Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NW Eiropa, Skandināvija, Baltijas jūras reģions, Krievijas tundras zona līdz pat Čukču pussalai. Arī NE Kanādā un Grenlandē. Ziemo Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Persijas līča un Vidusjūras reģionos. Divas vai trīs pasugas (Wiersma, Kirwan, Boesman 2020), Latvijā (teorētiski) ligzdo nominālā pasuga C.h.hiaticula, bet C.h.tundrae caurceļo. Sastopamība tomēr neskaidra, jo abas pasugas līdzīgas un Latvija varētu atrasties to saskarsmes zonā. Pasugas tundrae pieaugušie putni ir caurmērā mazāki, slaidāki un nedaudz tumšāku mugurpusi, baltais laukums aiz acs bieži vien ir šaurāks un knābja oranžais tonis nav tik košs kā nominālajai pasugai (Marchant, Prater 1989; Wiersma, Kirwan Boesman 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji, vairāk gar piekrasti

Vasarā samērā reti piekrastē

Rudenī aizceļo (caurceļo), vairāk gar piekrasti

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula

Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Mai-2013. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ceļošanas laikā, bet rets ligzdotājs Rīgas jūras līča un rietumu piekrastes liedagos. Ligzdo 22-60 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 18-20 cm, spārnu izpletums: 48-57 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Bernātu polderis, Lp, 25-Feb-2021, 2. P.Daknis (Dabasdati ar foto).
Pape-Nida, Lp, 6-Mar-2020, 2 liedagā. R.Rekmanis.
Lapmežciems, Tu, 8-Mar-2015, 1 Starpiņupītes grīvā. M.Riherts.
Nīca, Lp, 10-Mar-2007, 1 uz arumiem Nīcas laukos. K.Millers.
Užavas augšteces pļavas, 10-Mar-2017, 1. R.Rekmanis.
Pape, Lp, 10-Mar-2019, 1 liedagā. V.Jaunzemis, A.Gulbis.

Skaits pavasarī - vasaras sākumā (vismaz 20)
Lielupes grīva, Jm, 22-Mai-2016, ap 60. O.Miziņenko, T.Miziņenko.
Mērsrags, Ta, 15-Mai-2011, 50 saskaitīti no viena punkta jūrmalā. G.Grandāns, A.Avotiņš jun.
Mērsrags, Ta, 5-Jūn-2017, 27 lokāli Pekragā. G.Grandāns.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī (vismaz 40)
Ainaži, Lm, 14-Aug-2015, vismaz 110. I.Grīnerte, K.Millers.
Gaujas grīva, Ri, 23-Aug-1995, 88 (5 juv un 83 ad). R.Matrozis.
Skrunda, Ku, 27-Aug-2017, vismaz 80 kādā nolaistā dīķī. K.Millers, I.Grīnerte.
Ragaciems, Tu, 4-Sep-2022, 80. A.Avotiņš jun. (Dabasdati).
Lielupes grīva, Jm, 17-Sep-2014, 49. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Daugavgrīva, Rp, 6-Okt-1995, 48, g.k. jaunie putni. R.Matrozis.
Garciems, Ri, 21-Aug-1993, 42 (bari - 32 un 10). R.Matrozis.
Bērzciems, Tu, 24-Aug-2002, 40. R.Matrozis, E.Lediņš.

Vēlākie novērojumi rudenī

Ainaži, Lm, 6-Nov-2021, 1. A.Klevinskis; turpat līdz 13-Nov, kad noķerts un apgredzenots, putna vecums ad. A.Kalvāns (Dabasdati 1, 2, kā arī vairāku citu novērotāju ziņojumi starpposmā); 14-Nov novērots ap 1 km uz dienvidiem no sākotnējās vietas. T.Miziņenko (Dabasdati).

Mangaļsala, Rp, 12-Nov-2019, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs.
Pape, Lp, 2-Nov-2002, 1. V.Roze.
Sātiņi, Sa, 2-Nov-2008, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Marchant J., Prater T., Hayman P. 1989. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Wiersma P., G.M.Kirwan and P.F.D.Boesman. 2020. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.corplo.01. Accessed 29 October 2022.

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Liepāja, Karosta, 2-Mai-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Mai-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Mērsrags, Talsu novads, 5-Jūn-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Mērsrags, Talsu novads, 6-Aug-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Aug-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Akmeņrags, Sakas pagasts, 31-Aug-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Sātiņi, Saldus novads, 4-Sep-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Akmeņrags, Sakas pagasts, 29-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Akmeņrags, Sakas pagasts, 31-Aug-2014, jaunais putns (1cy). Fonā jaunais gaišais šņibītis Calidris alba.
© Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Mērsrags, Talsu novads, 6-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Lapmežciems, Tukuma novads, 10-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Lapmežciems, 18-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 21-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Mangaļsala, Rīga, 22-Okt-2009, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Mangaļsala, Rīga, 18-Jūn-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Ragaciems, Tukuma novads, 31-Aug-2016, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula. Mangaļsala, Rīga, 10-Sep-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Smilšu tārtiņi Charadrius hiaticula salīdzinājumā ar citiem bridējputniem. Lielupes grīva, 9-Aug-2009, attēlā arī pieci parastie šņibīši Calidris alpina, divi
trulīši C.minuta un viens līkšņibītis C.ferruginea. © Oļegs Miziņenko.      LIELĀKS ATTĒLS