Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Austrumeiropa un tālāk uz austrumiem līdz Balhaša ezeram un Altajam. Mazākā skaitā Rietumeiropā no Skandināvijas dienvidiem līdz pat Spānijai. Palearktikas ligzdotāji ziemo Āfrikā. Divas pasugas. Eirāzijas areālā C.n.niger, Ziemeļamerikā C.n.surinamensis (Heath, Dunn, Agro 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā tikai piemērotās vietās - dīķos un ezeros

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Melnais zīriņš Chlidonias niger

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Vietām - ezeros, vecupēs un dīķos ar zemu peldošu veģetāciju - parasts ligzdotājs. Lielākā populācijas daļa ligzdo Latgalē un lielajos piejūras ezeros (Babītes, Liepājas u.c.). Kolonijas ir nestabilas, to vieta un ligzdojošo pāru skaits gadu no gada ievērojami mainās. Ligzdojošā populācija novērtēta 2800-3900 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 23-28 cm, spārnu izpletums: 57-65 cm (Heath, Dunn, Agro 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Lībciems, Ve, 12-Apr-2015, 1-N. R.Rekmanis.
Babītes ez., Ri, 14-Apr-2024, 1. E.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņi, 21-Apr-2014, 2. J.Jansons, A.Mankus.
Sātiņi, Sa, 22-Apr-2000, 7 Silzemju dīķī. R.Matrozis.

Skaits lokāli pavasarī
Kvāpāni, Re, 7-Mai-1997, ap 400 dīķī nr. 2. A.Celmiņš.
Nagļi, Re, 5-Mai-1996, ap 300 Orenīšu-Drabāku nodaļas 7. dīķī. A.Celmiņš.

Lielākās kolonijas (tikai vēsturiski)
Gomelis, Re, ap 1500-2000 pāri 1987. gadā. J.Baumanis (Vīksne, Janaus 1989).

Skaits lokāli vasaras otrajā pusē - rudenī
Daugavas grīva, Rp, 16-Aug-1992, ap 100 barojas. R.Matrozis.
Daugavas grīva, Rp, 11-Jūl-2000, 45. R.Matrozis.
Liepājas osta, 3-Sep-2012, ap 45 ostas akvatorijā pie S mola (pārsvarā jaunie putni). K.Millers.
Lielupes grīva, Jm, 23-Jūl-2011, 43 uzturas lokāli. T.Guščina, O.Miziņenko.

Vēlākie novērojumi rudenī
Ķīšezers, Rp, 2-Okt-2021, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs.
Nagļi, Re, 26-Sep-2004. 3. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Kolka, Ta, 25-Sep-2011, 1 jaunais putns (1cy). E.Lediņš, M.Serenius, T.Serenius, C.Poiret (turpat 24-Sep bija 2 jaunie. K.Millers).
Mērsrags, Ta, 21-Sep-1958, 1. V.Šmits.
Kolka, Ta, 21-Sep-2012, 1 jaunais putns (1cy). N.Handy, B. Handy.

Literatūra un internets

Heath S.R., E.H.Dunn and D.J.Agro. 2020. Black Tern Chlidonias niger, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blkter.01. Accessed 9 May 2024. Vīksne J., Janaus M. 1989. Kaijveidīgo putnu un zivju gārņu kolonijas Latvijā 1986.gadā. Putni dabā 2: 55-71. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Lanceņu dīķis, Remtes pagasts. 2-Jūn-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 5-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Burtnieki, Valmieras novads, 15-Mai-2008. © Otars Opermanis.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 1-Jūn-2010. © Māris Strazds.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 10-Jūn-2011. © Māris Strazds.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 10-Jūn-2011. © Māris Strazds.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 12-Jūn-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Vasku-Irlavas dīķi, Tukuma novads, 16-Jūl-2007, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Gvido Saulītis.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mērsrags, Talsu novads, 31-Jūl-2010, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Jānis Jansons.
bkm

Melnie zīriņi Chlidonias niger. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014, pieaugušie putni pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Jānis Jansons.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 5-Aug-2010, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 14-Aug-2010, pieaugušais putns pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Nagļi, Orenīšu-Drabāku nodaļas 1. dīķis, Rēzeknes novads, 14-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Nagļi, Orenīšu-Drabāku nodaļas 1. dīķis, Rēzeknes novads, 14-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mangaļsala, Rīga, 9-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mērsrags, Talsu novads, 8-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Mērsrags, Talsu novads, 8-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Melnais zīriņš Chlidonias niger. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 14-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.