Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Kalnu apvidi Eiropā no Skandināvijas līdz Vidusjūrai, arī Mazāzijā, NW Āfrikā, Kaukāzā, Urālos un tālāk uz austrumiem Centrālāzijas kalnos, Altajā, Sajānos un citur. Trīspadsmit pasugas, Latvijā C.c.cinclus, reti var ieceļot arī C.c.aquaticus. (Ormerod, Tyler, Christie 2020).

Pavasarī aizceļo ziemotāji

Vasarā retajās ligzdošanas vietās

Rudenī ierodas ziemotāji

Ziemo pie strauji tekošiem neaizsalsošiem sekliem ūdeņiem

Birds of the World

Ūdensstrazds Cinclus cinclus

Mangaļsala, Rīga, 25-Okt-2020. © Igors Deņisovs.

Latvijā samērā parasts ziemotājs pie straujām neaizsalstošām upītēm, slūžām un ūdenskritumiem. Ziemotāju izvietojumu 2001/2002.g. apkopots šajā lappusē. Ligzdo samērā reti. Līdz šim ligzdošanas pierādīta vienīgi Kurzemē un Vidzemē, kur laika posmā no 1989. līdz 2020. gadam bija zināmas 18 ligzdošanas vietas ar 36 pierādītiem ligzdošanas gadījumiem. To skaitā vairākkārt ligzdojis arī piemērotās vietās izliktos būros (Kalvāns, Lediņš 2020). Populācijas vērtējums 1-10 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 17-20 cm (Ormerod, Tyler, Christie 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Ziemotāju skaits (vismaz 5 vienā vietā vai uzskaites posmā)
Kuldīga, 24-Jan-2006, 15 Ventā (12 skaitot no vecā tilta, 1 zemak pa straumi vaļumā un 2 augstāk pie Jauna tilta). A.Klepers, E.Račinskis.

Centrāleiropas pasugas C.cinclus aquaticus novērošanas gadījumi
Rīgas rajons (vieta precizējama), 5-Jan-2006, 1 ar platu sarkanu joslu krūšu lejasdaļā. V.Roze, K.Millers.

Literatūra un internets

Kalvāns A., Lediņš E. 2020. Ūdensstrazdu ligzdošana Latvijā. Putni dabā 88: 26-29. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Ormerod S., S.Tyler and D.A.Christie. 2020. White-throated Dipper Cinclus cinclus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whtdip1.01. Accessed 21 October 2020.

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Pļavupe, bijušais Talsu rajons, 16-Mai-2006. © Gvido Saulītis.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Kurzeme, 27-Apr-2008. © Gvido Saulītis.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Saldus, 2-Jan-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Dzelda, Kuldīgas novads, 3-Jan-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Dzelda, Kuldīgas novads, 3-Jan-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Saldus, 21-Jan-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Saldus, 21-Jan-2018. bkm
© Ainars Mankus.

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Saldus, 21-Jan-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Dzelda, Kuldīgas novads, 22-Feb-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Dzelda, Kuldīgas novads, 22-Feb-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Alekšupīte, Kuldīga, 16-Jūn-2016, jaunais putns (juv). © Aivis Tjagunovičs.
bkm

Ūdensstrazds Cinclus cinclus. Nordkapp, Magerøya, Norvēģija, 17-Jūl-2015, jaunais putns (juv). © Ainars Mankus.