Turpat 2 ad TT novēroti 12-Feb. K.Millers, B.Valkaša.

Jersikas pag., Pr, 18-Jan-2006, 1 1g/M. M.Bondars.
Nīca, Lp, no 8-Dec-2006 līdz vismaz 4-Feb-2007, 1 1g/M Nīcas laukos. K.Millers u.c.
Otaņķi, Lp, 7-Jan-2007, 1 T laukos pie Liepājas ezera. A.Auniņš, O.Opermanis.
Papes ez. N gals, Lp, 13-Jan-2007, vismaz 4 (ad T, 3g T un 2 2g/M). K.Millers, I.Mednis. Turpat 2 (ad T un 2g/M) novērotas 15-Jan. A.Klepers.
Nīcas lauki, Lp, no 15-Jan-2007 līdz vismaz 23-Feb-2007, 1 nepieaudzis 3g T , domājams tas pats putns, kas 13-Jan Papes ez. N galā. A.Klepers, K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, novembris - Dec-beigas-2007, 2 (1g jaunais putns un 3g T). K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2007 - 8-Feb-2008, 2 (ad T un 3g T). K.Millers.
Iļģi, Lp, 5-Jan-2008, 1 1g/M. G.Graubics, I.Līdaka.
Liepāja, 8-Jan-2008, 1 jaunais putns (2g) lidojumā gar Ezerkrasta pļavu. K.Millers.
Dunalkas pag., Lp, 13-Jan-2008, 1 T (3g). K.Millers.
Mazdzērves apk., Lažas pag., Lp, 13-Jan-2008, 1 M (vai 2g T). K.Millers.
Užavas paliene, Ve, 19-Jan-2008, 1 T. J.Ķuze, M.Strazds.
Dunduru pļavas, Tu, 3-Dec-2008, 1 1g/M netālu no skatu torņa. V.Vintulis.
Nīcas lauki, Lp, 5-Dec-2008, 1 T. K.Millers.
Užavas paliene, Ve, 12-Dec-2008, 1 T. D.Boiko.
Užavas paliene, Ve, 20-Dec-2008, 2 (T un 1g). K.Millers, F.Slišāns.
Svētciems, Lm, 25-Dec-2008, 1 1g/M. K.Funts.
Ezeres pagasts, Sa, 26-Dec-2008, 1 1g/M. M.Jaunzemis.
Valdgale, Ta, 26-Dec-2008, 1 1g/M pie pagrieziena uz Valdemārpili. I.Brediks.
Ķūļciems, Ta, 27-Dec-2008, 1 T. M.Krūze, V.Vijupe.
Burtnieks, Vm, 29-Dec-2008, 1 1g/M ezera austrumu krasta palienēs. J.Šatrovskis.
Nīcas pusmuiža, Lp, 2-Jan-2009, 2g. K.Millers, B.Millere.
Nīcas lauki, Lp, 3-Jan-2009, 2 TT. K.Millers, B.Millere.
Liepājas ez., 2-Jan-2009, 1 T lidojumā uz W pusi ezera N galā. A.Kalvāns, E.Lediņš.
Liepājas ez., 4-Jan-2009, 2g/M virs ezera N gala niedrāja. F.Slišāns.
Užavas paliene, Ve, 11-Jan-2009. 2g. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 17-Jan-2009, 1 ad M (redzēta gan tikai no mugurpuses). I.Brediks, E.Haberkorns, A.Klepers, M.Vimba.

*) Uzskatījums līdz 2009.g. februāra beigām. Turpmākie ziemas novērojumi šeit netiek publicēti.

Internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Circus cyaneus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 4 December 2019. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Forsman D. 2016. Flight identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Lauku lija Circus cyaneus. Papes ez. ziemeļu gals, Nīcas novads, 15-Jan-2007, attēlā viens pieaugušais (ad T pa kreisi) un otrs nenoteikta vecuma
putns (2g/M). © Andris Klepers.
bkm03

Lauku lija Circus cyaneus. Nīcas lauki, 23-Feb-2007, nepieaudzis putns (3g T). © Kārlis Millers.
bkm04

Lauku lija Circus cyaneus. Nīcas lauki, 24-Mar-2007, nepieaudzis putns (3g T). © Kārlis Millers.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Durbes ezers, Durbes novads, 1-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Sārnate, Ventspils novads, 4-Okt-2008, T. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Ādažu lauki, 1-Sep-2010, ķermeņa krāsojums vairāk kā pieaugušam putnam taču lidspalvas svaigas vienādas kā jaunam,
spalvu maiņa nav saskatāma. Domājams 1g T - sekundāro lidspalvu terminālā josla šaura un sekundāro lidspalvu joslas izteikti kontrastainas
(Forsman 2016). © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Ādažu lauki, 6-Sep-2010, domājams 1g jaunais putns pēc gaišbrūna laukuma spārna virspusē (mediānās segspalvas) un
viendabīgām lidspalvām (spalvu maiņa nav saskatāma). © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Lauteri, Salacgrīvas novads, 18-Sep-2016, jaunais putns (1g M). Dzimums pēc vāja kontrasta starp sekundāro lidspalvu joslām
un tumšas acs (Forsman 2016). © Edgars Smislovs.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Jaunmuižas apkārtne, Saldus novads, 14-Nov-2009, ad M. © Oļegs Miziņenko.

Labots 31 Dec 2019