Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izkliedētas populācijas Eiropā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Centrālāzijā, Indijā, dienvidaustrumu Āzijā un Austrālijā. Ziemo Āfrikā, Āzijas dienvidos un Austrālijā. Trīs pasugas, Latvijā Chlidonias hybrida hybrida (Gochfeld, Burger, Kirwan, Garcia 2019).

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida

Babītes ez., Gāte, 6-Jūl-2018. © Edgars Smislovs.

Balss. Nagļi, Rēzeknes novads, 29-Mai-2007. © Agris Celmiņš (9).

Dzirdamas divu putnu balsis tuvumā (skan atšķirīgi) un tālu fonā vēl trešais. Katrs putns sauc 2 reizes.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā pirmo reizi konstatēts 1989. gada maijā Daugavgrīvā (J.Vīksne, V.Olson), bet jau 1992. gadā pierādīta ligzdošana Īdeņas zivju dīķos pie Lubāna (Baumanis, Roze 1995). Turpmākajos gados novērots gandrīz ik gadus un novērojumu skaits aizvien pamazām pieaug (Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995, Celmiņš, Baumanis 1997, 1998, 2000 un OFK nepubl. materiāli). Līdz 2015. gadam ieskaitot ligzdošana pierādīta sekojošās vietās: 1. Lubāns un Nagļu zivsaimniecības dīķi - vienots rajons ar kolonijām Īdeņas, Orenīšu-Drabāku un Zvejsalas-Ļodānu dīķos (kopš 1992. gada) un pašā Lubānā (2015); 2. Vasku-Irlavas dīķi (2007); 3. Engures ezers (2009, bet trūkst ziņu par pāru skaitu un kolonijas vietu); 4. Babītes ezers, Gāte (2015, visai ticami, ka ligzdoja jau agrāk). Vēl divās vietās novērojumi liecina par iespējamu ligzdošanu - Liepājas ezerā (2003), Teiču purvā (2005) un Ozolaines dīķī (2018). Ligzdotāju skaits 2015. gadā - ap 45 pāri (summējot Kvāpānu dīķu, Lubānas un Babītes ezeru kolonijas).

Garums: 23-25 cm, spārnu izpletums: 74-78 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pirmie 10 novērojumi

1. Daugavgrīva, Rp, 1989, 25-Mai, 2. J.Vīksne, V.Olson. ®
2. Īdeņas dīķi, Re, 1992, 1-Jūn - 6-Jūl, ligzdoja 6 pāri. J.Baumanis, V.Roze u.c. ®
3. Nagļi (Orenīšu-Drabāku dīķi), Re, 1993, 29-Mai, 16-Jūn un 30-Jūn, katru reizi 2 īpatņi. M.Strazds, J.Baumanis, u.c. ®
4. Nagļi (Orenīsu-Drabāku dīķi), Re, 1995, 23-Mai, 17-21-Jūn, 2 putni 1. dīķī. A.Wirdheim, A.Celmiņš, J.Baumanis u.c. ®
5. Babītes ez., Gāte, 1995, 13-Jūn, 2. B.Schelbert u.c. ®
6. Kvāpānu dīķi, Re, 1997, 7-Mai, 2. A.Celmiņš, M.Smiltnieks. ®
7. Nagļi, Re, 1997, 5-Jūn, 3 lidojumā gar Orenīšu kalnu. B.M.Sörensen, B.Stovgård. ®
8. Īdeņas dīķi, Re, 1998, 7-Jūn un līdz jūnija beigām, ligzdoja 5 pāri. E.Mølgaard, V.Ādamsons, V.Roze, A.Celmiņš u.c. ®
9. Īdeņas dīķi, Re, 1999, 26-Mai, 1 ad. A.Celmiņš; jūnijā - jūlijā ligzdoja vismaz 5 pāri. V.Ādamsons, A.Petriņš, V.Roze. ®

10. Sedas purvs, Vk, 1999, 28-Mai, 1. V.Vintulis, I.Priedniece. ®

Turpmākie novērojumi līdz 2019. gadam ieskaitot

Īdeņas un Kvāpānu dīķi
2001, 16-Mai, 1 lidojumā uz SW. S.Hjerppe, V.Häkkinen.
2007, 24-Mai, 1 lidojumā gar Rēzeknes upi virzienā uz Lubānu. G.Graubics, K.Millers, V.Roze; 2-Jūn. 1 Kvāpānu 3. dīķī. M.Strazds u.c.; 12-Jūn, 3 pāri Īdeņas 3. dīķi.

K.Millers, M.Strazds, V.Ādamsons.

2008, 11-Mai, 2 Īdeņas 4. dīkī. V.Vintulis.
2012, 13-Jūn, 2 Īdeņas dīķos. G.Grandāns, A.Avotiņš jun.; 29-Jūn, 4 Īdeņas dīķos. M.Strazds.
2013, 16-Jūn, 2 Īdeņas dīķos. J.Peltomäki, G.Grandāns u.c.
2015, 7-Jūn, 10 Kvāpānu dīķos; pēc dažām dienām 4. dīķi atrasta 5 pāru kolonija. I.Grīnerte, K.Millers.
2016, 24-Mai, 2 pārlido Īdeņas dīķos. K.Millers u.c.
2018, 22-Mai, 7 pārlido Īdeņas dīķos (6+1). K.Millers, D.Grundy, B.Grundy.
2019, 19-Mai, 3. G.Grandāns, P.Stanbury.

Orenīšu-Drabāku dīķi (Nagļi)
2002, 18-Jūn-Jūl, ligzdoja 2 pāri. J.Baumanis u.c.
2004, 27-Mai, 1 lidojumā virs ceļmalas dīķa. A.Celmiņš u.c.
2010, 4-Mai, 1. E.Laucis
2012, 4-5-Jūn, 2. G.Grandāns; 27-Jūl, 2. K.Millers.
2013, 17-Mai, 1 nodaļas 7. dīķī. U.Piterāns (Dabasdati).
2014, 29-Apr, 1, agrākais novērošanas datums. G.Grandāns u.c.
2016, 9-Mai, 2 migrācijā. G.Grandāns u.c.; 1-Jūn, vismaz 3 (nevar izslēgt, ka pārlidojuši todien Zvejsalas-Ļodānu nodaļā redzētie). K.Millers, L.Evans u.c.
2017, 8-Jūn, 1 dīķos no rīta. M.Dettori, G.Grandāns; 9-Jūn, 4 (nevar izslēgt, ka tie paši, kas 7-Jūn Zvejsalas-Ļodānu nodaļā). K.Millers, E.Kimman.
2018, 10-Jūn, 5 nodaļas 7. dīķī. E.Gulbe, I.Vilšķērste, I.Burčika (Dabasdati).

Zvejsalas-Ļodānu dīķi (Nagļi)
2005, 26-28-Mai, 1-2. J.Baumanis, A.Celmiņš, K.Funts u.c.
2007, 15-16-Mai, vismaz 2. M.Strazds, H.Hofmanis, A.Topp (šie un turpmākie novērojumi dīķī G-1); 25-Mai, vismaz 2 pāri. G.Graubics, K.Millers, V.Roze; 1-Jūn, 15

īpatņi. M.Strazds u.c.; 11-Jūn, vismaz 12 pāri (iespējams vēl +2). K.Millers, M.Strazds, V.Ādamsons.

2009, 16-Mai, vismaz 9 dīķī G-3. V.Vintulis; turpat atsevišķi īpatņi arī 22-Mai. T.W.Johansen u.c.
2010, 4-Mai, 3. E.Laucis; 8-Mai, vismaz 10. V.Vintulis; 19-Jūn, 3. A.Avotiņš jun., G.Grandāns; 3-Jūl, vismaz 4. G.Grandāns, K.Millers; 4-Jūl, 1. M.Strazds, V.Pranks.
2011, 22-Mai, 2. E.Laucis.
2012, 10-Jūn, 2. E.Laucis.
2013, 9-Mai, vismaz 4 "Nagļu dīķos". K.Millers u.c.
2015, 7-Mai, 3. G.Grandāns u.c.; 12-Jūl, vismaz 5 medī 20. dīķī. D.Vasiļevskis; 1-Aug, 4 ad medī 9. dīķī. I.Deņisovs (Dabasdati).
2016, 13-Mai, 4. I.Brediks; 1-Jūn, 2 īslaicīgi. K.Millers, L.Evans u.c.; 17-Jūn, 2. I.Deņisovs; 18-Jun, 2 (apdzīvota ligzda). G.Grandāns u.c.
2017, 7-Jūn, 4. M.Dettori, G.Grandāns.
2019, 20-Mai, 2. G.Grandāns, P.Stanbury.

Gomelis (atdalīta Lubāna NW mala)
2001, 10-Jūn, vismaz 1 (varbūt 2) kaiju kolonijā. V.Vintulis.
2003, 26-Mai, vismaz 2. J.Ķuze u.c.
2005, 4-Jūn, 1. K.Millers, K.Funts.
2014, 4-Jūn, 2. K.Millers, I.Grīnerte.

Lubāns (viss ezers)
2007, 19-Mai, 2 ezera W malā iepretī Zvidzes kanāla putnu tornim. J.Ķuze, P.Strautiņš, M.Strazds, V.Vintulis.
2010, 9-Mai, vismaz 4 pie ezera dienvidu gala torņa. V.Vintulis.
2013, 18-Mai, vismaz 1 (iespējams 2) pie ezera dienvidu gala torņa. A.Klepers, M.Kilups, M.Vimba, A.Klevinskis (Dabasdati).
2015, 18-Jūn, ap 20 pāru kolonija. K.Millers, A.Kārkliņš, O.Jēgers, A.Savičs.
2016, 21-Mai, 1 ezera W malā iepretī Zvidzes kanāla putnu tornim. R.Rekmanis u.c.
2017, 8-Jūn, 1 ezerā vakarā (precīza vieta nav zināma). E.Kimman, K.Millers.
2018, 20-Mai, 2 ezera austrumu malā pie Zvidzes putnu torņa. M.Kilups, I.Brediks u.c.
2018, 26-Mai, 2 palidoja tuvu garām ezera dienvidu gala tornim. V.Vintulis, I.Brila, I.Kukāre, N.Kukārs (Dabasdati).
2018, 9-Sep, 1 jaunais putns lidojumā gar ezera NE malu pie Gomeļa. A.Kuročkins (Dabasdati).
2018, 9-Sep, 4 ezera centrālajā N daļā (foto 2 jaunie putni, 2 pārējo vecums nav ziņots). A.Kuročkins (Dabasdati).

Babītes ezers
2009, 31-Mai, 1. D.Boiko.
2011, 10-Jūn, 1 pie laivu bāzes "Dālderi" un 4 ezera W daļā. D.Boiko, A.Kārkliņš.
2014, 25-Jūn, vismaz 5 ezera W galā pie Gātes (iespējama ligzdošana). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); 15-Sep, 7 (1 ad un 6 jaunie putni) pie Spuņņciema.

A.Kuročkins (Dabasdati).

2015, 4-Jūn, 4 pie Straupciema. Ē.Tempelfelds (Dabasdati); 17-Jūn, ap 15 pāru kolonija dienvidu pusē no Gātes kanāla. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati);

28-Jūn, 5 pāru kolonija ziemeļu pusē no Gātes kanāla. A.Kuročkins (Dabasdati).

2016, 15-Mai, 10 pie Straupciema kopā ar melnajiem zīriņiem. E.Haberkorns; 23-Jūl, ap 10 ad ezera W malā, bet kolonija nav atrasta. E.Smislovs, V.Smislovs,

A.Kuročkins; 13-Aug, 1 juv "atrasts ezerā", ziņots D.Boiko (ir foto, atradēja vārds nav zināms); 15-Aug, 2 ad pie Straupciema, vēlākais novērošanas datums. P.Daknis, L.Dakne (Dabasdati).

2018, 6-Jūl, kompakta kolonija dienvidu pusē no Gātes kanāla - vismaz 20 ligzdas ar olām. Šķīlušies jaunie putni nav redzēti. Vizuāli pie kolonijas ap 35 ad.

E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

2019, 11-Jūn, vismaz 20 (maks. ap 40) pāru kolonija Gātes apkārtnē. A.Petriņš (Dabasdati). 21-Jūn, 40-50 ezera W galā Gātes apkārtnē - vismaz 20 ligzdojoši pāri.

K.Millers, O.Jēgers. Visticamākais atsevišķi šīs kolonijas putni novēroti ezera W malā jūnija beigās. K.Bernāns, R.Bluķis u.c. (Dabasdati).

Engures ezers
2006, 14-Jūl, 2 novēroti no putnu torņa ezera austrumu malā (laidelējās NW pusē). C.Kyrk.
2009, 18-Mai, 1 pie Ķūļciema putnu torņa. K.Millers, A.Reinis; 5-Jūl, 2 novēroti ezerā ar piezīmi "ligzdotāji". J.Kazubiernis.
2011, 13-Mai, 4 ezera centrālajā daļā. J.Kazubiernis.
2018, 6-Mai, 1 putnu torņa apkaimē ezera austrumu malā. R.Sīmanis (Dabasdati).

Kaņieris
2014, 19-Mai, 6. K.Millers, P.Palmer u.c.
2016, 9-Mai, 2 migrācijā. P.Palmer, K.Millers; 21-Mai, 8 migrācijā. W.B. van Eijk u.c.
2018, 12-Mai, 2 pārlido uz SW virs ezera. K.Millers.
2019, 18-Mai, ap 10. E.Laucis u.c.

Liepājas ezers
2003, 7-Jūn, 4 melno zīriņu kolonijā ezera dienvidu daļā, viena uzbūvēta ligzda bez olām. J.Vīksne, M.Janaus.
2010, 9-Mai, 2-S pie Maiļraga; 23-Mai, 1 Maiļraga apkārtnē. K.Millers.
2012, 23-Jūn, 1 periodiski medī ezera dienvidu galā virs Aizraķes pļavām. J.Jansons; 14-Aug, 12 īslaicīgi pie Vītiņu pļavām, t.sk. 4 jaunie putni. K.Millers.
2014, 29-Jūl, 13 (10 ad un 3 jaunie putni) pie Vītiņu pļavām. R.Rekmanis; turpat 2-Aug, 7 (t.sk. 3 jaunie). J.Jansons; 6-Aug, 8 ( t.sk. 5 jaunie). K.Millers, I.Grīnerte.
2015, 13-Jūl, 4 ezera SW malā. T.Tal (Observado); 2-Aug, 1 ad ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. J.Jansons.
2016, 13-Jūn, 2 pie Maiļraga. R.Rekmanis, I.Ozola.
2017, 8-Jūl, 2 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. K.Millers, I.Grīnerte.

Sātiņu dīķi
2013, 7-Mai, 1 Lieknas 4. dīķī. K.Millers.
2016, 10-Mai, 10 migrācijā (7+3). M.Jaunzemis.
2018, 11-Mai, vismaz 7 Grebūtniekā un Lieknā. M.Jaunzemis.

Strūžānu purva dīķi
2014, 17-Jūn, 1. A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis.
2018, 21-Jūn, 3 kopā ar ap 30 melnajiem zīriņiem, iespējama ligzdošana. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Svētes lauki pie Jelgavas
2014, 11-Mai, 2. K.Millers.
2015, 9-Mai, 1. E.Račinskis (Dabasdati).
2016, 8-Mai, 2 migrācijā. K.Millers.

Vasku-Irlavas dīķi
2007, ligzdoja vismaz 7 pāri: 10-Jūn, 11 novēroti nesam ligzdas materiālu; 24-Jūn vienā dīķī atrastas 7 ligzdas ar 3 olām, 4 ligzdas bez olām un vēl 1 pāris bija

blakus dīķī, klātesošo putnu skaits vērtēts 18-22 īpatņi (N.Zeidaks); 1-Jul, skaits vērtēts kā "atbilstošs 7 ligzdām". V.Ādamsons, G.Graubics, I.Līdaka.

2009, 29-Mai, 2. N.Zeidaks; 17-Jūn, 2. S.Rabkevičs.
2017, 10-Jūn, 2. N.Zeidaks (Dabasdati).

Novērojumi citās vietās
Lādzēnu dīķi, Ba, 2001, 13-Mai, 2. A.Misa.
Sedas purvs, Vk, 2002, 5-Jūn, 2. M.Strazds u.c.
Lanksēžu dīķis, Lp, 2003, 27-Jūn, 1 melno zīriņu kolonijā (vieta starp Apriķiem un Ķukuriem). R.Rekmanis.
Teiču purvs, Ma, 2005, 5-Jūl, vismaz 3 uztraucas lielā baltspārnu zīriņu kolonijā Vaboles ezerā. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Papes ez., Lp, 2007, 20-Mai, 2 nolidoja gar ezera S gala putnu torni. I.Freiberga, S.Kosobokovs, D.Krīgens, A.Stīpniece.
Kolka, Ta, 2010, 22-Mai, 2. K.Millers.
Dviete, Da, 2011, 21-22-Mai, 2 Dvietes palienē. A.Klepers u.c.
Pavasari, Ri, 2011, 27-Mai, 1 lidojumā augšup pret straumi virs Lielupes kopā ar 3 citiem Chlidonia zīriņiem. J.Ķuze.
Jersika, Pr, 2011, 21-Jūl, 1 ad Daugavā uz sēres. A.Erts.
Krievpurva dīķi, Lp, 2012, 5-Mai, 1 īslaicīgi kopā ar melnajiem zīriņiem. A.Mankus.
Burtnieks, Vm, 2012, 14-Jūn, 1 pie Rūjas grīvas kopā ar 4 upes zīriņiem. S.Laime (Dabasdati).
Tērvete, Do, 2012, 5-Jūl, 3 īslaicīgi medīja Gulbju ūdenskrātuvē. K.Millers, A.Kārkliņš.
Upesciems, Ri, 2013, 7-Mai, 4 kopā ar 25 melnajiem zīriņiem. R.Matrozis u.c. (Dabasdati).
Skuķu ez., Da, 2013, 18-Mai, 1. U.Piterāns u.c.
Aumanis, Jk, 2015, 21-Mai, 3 kopā ar melnajiem un baltspārnu zīriņiem. A.Āboliņš (Dabasdati).
Lobes ez., Og, 2015, 24-Jūn, 1. I.Jakovļevs (Dabasdati).
Šusta ez., Pr, 2016, 11-Mai, 1. A.Erts.
Ozolaines dīķis, Ba, 2018, 1-Mai, 1. E.Laucis; 12-Mai, 2 melno zīriņu kolonijā. M.Kilups (Dabasdati).
Dviete, Lp, 2018, 20-Mai, 7 pie austrumu torņa. S.Laime, U.Piterāns, R.Rekmanis, K.Vilks.
Alejas, Ri, 2018, 27-Mai, 6-NW gar Sauso Daugavu. I.Grīnerte, K.Millers.
Alejas, Ri, 2019, 8-Jūn, migrējoša putna balss vēlu vakarā uz N. K.Millers.
Ķīšezers, Rp, 2019, 2-Jūl, 1 ad ezerā pie Juglas kanāla. I.Deņisovs.

  Sarkans - pierādītas ligzdošanas vietas
Zaļš - iespējama ligzdošana
Dzeltens - klejojoši putni

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Roze V. 1995. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus - jauna ligzdojoša putnu suga Latvijā. - Putni dabā 5, 2: 99-100. BirdLife International. 2019. Species factsheet: Chlidonias hybrida. Retrieved from http://www.birdlife.org on 23 June 2019. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Gochfeld M., Burger J., Kirwan G.M., Garcia E.F.J. 2019. Whiskered Tern Chlidonias hybrida. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/54045 on 23 June 2019. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Kintai zivju dīķi, Lietuva, 18-Jūn-2016, fonā melnais zīriņš C.niger. © Ieva Grīnerte.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014 (šajā un 2 attēlos zemāk 3 dažādi pieaugušie putni). © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Sātiņi (Grebūtnieks), Saldus novads, 12-Mai-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 25-Mai-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 11-Jūn-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Īdeņa, Rēzeknes novads, 12-Jūn-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Vasku-Irlavas dīķi, Tukuma novads, 16-Jūl-2007. © Gvido Saulītis.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Al-Qurm Park, Muskata, Omāna, 3-Dec-2014, ziemas tērpā, varbūt subad, jo uz spārna iekšējām segspalvām
saskatāmi raibumi (tas pats putns attēlā zemāk). © Kārlis Millers.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Al-Qurm Park, Muskata, Omāna, 3-Dec-2014, ziemas tērpā, varbūt subad, jo uz spārna iekšējām segspalvām
saskatāmi raibumi. © Kārlis Millers.

Labots 31 Dec 2019