Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālā un austrumu Eiropa (tās dienvidu daļa). Areāla rietumu mala sasniedz Itālijas ziemeļrietumu daļu. Tālāk uz austrumiem Sibīrijā, Baikāla apkārtnē, Mongolijas ziemeļu daļā un Amūras apgabalā. Ziemo Āfrikā, dienvidaustrumu Āzijā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Ģeogrāfisku variāciju nav (Gochfeld et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotaji un sastopami klejojoši putni

Vasarā retajās ligzdošanas vietās

Rudenī aizceļo, reti novērots

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets un visai neregulārs ligzdotājs ezeros un dīķos ar zemu peldošu veģetāciju. Ligzdojošā populācija novērtēta 120-350 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Skaits gadu no gada ievērojami svārstās, atsevišķos gados varbūt pat neligzdo vispār. Visbiežāk novērojams maija pimajā pusē, kad bari klīst visā teritorijā piemērotu ligzdošanas vietu meklējumos (skat. skaita piemērus zemāk). Tomēr ne visi paliek ligzdot. Daļa vai pat vairums izklejo ārpus valsts.

Garums: 23-27 cm, spārnu izpletums: 58-67 cm (Gochfeld et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Liepājas ez., Vītiņi, 21-Apr-2014, 2. M.Jaunzemis.
Īdeņa, Re, 29-Apr-2012, 3. M.Strazds.
Nagļi, Re, 30-Apr-2017, 1 kopā ar ap 80 melnajiem zīriņiem Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns.
Kolka, Ta, 2-Mai-2007, 1. K.Millers, V.Roze.
Īdeņa, Re, 3-Mai-2004, 3. K.Millers.
Liepājas ez., 3-Mai-2018, 12-N virs ezera. P.Daknis, J.Ukass.
Skuķu ez., Da, 3-Mai-2020, 7. Z.Krievāns (Dabasdati).

Skaits pavasarī
Nagļi, Re, 9-Mai-2010, vismaz 1000 Orenīšu-Drabāku dīķos. V.Vintulis.
Nagļi, Re, 15-Mai-2007, 700 (800) Zvejsalas-Ļodānu dīķī G-1. M.Strazds, H.Hofmanis.
Nagļi, Re, 14-Mai-2021, 600 (800) Orenīšu-Drabāku 8. dīķī. J.Ukass (Dabasdati).
Kvāpānu dīķi, Re, 19-Mai-2019, 200. G.Grandāns, P.Stanbury.
Babītes ez., Ri, 7-Mai-2010, 150 (200) ezera W malā. M.Krūze.
Kaņieris, Tu, 7-Mai-2010, 150 (200) ezerā pie putnu torņa. M.Tīrums.
Lādzēnu dīķi, Ba, 8-Mai-2010, 150 (200). E.Laucis.
Svētes paliene, Jl, 8-Mai-2010, vismaz 150. E.Lediņš.
Īdeņa, Re, 13-Mai-2021, 100 (130) 2. dīķī. A.Dekants (Dabasdati).

Lielākās zināmās kolonijas (tikai vēsturiski, jo parasti neatjaunojas sekojošajos gados)
Vaboles ezers, Ma, 2005.g. 5. jūlijā atrastas 180-190 ligzdas, kurā ir vai bijušas olas. Viss ezers nav apskots, iespējams ligzdoja 300 (500) pāri. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Gomelis, Re, ap 200 pāri 1986.g. J.Baumanis (Vīksne, Janaus 1989).
Īdeņa, Re, ap 200 pāri 1999.g. J.Baumanis u.c.
Nagļi, Re, ap 60 pāri 2010.g. Zvejsalas dīķos. A.Avotiņš jun., G.Grandāns.
Ļubasts, Da, 13-Jūn-2013, ap 60 pāri (atrastas ligzdas ar olām, izvestas ligzdas, redzēti pull). A.Kalvāns, K.Sams (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Engures ez., 20-Sep-1951, 1 jaunais putns nošauts. G.Lejiņš.
Pape, Lp, 2-Sep-2008, 1 ad kopā ar 80 melnajiem zīriņiem starp ornitologu bāzi un bāku. K.Millers.
Skrunda, Ku, 31-Aug-2016, 1 jaunais putns dīķos. R.Rekmanis.

Literatūra un internets

Gochfeld M., J.Burger, D.A.Christie, G.M.Kirwan and E.F.J.Garcia. 2020. White-winged Tern Chlidonias leucopterus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whwter.01. Accessed 25 December 2020. Vīksne J., Janaus M. 1989. Kaijveidīgo putnu un zivju gārņu kolonijas Latvijā 1986.gadā. Putni dabā 2: 55-71.

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 15-Mai-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 16-Mai-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Dvietes apkaime, Augšdaugavas novads, 22-Mai-2021. © Gaidis Grandāns.
bkm

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Dvietes apkaime, Augšdaugavas novads, 22-Mai-2021. © Gaidis Grandāns.

bkm

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 11-Jūn-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011, vecums? © Jānis Jansons.
bkm

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus. Daugava pie Dvietes, Augšdaugavas novads, 26-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.