Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Rietumu un dienvidu Eiropa, NW Āfrika, Tuvie Austrumi, Vidusāzija. Vairums ziemo ligzdošanas areālā. Uz dienvidiem migrē daļa Turcijas populācijas, kā arī Krievijas dienvidu, Aizkaukāza, Uzbekistānas un Kazahstānas ligzdotāji. Trīs pasugas: C.c.cetti - Eiropa uz E līdz Melnajai jūrai un NW Āfrika. C.c.orientalis - Turcija, Kipra, Tuvie Austrumi un gar Kaspijas jūras rietumu malu līdz Volgas deltai un NW Kazahstānai. C.c.albiventris - S un E Kazahstāna un fragmentāri citur Vidusāzijā (Irāna, Afganistāna) uz austrumiem līdz NW Ķīnai (Clement 2020).

Birds of the World

Cetija Cettia cetti

Pape, Rucavas pagasts, 1-Jūn-2024. © J.Leistikow.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā viens novērojums. Pēc 2. Eiropas ligzdojošo putnu atlanta datiem areāls Retumeiropā paplašinās uz ziemeļiem (visizteiktāk Lielbritānijā, Beļģijā un Holandē). Prognozē, ka līdz XXI gs. beigām klimata maiņas ietekmē areāls sasniegs Zviedrijas dienvidu daļu (Keller et. al 2020).

Garums: 13,5-14,5 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 2024, 1-Jūn, 1 noķerta gredzenošanai. J.Leistikow, M.Schramma, A.Peter, J.Koch.

Literatūra un internets

 

Clement P. 2020. Cetti's Warbler Cettia cetti, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.cetwar1.01. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. Cetti's Warbler. In: European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Cetija Cettia cetti. Pape, Rucavas pagasts, 1-Jūn-2024. © J.Leistikow.