Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Palearktikā, pārsvarā starp 40° un 60° N paralēlēm. Ziemo Āfrikas ziemeļaustrumos un austrumos un no Pakistānas rietumiem, caur Indijas ziemeļiem līdz Ķīnas dienvidaustrumiem un austrumiem. Neliela populācija, iespējams nometnieki, Spānijas ziemeļrietumos, kā arī izkaisītas populācijas Āfrikas dienvidu daļā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Elliott et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav novērots

Birds of the World

Melnais stārķis Ciconia nigra

Sātiņi, Saldus novads, 19-Mai-2010, attēlā nepieaudzis putns (3cy T). © Jānis Jansons.

Tēviņš pēc knābja garuma un formas. Putna vecumu un dzimumu precizēja Māris Strazds un Willem Van Den Bossche.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Agrāk Latvijā samērā parasts ligzdotājs, bet skaits ir ievērojami samazinājies. 2013.-2017. gados ligzdoja 94-140 pāri (Strazds 2018). Citā jaunākā publikācijā populācija vērtējums 85-140 pāri (Ķerus u.c. 2021). Plaša informācija par melno stārķi atrodama vietnē Goris.lv.

Garums: 95-100 cm, spārnu izpletums: 144-155 cm (Elliott et al. 2020).

Novērojumi Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī*
Cīrava, Lp, 9-Mar-2020, 1 ligzdā (tas pats putns 19-Mar-2019). M.Strazda informācija.
Kazdangas apkaime, Lp, 11-Mar-2008, 1. V.Grāmatnieks.
Remtes apkaime, Sa, 15-Mar-2004, 1. E.Brūveris.
Kuldīgas novads (Skrundas apkaime), 16-Mar-2022, 1. V.Farnasts (Dabasdati).
Kuldīgas novads (Skrundas apkaime), 16-Mar-2023, 1. V.Farnasts (Dabasdati).
Kuldīgas novads (Skrundas apkaime), 16-Mar-2024, 1. V.Farnasts (Dabasdati).
Kuldīgas novads (Skrundas apkaime), 17-Mar-2021, 1. V.Farnasts (Dabasdati).
Leimaņu karjers, Jk, 19-Mar-2002, 1 izbaidīts no karjera. A.Pērkons.
Dienvidkurzemes novads, Lp, 19-Mar-2017, 1 īslaicīgi ielaidās ligzdā. M.Strazda informācija.
Dienvidkurzemes novads, Lp, 19-Mar-2019, 1 pie ligzdas. M.Strazda informācija.
Cīrava, Lp, 19-Mar-2019, 1 ligzdā (tas pats putns 9-Mar-2020). M.Strazda informācija.

*) Daļa no agrākajiem (arī citos gados) ir migranti tranzītā. Vietējo ligzdotāju vidējais ierašanās datums

ligzdās ir 1. aprīlis. Datums iegūts aptverot 34 novērojumus 2016.-2020.gg. (M.Strazda dati).

Skaits lokāli
Īdeņa, Re, 8-Jūl-2000, 21 vienā barā dīķī nr. 3 (priedes dīķis). M.Strazds, P.Buchner.
Nagļi, Re, 11-Mai-2000, 18 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos. I.Krams.
Nagļi, Re, 30-Mai-1996, 11 uzturas centra dīķos. A.Celmiņš.
Laidu pagasts, Ku, 14-Jūl-2008, 11 salidojuši pie z/s "Skalda" zivju dīķiem. I.Folkmanis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Siguldas pagasts, Ri, 13-Nov-2022, 1-W pāri Lorupes tiltam. A.Strazds.
Pape, Lp, 5-Nov-1990, 1 jaunais putns - S, kopā ar lauku liju. A.Celmiņš, G.Graubics.
Beberbeķi, Rp, 1-Okt-2000. 1. A.Petriņš.

Grobiņas apkaime, Lp, 15-Okt-2023, 1 jaunais putns uz lauka pie Ārēm. V.Jaunzemis, M.Jaunzemis, A.Mankus, J.Jansons (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos
Pārliecinošu novērojumu ziemā nav. Vienā gadījumā ziņotais melnais stārķis izrādījās zivju gārnis Ardea cinerea (M.Strazda informācija).

Melnais stārķis Ciconia nigra. Madlienas pagasts, Ogres novads, 22-Apr-2009, 8 gadus vecs putns (gredzenots 2001. gada vasarā). © Māris Strazds.

Literatūra un internets

Elliott A., D.A.Christie, E.F.J.Garcia and P.F.D.Boesman. 2020. Black Stork Ciconia nigra, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blasto1.01. Accessed 20 March 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Strazds M. 2018. Dažas ziņas par 2017. gadu. Interneta publikācija. Goris.lv.

Melnais stārķis Ciconia nigra. Apšupe, Dobeles novads, 17-Apr-2021, riestojošs T. © Māris Strazds.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, 10-Mai-2020. Fotografēts tipiskā, neizžūstošā barošanās vietā. © GIP (Goris.lv).
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Pie Seķu purva Limbažu novadā, 27-Jūn-2015, 4 gadus vecs T (dzimums pēc DNS). © Māris Strazds.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Aisteres mežs, Dienvidkurzemes novads, 21-Jūl-2015. © Māris Strazds.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Ainaži, 4-Aug-2013. © Edgars Laucis.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Kaķenieki, Dobeles novads, 27-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Jūras krastā pie Vārzām, Limbažu novads, 10-Aug-2007, jaunais putns (1cy). © Arvils Drēska.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Spundiņu purva apkaime, Saldus novads, 28-Aug-2012, jaunais putns (1cy). Gredzenots jūnija beigās Ventspils novada
mežos. © Jānis Jansons.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, 15-Okt-2023, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.