Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropā līdz Krievijas rietumu daļai, Turcijā, Aizkaukāzā un nelielas populācijas Centrālāzijā un Āfrikas dienvidos. Eiropas populācija pārsvarā ziemo tropiskajā un dienvidu Āfrikā. Putni no Turkestānas - no Irānas līdz Indijai. Divas pasugas: Eiropā C.c.ciconia, Turkestānā C.c.asiatica (Elliott, Garcia, Boesman 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Vientuļi īpatņi sastopami gandrīz katru ziemu

Birds of the World

Baltais stārķis Ciconia ciconia

Valles pagasts, Bauskas novads, 30-Mar-2002. © Agris Celmiņš.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs. Populācija novērtēta 13500 - 14200 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Detalizētāk par ligzdu skaita Latvijā no 1934. līdz 2014. gadam var uzzināt atseviškā rakstā (Janaus, Deknts 2024). Gandrīz katru ziemu sastopami vientuļi īpatņi, kuri kāda iemesla dēļ nav spējuši aizlidot uz ziemošanas vietām Āfrikā. Ticamākais, ka šie putni bijuši ievainoti, neveseli vai vienkārši novārguši, lai sekotu pārējiem migrācijā. Lai arī reizēm šie īpatņi sekmīgi pārziemo (ne reti ar cilvēku gādību), nav pamata uzskatīt, ka balto stārķu ziemošana Latvijā ir normāla parādība. Ziemas mēnešu novērojumi tiek apkopoti, bet šeit netiek publicēti.

Garums: 100-115 cm, spārnu izpletums: 155-165 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2018. gadam*
Putnu sala, Da, 4-Mar-2015, 1 pārlido dabas parku ''Dvietes paliene''. B.Štrausa.
Aizkraukles rajons, 9-Mar-2007, 1 uz lauka starp Koknesi un Aizkraukli. G.Reiters.
Cenkone, Lp, 9-Mar-2018, 1-N. E.Zacmane u.c. (Dabasdati).
Pūre, Tu, 10-Mar-2008, 1. D.Trokša.
Valle, Ai, 10-Mar-2008, 1 lidojumā. L.Zilvere.
Auce, Do, 10-Mar-2008, 1. K.Zeltiņš.
Vaiņode, Lp, 10-Mar-2008, 1 uz ceļa pie bijušās mežniecības. D.Grietēns.
Ēdole, Ku, 12-Mar-2006, 2 redzēti lidojumā no neliela attāluma, pārliecinoši noteikti. Bioloģijas skolotāja G.Meijere.
Tukums, 12-Mar-2012, 1 riņķo virs pilsētas. M.Miezīte.
Pastende, Ta, 12-Mar-2017, 1. A.Bojārs u.c.

*) Uzskatījums pārtraukts, jo vēlākos gados aizvien biežāki kļūst novērojumi februārī. Visticamākais, ka šie agrie stārķi nav ziemojuši Āfrikā, bet gan netālu Eiropā vai pat Latvijā. Tas nozīmē, ka agrajiem migrantiem būtu nepieciešams grupējums, dalot tos tuvajos un tālajos. Tas šeit nav darīts. Vai uzskaitījumā augstāk ir tikai tālie migranti var tikai minēt. Jāpiezīmē, ka jau 2018. gadā ir izlaists viens neparasti agrs novērojums - 24. februārī viens putns ielidoja ligzdā Ukru ciema centrā (Dobeles novads), iepriekš apkārtnē nebija novērots, uzturējās līdz 25. februārim pārlidojot no ligzdas uz ligzdu (A.Ģērmanis u.c.).

Neparasti agri novērojumi 2002. gada pavasarī
Auce, Do, 6-Mar-2002, 1 Vītiņu pagastā (Dz.Zeltiņš); 8-Mar, Lašupe, Sa (A.Laubergs) (turpat redzēts 13-Jan, kas liecina par ziemošanu Latvijā); 10-Mar, Jaunbērze, Do (I.Grīnbergs); 11-Mar, Rīva, Lp (novērotājs nav zināms); 13-Mar, Mežmuiža, Ai (T.Izosimovs); 15-Mar, 1 ligzdā Kalnciemā, Jl (D.Boiko); 1 Lutriņu apk., Sa. (A.Ģērmanis); 16-Mar, 2 pie Pleskavas šosejas pie pagrieziena uz Valmieru, Billes apk., Cs (V.Zacmanis); 18-Mar, Valle, Ai (A.Celmiņš); 19-Mar: Lutriņi, Sa - 2; Kuldīga - 2 (abi novērojumi M.Jaunzemis); Litene, Gu - 1 (E.Kantāns). Vismaz daži no agrākajiem acīmredzot ziemojuši Eiropā. Šeit grūti novilkt robežu, kad varētu būt ieradušies Āfrikas ziemotāji? Tas varētu būt 19-Mar, kad novēroti pa 2 īpatņi kopā. Šeit jāpiemin zīmīgs fakts, ka 2001. gada vasarā Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē Kalvenē (Lp) tika savesti vairāki no ligzdām izkrituši jaunie stārķi (skaits jāprecizē). Šie putni vēlāk rudenī (datums jāprecizē) tika atlaisti brīvībā, bet tikai pēc tam, kad pārējie stārķi jau bija aizceļojuši uz dienvidiem. Rezultatā šiem putniem bija liegta iespēja normāli aizlidot kopā ar pieaugušajiem putniem. Vismaz daži no tiem varēja palikt klaiņojam Eiropā vai pat Latvijā. Ir ziņas no Polijas (EuroBirdNet), ka tur šajā ziemā novērots neliels klejojošu stārķu bars. Varbūt tie bija putni no Kalvenes !?

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu dienas Kolkā
20-Apr-1998, 40-N. P.Castle, D.B.Wooldridge.
23-Apr-1996, 37-N. P.Castle, D.B.Wooldridge.
26-Apr-2001, 35. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Skaits lokāli

Aprīlis
Demene, Da, 10-Apr-2013, ap 300 vienā barā (koncentrējušies migranti, Austrumlatviju joprojām klāj sniegs). A.Erts.
Getliņi, Ri, 13-Apr-2013, ap 300 "depresīvi, mazkustīgi". E.Lediņš u.c.

Jūnijs
Smārde, Tu, 12-Jūn-2000, 265 uz lauka. J.Vīksne, A.Stīpniece.

Jūlijs
Vienības apk., Tu, 18-Jūl-2008, ap 360 uz lauka pie ceļa starp Vienību un Degoli (skaitīti fotogrāfijās). S.Rabkevičs.
Valdemārpils, Ta, 13-Jūl-2008, vismaz 160 (pēc foto „Lavijas avīzē" 6. augusta numurā). A.Krilovs.

Augusts
Pūre, Tu, 11-12-Aug-2007, 230 uz uzarta lauka, 12-Aug 11:00 viss bars startēja migrācijā uz dienvidiem. V.Roze u.c.
Zebrenes pagasts, Do, 13-Aug-2012, vismaz 227 Villiku laukā (saskatīti fotogrāfijā, ap pāris desmiti palikuši aiz kadra). V.Bruss.
Apšupes apk., Do, 6-Aug-2004, 210 uz lauka aiz traktora. G.Lacombe.
Getliņi, Ri, 17-Aug-2014, ap 200 izgāztuvē. I.Deņisovs.
Valle, Ai, 12-Aug-2007, 180 vienā barā riņķoja virs lauka. G.Knoks.
Stelpe, Ba, 1-Aug-2007, vismaz 156 (skaitīti fotogrāfijās). M.Strazds.

Vēlāko migrantu novērojumi rudenī (tikai lidojumā migrācijā un vismaz 2 putni kopā)
Pape, Lp, 1-Okt-2004, 3-S pāri putnu stacijai. J.Kazubiernis.
Aizpute, Lp, 1-Okt-2005, 4 lidojumā pie Rokasbirzes. G.Svärdhagen, V.Šalavejus u.c.

Novērojumi ziemošanas mēnešos
Šādu novērojumu publicēšana pārtraukta, jo ticamakais, ka atpalikušie īpatņi bijuši ievainoti un/vai novārguši un neliecina par dabisku ziemošanu.

Literatūra un internets

Elliott A., E.F.J.Garcia and P.F.D.Boesman. 2020. White Stork Ciconia ciconia, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whisto1.01. Accessed 21 November 2023. Janaus M., Dekants A. 2024. Balto stārķu ligzdu skaits Latvijā 2014. gadā un tā izmaiņas kopš 1934. gada. Putni dabā 93, 1: 40-49. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Prāmciema apkaimē Durbes pagastā, 15-Mar-2020. © Jānis Jansons.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Barkava, Madonas novads, 26-Apr-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Randu pļavas, Limbažu novads, 23-Mai-2014. © Oļegs Miziņenko.
bkmms

Baltie stārķi Ciconia ciconia. Stelpe, Bauskas novads, 1-Aug-2007, attēlā aptuveni puse no vismaz 156 putnu bara. © Māris Strazds.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Gaiķi, Saldus novads, 12-Aug-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Baltie stārķi Ciconia ciconia. Getliņi, Ropažu novads, 17-Aug-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Ādažu apkārtne, 15-Aug-2012, priekšplānā jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Ādažu apkārtne, 21-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Ādažu apkārtne, 12-Apr-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Upesciems, Ropažu novads, 4-Mai-2008. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Getliņi, Ropažu novads, 28-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltais stārķis Ciconia ciconia. Getliņi, Ropažu novads, 28-Aug-2013, fonā sudrabkaijas Larus argentatus. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltie stārķi Ciconia ciconia. Valle, Bauskas novads, 12-Aug-2007, attēlā daļa no 180 putnu bara. © Gints Knoks.