Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Palearktikā, pārsvarā starp 40° un 60° N paralēlēm. Ziemo Āfrikas ziemeļaustrumos un austrumos un no Pakistānas rietumiem, caur Indijas ziemeļiem līdz Ķīnas dienvidaustrumiem un austrumiem. Neliela populācija, iespējams nometnieki, Spānijas ziemeļrietumos, kā arī izkaisītas populācijas Āfrikas dienvidu daļā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Elliott et al. 2019).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav novērots

Melnais stārķis Ciconia nigra

Sātiņi, Saldus novads, 19-Mai-2010, attēlā nepieaudzis putns (3g T). © Jānis Jansons.

Tēviņš pēc knābja garuma un formas. Putna vecumu un dzimumu precizēja Māris Strazds un Willem Van Den Bossche.

Balss ielaižoties ligzdā. Rožu purvs, Salas novads, 13-Mai-2010. © Edmunds Račinskis (20).

Mazuļi ligzdā. Saules purvs, Limbažu novads, 5-Jūl-2010. © Valters Pranks (52).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Agrāk Latvijā samērā parasts ligzdotājs, bet skaits ir ievērojami samazinājies. Pēdējos gados (2013-2017) ligzdoja tikai 94-140 pāri (Strazds 2018).

Garums: 95-100 cm, spārnu izpletums: 144-180 cm (Elliott et al. 2019).

Novērojumi Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Skrundas pagasts, Ku, 10-Mar-2020, 1 apmeklē balto stārķu ligzdas. V.Farnasts (Dabasdati ar foto))
Kazdangas apkaime, Lp, 11-Mar-2008, 1. V.Grāmatnieks.
Remtes apkaime, Sa, 15-Mar-2004, 1. E.Brūveris.
Leimaņu karjers, Jk, 19-Mar-2002, 1 izbaidīts no karjera. A.Pērkons.
Priekules novads, Lp, 19-Mar-2017, 1 īslaicīgi ielaidās ligzdā. M.Strazda informācija.
Priekules novads, Lp, 19-Mar-2019, 1 pie ligzdas. M.Strazda informācija.

Skaits lokāli
Īdeņa, Re, 8-Jūl-2000, 21 vienā barā dīķī nr. 3 (priedes dīķis). M.Strazds, P.Buchner.
Nagļi, Re, 11-Mai-2000, 18 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos. I.Krams.
Nagļi, Re, 30-Mai-1996, 11 uzturas centra dīķos. A.Celmiņš.
Laidu pagasts, Ku, 14-Jūl-2008, 11 salidojuši pie z/s "Skalda" zivju dīķiem. I.Folkmanis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 5-Nov-1990, 1 jaunais putns - S, kopā ar lauku liju Circus cyaneus. A.Celmiņš, G.Graubics.
Beberbeķi, Rp, 1-Okt-2000. 1. A.Petriņš.
Kurmenes pagasts, Ai, 26-Sep-2015, ar raidītāju aprīkots jaunais putns vārdā Meija šķērsoja Latvijas-Lietuvas

robežu dienvidu virzienā. M.Strazds (Goris.lv).

Pumpuri (Daugavieši), Og, 24-Sep-2007, 1 barojās Daugavas sērītē. A.Kalvāns, I.Ķergalve, J.Granāts.

Novērojumi ziemas mēnešos
Pārliecinošu novērojumu ziemā nav. Vienā gadījumā ziņotais melnais stārķis izrādījās zivju gārnis Ardea cinerea (M.Strazda informācija).

Melnais stārķis Ciconia nigra. Madlienas pagasts, Ogres novads, 22-Apr-2009, 8 gadus vecs putns (gredzenots 2001. gada vasarā). © Māris Strazds.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Ciconia nigra. Retrieved from http://www.birdlife.org on 13 October 2019. Elliott A., Christie D.A., Garcia E.F.J., Boesman P. 2019. Black Stork Ciconia nigra. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52739 on 13 October 2019. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M. 2018. Dažas ziņas par 2017. gadu. Interneta publikācija. Goris.lv.

Melnais stārķis Ciconia nigra. Pie Seķu purva Limbažu novadā, 27-Jūn-2015, attēlā 4 gadus vecs T (dzimums noteikts pēc DNS). © Māris Strazds.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Aisteres mežs, Durbes novads, 21-Jūl-2015. © Māris Strazds.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Ainaži, 4-Aug-2013. © Edgars Laucis.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Kaķenieki, Dobeles novads, 27-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Jūras krastā pie Vārzām, Limbažu novads, 10-Aug-2007, jaunais putns (1g). © Arvils Drēska.
bkm

Melnais stārķis Ciconia nigra. Spundiņu purva apkaime, Brocēnu novads, 28-Aug-2012, jaunais putns (1g). Gredzenots jūnija beigās Ventspils novada
mežos. © Jānis Jansons.

Labots 26 Mar 2020