Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Eiropā, tomēr uz ziemeļiem tikai līdz Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas dienvidiem. Ārpus Eiropas NW Āfrikā, Turcijā, Irākā, Irānā, Vidusāzijā, Rietumsibīrijā, kā arī Sibīrijas daļā ap Baikālu, nedaudz iesniedzoties arī Ķīnas un Mongolijas teritorijās. Ziemo Āfrikā aiz Sahāras. Sešas pasugas, Latvijā C.e.europaeus, kas izplatīta Eiropas lielākajā daļā un tālāk uz austrumiem līdz pat Baikālam. No pārējām pasugām Eiropā sastopama tikai C.e.meridionalis - no Pireneju pussalas uz austrumiem Eiropas dienvidos līdz Kaspijas jūrai. Šī pasuga arī NW Āfrika. Četras pārējas pasugas areāla Āzijas daļā (Cleere, Christie 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus

Valkas apkārtne, 27-Jūl-2009. © Dainis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Grūti novērojams putns. Aktīvs tikai vakara krēslā un naktīs. Latvijā sastopams mežos ar izcirtumiem un laucēm, purvu malās, retāk lauksaimniecības teritorijās. Vasaras naktīs, kā arī ceļošanas laikā pavasarī un rudenī gadās iztraucēt no šosejām un lauku ceļiem. Populācijas vērtējums - 16500 - 31000 TT (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 24,5-28 cm, spārnu izpletums: 57-64 cm (Snow, Perrins 1998; Cleere, Christie 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Brunavas pagasts, Ba, 9-Apr-2008, 1 iztraucēts dienā dabas liegumā „Paņemūnes meži”. V.Vintulis.
Olaines pagasts, Ri, 9-Apr - 12-Apr-2020, 1. J.Jonāns (Dabasdati).
Vecumu meži, Bl, 10-Apr-2018, 1 vizuāli lidojumā, izvairoties no Urālpūces ķēriena. K.Millers.
Kalnciems - Ķemeri, Tu, 17-Apr-2000, 2 iztraucēti no ceļa vēlu vakarā. V.Vintulis.

Vēlākā dziesma vasarā
Neretas apkaime, Ai, ilgstoši dzied naktī uz 19-Aug-2018. K.Funts.
Skrundas pagasts, Ku, 16-Aug-2021, vakarā ilgstoši dzied pagasta ziemeļu daļas mežā. K.Millers.
Lejasciems, Gu, 13-Aug-2005. A.Freibergs.
Neretas apkaime, Ai, ilgstoši dzied naktī uz 9-Aug-2015. K.Funts.

Vēlākie novērojumi rudenī
Bērzciems, Tu, 30-Okt-2003, 1 iztraucēts no ceļmalas dienas laikā, mežā N no Bērziema. K.Millers.
Pape, Lp, 21-Okt-2007, 1 novērots vakarā pie putnu murda. I.Dinsbergs, N.Lizbovskis, I.Freiberga.
Pape, Lp, 20-Okt-2004, 1. V.Šalavejus, D.Spalis.
Ķemeri, Tu, 13-Okt-2000, 1. V.Vintulis.

Literatūra un internets

Cleere N. and D.A.Christie. 2020. Eurasian Nightjar Caprimulgus europaeus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurnig1.01. Accessed 13 January 2021. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus. Ventspils, 22-Mai-2008. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus. Zvārdes purva dienvidaustrumu mala, Saldus novads, 18-Jūn-2012, fotografēts naktī uz ceļa. © Andris Klepers.
bkm

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus. Podu purvs, Kursīšu pagasts, Saldus novads, 12-Aug-2015. © Jānis Jansons.