Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Austrumeiropa un tālāk uz austrumiem līdz Balhaša ezeram un Altajam. Mazākā skaitā Rietumeiropā no Skandināvijas dienvidiem līdz pat Spānijai. Palearktikas ligzdotāji ziemo Āfrikā. Divas pasugas, Latvijā Chlidonias niger niger, Ziemeļamerikā C.n.surinamensis(Gochfeld, Burger, Garcia 2019).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā tikai piemērotās vietās - dīķos un ezeros

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav sastopams

Melnais zīriņš Chlidonias niger

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.

Balss. Nagļi, Rēzeknes novads, 29-Mai-2007. © Agris Celmiņš (13).

Vietām - ezeros, vecupēs un dīķos ar zemu peldošu veģetāciju - parasts ligzdotājs. Lielākā populācijas daļa ligzdo Latgalē un lielajos piejūras ezeros (Babītes, Liepājas u.c.). Kopējā ligzdojošā populācija vērtējama ap 2000 - 3000 pāru (Vīksne, Janaus 2000). Kolonijas ir nestabilas, to vieta un ligzdojošo pāru skaits gadu no gada ievērojami mainās.

Garums: 22-28 cm, spārnu izpletums: 57-68 cm (Snow, Perrins 1998; Gochfeld, Burger, Garcia 2019).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Lībciems, Ve, 12-Apr-2015, 1-N. R.Rekmanis.
Liepājas ez., Vītiņi, 21-Apr-2014, 2. J.Jansons, A.Mankus.
Sātiņi, Sa, 22-Apr-2000, 7 Silzemju dīķī. R.Matrozis.
Kolka, Ta, 23-Apr-2011, 1 jūrā. D.B.Wooldridge.

Skaits lokāli pavasarī
Kvāpāni, Re, 7-Mai-1997, ap 400 dīķī nr. 2. A.Celmiņš.
Nagļi, Re, 5-Mai-1996, ap 300 Orenīšu-Drabāku nodaļas 7. dīķī. A.Celmiņš.

Lielākās kolonijas (tikai vēsturiski)
Gomelis, Re, ap 1500-2000 pāru 1987. gadā. J.Baumanis (Vīksne, Janaus 1989).

Skaits lokāli vasaras otrajā pusē - rudenī
Daugavas grīva, Rp, 16-Aug-1992, ap 100 barojas. R.Matrozis.
Daugavas grīva, Rp, 11-Jūl-2000, 45. R.Matrozis.
Liepājas osta, 3-Sep-2012, ap 45 ostas akvatorijā pie S mola (pārsvarā jaunie putni). K.Millers.
Lielupes grīva, Jm, 23-Jūl-2011, 43 uzturas lokāli. T.Guščina, O.Miziņenko.

Vēlākie novērojumi rudenī
Nagļi, Re, 26-Sep-2004. 3. R.Matrozis, A.Kuročins.
Kolka, Ta, 25-Sep-2011, 1 jaunais. E.Lediņš, M.Serenius, T.Serenius, C.Poiret (turpat 24-Sep bija 2 jaunie. K.Millers).
Mērsrags, Ta, 21-Sep-1958, 1. V.Šmits.
Kolka, Ta, 21-Sep-2012, 1 jaunais. N.Handy, B. Handy.
Lielais Baltezers, Ri, 19-Sep-1994, 1. R.Matrozis.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Chlidonias niger. Retrieved from http://www.birdlife.org on 12 September 2019. Gochfeld M., Burger J., Garcia E.F.J. 2019. Black Tern Chlidonias niger. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/54047 on 12 September 2019. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Vīksne J., Janaus M. 1989. Kaijveidīgo putnu un zivju gārņu kolonijas Latvijā 1986.gadā. Putni dabā 2: 55-71. Vīksne J., Janaus M. 2000. Melnā zīriņa aizsardzības plāns. Salaspils.

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Lanceņu dīķis, Remtes pagasts. 2-Jūn-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Krievpurva dīķi, Aizputes novads, 5-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Burtnieki, Burtnieku novads, 15-Mai-2008. © Otars Opermanis.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 1-Jūn-2010. © Māris Strazds.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Krievpurva dīķi, Aizputes novads, 10-Jūn-2011. © Māris Strazds.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Krievpurva dīķi, Aizputes novads, 10-Jūn-2011. © Māris Strazds.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Vasku-Irlavas dīķi, Tukuma novads, 16-Jūl-2007, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Gvido Saulītis.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mērsrags, 31-Jūl-2010, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Jānis Jansons.
bkm

Melnie zīriņi Chlidonias niger. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014, pieaugušie putni pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Jānis Jansons.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 5-Aug-2010, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 14-Aug-2010, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Nagļi, Orenīšu-Drabāku nodaļas 1. dīķis, Rēzeknes novads, 14-Jūl-2013, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Nagļi, Orenīšu-Drabāku nodaļas 1. dīķis, Rēzeknes novads, 14-Jūl-2013, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Vasku-Irlavas dīķi, Tukuma novads, 16-Jūl-2007, jaunais putns (1g). © Gvido Saulītis.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 9-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 18-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mērsrags, 8-Sep-2013, jaunais putns (1g). Tas pats attēlā zemāk. © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mērsrags, 8-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 14-Sep-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.

Labots 31 Dec 2019