Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa un tālāk uz E plašā zonā pāri Āzijas centrālajai daļai līdz Usūrijai un Kamčatkai. Mazas populācijas Ziemeļamerikas NE piekrastē un Grenlandē. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģinā, gar Āfrikas, Arābijas, Indijas un SE Āzijas piekrastēm, vietām arī iekšzemē. Divas pasugas: Chroicocephalus ridibundus ridibundus - areāla lielākajā daļā; C.r.sibiricus - NE Sibīrijā (Olsen, Larsson 2004). Sekojot G.Sangstera u.c. (2007) rekomendācijām, šajā lappusē agrāk lietotais sugas nosaukums Larus ridibundus 2013. gada oktobrī mainīts uz Chroicocephalus ridibundus.

Pavasarī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Vasarā jūrā, gar piekrasti un ligzdošanas vietās iekšzemē

Rudenī jūrā un iekšzemē ceļojoši putni

Ziemo gar piekrasti un piejūras pilsētu apkārtnē

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus

Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009. © Ainars Mankus.

Neligzdotāji jūrmalā. Mērsrags, 13-Mai-2006. © Agris Celmiņš (19).

Divi putni dzenā viens otru. Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (23).

Latvijā piemērotās vietās parasts ligzdotājs. Vairums koloniju ezeros un dīķos ar peldošas veģetācijas ceriem un/vai nelielām saliņām. 1992. gadā ligzdoja līdz 110000 pāru (Strazds u.c. 1994), bet pēdējo gadu laikā skaits samazinājies līdz 32000 pāru (BirdLife International 2004). Ļoti parasts ceļošanas laikā. Nelielā skaitā regulāri ziemo gar visu Latvijas piekrasti. Vairāk tomēr rietumos un gar Rīgas jūras līcī, ne reti arī Daugavas lejtecē un Rīgas apkārtnē.

Garums: 34-37 cm, spārnu izpletums: 100-110 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti Rīgā
08-Mar-2019, Mangaļsala, 18-20 riesta tērpā. I.Deņisovs.
09-Mar-2014, Ķengarags, ap 50. R.Matrozis (Dabasdati); 7-Mar posmā no Kvadrāta līdz Dienvidu tiltam bija tikai 2 īpatņi. R.Matrozis.
09-Mar-2015, Ķengarags, ap 300; ziemas laikā šeit uzturējās atsevišķi īpatņi. M.Riherts.
13-Mar-2006, Vecmīlgrāvis, vismaz 8 (2 ad, 6 2g). I.Deņisovs.
13-Mar-2008, Bastējkalns, 3 kanālmalā. E.Lediņš.
14-Mar-2007, Centrāltirgus (bez skaita norādes). A.Celmiņš.
14-Mar-2009, Vecmīlgrāvis, 7. I.Deņisovs.
15-Mar-2001, Rīga (bez vietas un skaita). M.Kalniņš.
15-Mar-2012, Ķengarags, 20 Daugavā R.Matrozis (Dabasdati).
15-Mar-2017, vismaz 10 ap centrālo autoostu. S.Laime.
17-Mar-1993, Rīga (bez vietas un skaita). A.Celmiņš.
17-Mar-2004, Ķengarags, vismaz 10 Daugavā. D.Boiko.
17-Mar-2018, Buļļupe, 46. I.Rasa (Dabasdati).

Uzskaites jūras piekrastes posmos
Ainaži - Salacgrīva (13 km), 9-Jūn-2002, 2261. R.Matrozis.
Ainaži - Salacgrīva (13 km), 17-Jūn-2007, 1664. A.Kuročkins, R.Matrozis.

Vēlas rudens migrācijas uzskaišu piemēri
Pape, 8-Nov-1999, 182-S 3 stundās. A.Celmiņš.
Pape, 9-Nov-1999, 109-S 3 stundās. A.Celmiņš.

Skaits ziemošanas vietās janvārī (vismaz 30)
Ventspils osta, 24-Jan-2015, vismaz 173. A.Kuročkins, O.Miziņenko (Dabasdati).
Lielupe, Jm, 2-Jan-1987, ap 45 jūrmalā kopā ar kajakiem Larus canus. A.Celmiņš.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Larus ridibundus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 10th October 2017. Olsen K.M., Larsson H. 2004. Gulls of North America, Europe and Asia. Princeton University Press. Sangster G., Collinson J.M., Knox A.G., Parkin D.T., Svensson L. 2007. Taxonomic recommendations for British birds: fourth report. Ibis 149: 853–857. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. - Putni dabā 4: 3-18.

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas ziemeļu mola, 6-Jan-2007, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Māris Strazds.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 19-Jan-2014, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 12-Feb-2014, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 2-Mar-2009, pieaugušais putns ziemās beigās ar iesāktu galvas spalvu maiņu. © Selga Bērziņa.
bkm

Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus. Liepājā uz ostas ziemeļu mola, 11-Mar-2015, pieaugušie putni spalvu maiņā uz vasaras tērpu (putns pa labi vēl
praktiski ziemas tērpā). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus. Ķengarags, Rīga, 22-Mar-2016. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 30-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Apr-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Žurku sala, Rīga, 4-Jūn-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 18-Jūn-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 22-Jūn-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsalas mols, Rīga, 1-Aug-2017, spalvu maiņā uz ziemas tērpu. Fonā upes zīriņi Sterna hirundo un vēl viens
lielais ķīris (jaunais putns 1g). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 1-Sep-2008, pieaugušais putns pēcriesta (ziemas) tērpā. © Selga Bērziņa.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsalas mols, Rīga, 15-Sep-2016, pieaugušais putns pēcriesta (ziemas) tērpā. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 21-Dec-2011, pieaugušais putns ziemas tērpā. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 22-Jūn-2009, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 25-Jūn-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 10-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Nagļi, Orenīšu-Drabāku nodaļas 1. dīķis, Rēzeknes novads, 14-Jūl-2013, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mērsrags, 21-Jūl-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 30-Jūl-2018, jaunais putns vēl daļēji juv tērpā vēlā datumā. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 18-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 22-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Akmeņrags, Pāvilostas novads, 27-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Sātiņi, Saldus novads, 13-Sep-2009, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 15-Okt-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas ziemeļu mola, 6-Jan-2007, nepieaudzis putns (2g). © Māris Strazds.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 19-Jan-2017, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Lapmežciems, Siliņupes ieteka, 28-Jan-2007, nepieaudzis putns (2g). © Agris Krusts.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Lapmežciems, Siliņupes ieteka, 28-Jan-2007, nepieaudzis putns (2g). © Agris Krusts.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Vecmīlgrāvis, Rīga, 1-Feb-2016, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepāja, 2-Mar-2009, nepieaudzis putns (2g). © Selga Bērziņa.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Rīga, 18-Mar-2010, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Apr-2014, nepieaudzis putns (2g). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 22-Apr-2012, nepieaudzis putns (2g). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, nepieaudzis putns (2g). © Ainars Mankus.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Mangaļsala, Rīga, 4-Jūn-2012, nepieaudzis putns (2g). © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 9-Jūn-2015, nepieaudzis putns (2g). © Jānis Jansons.

Labots 11 Mar 2019