Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopama gandrīz visā Eiropā, izņemot tās ziemeļu daļu. Ārpus Eiropas NW Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Centrālāzijā. Eiropas populāciju putni ziemo S Eiropā un Āfrikā aiz Sahāras. Divas pasugas: areāla lielākajā daļā C.a.aeruginosus; Marokā un Tunisijā C.a.harterti (Orta et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā ezeru un dīķu tuvumā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav novērota

Birds of the World

Niedru lija Circus aeruginosus

Engures ezera rietumu krasts, 22-Mai-2010, T. © Igors Deņisovs.

Latvijā veiktie ieraksti (xeno-canto)
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Balss ligzdošanas rajonā (begging call). Skrundas apkaime, 20-Apr-2008. © Ints Folkmanis.

Vietām Latvijā parasta ligzdotāja, īpaši seklos niedrāju ezeros, zivju dīķos un līdzīgās vietās. Divi novērojumi ziemas mēnešos, ko minējis J.Lipsbergs (1983) nav ticami. Pārbaudot oriģinālos pierakstus, vismaz vienā gadījumā atrasta piezīme, ka putnam bijusi balta virsaste. Tas liecina par lauku liju, kura ziemā uzturas pie niedrāju ezeriem. Kamēr nav iegūti pārliecinoši pierādījumi nav pamata uzskatīt, ka niedru lija kādreiz ziemojusi Latvijā.

Garums: 42-56 cm, spārnu izpletums: 115-145 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007; Orta et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī*
Bebrene, Da, 7-Mar-2014, 1 M. B.Štrausa (Dabasdati).
Pape, Lp, 10-Mar-2019, 1 M. V.Jaunzemis, A.Gulbis.
Pape, Lp, 11-Mar-2018, 1 M/2cy. V.Jaunzemis u.c. (Dabasdati).
Mārupes novads, Ri, 14-Mar-2020, 1 T. I.Pommere.

*) Izmantoti tikai tie novērojumi, kad ziņots putna dzimums.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
2006, 7-Apr-13-Mai. 192. D.B.Wooldridge u.c.
2004, 16-30-Apr, 90. P.Castle, D.B.Wooldridge.
1998, 12-26-Apr, 79. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 78. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 23-Apr-2001, 32. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 1-Mai-2020, 29 uzskaitē 7:40-11:20. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 29-Apr-2006, 23. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 10-Mai-2013, 20. C.Kehoe.
Kolka, Ta, 17-Mai-2013, 20. C.Kehoe.
Kolka, Ta, 28-Apr-2006, 19. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 22-Apr-2012, 19. M.Strazds u.c.
Kolka, Ta, 3-Mai-2006, 18. D.B.Wooldridge.
Liepājas ez., 18-Apr-2015, 18-N gar ezera E krastu uzskaite 8:00-13:00. R.Rekmanis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 2-Nov-2005, 1 ad M - S. J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 25-Okt-2000, 3. M.Jaunzemis.
Murmastiene, Ma, 25-Okt-2000, 1. A.Avotiņš.

Liepājas ez., Ba, 24-Okt-2023, 2 jaunie putns (1cy) ezera dienvidu galā. A.Kuročkins (Dabasdati).

Paipu ciems, Lp, 22-Okt-2022, 1 jaunais putns (1cy). A.Klepers (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos
Kundi, Ku, 1-Dec-1986, 1 T (aizkavējies migrants?). A.Ķemlers.

Tumšās formas novērojumi
Nagļi, Re, 24-Mai-1987, 1 gandrīz melna, gaišs tikai pakausis. J.Baumanis.
Daugavgrīva, Rp, 27-Apr-1992, 1 M. R.Matrozis.

Literatūra un internets

Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Orta J., P.F.D.Boesman, J.S.Marks, E.F.J.Garcia and G.M.Kirwan. 2020. Eurasian Marsh-Harrier Circus aeruginosus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.wemhar1.01. Accessed 17 March 2023. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 63.

Niedru lija Circus aeruginosus. Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm04

Niedru lija Circus aeruginosus. Kvāpānu zivju dīķi pie Lubāna, 22-Mai-2009, T. © Thomas W. Johansen.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Mangaļsala, Rīga, 3-Apr-2011, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Mangaļsala, Rīga, 3-Apr-2011, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Mangaļsala, Rīga, 3-Apr-2011, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Zvārde, Saldus novads, 17-Apr-2020, T. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Kaņieris, 29-Apr-2007, T. © Agris Krusts.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Skrundas zivju dīķi, 12-Jūn-2007, T. © Jānis Stomers.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Kaņieris, 29-Apr-2007, T 3cy. © Agris Krusts.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Engures ezers pie Dzedriem, 16-Mai-2021, T 3cy. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Engures ezera rietumu krasts, 22-Mai-2010, T 3cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Engures ezera rietumu krasts, 22-Mai-2010, T 3cy. © Igors Deņisovs.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Degumnieku apkārtne, Madonas novads, 1-Jūn-2007, T 3cy. © Marita Krūze.

bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Kaņieris, 26-Jūl-2006, neparasti krāsots īpatnis (?), domājams T 2cy. © Arnis Blumbergs.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 20-Apr-2013, M. © Jānis Jansons.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2010, M. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Engures ezers pie Dzedriem, 16-Mai-2021, M. © Ainars Mankus.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Vecsaule, Bauskas novads, 24-Aug-2010, M. © Edgars Laucis.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Sātiņi, Saldus novads, 13-Jūl-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Sātiņi, Saldus novads, 21-Jūl-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Niedru lija Circus aeruginosus. Ādažu lauki, 12-Sep-2019, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.