Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Fragmentāri Eiropas rietumos un centrālajā daļā, tālāk Skandināvijas un Somijas ziemeļos, Austrumeiropā un Krievijā izplatīta vienlaidus areālā, plašā joslā pāri Āzijai līdz pat Tālajiem Austrumiem. Eiropas ziemeļu un austrumu populācijas pilnībā migrējošas, pārvietojas ziemot uz Eiropas centrālo un dienvidu daļu, sasniedzot Tuvos Austrumus līdz Ēģiptei ieskaitot. Savukārt viena daļa rietumu un centrālās Eiropas ligzdotāju ziemo ligzdošanas areālā, bet citi veic klejojumus uz dienvidiem līdz Vidusjūras piekrastei, nelielā skaitā sasniedzot arī Ziemeļāfriku. Ģeogrāfisku variāciju nav. Agrākā Ziemeļamerikas pasuga izdalīta sugā C.hudsonius (Forsman 2007; Gill, Donsker, Rasmussen 2020; Orta et al. 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā reti sastopama

Rudenī caurceļo

Ziemo mazā skaitā, g.k. rietumu daļā

Birds of the World

Lauku lija Circus cyaneus

Nīcas lauki, 24-Mar-2007, T 3cy. © Kārlis Millers.

Latvijā ļoti reta ligzdotāja, bet samērā parasta caurceļotāja. Eiropas ligzdojošo putnu atlanta laikā (2013-2017) ir bijuši daži novērojumi ligzdošanas sezonā, bet pārliecinoša ligzdošana nav pierādīta (Keller et al. 2020). Jaunākais populācijas vērtējums: "0-9 mātītes" (Ķerus u.c. 2021). Daži īpatņi regulāri pārziemo valsts rietumu daļā, ne reti piejūras ezeru tuvumā. Ziemotāju skaits pamazām pieaug, kas īpaši manāms siltākās ziemās, piemēram, novērošanas vietu karte 2008.-2009.gg. ziemā.

Garums: 44-53 cm, spārnu izpletums: 100-121 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
2006, 7-Apr-13-Mai, 50 (starp kurām tikai 3 TT ad). D.B.Wooldridge u.c.
2004, 16-30-Apr, 44. P.Castle, D.B.Wooldridge.
1998, 12-26-Apr, 27. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 27. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta 26-Apr-2001, 14. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 1-Mai-2020, 12 uzskaitē 7:40-11:20. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 16-Apr-1998, 10. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 19-Apr-2004, 10 (4 TT un 6 MM/imm). P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 19-apr-2012, 10 (2 TT un 8 MM/imm). T.Heijnen, P.Voorn (www.trektellen.nl).

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, 17-Okt-1980, 30, t.sk. 3 TT ad; tikai gadījuma novērojumi. V.Roze.
Pape, Lp, 23-Okt-1992, 22, t.sk. 3 TT ad un pārējās M/juv. A.Celmiņš.

Novērojumi ziemas mēnešos līdz 2009. gada februāra beigām*
Papes ez., Lp, 16-Feb-1976, 1 (lija ar baltu virsasti). J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 15-Jan-1984, 1 T ezera SE stūra pļavās. A.Celmiņš.
Engures ez., Tu/Ta, 6-Jan-1990, 1 M/1cy. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 8-Dec-1991, 1 T virs ezera W krasta niedrāja. A.Celmiņš.
Liepājas ez., 8-Dec-1991, 1 T virs laukiem ezera W krastā. A.Celmiņš.
Liepājas ez., 18-Jan-1992, 1 M/1cy tālu virs ezera. A.Celmiņš.
Papes ez., 18-Jan-1993, 1 T uz S gar ezera SE stūri. A.Celmiņš.
Bārauce, Ku, 31-Dec-1993, 1 T. A.Ķemlers.
Liepājas ez., 15-Jan-1995, 1 T uz S pie Reiņiem un 1 M/juv uz N gar ezera W krastu. A.Celmiņš.
Irlava, Tu, 2-Dec-1997, 1 T. V.Ādamsons.
Engures ez., Ta, 25-Dec-1999, 1 (lija ar baltu virsasti) Lielrovas rajonā. J.Lipsbergs.
Engures ez., Tu, 15-Jan-2000, 1 T ziemeļu pusē no Podraga. J.Lipsbergs.
Ovīši, Ve, 14-Jan-2001, 1. E.Račinskis.
Engures ez., Tu/Ta, sākot ar 13-Feb un līdz 13-Mar-2001, 1 M/2cy. J.Lipsbergs, J.Kazubiernis.
Jaunbērze, Do, 10-Feb-2002, 1 T. A.Kalvāns, O.Keišs.
Engures ez., Tu, 20-Feb-2004, 1 T ziemeļu pusē no ornitologu bāzes. A.Eglītis.
Ķūļciems, Ta, 7-Jan-2005, 2 TT pie ceļa uz Pļavām kopā ar 50 kajakiem. J.Ķuze, V.Vintulis.
Sātiņi, Sa, 11-Jan-2005, 1 M/1cy pārlidoja Sātiņu ciemu. M.Jaunzemis.
Papes ez., Lp, 17-Feb-2005, 1 T medīja virs nopļautajiem niedrājiem pie Paurupes. I.Mednis.
Apšupe, Do, 1-Dec-2005, 1 T. A.Kalvāns.
Lielupes grīva, Jm, 13-Jan-2006, 1 M/1cy. A.Zacmanis.
Nīcas lauki, Lp, 14-Jan-2006, vismaz 1 T starp Nīcu un Jūrmalciemu. Iespējams, ka bija vēl viens T, jo ar 45 min atstarpi bija divi novērojumi 2-3 km attālumā un abos

gadījumos lijas lidoja uz S. M.Jaunzemis. Turpat 2 TT ad novēroti 12-Feb. K.Millers, B.Valkaša.

Jersikas pag., Pr, 18-Jan-2006, 1 M/1cy. M.Bondars.
Nīca, Lp, no 8-Dec-2006 līdz vismaz 4-Feb-2007, 1 M/1cy Nīcas laukos. K.Millers u.c.
Otaņķi, Lp, 7-Jan-2007, 1 T laukos pie Liepājas ezera. A.Auniņš, O.Opermanis.
Papes ez. N gals, Lp, 13-Jan-2007, vismaz 4 (T ad, T 3cy un 2 M/2cy). K.Millers, I.Mednis. Turpat 2 (T ad un M/2cy) novērotas 15-Jan. A.Klepers.
Nīcas lauki, Lp, no 15-Jan-2007 līdz vismaz 23-Feb-2007, 1 nepieaudzis T 3cy , domājams tas pats putns, kas 13-Jan Papes ez. N galā. A.Klepers, K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, novembris - Dec-beigas-2007, 2 (1cy jaunais putns un T 3cy). K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2007 - 8-Feb-2008, 2 TT (ad un 3cy). K.Millers.
Iļģi, Lp, 5-Jan-2008, 1 M/1cy. G.Graubics, I.Līdaka.
Liepāja, 8-Jan-2008, 1 jaunais putns (2cy) lidojumā gar Ezerkrasta pļavu. K.Millers.
Dunalkas pag., Lp, 13-Jan-2008, 1 T (3cy). K.Millers.
Mazdzērves apk., Lažas pag., Lp, 13-Jan-2008, 1 M (vai T 2cy). K.Millers.
Užavas paliene, Ve, 19-Jan-2008, 1 T. J.Ķuze, M.Strazds.
Dunduru pļavas, Tu, 3-Dec-2008, 1 M/1cy netālu no skatu torņa. V.Vintulis.
Nīcas lauki, Lp, 5-Dec-2008, 1 T. K.Millers.
Užavas paliene, Ve, 12-Dec-2008, 1 T. D.Boiko.
Užavas paliene, Ve, 20-Dec-2008, 2 (T un 1cy). K.Millers, F.Slišāns.
Svētciems, Lm, 25-Dec-2008, 1 M/1cy. K.Funts.
Ezeres pagasts, Sa, 26-Dec-2008, 1 M/1cy. M.Jaunzemis.
Valdgale, Ta, 26-Dec-2008, 1 M/1cy pie pagrieziena uz Valdemārpili. I.Brediks.
Ķūļciems, Ta, 27-Dec-2008, 1 T. M.Krūze, V.Vijupe.
Burtnieks, Vm, 29-Dec-2008, 1 M/1cy ezera austrumu krasta palienēs. J.Šatrovskis.
Nīcas pusmuiža, Lp, 2-Jan-2009, 1 jaunais putns (2cy). K.Millers, B.Millere.
Nīcas lauki, Lp, 3-Jan-2009, 2 TT. K.Millers, B.Millere.
Liepājas ez., 2-Jan-2009, 1 T lidojumā uz W pusi ezera N galā. A.Kalvāns, E.Lediņš.
Liepājas ez., 4-Jan-2009, M/2cy virs ezera N gala niedrāja. F.Slišāns.
Užavas paliene, Ve, 11-Jan-2009. 1 jaunais putns (2cy). K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 17-Jan-2009, 1 M ad (redzēta gan tikai no mugurpuses). I.Brediks, E.Haberkorns, A.Klepers, M.Vimba.

*) Uzskatījums līdz 2009.g. februāra beigām. Turpmākie ziemas novērojumi šeit netiek publicēti.

Literatūra un internets

Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. Helm. London. Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. Christofer Helm. London. Gill F, D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.2). doi: 10.14344/IOC.ML.10.2. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Orta J., G.M.Kirwan, P.F.D.Boesman, J.S.Marks, E.F.J.Garcia and C.J.Sharpe. 2020. Hen Harrier Circus cyaneus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norhar1.01. Accessed 16 September 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Lauku lija Circus cyaneus. Nīcas lauki, 23-Feb-2007, T 3cy. © Kārlis Millers.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Nīcas lauki, 24-Mar-2007, T 3cy. © Kārlis Millers.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Durbes ezers, Dienvidkurzemes novads, 1-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Sārnate, Ventspils novads, 4-Okt-2008, T. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Kolka, Dundagas novads, 3-Mai-2024, M. © Māris Strazds.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Jaunmuižas apkārtne, Saldus novads, 14-Nov-2009, M. © Oļegs Miziņenko.

bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Nīcas lauki, Dienvidkurzemes novads, 15-Okt-2023, jaunais putns (T 1cy). Dzimums pēc gaišas acs (Forsman 2016). © Ainars Mankus.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Lauteri, Limbažu novads, 18-Sep-2016, jaunais putns (M 1cy). Dzimums pēc tumšas acs (Forsman 2016). © Edgars Smislovs.
bkm

Lauku lija Circus cyaneus. Pape, Rucavas pagasts, 27-Sep-2020, jaunais putns (M 1cy). Dzimums pēc tumšas acs (Forsman 2016). © Ivo Dinsbergs.