Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izkliedētas populācijas Eiropā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Centrālāzijā, Indijā, dienvidaustrumu Āzijā un Austrālijā. Pēdējās desmitgadēs areāls Austrumeiropā ievērojami paplašinājies uz rietumiem un ziemeļiem (Keller et al. 2020). Ziemo Āfrikā, Āzijas dienvidos un Austrālijā. Trīs pasugas, Latvijā C.h.hybrida (Gochfeld, Burger, Kirwan, Garcia 2020).

Birds of the World

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida

Babītes ez., Gāte, 6-Jūl-2018. © Edgars Smislovs.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā pirmo reizi konstatēts 1989. gada maijā Daugavgrīvā (J.Vīksne, V.Olson), bet jau 1992. gadā pierādīta ligzdošana Īdeņas zivju dīķos pie Lubānas ezera (Baumanis, Roze 1995). Turpmākajos gados novērots gandrīz ik gadus un novērojumu skaits aizvien pamazām pieaug (Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995, Celmiņš, Baumanis 1997, 1998, 2000 un OFK nepubl. materiāli). Līdz 2015. gadam ieskaitot ligzdošana pierādīta sekojošās vietās: 1. Lubāns un Nagļu zivsaimniecības dīķi - vienots rajons ar kolonijām Īdeņas, Orenīšu-Drabāku un Zvejsalas-Ļodānu dīķos (kopš 1992. gada) un pašā Lubānā (2015); 2. Vasku-Irlavas dīķi (2007); 3. Engures ezers (2009, bet trūkst ziņu par pāru skaitu un kolonijas vietu); 4. Babītes ezers, Gāte (2015, visai ticami, ka ligzdoja jau agrāk). Vēl divās vietās novērojumi liecina par iespējamu ligzdošanu - Liepājas ezerā (2003), Teiču purvā (2005) un Ozolaines dīķī (2018). Ligzdotāju skaits 2015. gadā - ap 45 pāri (summējot Kvāpānu dīķu, Lubānas un Babītes ezeru kolonijas). Mazāks populācijas vērtējums (5-20 pāri) dots grāmatā "Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017" (Ķerus u.c. 2021). Jaunākā informācija liecina, ka populācija iespējams jau sasniedz 100 pārus. Babītes ezera kolonijā vien 2022. gada jūlijā uzskaitītas vismaz 76 ligzdas ar mazuļiem vai olām (E.Smislovs, V.Smislovs / Dabasdati).

Garums: 23-29 cm, spārnu izpletums: 64-70 cm (Gochfeld, Burger, Kirwan, Garcia 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī

Nagļi, Re, 29-Apr-2014, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns u.c.
Ozolaines dīķis, Ba, 1-Mai-2018, 1. E.Laucis (Dabasdati).
Nagļi, Re, 4-Mai-2010, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos un 3 Zvejsalas dīķos. E.Laucis.
Krievpurva dīķi, Lp, 5-Mai-2012, 1 īslaicīgi kopā ar 21 melno zīriņu. A.Mankus.

Vēlākie novērojumi rudenī

Liepāja, 28-Nov-2020, 1 jaunais putns (1cy) Ezerkrasta pļavā kopā ar kaijām. R.Rekmanis (Dabasdati ar foto).
Babītes ez., Gāte, Ri, 15-Sep-2014, 1 ad un 6 jaunie putni (1cy). A.Kuročkins (Dabasdati).
Babītes ez., Ri, 15-Sep-2022, 2 ad, 1 ziemas tērpā un 3 jaunie putni (1cy). E.Smislovs (Dabasdati).
Lubānas ez., Ma/Re, 9-Sep-2018, 4 ezera centrālajā N daļā (t.sk. divi 1cy) un 1 jaunais (1cy) lidojumā gar ezera malu pie Gomeļa. A.Kuročkins (Dabasdati 1, 2).
Pape, Lp, 1-Sep-2009, 1 ad - S kopā ar upes zīriņiem. K.Millers.

Pirmie 10 novērojumi Latvijā

1. Daugavgrīva, Rp, 1989, 25-Mai, 2. J.Vīksne, V.Olson. ®
2. Īdeņas dīķi, Re, 1992, 1-Jūn - 6-Jūl, ligzdoja 6 pāri. J.Baumanis, V.Roze u.c. ®
3. Nagļi (Orenīšu-Drabāku dīķi), Re, 1993, 29-Mai, 16-Jūn un 30-Jūn, katru reizi 2 īpatņi. M.Strazds, J.Baumanis, u.c. ®
4. Nagļi (Orenīsu-Drabāku dīķi), Re, 1995, 23-Mai, 17-21-Jūn, 2 putni nodaļas 1. dīķī. A.Wirdheim, A.Celmiņš, J.Baumanis u.c. ®
5. Babītes ez., Gāte, 1995, 13-Jūn, 2. B.Schelbert u.c. ®
6. Kvāpānu dīķi, Re, 1997, 7-Mai, 2. A.Celmiņš, M.Smiltnieks. ®
7. Nagļi, Re, 1997, 5-Jūn, 3 lidojumā gar Orenīšu kalnu. B.M.Sörensen, B.Stovgård. ®
8. Īdeņas dīķi, Re, 1998, 7-Jūn un līdz jūnija beigām, ligzdoja 5 pāri. E.Mølgaard, V.Ādamsons, V.Roze, A.Celmiņš u.c. ®
9. Īdeņas dīķi, Re, 1999, 26-Mai, 1 ad. A.Celmiņš; jūnijā - jūlijā ligzdoja vismaz 5 pāri. V.Ādamsons, A.Petriņš, V.Roze. ®
10. Sedas purvs, Vk, 1999, 28-Mai, 1. V.Vintulis, I.Priedniece. ®

Turpmākie novērojumi līdz 2021. gadam ieskaitot

Īdeņas un Kvāpānu dīķi
2001, 16-Mai, 1 lidojumā uz SW. S.Hjerppe, V.Häkkinen.

2007, 24-Mai, 1 lidojumā gar Rēzeknes upi virzienā uz Lubānu. G.Graubics, K.Millers, V.Roze; 2-Jūn. 1 Kvāpānu 3. dīķī. M.Strazds u.c.; 12-Jūn, 3 pāri Īdeņas 3. dīķi. K.Millers, M.Strazds, V.Ādamsons.

2008, 11-Mai, 2 Īdeņas 4. dīkī. V.Vintulis.
2012, 13-Jūn, 2 Īdeņas dīķos. G.Grandāns, A.Avotiņš jun.; 29-Jūn, 4 Īdeņas dīķos. M.Strazds.
2013, 16-Jūn, 2 Īdeņas dīķos. J.Peltomäki, G.Grandāns u.c.
2015, 7-Jūn, 10 Kvāpānu dīķos; pēc dažām dienām 4. dīķi atrasta 5 pāru kolonija. I.Grīnerte, K.Millers.
2016, 24-Mai, 2 pārlido Īdeņas dīķos. K.Millers u.c.
2018, 22-Mai, 7 pārlido Īdeņas dīķos (6+1). K.Millers, D.Grundy, B.Grundy.
2019, 19-Mai, 3. G.Grandāns, P.Stanbury.

2020, 10-Jūn, 3 Īdeņas pusē no Rēzeknes upes; tajā pašā dienā 1 netālu Kvapānu dīķos. I.Mārdega (Dabasdati 1, 2); 11-Jūn, 3 Īdeņas 2. dīķī iespējamā ligzdošanas vietā (nes ligzdas materiālu). M.Tīrums (Dabasdati); 16-Jun, 1 Kvapānu 1. dīķī. E.Gaveiko (Dabasdati); 27-Jūn, 1 Īdeņas 3. dīķī. R.Sīmanis (Dabasdati).

2021, 19-Mai, 2 Kvāpānu 3. dīķī. A.Dekants (Dabasdati).

Orenīšu-Drabāku dīķi (Nagļi)
2002, 18-Jūn-Jūl, ligzdoja 2 pāri. J.Baumanis u.c.
2004, 27-Mai, 1 lidojumā virs ceļmalas dīķa. A.Celmiņš u.c.
2010, 4-Mai, 1. E.Laucis
2012, 4-5-Jūn, 2. G.Grandāns; 27-Jūl, 2. K.Millers.
2013, 17-Mai, 1 nodaļas 7. dīķī. U.Piterāns (Dabasdati).
2014, 29-Apr, 1. G.Grandāns u.c.
2016, 9-Mai, 2 migrācijā. G.Grandāns u.c.; 1-Jūn, vismaz 3 (nevar izslēgt, ka pārlidojuši todien Zvejsalas-Ļodānu nodaļā redzētie). K.Millers, L.Evans u.c.
2017, 8-Jūn, 1 dīķos no rīta. M.Dettori, G.Grandāns; 9-Jūn, 4 (nevar izslēgt, ka tie paši, kas 7-Jūn Zvejsalas-Ļodānu nodaļā). K.Millers, E.Kimman.
2018, 10-Jūn, 5 nodaļas 7. dīķī. E.Gulbe, I.Vilšķērste, I.Burčika (Dabasdati).

2020, 18-Mai, ziņots "3-5", lielākais skaits vienlaikus teleskopā - 2 nodaļas 4. dīķī. S.Laime, R.Rekmanis (Dabasdati); 27-Mai, 8 īp., 4 ligzdas nodaļas 8. dīķī. A.Klepers, J.Ukass; 28-Jūn - 2-Jūl, 2 nodaļas 8. dīķī. A.Dekants, E.Gaveiko u.c. (Dabasdati 1, 2).

2021, 14-Mai, 2 nodaļas 8. dīķī lielā baltspārnu un melo zīriņu barā. J.Ukass; 1-Jūn, turpat 1 īpatnis. E.Smislovs (Dabasdati 1, 2).

Zvejsalas-Ļodānu dīķi (Nagļi)
2005, 26-28-Mai, 1-2. J.Baumanis, A.Celmiņš, K.Funts u.c.

2007, 15-16-Mai, vismaz 2. M.Strazds, H.Hofmanis, A.Topp (šie un turpmākie novērojumi dīķī G-1); 25-Mai, vismaz 2 pāri. G.Graubics, K.Millers, V.Roze; 1-Jūn, 15 īpatņi. M.Strazds u.c.; 11-Jūn, vismaz 12 pāri (iespējams vēl +2). K.Millers, M.Strazds, V.Ādamsons.

2009, 16-Mai, vismaz 9 dīķī G-3. V.Vintulis; turpat atsevišķi īpatņi arī 22-Mai. T.W.Johansen u.c.
2010, 4-Mai, 3. E.Laucis; 8-Mai, vismaz 10. V.Vintulis; 19-Jūn, 3. A.Avotiņš jun., G.Grandāns; 3-Jūl, vismaz 4. G.Grandāns, K.Millers; 4-Jūl, 1. M.Strazds, V.Pranks.
2011, 22-Mai, 2. E.Laucis.
2012, 10-Jūn, 2. E.Laucis.
2013, 9-Mai, vismaz 4 "Nagļu dīķos". K.Millers u.c.
2015, 7-Mai, 3. G.Grandāns u.c.; 12-Jūl, vismaz 5 medī 20. dīķī. D.Vasiļevskis; 1-Aug, 4 ad medī 9. dīķī. I.Deņisovs (Dabasdati).
2016, 13-Mai, 4. I.Brediks; 1-Jūn, 2 īslaicīgi. K.Millers, L.Evans u.c.; 17-Jūn, 2. I.Deņisovs; 18-Jun, 2 (apdzīvota ligzda). G.Grandāns u.c.
2017, 7-Jūn, 4. M.Dettori, G.Grandāns.
2019, 20-Mai, 2. G.Grandāns, P.Stanbury.

Gomelis (atdalīta Lubāna NW mala)
2001, 10-Jūn, vismaz 1 (varbūt 2) kaiju kolonijā. V.Vintulis.
2003, 26-Mai, vismaz 2. J.Ķuze u.c.
2005, 4-Jūn, 1. K.Millers, K.Funts.
2014, 4-Jūn, 2. K.Millers, I.Grīnerte.

Lubāns (viss ezers)
2007, 19-Mai, 2 ezera W malā iepretī Zvidzes kanāla putnu tornim. J.Ķuze, P.Strautiņš, M.Strazds, V.Vintulis.
2010, 9-Mai, vismaz 4 pie ezera dienvidu gala torņa. V.Vintulis.
2013, 18-Mai, vismaz 1 (iespējams 2) pie ezera dienvidu gala torņa. A.Klepers, M.Kilups, M.Vimba, A.Klevinskis (Dabasdati).
2015, 18-Jūn, ap 20 pāru kolonija. K.Millers, A.Kārkliņš, O.Jēgers, A.Savičs.
2016, 21-Mai, 1 ezera W malā iepretī Zvidzes kanāla putnu tornim. R.Rekmanis u.c.
2017, 8-Jūn, 1 ezerā vakarā (precīza vieta nav zināma). E.Kimman, K.Millers.
2018, 20-Mai, 2 ezera austrumu malā pie Zvidzes putnu torņa. M.Kilups, I.Brediks u.c.
2018, 26-Mai, 2 palidoja tuvu garām ezera dienvidu gala tornim. V.Vintulis, I.Brila, I.Kukāre, N.Kukārs (Dabasdati).
2018, 9-Sep, 1 jaunais putns lidojumā gar ezera NE malu pie Gomeļa. A.Kuročkins (Dabasdati).
2018, 9-Sep, 4 ezera centrālajā N daļā (foto 2 jaunie putni, 2 pārējo vecums nav ziņots). A.Kuročkins (Dabasdati).

Babītes ezers
2009, 31-Mai, 1. D.Boiko.
2011, 10-Jūn, 1 pie laivu bāzes "Dālderi" un 4 ezera W daļā. D.Boiko, A.Kārkliņš.

2014, 25-Jūn, vismaz 5 ezera W galā pie Gātes (iespējama ligzdošana). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); 15-Sep, 7 (1 ad un 6 jaunie putni) pie Spuņņciema. A.Kuročkins (Dabasdati).

2015, 4-Jūn, 4 pie Straupciema. Ē.Tempelfelds (Dabasdati); 17-Jūn, ap 15 pāru kolonija dienvidu pusē no Gātes kanāla. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); 28-Jūn, 5 pāru kolonija ziemeļu pusē no Gātes kanāla. A.Kuročkins (Dabasdati).

2016, 15-Mai, 10 pie Straupciema kopā ar melnajiem zīriņiem. E.Haberkorns; 23-Jūl, ap 10 ad ezera W malā, bet kolonija nav atrasta. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins; 13-Aug, 1 juv "atrasts ezerā", ziņots D.Boiko (ir foto, atradēja vārds nav zināms); 15-Aug, 2 ad pie Straupciema, vēlākais novērošanas datums. P.Daknis, L.Dakne (Dabasdati).

2018, 6-Jūl, kompakta kolonija dienvidu pusē no Gātes kanāla - vismaz 20 ligzdas ar olām. Šķīlušies jaunie putni nav redzēti. Vizuāli pie kolonijas ap 35 ad. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

2019, 11-Jūn, vismaz 20 (maks. ap 40) pāru kolonija Gātes apkārtnē. A.Petriņš (Dabasdati). 21-Jūn, 40-50 ezera W galā Gātes apkārtnē - vismaz 20 ligzdojoši pāri. K.Millers, O.Jēgers. Visticamākais atsevišķi šīs kolonijas putni novēroti ezera W malā jūnija beigās. K.Bernāns, R.Bluķis u.c. (Dabasdati).

2020, 10-Mai, 2 ezerā pie Straupciema. G.Grandāns, A.Erts; 22-Mai, 2. Ē.Tempelfelds; 5-Jūl, 3. K.Kurmis (Dabasdati 1, 2).
2021, 22-Mai, 4 ezerā pie Straupciema. A.Klepers, I.Brediks, I.Mārdega, M.Tīrums; 2-Jūl, 2 ezerā iepretī Spuņņupei. B.Kaškina (Dabasdati 1, 2).

Engures ezers
2006, 14-Jūl, 2 novēroti no putnu torņa ezera austrumu malā (laidelējās NW pusē). C.Kyrk.
2009, 18-Mai, 1 pie Ķūļciema putnu torņa. K.Millers, A.Reinis; 5-Jūl, 2 novēroti ezerā ar piezīmi "ligzdotāji". J.Kazubiernis.
2011, 13-Mai, 4 ezera centrālajā daļā. J.Kazubiernis.
2018, 6-Mai, 1 putnu torņa apkaimē ezera austrumu malā. R.Sīmanis (Dabasdati).

2021, 12-Mai, 1 putnu torņa apkārtnē ezera austrumu malā. M.Briedis, V.Vīgants, I.Ozolniece, R.Kiršteins (Dabasdati); 4-Aug, 2 ad netālu no vietas maijā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Kaņieris
2014, 19-Mai, 6. K.Millers, P.Palmer u.c.
2016, 9-Mai, 2 migrācijā. P.Palmer, K.Millers; 21-Mai, 8 migrācijā. W.B. van Eijk u.c.
2018, 12-Mai, 2 pārlido uz SW virs ezera. K.Millers.
2019, 18-Mai, ap 10. E.Laucis u.c.

Liepājas ezers
2003, 7-Jūn, 4 melno zīriņu kolonijā ezera dienvidu daļā, viena uzbūvēta ligzda bez olām. J.Vīksne, M.Janaus.
2010, 9-Mai, 2-S pie Maiļraga; 23-Mai, 1 Maiļraga apkārtnē. K.Millers.
2012, 23-Jūn, 1 periodiski medī ezera dienvidu galā virs Aizraķes pļavām. J.Jansons; 14-Aug, 12 īslaicīgi pie Vītiņu pļavām, t.sk. 4 jaunie putni. K.Millers.
2014, 29-Jūl, 13 (10 ad un 3 jaunie putni) pie Vītiņu pļavām. R.Rekmanis; turpat 2-Aug, 7 (t.sk. 3 jaunie). J.Jansons; 6-Aug, 8 ( t.sk. 5 jaunie). K.Millers, I.Grīnerte.
2015, 13-Jūl, 4 ezera SW malā. T.Tal (Observado); 2-Aug, 1 ad ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. J.Jansons.
2016, 13-Jūn, 2 pie Maiļraga. R.Rekmanis, I.Ozola.
2017, 8-Jūl, 2 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. K.Millers, I.Grīnerte.
2020, 6-Jūn, 1 ezera dienvidu galā. E.Lediņš, A.Kalvāns (Dabasdati).
2020, 28-Nov, 1 jaunais putns (1cy) lokāli Ezerkrasta pļavā, vēlākais novērojums rudenī. R.Rekmanis (Dabasdati ar foto).

Vasku-Irlavas dīķi

2007, ligzdoja vismaz 7 pāri: 10-Jūn, 11 novēroti nesam ligzdas materiālu; 24-Jūn vienā dīķī atrastas 7 ligzdas ar 3 olām, 4 ligzdas bez olām un vēl 1 pāris bija blakus dīķī, klātesošo putnu skaits vērtēts 18-22 īpatņi (N.Zeidaks); 1-Jul, skaits vērtēts kā "atbilstošs 7 ligzdām". V.Ādamsons, G.Graubics, I.Līdaka.

2009, 29-Mai, 2. N.Zeidaks; 17-Jūn, 2. S.Rabkevičs.
2017, 10-Jūn, 2. N.Zeidaks (Dabasdati).

Dviete
2011, 21-22-Mai, 2 Dvietes palienē. A.Klepers u.c.
2013, 18-Mai, 1 Skuķu ezerā. U.Piterāns u.c.
2018, 20-Mai, 7 pie austrumu torņa. S.Laime, U.Piterāns, R.Rekmanis, K.Vilks.
2021, 14-Mai, 1. Z.Krievāns (Dabasdati).

Sātiņu dīķi
2013, 7-Mai, 1 Lieknas 4. dīķī. K.Millers.
2016, 10-Mai, 10 migrācijā (7+3). M.Jaunzemis.
2018, 11-Mai, vismaz 7 Grebūtnieku dīķī un Lieknā. M.Jaunzemis.

Svētes paliene pie Jelgavas
2014, 11-Mai, 2. K.Millers.
2015, 9-Mai, 1. E.Račinskis (Dabasdati).
2016, 8-Mai, 2 migrācijā. K.Millers.
2021, 28-Mai, 7. E.Smilsovs (Dabasdati).

Strūžānu purva dīķi
2014, 17-Jūn, 1. A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis.
2018, 21-Jūn, 3 kopā ar ap 30 melnajiem zīriņiem, iespējama ligzdošana. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Šusta ezers
2016, 11-Mai, 1. A.Erts.
2020, 20-Mai, 1. G.Grandāns, A.Erts.

Sausā Daugava pie Alejām
2018, 27-Mai, 1. 6-NW. I.Grīnerte, K.Millers.
2019, 8-Jūn, migrējoša putna balss vēlu vakarā uz N. K.Millers.

Novērojumi citās vietās
Lādzēnu dīķi, Ba, 2001, 13-Mai, 2. A.Misa.
Sedas purvs, Vk, 2002, 5-Jūn, 2. M.Strazds u.c.
Lanksēžu dīķis, Lp, 2003, 27-Jūn, 1 melno zīriņu kolonijā (vieta starp Apriķiem un Ķukuriem). R.Rekmanis.
Teiču purvs, Ma, 2005, 5-Jūl, vismaz 3 uztraucas lielā baltspārnu zīriņu kolonijā Vaboles ezerā. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Papes ez., Lp, 2007, 20-Mai, 2 nolidoja gar ezera S gala putnu torni. I.Freiberga, S.Kosobokovs, D.Krīgens, A.Stīpniece.
Kolka, Ta, 2010, 22-Mai, 2. K.Millers.
Pavasari, Ri, 2011, 27-Mai, 1 lidojumā augšup pret straumi virs Lielupes kopā ar 3 citiem Chlidonia zīriņiem. J.Ķuze.
Jersika, Pr, 2011, 21-Jūl, 1 ad Daugavā uz sēres. A.Erts.
Krievpurva dīķi, Lp, 2012, 5-Mai, 1 īslaicīgi kopā ar melnajiem zīriņiem. A.Mankus.
Burtnieks, Vm, 2012, 14-Jūn, 1 pie Rūjas grīvas kopā ar 4 upes zīriņiem. S.Laime (Dabasdati).
Tērvete, Do, 2012, 5-Jūl, 3 īslaicīgi medīja Gulbju ūdenskrātuvē. K.Millers, A.Kārkliņš.
Upesciems, Ri, 2013, 7-Mai, 4 kopā ar 25 melnajiem zīriņiem. R.Matrozis u.c. (Dabasdati).
Aumanis, Jk, 2015, 21-Mai, 3 kopā ar melnajiem un baltspārnu zīriņiem. A.Āboliņš (Dabasdati).
Lobes ez., Og, 2015, 24-Jūn, 1. I.Jakovļevs (Dabasdati).
Ozolaines dīķis, Ba, 2018, 1-Mai, 1. E.Laucis; 12-Mai, 2 melno zīriņu kolonijā. M.Kilups (Dabasdati).
Ķīšezers, Rp, 2019, 2-Jūl, 1 ad ezerā pie Juglas kanāla. I.Deņisovs.
Šuņezers, Da, 2020, 12-Mai, 1 kopā ar melnajiem un baltspārnu zīriņiem. G.Grandāns.
Rimzātu dīķi, Ku, 2020, 26-27-Mai, 1. D.Boiko, U.Piterāns, A.Kapenieks.
Slokas ez., Jm, 2020, 5-Jūl, 2. E.Smislovs (Dabasdati).
Durbes ez., Lp, 2021, 19-Jūn, 1. L.Šinka (Dabasdati).

 

Novērošanas vietas 1989-2021

Sarkans - pierādīta ligzdošana
Zaļš - iespējama ligzdošana
Dzeltens - klejojoši putni

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Roze V. 1995. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus - jauna ligzdojoša putnu suga Latvijā. - Putni dabā 5, 2: 99-100. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Gochfeld M., J.Burger, G.M.Kirwan and E.F.J.Garcia. 2020. Whiskered Tern Chlidonias hybrida, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whiter2.01. Accessed 6 September 2023. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 12-Jūn-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014 (šajā un 2 attēlos zemāk 3 dažādi pieaugušie putni). © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Grebūtnieku dīķis, Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļa, Rēzeknes novads, 11-Jūn-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Īdeņa, Rēzeknes novads, 12-Jūn-2007. © Māris Strazds.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 12-Jūn-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Babītes ezers, 17-Jūn-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Vasku-Irlavas dīķi, Tukuma novads, 16-Jūl-2007. © Gvido Saulītis.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Al-Qurm Park, Muskata, Omāna, 3-Dec-2014, ziemas tērpā (tas pats putns attēlā zemāk). © Kārlis Millers.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Al-Qurm Park, Muskata, Omāna, 3-Dec-2014, ziemas tērpā. © Kārlis Millers.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Donavas lejteces rīsa laukos pie Giurgeni, Rumānija, 19-Aug-2021, jaunais putns (1cy)© Māris Strazds.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Donavas lejteces rīsa laukos pie Giurgeni, Rumānija, 19-Aug-2021, jaunais putns (1cy)© Māris Strazds.
bkm

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida. Donavas lejteces rīsa laukos pie Giurgeni, Rumānija, 19-Aug-2021, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.