Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta Eiropas rietumos, dienvidos un centrālajā daļā. Ārpus Eiropas arī NW Āfrikā un Turcijā. Lai arī bieži sastopama Francijā, nav Britu salās un Īrijā. Uz N tikai līdz Dānijas dienvidiem, savukārt austrumu virzienā ietver Poliju, domājams nedaudz arī Lietuvas dienvidu daļu. Tālāk areāla E mala skar Baltkrieviju un Ukrainas rietumus, sasniedzot Melnās jūras W piekrasti. Neliela nodalīta populācija Melnās jūras NE malā (W Kaukāzs). Ziemo ligzdošanas areālā. Piecas pasugas (Harrap 2020).

Birds of the World

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla

Parīze, Fancija, 29-Jan-2011. © Otars Opermanis.

Pēc vietas areālā putns piederīgs pasugai C.b.megarhynchos.

Latvijā divi novērojumi.

Garums: 12,5 cm (Harrap 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 2010, 12-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts tīklā. A.Avotiņš jun., K.Millers, G.Grandāns.
2. Pape, Lp, 2015, 10-Okt, 1 jaunais putns (1cy) noķerts tīklā. M.Jaunzemis, I.Dinsbergs.

Internets

Harrap S. 2020. Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.shttre1.01. Accessed 31 July 2023.

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla. Pape, 10-Okt-2015. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla. Pape, 10-Okt-2015. © Ivo Dinsbergs. Attēlā labā spārna alula ar labi izteiktu, gaišu ārburas malu.
Latvijā bieži sastopamajai mizložņai C.familiaris alulas gaišais gals norobežots (neizplūst gar ārburas malu).
bkm

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla. Pape, 12-Sep-2010. © Gaidis Grandāns. Attēlā labā spārna alula ar šauru, gaišu ārburas malu.
Pazīme mazāk izteikta kā 10-Okt-2015 novērotajam putnam, tomēr īspirkstu mizložņai atbilstoša.
bkm

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla. Parīze, Fancija, 29-Jan-2011. © Otars Opermanis. Pēc vietas areālā putns piederīgs pasugai C.b.megarhynchos.
bkm

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla. Parīze, Fancija, 29-Jan-2011. © Otars Opermanis. Pēc vietas areālā putns piederīgs pasugai C.b.megarhynchos.