Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa un tālāk uz E plašā zonā pāri Āzijas centrālajai daļai līdz Usūrijai un Kamčatkai. Mazas populācijas Ziemeļamerikas NE piekrastē un Grenlandē. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģinā, gar Āfrikas, Arābijas, Indijas un SE Āzijas piekrastēm, vietām arī iekšzemē. Ģeogrāfiskās variācijas niecīgas. Izmēros nedaudz lielākos NE Sibīrijas ķīrus reizēm izdala pasugā C.r.sibiricus - atšķrība tomēr minimāla (Olsen 2018; Burger et al. 2020).

Pavasarī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Vasarā jūrā, gar piekrasti un ligzdošanas vietās iekšzemē

Rudenī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Ziemo gar piekrasti un piejūras pilsētu apkārtnē

Birds of the World

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus

Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā piemērotās vietās parasts ligzdotājs. Vairums koloniju ezeros un dīķos ar peldošas veģetācijas ceriem vai nelielām saliņām. Parasts ceļošanas laikā. Nelielā skaitā regulāri ziemo gar visu Latvijas piekrasti. Vairāk tomēr rietumos un gar Rīgas jūras līcī, ne reti arī Daugavas lejtecē un Rīgas apkārtnē.

Garums: 34-37 cm, spārnu izpletums: 100-110 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti Rīgā
03-Mar-2020, Vecmīlgrāvis, 14, no tiem 6 riesta tērpā. I.Deņisovs.
08-Mar-2019, Mangaļsala, 18-20 riesta tērpā. I.Deņisovs.
09-Mar-2014, Ķengarags, ap 50. R.Matrozis (Dabasdati); 7-Mar posmā no Kvadrāta līdz Dienvidu tiltam bija tikai 2 īpatņi. R.Matrozis.
09-Mar-2015, Ķengarags, ap 300; ziemas laikā šeit uzturējās atsevišķi īpatņi. M.Riherts.
13-Mar-2006, Vecmīlgrāvis, vismaz 8 (2 ad, 6 2cy). I.Deņisovs.
13-Mar-2008, Bastējkalns, 3 kanālmalā. E.Lediņš.
14-Mar-2007, Centrāltirgus. A.Celmiņš.
14-Mar-2009, Vecmīlgrāvis, 7. I.Deņisovs.
14-Mar-2021, Vecmīlgrāvis, 20. I.Deņisovs; Ķengarags, 3. A.Platais.
15-Mar-2001, Rīga (bez vietas un skaita). M.Kalniņš.
15-Mar-2012, Ķengarags, 20 Daugavā R.Matrozis (Dabasdati).
15-Mar-2017, vismaz 10 ap centrālo autoostu. S.Laime.
15-Mar-2022, pilsētas kanāls pie Bastējkalna, 8. I.Brediks.
17-Mar-1993, Rīga (bez vietas un skaita). A.Celmiņš.
17-Mar-2004, Ķengarags, vismaz 10 Daugavā. D.Boiko.
17-Mar-2018, Buļļupe, 46. I.Rasa (Dabasdati).

Uzskaites jūras piekrastes posmos
Ainaži - Salacgrīva (13 km), 9-Jūn-2002, 2261. R.Matrozis.
Ainaži - Salacgrīva (13 km), 17-Jūn-2007, 1664. A.Kuročkins, R.Matrozis.

Vēlas rudens migrācijas piemēri
Pape, 8-Nov-1999, 182-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, 9-Nov-1999, 109-S 3 stundās. A.Celmiņš.

Skaits ziemošanas vietās janvārī (vismaz 30)
Ventspils osta, 24-Jan-2015, vismaz 173. A.Kuročkins, O.Miziņenko (Dabasdati).
Lielupe, Jm, 2-Jan-1987, ap 45 jūrmalā kopā ar kajakiem. A.Celmiņš.

Literatūra un internets

Burger J., M.Gochfeld, G.M.Kirwan, D.A.Christie and E.F.J.Garcia. 2020. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bkhgul.01. Accessed 20 December 2020. Olsen K.M. 2018. Gulls of the World a Photographic Guide. Christopher Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas ziemeļu mola, 6-Jan-2007, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Māris Strazds.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 19-Jan-2014, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 12-Feb-2014, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 2-Mar-2009, pieaugušais putns ziemās beigās ar iesāktu galvas spalvu maiņu. © Selga Bērziņa.
bkm

Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus. Liepājā uz ostas ziemeļu mola, 11-Mar-2015, pieaugušie putni spalvu maiņā uz vasaras tērpu (putns pa labi vēl
praktiski ziemas tērpā). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus. Ķengarags, Rīga, 22-Mar-2016. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 30-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Apr-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Žurku sala, Rīga, 4-Jūn-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 18-Jūn-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jūn-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsalas mols, Rīga, 1-Aug-2017, spalvu maiņā uz ziemas tērpu. Fonā upes zīriņi Sterna hirundo un vēl viens
lielais ķīris (jaunais putns 1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 1-Sep-2008, pieaugušais putns pēcriesta (ziemas) tērpā. © Selga Bērziņa.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsalas mols, Rīga, 15-Sep-2016, pieaugušais putns pēcriesta (ziemas) tērpā. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 21-Dec-2011, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 22-Jūn-2009, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 25-Jūn-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 10-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Nagļi, Orenīšu-Drabāku nodaļas 1. dīķis, Rēzeknes novads, 14-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mērsrags, Talsu novads, 21-Jūl-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 30-Jūl-2018, jaunais putns vēl daļēji juv tērpā vēlā datumā. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 18-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 22-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Akmeņrags, Sakas pagasts, 27-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Sātiņi, Saldus novads, 13-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 15-Okt-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas ziemeļu mola, 6-Jan-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Māris Strazds.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 19-Jan-2017, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Lapmežciems, Siliņupes ieteka, 28-Jan-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Agris Krusts.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Lapmežciems, Siliņupes ieteka, 28-Jan-2007, nepieaudzis putns (2cy). © Agris Krusts.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 1-Feb-2016, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 2-Mar-2009, nepieaudzis putns (2cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Rīga, 18-Mar-2010, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, nepieaudzis putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 22-Apr-2012, nepieaudzis putns (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, nepieaudzis putns (2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 4-Jūn-2012, nepieaudzis putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 9-Jūn-2015, nepieaudzis putns (2cy). © Jānis Jansons.